• Lindesnes – Vest-Agders tusenårssted – en opplevelse uansett vær
  av admin, 26.09.08

  Høstmuseumstafett med stopp på Lindesnes fyrmuseum på søndag

  For tredje år på rad river museene på Agder et samarbeid under betegnelsen ”Høstmuseumsstafetten”....

  Les mer
 • Farsunds Avis fra lokal til regionavis
  av admin, 26.09.08

  Farsunds Avis advarer mot lokaliseringsstridigheter i Listerregionen

  -Lokaliseringsstrid er den største trusselen mot et varig og godt samarbeidsklima i Lister-regionen....

  Les mer
 • Stor mangel på arbeidere i fylket
  av Torkelsen, Jan H., 25.09.08

  Fylkeskommunen og NAV Vest-Agder samarbeider om å få flere i arbeid og utdanning

  Les mer
 • Russisk hospitant på lærerikt besøk i fylkeskommunen
  av admin, 25.09.08

  Russisk hospitant på lærerikt besøk i fylkeskommunen

  Utenriksdepartementet, KS og NHO samarbeider med Den Føderale Kommisjonen for Presidentprogrammet i...

  Les mer
 • Yrkes-NM arrangeres 14. til 16. oktober
  av admin, 25.09.08

  Yrkes-NM arrangeres 14. til 16. oktober

  I oktober møtes Norges aller dyktigste yrkesungdommer i Stavanger. I rundt 20 ulike yrkesfag skal...

  Les mer
 • Skattekontoret for Sør-Østlandet blir i Skien
  av admin, 25.09.08

  Midler til pilotprosjekter innenfor kulturbasert stedsutvikling

  Les mer
 • av Torkelsen, Jan H., 24.09.08

  Styret i Kilden ber fylkeskommunen om mer penger

  Kostnadsrammen for Kilden må økes fra 1.100 til 1.270 millioner 2003-kroner. Kilden regner med å...

  Les mer
 • av Torkelsen, Jan H., 24.09.08

  Kilden-styret bekymret for musikkutdanningen ved UiA

  Kilden-styret er bekymret for at utdanningen i klassisk musikk ved Universitetet i Agder kan bli...

  Les mer
 • Fylkespolitikerne vil uttale seg om UiA’s eventuelle endringer i studietilbudet
  av Torkelsen, Jan H., 24.09.08

  Fylkespolitikerne vil uttale seg om UiA’s eventuelle endringer i studietilbudet

  Gruppeleder Åse Tønnessen Sæbø fra KrF tok under fylkesutvalgets møte i går opp Universitetet i...

  Les mer

Teknisk styre i Lindesnes negativt til E-39 løsning

Teknisk styre i Lindesnes kommune behandlet i går reguleringsplanen for E-39 mellom Fardal og Osestad. Den betegnes som en av landets dårligste europaveistrekninger. Med et flertall på tre mot fire...

av admin, 24.09.08

Trygg Trafikk vil ha jentene med på laget

Trygg Trafikk Vest-Agder har invitert 1173 jenter - 16år gamle - til å delta i Jentenes trafikkaksjon. Aksjonen startet i fjor og 140 jenter fra Vest-Agder er allerede med på laget. I hele landet er...

av Torkelsen, Jan H., 23.09.08

Vel 1,7 millioner av spillemidler til 12 anlegg og prosjekter

Hvert år tar hovedutvalg for kultur og utdanning stilling til hvordan renter på innestående spillemidler fylkeskommunen forvalter skal fordeles. Det samme omfatter midler som er inndradd ved at en del...

av admin, 23.09.08

Økonomiske påplusninger på enkelte områder i fylkeskommunen

Fylkesrådmann Tine Sundtoft presenterer i disse dager økonomisk rapport for Vest-Agder fylkeskommune basert på årets åtte første måneder. Hovedkonklusjonen er at fylkeskommunen nå kan styre mot et...

av Torkelsen, Jan H., 23.09.08

Visse pasientgrupper til Den offentlige tannhelsetjenesten får ventelig dekket skyssutgifter

Vest-Agder fylkeskommune kan bli den første fylkeskommunen som utarbeider en egen forskrift for skyssgodtgjøring i tannhelsetjenesten. Fylkestinget skal i oktober ta stilling til om fylkeskommunen...

av Torkelsen, Jan H., 23.09.08

Fylkeskommunen med å finansiere moderne skiarena i Sirdal

Fylkesutvalget besluttet i dag at Vest-Agder fylkeskommune skal bevilge 800.000 i tilskudd til Tonstad IL til delvis finansiering av kostnader med å bygge ut første fase av FEED skiarena. Idrettslaget...

av Torkelsen, Jan H., 23.09.08

Fylkeskommunen gir 50.000 kroner til årets TV-aksjon

Alkoholmisbruk er et av landets største samfunnsproblemer. Blå Kors Norge vil gjennom TV aksjonen 2008 rette søkelyset på hvordan alkoholmisbruk påvirker barn og unges oppvekst og viser til hvordan...

av Torkelsen, Jan H., 23.09.08

Mandals-elever til det europeiske ungdomsparlamentet?

Fire samfunnskunnskapselever fra Mandal videregående skole var før helgen på Lillehammer Der konkurrerte de i den sjette nasjonale uttakssesjonen for å representere Norge på en av de europeiske...

av Torkelsen, Jan H., 23.09.08

Westermoen skadet i trafikkulykke på Lesbos, Hellas

Fylkesordfører i Vest-Agder, Thore Westermoen ble skadet i en trafikkulykke på moped, søndag ettermiddag. Westermoen brukte hjelm. Han pådro seg ribbeinsbrudd og skade på en lunge. Han er under...

av Macdonald, Cheryl, 22.09.08

Oppstartsuksess for elevbedrift på Byremo

av Torkelsen, Jan H., 22.09.08

Bibliotek og museum på Vigeland får 2 millioner kroner

Det ble fattet enstemmig beslutning om å bevilge kr 2 millioner kroner til nytt bibliotek og museum på Vigeland i Lindesnes kommune med utbetaling i 2008 og 2009, på siste møte i hovedutvalget for...

av Macdonald, Cheryl, 22.09.08

2 millioner fra VAF til kulturbygg i Marnadal kommune

Hovedutvalg for kultur og utdanning bestemte i sitt siste møte at Vest-Agder fylkeskommune skal bevilge kr 2 000 000,- til nytt bibliotek og kulturbygg på Øyslebø i Marnardal kommune.

av Macdonald, Cheryl, 22.09.08

NM-gull til skiskytterelev på Sirdal videregående skole

En av elevene ved Sirdal videregående skole har tatt en ny NM-tittel. Karoline Birkeland fra Birkenes gjekk helt til topps i sommar-NM i rulleskiskyting klasse J18 på Lillehammer i helgen. Hun skjøt...

av Torkelsen, Jan H., 22.09.08

Over 1700 på KICK OFF for Ungt Entreprenørskap

Det nærmest krydde av elever og lærere i Dyreparken i Kristiansand torsdag da Ungt Entreprenørskap arrangerte kick-off for årets entreprenøraktiviteter. Over 1700 elever og lærere fra 21 videregående...

av Torkelsen, Jan H., 19.09.08

Enorm økt oppmerksomhet om fylkeskommunens internett

Det var 39.000 eksterne besøkende innom fylkeskommunens internett i august. Det representerte en betydelig økning i forhold til månedene før ferien hvor besøkstallet lå på rundt 20.000 besøkende i...

av Redaksjonen, 18.09.08

Fylkeskommunen samarbeider med Marnardal kommune om nytt bibliotek og kulturbygg

Hovedutvalg for næring samferdsel og miljø gjorde det i dag klart at Vest-Agder fylkeskommune bevilger to millioner kroner til nytt bibliotek og kulturbygg på Øyslebø i Marnardal kommune i...

av Torkelsen, Jan H., 18.09.08

Sørnorsk filmsenter er i drift

Sørnorsk filmsenter er endelig i drift. Senteret eies av Vest- og Aust-Agder fylkeskommuner, Kristiansand kommune og Arendal kommune. Sørnorsk filmsenter vil gi støtte til alle typer kort- og...

av Torkelsen, Jan H., 18.09.08

Mer fylkeskommunal støtte til ”Vestbygda-prosjekt” på Lista

Hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø besluttet i går at Vest-Agder fylkeskommune skal bidra med ytterligere 100 000 kroner til Farsund kommune som tilskudd for å fullføre...

av Torkelsen, Jan H., 18.09.08

Marnardal kommune ønsker samarbeidsavtale med fylkeskommunen

Da hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø i går besøkte Marnardal kommune gjorde ordfører Helge Sandåker det klart at kommunen ønsker å få til en formell samarbeidsavtale med Vest-Agder...

av Torkelsen, Jan H., 18.09.08

Sigmund Oksefjell topper nominasjonskomiteens SP-liste til stortingsvalget

I går ble det klart at Senterpartiets nominasjonskomite vil ha fylkestingsrepresentant Sigmund Oksefjell som partiets toppkandidat i Vest-Agder ved stortingsvalget neste høst. Oksefjell ble valgt inn...

av Torkelsen, Jan H., 17.09.08

Fylkeskommunen opptatt av arealene i strandsonen i Spind i Farsund

-Fylkeskommunen ser det som positivt at Farsund kommune nå har tatt initiativ til rullering av kommunedelplanen for kystsonen i Spind. Dette er viktig for både å ta vare på arealer i strandsonen og...

av Torkelsen, Jan H., 17.09.08

KS mener skolering av politikere vil gi bedre vedlikehold av bygg

Kommunenes vedlikeholdsarbeid er tilfeldig og adhocpreget. En eiendomsstrategi og skolering av politikere anbefales, det skriver Ragnhild Nordahl Næss i Kommunal Rapport. En av utfordringene med...

av admin, 17.09.08

Fagforbund-leder vil styrke fylkeskommunen

-Fylkeskommunene bør overta mange av oppgavene fylkesmannen sitter på i dag. Fylkesmannen kan godt være et kontrollorgan. Men når det gjelder planlegging, regulering og utvikling innenfor landbruk og...

av Torkelsen, Jan H., 16.09.08

H.M. Kongens fortjenstmedalje i gull til Ovin Gerhard Udø

Ovin Gerhard Udø overrekkes Kongens fortjenestmedalje i gull av fylkesmann Ann-Kristin Olsen ved en tilstelning ved Agder Naturmuseum og Botanisk Hage kl. 16.00 den 18. september 2008. Udø får...

av Torkelsen, Jan H., 16.09.08

Stort vedlikeholdsetterslep i offentlige bygg

av Torkelsen, Jan H., 15.09.08

Betre tilgang til læremiddel for elevar

av Torkelsen, Jan H., 15.09.08

Tingparken i Hægebostad søker om nye økonomiske bidrag

Fylkeskommunen har mottatt to søknader fra styret i Tingparken i Hægebostad. Den ene går ut på å utvide prosjektperioden ut hele 2009 og at fylkeskommunen bidrar med 250 000 kroner for å få dette til....

av Torkelsen, Jan H., 15.09.08

Rushtids-utredningen på høring

Areal- og Transportutvalget (ATP) vedtok 5. september å sende rushtidsutredningen, laget av Urbanet Analyse, ut på høring. Høringsfristen er satt til 20. oktober. Vedtaket i ATP-utvalget ble gjort med...

av Jortveit, Bjørne/Torkelsen, Jan, 15.09.08

Agderfylkene sammen om omfattede lærlingeundersøkelse i høst

-Vest-Agder og Aust-Agder fylkeskommuner skal gjennomføre felles lærlingundersøkelse i oktober, november og desember for lærlinger i sitt siste læreår. Lærlingene skal besvare spørreundersøkelsen...

av Torkelsen, Jan H., 11.09.08

Høyre går for tidligere fylkestingsrepresentant som listetopp

Nominasjonskomiteen i Vest-Agder Høyre er nå ferdig med sitt listeforslag til neste års stortingsvalg. I går besluttet en enstemmig nominasjonskomite at de ønsker Peter S. Gitmark fra Kristiansand på...

av admin, 11.09.08

Aust- og Vest-Agders fylkesutvalg på besøk hos Skånetrafik

Fylkesutvalgene fra Vest- og Aust-Agder fikk under en studietur til København og Lund nylig en svært interessant innføring i driften til Skånetrafik som er ansvarlig for kollektivtrafikken i...

av admin, 10.09.08

Fylkeskommunal beatkunst til USA på utstilling?

-Deler av den unike Wennesland-samlingen bør stilles ut i USA, beat-kunstens hjemland. Det vil kunne gi amerikanerne et mer komplett bilde av sentral kunst fra denne epoken, mener kunsthistoriker...

av Torkelsen, Jan H., 10.09.08

Fylkeskommunene oppfordres til felles innsats for videreutdanning for lærere

KS-leder Halvdan Skard og forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland har sendt ut en felles oppfordring til kommunene og fylkeskommunene om å fortsette satsingen på kompetanseutvikling for...

av Torkelsen, Jan H., 09.09.08

Listerrådet vil ha E-39 Vigeland – Osestad gjennomført etter planen

Hovedtema på Listerrådets møte i Lyngdal i går var de siste ukers heftige debatt om E-39 strekningen mellom Osestad og Vigeland. Etter flere samstemte innlegg vedtok Listerrådet at de på det sterkeste...

av Torkelsen, Jan H., 09.09.08

Ros fra fiskeriministeren til fylkesvaraordfører Toril Runden

Fiskeri- og kystminister Helga Pedersens trakk i sin tale ved åpningen av etatsmuseet for Kystverket på Lindesnes i går frem idsjelene som var overbevist om at det skulle og burde etableres et museum...

av admin, 09.09.08

-Det ligger optimisme, stahet og mot bak etableringen av etatsmuseet for Kystverket

-Noe av det vi skal dokumentere når Etatsmuseum nå starter sin virksomhet er stahet, optimisme og mot. Det har handlet og handler om kystsikring, havneutbygging, fyr og merkevesen, farleder og...

av Torkelsen, Jan H., 09.09.08

Fylkeskommunens ansatte skjerper kompetansen i trafikksikkerhet

Fylkestinget har besluttet at ansatte i sentraladministrasjonen i Vest-Agder fylkeskommune skal ha oppdatert kunnskap om trafikksikkerhet. Dette skal ikke bare dreie seg om egen adferd når en beveger...

av Torkelsen, Jan H., 05.09.08

Aksjon bedre stamvei på Sørlandet vil ha nye ”samferdselskroner” til landsdelen

Aksjonen bedre stamvei på Sørlandet, hvor Vest-Agder fylkeskommune er en av partnerne, øyner nå muligheter for midler til høyt påkrevde veiutbedringer i en landsdel med enorm trafikkvekst og flere av...

av admin, 05.09.08

Statsministeren vil bruke flere milliarder til samferdsel

-Nå skal vil jeg invitere dere med på å ta et krafttak. Et område hvor vi står overfor store utfordringer. Det handler om samferdsel. Om infrastruktur. Om kommunikasjoner. Om det som får landet vårt...

av Torkelsen, Jan H., 05.09.08

Venstre tar sikte på justeringer i tannhelsevirksomheten

Tannhelse er et av temaene i Venstres utkast til stortingsvalgprogram for perioden 2009-2013.-Tannbehandling er for mange svært dyrt og flere oppsøker ikke tannlege før det er for sent og kostnadene...

av Torkelsen, Jan H., 04.09.08

En lang ferd frem til fyrmuseum er nå i mål

av Torkelsen, Jan H., 04.09.08

Full jubel på Norges Sydspiss!

av Torkelsen, Jan H., 04.09.08

Fylkeseldrerådet vil ha skiftet ut parkeringselskap ved Fylkeshuset

Fylkeseldrerådet i Vest-Agder besluttet i januar at Vest-Agder fylkeskommune bør undersøke mulighetene for å få slutt på ordningen med parkeringsavgift hele døgnet på parkeringsplassen foran...

av Torkelsen, Jan H., 03.09.08

Fylkesrådmannen i Aust-Agder lunken til revisjonssammenslåing

Fylkesrådmann Arild Eielsen i Aust-Agder fylkeskommune er lunken til sammenslåing av fylkesrevisjonene i Aust- og Vest-Agder fylkeskommuner. Til møte i fylkesutvalget i Aust-Agder 9. september fremmer...

av Torkelsen, Jan H., 03.09.08

Global Future gir resultater

Som følge av globaliseringen, ser flere og flere arbeidsgivere nå på innvandreres kompetanse som et aktivum i bedriften. Mange arbeidsgivere tenker nytt og ser positivt på å ansette personer med...

av Torkelsen, Jan H., 03.09.08

Mangfold - en etterspurt kvalitet i folkehelsearbeid?

Det spørsmålet er hovedtema under årets Folkehelsedager. 2008 er året for markering av mangfold som en ressurs i det samfunnsbyggende arbeidet. Mangfold gir oss perspektiver, innsikt og utsikt til...

av Macdonald, Cheryl, 03.09.08

Fylkeseldrerådet ber Telenor fjerne diskriminerende tilleggsavgift

Fylkeseldrerådet i Vest-Agder anmoder på det sterkeste Telenor om å fjerne en tilleggsavgift på 35 kroner som er innført for de kunder som ikke benytter seg av eFaktura. Eldrerådet mener at denne...

av Torkelsen, Jan H., 02.09.08

Fra vannkjemi til filmanalyse

Høstens kurstilbud for lærere i de videregående skolene i Vest-Agder begynner å falle på plass. Det har allerede vært gjennomført et kurs for matematikklærere, og i løpet av september og oktober blir...

av admin, 02.09.08

PC-ordning for elever i den videregående skole

I Kunnskapsløftet er digital kompetanse definert som en av fem grunnleggende ferdigheter. Det innebærer at IKT skal integreres i alle fag for alle elever. Hvor mye og hvor ofte IKT brukes, vil variere...

av Macdonald, Cheryl, 02.09.08

AF-gruppen skal bygge Kilden

Etter styremøte i går i det interkommunale selskapet Kilden Teater- og Konserthus er det klart at styret ønsker å inngå en avtale med AF Gruppen om bygging av den nye storstuen for kultur på Sørlandet...

av Torkelsen, Jan H., 02.09.08

Jernbaneforum Sør øker trykket

Jernbaneforum Sør, som er et samarbeidsorgan for fylkeskommunene fra Rogaland til Vestfold, avholdt plenumsmøte i Kristiansand i går. Forumet vil nå øke trykket for å få gjennomslag for etablering av...

av Torkelsen, Jan H., 02.09.08

Bussmetro hvert 7,5 minutt i rushtiden

Dersom rushtidavgiften blir drøyt 60 millioner kroner i året, kan det finansiere bussmetro hvert 7,5 min i rushtiden. En rekke andre ruter kan få økt frekvens. Prisene på kort reduseres. Agder...

av admin, 01.09.08

Mange ideer for utviklingen av Eilert Sundt Vitensenter

I forbindelse med åpningen av Vitensenteret Eilert Sundt i Farsund 29. august ble det gjennomført en idedugnad. Det kom mange innspill som administrasjonen og styret for senteret nå skal bearbeide....

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Næringshagen i Flekkefjord etterlyser gründere

Daglig leder av Signaler Flekkefjord Næringshage Sigvart Bariås ønsker seg flere etablerere i Flekkefjord. På grunn av at det hittil bare har meldt seg på to deltakere til høstens etablererkurs...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Senter for likestilling åpnet på Agder

Torsdag 11. september åpnet Barne- og likestillingsminister Anniken HuitfeldtSenter for likestilling som skal ligge i Kunnskapsparken ved UiA. Også Toril Runden, Fylkesvaraordfører Vest-Agder og leder...

av Macdonald, Cheryl, 01.01.01

Demokratene ønsker tiltak for narkotikabekjempelse i skolene

I en interpellasjon til fylkesordføreren tar fylkestingsrepresentant Vidar Kleppe til orde for tiltak for å bekjempe narkotika i den videregående skole i Vest-Agder. Han peker på at narkotikamisbruk...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Samferdselsministeren: - Drosjesjåførar skal bruke bilbelte

Samferdselsdepartementet har vedteke at påbodet om bruk av bilbelte under køyring med motorvogn òg skal gjelde for drosjesjåførar. Vedtaket er gjeldande frå 1. november i år. Denne gruppa av førarar...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Fylkeskommunen vil ha bedre kollektivtransportløsning i Rom næringsområde i Lyngdal

Lyngdal kommune har for tiden en reguleringsplan for Rom næringsområde ute til offentlig ettersyn. Reguleringsplanen omfatter et område på rundt 85 dekar. Hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Diesellekkasjer avdekket under byggearbeidene på Nordberg Fort

Vest-Agder fylkeskommune og Farsund kommune samarbeider om å bygge et nytt museumsbygg på Nordberg Fort på Lista. Et gammelt verkstedsbygg er revet for å bli erstattet av nybygget. Prosjektleder Magne...

av admin, 01.01.01

Vest-Agder har mest positiv utvikling i sykefraværet

Ferske tall viser at det legemeldte sykefraværet nå er seks prosent på landsbasis og 5,7 prosent i Vest-Agder. Dette er litt opp i forhold til i fjor, men fylket har likevel landets beste utvikling...

av admin, 01.01.01

Opplæring av ansatte i trafikksikkerhet – en suksess

Rådgiver Egil Strømme i regionalavdelingen er fylkeskommunens ekspert på trafikksikkerhet. I løpet av de seneste ukene har han vært primus motor for et opplegg hvor ansatte i fylkeskommunens...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01