• av Torkelsen, Jan H., 30.03.09

  Småkraftbransjen jubler over effektivisering i konsesjonssaksbehandlingen

  Olje- og energiminister Terje Riis-Johansen vil flytte Norges Vassdrags- og energidirektorats...

  Les mer
 • Fylkestinget åpner for veiforbedringer mellom Fagerholt og Justvik i Kristiansand
  av Torkelsen, Jan H., 07.01.09

  Fylkespris for universell utforming til DuViTo senteret i Kristiansand

  Les mer
 • av admin, 22.12.08

  Krigsminnesmerker på Agder

  I en artikkel i Aftenposten trekkes flere krigsminnesmerker på Agder frem. I samarbeid med bl.a...

  Les mer
 • Mange politiske innspill innen utdanning til fylkeskommunens neste budsjett
  av Torkelsen, Jan H., 19.12.08

  Det blir en bred prosess om inntaksforskriftene til videregående skoler

  Fylkestinget besluttet onsdag at fylkesrådmann Tine Sundtoft skal sette i gang et arbeid med å...

  Les mer
 • Levende kystopplevelser i fokus i nytt internasjonalt folkehelseprosjekt
  av Torkelsen, Jan H., 19.12.08

  Høring om lovforslag om fylkeskommuners oppgaver i folkehelsearbeidet

  Regjeringen sender nå ut et høringsforslag om fylkeskommuners oppgaver i folkehelsearbeidet fra...

  Les mer
 • Ingen konsolideringsmidler til Kristiansand - kunstmuseet må med
  av Torkelsen, Jan H., 19.12.08

  Ingen konsolideringsmidler til Kristiansand - kunstmuseet må med

  Les mer
 • Vest-Agder nest best i landet på næringsutvikling
  av admin, 18.12.08

  Vest-Agder nest best i landet på næringsutvikling

  Vest-Agder er landets nest beste fylke på næringsutvikling. Ser en på regioner kommer ”Sørlandet” på...

  Les mer
 • Fylkesordførerene samlet i Hordaland
  av Torkelsen, Jan H., 18.12.08

  Takk fra fylkesordføreren til ansatte og politikere

  Les mer
 • Forvaltningsreformen – tidspresset prosess for inndelingsspørsmålet
  av Torkelsen, Jan H., 18.12.08

  Døgnåpen transporttjeneste for funksjonshemmede fra årsskiftet

  Transporttjenesten for funksjonshemmede i Vest-Agder blir døgnåpen fra årsskiftet for de brukere som...

  Les mer

Fylkestinget vil ha samarbeidsavtale mellom fylkeskommunen og Farsund kommune

Fylkestinget gikk onsdag inn for at Farsund kommune og fylkeskommunen skal inngå et mer forpliktende samarbeid med tanke på felles prosjekter. Fylkestinget ønsker at dette skal skje gjennom en...

av admin, 18.12.08

To representanter fra Vest-Agder i nytt skatteutvalg

I følge den nye skattebetalingsloven som trer i kraft fra årsskiftet skal det være ett skatteutvalg for hvert skattekontor. Det betyr at en får fem regionale skatteutvalg til erstatning for de...

av Torkelsen, Jan H., 18.12.08

Stolte prisvinnere

Det var et stort knippe stolte prisvinnere og stipendmottakere som fikk heder og ære under den tradisjonelle førjulsmiddagen til Fylkestinget denne uken. Det ble delt ut flere kulturstipend,...

av Macdonald, Cheryl, 18.12.08

Fylkeskommunen inngår samarbeidsavtale med Åseral kommune

Fylkeskommunen skal inngå en formell samarbeidsavtale med Åseral kommune for perioden 2008 til 2011. I likhet med tilsvarende avtaler som fylkeskommunen har inngått med flere andre kommuner i...

av Torkelsen, Jan H., 18.12.08

av admin, 17.12.08

Ikke valgfri skriftlig sidemålsopplæring i Vest-Agder

Hovedutvalg for kultur og utdanning gikk i november inn for at det skal søkes om et forsøk med valgfri skriftlig sidemålsopplæring i videregående skole i Vest-Agder. Et flertall i fylkesutvalget...

av Torkelsen, Jan H., 17.12.08

Fylkeskommunal innsigelse til reguleringsplan for Paradisbukta i Søgne

Søgne kommune har lagt ut reguleringsplan for Paradisbukta på Langenes der det ønskes å åpne for etablering av to nye hytter i tillegg til vei- og parkeringsanlegg. Det er en eksisterende hytte i...

av admin, 17.12.08

Fylkeskommunen i spleiselag med Flekkefjord og Oplands Turistforening

Vest-Agder fylkeskommune skal støtte arbeidet til Flekkefjord og Oplands Turistforening med å sikre gårdene Li og Dåtland som allment friluftsområde. Fylkesutvalget fattet mandag den endelige...

av Torkelsen, Jan H., 17.12.08

Seks kunstnere fra vennskapsfylket i Estland søkte på Vest-Agder kunstnerstipend

Stipendet var på 25 000 kroner, det tilsvarer 42 000 estiske kroner. Pengene ble delt slik: Teet Suur fikk 2/3 av pengene, tilsvarende 28 000 kroons og Katrin Kiviberg (bilde) fikk 14 000 kr....

av Lauvdal, Inga, 17.12.08

Fylkestinget krever økte rammer når fylkeskommunen overtar riksveistrekninger

-I Vest-Agder er det i dag et betydelig investerings- og vedlikeholdsmessig etterslep på riksvegnettet. Fylkeskommunen har i tillegg tilsvarende betydelige utfordringer på fylkesvegnettet. De...

av admin, 17.12.08

Fylkestinget vi ha utredet rushtidsavgift i Kristiansand

Et flertall på 20 mot 14 representanter i fylkestinget stilte seg i dag bak en anbefaling fra ATP-Areal- og transportutvalget for Kristiansandsregionen om en utredning av rushtidsavgift og andre...

av Torkelsen, Jan H., 17.12.08

Idrettsstipend 2008 delt ut til friidrettsutøver

Fylkeskommunens idrettstipend ble høytidelig utdelt til Anne Margrethe Håland (1993) fra Øyslebø, under den tradisjonsrike førjulsmiddagen til Fylkestinget. Anne Margrethe er friidrettsutøver og har...

av admin, 16.12.08

av admin, 16.12.08

av Macdonald, Cheryl, 16.12.08

Fylkestinget vil ha mer til kollektivtrafikk

av Torkelsen, Jan H., 16.12.08

Mer fra fylkeskommunen til Kilden IKS

Vest-Agder fylkeskommune øker sitt finansielle bidrag til Kilden IKS. Grunnen er at prosjektrammen for teater- og konserthuset som er under bygging i Kristiansand må høynes. Fylkestinget godkjente i...

av admin, 16.12.08

Ingen restriksjoner for kristne aktiviteter på skolenes områder i Vest-Agder

-I likhet med Vidar Kleppe ble jeg meget forbauset over utspill blant annet fra en rektor i Arendal om at aktivitet i kristent skolelag ikke var ønskelig ved hans skole. Dette på tross av at kristne...

av admin, 16.12.08

Åpningen av motorveien mellom Grimstad og Kristiansand like stor som Varoddbro-åpningen

-De seneste årene har vi lykkes i Vest-Agder med å få gjennomslag for viktige veiprosjekter. En hovedgrunn til dette er utvilsomt den gode samhandling vi har i hele landsdelen gjennom Bedre stamvei på...

av admin, 16.12.08

Ett Agder eller fortsatt to fylker?

-Spørsmålet om Agderfylkene bør slås sammen, er dessverre ennå ikke løst, selv om det har vært et diskusjonstema i årevis. Fylkestinget i Vest-Agder har uttalt seg positivt til tanken ved flere...

av admin, 16.12.08

-Iverksettelsesdatoen er det eneste ved regionreformen som er blitt slik jeg håpet

-Jeg er glad for at regionreformen nå endelig gjennomføres fra 1. januar 2010. Men det er vel det eneste ved denne reformen som er blitt slik jeg håpet. En kan bare undres over hvordan alle...

av admin, 16.12.08

Fylkeskommunen med å bygge opp et Lindesnesfond

Fylkesutvalget godkjente mandag vedtektene for Lindesnesfondet som er opprettet i et samarbeid mellom Vest-Agder fylkeskommune og de fem kommunene i Lindesnesregionen: Audnedal, Lindesnes, Mandal,...

av Torkelsen, Jan H., 16.12.08

Kranselag og grunnstensnedleggelse på Nordberg Fort

Før helgen var det kranselag og grunnstensnedleggelse for det nye museumsbygget på Nordberg fort på Lista. Museumsbygget som reises på Nordberg er under tak og det ble markert med en fremtidsrettet...

av Torkelsen, Jan H., 15.12.08

Fylkestinget i Nord-Trøndelag vil ikke ha storregion i Trøndelag

Fylkestinget i Nord-Trøndelag sa fredag nei til å prøve ut en ordning med ett trøndelagsfylke. Sør-Trøndelags fylkesordfører Tore O. Sandvik (Ap)(bildet) vil erstatte dagens to fylkesting med ett...

av admin, 15.12.08

Vest-Agder fylkeskommunes Miljøpris 2008 tildeles Elkem Aluminium, Lista

Hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø besluttet i dag at Vest-Agder fylkeskommunes Miljøpris 2008 tildeles Elkem Aluminium, Lista. Hovedgrunnen er det arbeidet bedriften driver med å utvikle...

av Torkelsen, Jan H., 11.12.08

Nye dialogbaserte styringsordninger mellom regjeringen og fylkeskommunene

Dagens samhandlingsformer mellom regjeringen og fylkeskommunene omfatter både hierarkiske styringsordninger basert på direktiver og kontroll, og ordninger basert på konsultasjon og dialog, skriver...

av Torkelsen, Jan H., 11.12.08

Flere velger å reise med Sørlandsbanen

Nye tall fra NSB viser at flere reiser med toget. Det er mange år siden tallet for persontogkilometer for en måned vært så høyt som i november. Persontogkilometer vil si at en person som reiser en...

av Torkelsen, Jan H., 10.12.08

Fylkeskommunen med å sikre friluftsområde i Flekkefjord?

Hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø gikk i dag inn for at Vest-Agder fylkeskommune skal støtte arbeidet til Flekkefjord og Oplands Turistforening med å sikre gårdene Li og Dåtland som allment...

av admin, 10.12.08

Flertall blant fylkeskommunens samferdselspolitikere om utredning av rushtidsavgift

Fylkestinget skal 16. desember ta endelig stilling til om Vest-Agder fylkeskommune skal stille seg bak en anbefaling fra ATP-Areal- og transportutvalget for Kristiansandseregionen om utredning av...

av Torkelsen, Jan H., 10.12.08

Riksveiene må overleveres fylkeskommunene i god stand, krever KS

Torsdag, møter KS kommunalminister Magnhild Meltveit Kleppa (Sp) til et ekstraordinært konsultasjonsmøte. Bakgrunnen for møtet er krisepakken som regjeringen har varslet i månedsskiftet...

av Torkelsen, Jan H., 10.12.08

Anbudene for Skråveien ligger innenfor anslagene

-Vi har fått inn sju anbud på for fylkesvei 651, Skråveien i Farsund. Det laveste kom fra Veidekke og var på 102 millioner kroner, sier prosjektleder i Statens vegvesen, Kjell Soltvedt til Farsunds...

av admin, 10.12.08

Satsing på realfag gir resultater

Kvalitet i opplæringen og rekruttering til realfag er to av hovedsatsingene i en ny tiltaksplan for 2009 som Kunnskapsdepartementet nå har lagt frem. -Realfagstiltak gjennom flere år har gitt...

av Torkelsen, Jan H., 09.12.08

Venneslaelever tilbyr velvære for eldre

Vg1-klassene helse og sosial på Vennesla videregående skole tilbyr beboere på Venneslaheimen håndspa og velvære annenhver onsdag. Tilbudet omfatter håndmassasje, klipping og filing av negler og til...

av admin, 09.12.08

Regjeringen vil øke samferdselsinvesteringene

Regjeringa har auka investeringane på veg og bane med mange milliardar kroner. Men det er framleis rom for å auke innsatsen monaleg, som ein del av den nye krisepakka på nyåret. Arbeidet med å få...

av Torkelsen, Jan H., 09.12.08

Fylkeskommunene skal fatte vedtak i konsesjonssaker om mini- og mikrokraftverk

Regjeringen har besluttet at vedtak i konsesjonssaker om mini- og mikrokraftverk inntil 1 MW skal delegeres fra NVE til fylkeskommunen. Endringen er planlagt iverksatt fra 1. januar 2010. -Dette vil...

av Torkelsen, Jan H., 08.12.08

Tangen elever på Norge Rundt

Kommende fredag 5. desember sender Norge Rundt en produksjon fra TV-studioet/Medier og kommunikasjon ved Tange vgs. NRK-Sørlandet har laget innslaget som viser hvordan MK-elever får opplæring i...

av Macdonald, Cheryl, 08.12.08

Kristiansand katedralskole Gimle starter Pre Diploma Program høsten 2009

Rektor Eva Bergh til høyre og IB-koordinator Arna Louise Lie, er stolte over at Kristiansand katedralskole Gimle høsten 2009 vil tilby elever som er ferdig med tiende klasse - Pre Diploma Program....

av admin, 08.12.08

Kvadraturen-lektor har suksess med bok om Almaldus Nielsen

Lektor Tone Klev Furnes er både lektor på Kvadraturen skolesenter og en suksessrik forfatter. Hennes bok ”Amaldus Nielsen. Kystens maler” har hatt så stor etterspørsel at forlaget nå trykker opp et...

av Torkelsen, Jan H., 08.12.08

Global Future med positive resultater

Global Future er avsluttet og resultatene så langt viser at ni personer med høyere utdanning har fått ledende stillinger, melder NHO. Noen har avansert i bedriften de er ansatt i, andre har gått inn i...

av Torkelsen, Jan H., 08.12.08

Skolene utnytter ikke IKT godt nok, viser undersøkelse

NHOs landsforening for teknologi- og kunnskapsbedrifter Abelia har fått utarbeidet en evaluering av Kunnskapsdepartementets program for digital kompetanse. - Resultatene er nedslående for skole-Norge...

av Torkelsen, Jan H., 08.12.08

Tidligere fylkeskommunalt ansatt på AP-listetoppen i Vest-Agder

Statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet Kari Henriksen fra Kristiansand ble i helgen valgt som førstekandidat på Arbeiderpartiets liste til stortingsvalget neste år. Hun var ansatt i flere...

av Torkelsen, Jan H., 08.12.08

Mange utsatte barn og unge i landsdelen

-Det er urovekkende mange unge uføre i Vest-Agder, fastslo seniorforsker Dag Ellingsen fra Agderforskning i et foredrag for rektorer og administrative ledere i fylkeskommunen i Kristiansand i dag. -...

av Torkelsen, Jan H., 05.12.08

Frp vil ha økt tilgjengelighet i busstilbudet gjennom alternative effektiviseringsmåter

-Har fylkesordføreren vurdert miljøtapet, ved å legge ned rutetilbudet i de områder hvor tilbudet er dårlig fra før, kontra å redusere de ruter der det går for eksempel fire til fem busser per time?...

av Torkelsen, Jan H., 05.12.08

Fylkestingsrepresentant Oksefjell topper for Sp i Vest-Agder

Sigmund Oksefjell fra Kvinesdal topper stortingsvalglista for Senterpartiet i Vest-Agder. Dette ble vedtatt på nominasjonsmøtet onsdag kveld. Han er gruppeleder for partiet i fylkestinget. I tillegg...

av Torkelsen, Jan H., 05.12.08

Stortingsflertall for å utrede høyhastighetsbaner

Alle partiene på Stortinget, unntatt Fremskrittspartiet, mener moderne høyhastighetslinjer bør vurderes hver gang viktige togstrekninger skal fornyes. Det er nødvendig med nye utredninger for å skaffe...

av Torkelsen, Jan H., 05.12.08

Eks fylkestingsrepresentant Anne Margrethe Larsen topper Venstres stortingsvalgliste

Anne Margrethe Larsen fra Flekkefjord vant nominasjonskampen i Vest-Agder Venstre i Lyngdal onsdag. Blant 41 delegater på nominasjonsmøtet var det 25 som støttet Anne Margrethe Larsen. 16 støttet Eva...

av Torkelsen, Jan H., 05.12.08

Foreslå kandidat til Agderrådets likestillingspris 2008

Agderrådet deler årlig ut en likestillingspris. Prisen er en statuett utført av Arne Vinje Gunnerud. Formålet med likestillingsprisen er å yte honnør til mottakeren, samt stimulere til økt innsats i...

av Torkelsen, Jan H., 04.12.08

Kandidat til nasjonal frivillighetspris 2008

Gunnar S. Gundersen er Vest-Agder fylkeskommune sin kandidat til den nasjonale frivillighetsprisen. Fredag 5. desember avgjøres det hvem som får den nasjonale prisen. I 2006 vant kandidaten fra...

av admin, 03.12.08

Skjøtsel av verdifullt kulturlandskap på Vest-Lista

Arbeidet med å reparere de gamle, steinsatte dikene på Hervoll i Farsund er ferdigstilt. I samarbeid med grunneier Trond Gilja har fylkeskommunen dermed lagt et godt grunnlag for videre jordbruksdrift...

av Stylegar, Frans-Arne, 03.12.08

Unge tungbilsjåfører oftest innblandet i ulykker

De unge langtransportsjåførene er blant de farligste trafikantene på norske veier. Det er de som oftest bryter kjøre- og hviletidsbestemmelsene, de sovner oftest bak rattet og de er innblandet i langt...

av admin, 03.12.08

Vest-Lista med i nasjonal utvelgelsesprosess som kulturlandskap

Tjue utvalgte kulturlandskap i landet skal få en spesiell forvaltning. Det pågår nå en vanskelig sisterunde med å velge ut landskap. Riksantikvaren, Direktoratet for naturforvaltning og Statens...

av Torkelsen, Jan H., 02.12.08

Ni av ti jenter er blitt flinkere til å si nei til råkjøring

Jentene som er med i ”Jentenes trafikkaksjon” er blitt flinkere til lå si nei til råkjøring. Det går frem av en undersøkelse Trygg Trafikk har gjort. Jentene har også lært mer om hvordan de som...

av Torkelsen, Jan H., 02.12.08

Eigenkontrollen i kommunar og fylkeskommunar skal styrkjas

Kommunal- og regionalminister Magnhild Meltveit Kleppa vil styrkja eigenkontrollen i kommunar og fylkeskommunar. Ei arbeidsgruppe skal kome med innspel til tiltak. - Eg set i dag ned ei arbeidsgruppe...

av Torkelsen, Jan H., 02.12.08

Høyre: Flere offentlige kontorer bør holde lørdagsåpent

Partiet Høyre går i sitt utkast til nytt stortingsvalgsprogram for perioden 2009 til 2013, som nå foreligger, inn for at flere offentlige kontorer skal holde åpent lørdager - og utvide åpningstidene....

av Torkelsen, Jan H., 02.12.08

11 personer drept i trafikken i Vest-Agder hittil i år

Foreløpige tall fra Trygg Trafikk viser at 11 personer er drept på veiene i Vest-Agder hittil i år. De omkomne er et barn (4 år), fire ungdommer 16 – 24 år og seks personer mellom 28 – 63 år. Det var...

av admin, 02.12.08

Til topps i fylkeskonkurransen Utviklingsinvestoren.com

Elever fra Kristiansand katedralskole Gimle har vunnet fylkeskonkurransen Utviklingsinvestoren.com. Fredrik Høiby, Tor-Erik Mathisen og Martin Gaare Mathisen (bildet) har faget Samfunnsøkonomi 2. De...

av Morell, Morten og Torkelsen, Jan H., 01.12.08

1,8 millioner kroner til kulturminner i Vest-Agder

Kulturminnefondet har nå offentliggjort resultatet av årets andre tildelingsrunde. Resulatet var meget oppløftende for Vest-Agders del - 12 prosjekter får til sammen nærmere 1.8 millioner kroner til...

av Stylegar, Frans-Arne og Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Felles Mål For Sørlandet

FMFS-konferansen arrangeres 15. og 16. januar 2009. Den skal gi deg mer kunnskap om innovasjonskraften i offentlig og privat sektor på Sørlandet. Er vi forberedt på de neste års utfordringer? Har vi...

av Macdonald, Cheryl, 01.01.01

Fylkeskommunen starter arbeid med handlingsplan for veiovertakelser

Hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø besluttet i dag at Vest- Agder fylkeskommune er enig i at det startes arbeid etter årsskiftet med et handlingsprogram for nye fylkesveier. Fylkeskommunen...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Tankevekkende møte med fortiden på Arkivet i Kristiansand

Onsdag hadde hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø lagt et møte på Arkivet i Kristiansand. Utvalget fikk også anledning til en orientering om virksomheten og en gjennomgang av den historiske...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

av Macdonald, Cheryl, 01.01.01