• av admin, 08.02.12

  Bibliotekmøter på Rica Dyreparken hotel 20.-21.10.2009

  Les mer
 • Show når morgendagens utslippsfrie biler kommer til Kristiansand
  av Torkelsen, Jan H., 21.12.11

  Show når morgendagens utslippsfrie biler kommer til Kristiansand

  Les mer
 • av Stylegar, Frans-Arne, 01.06.11

  Runesteinen på Hogganvik

  Les mer
 • av Stylegar, Frans-Arne, 01.06.11

  Tolkningen av innskriften på Hogganviksteinen er klar

  Arbeidet med den oppsiktsvekkende runesteinen på Hogganvik i Mandal går videre. Runolog og professor...

  Les mer
 • av Stylegar, Frans-Arne, 01.06.11

  Hogganviksteinen er sikret for vinteren

  Fylkeskonservatoren har nå sikret runesteinen på Hogganvik i Mandal for vinteren. Steinen er behørig...

  Les mer
 • Svineinfluensa: Tannhelse-beredskap
  av admin, 01.03.11

  Svineinfluensa: Tannhelse-beredskap

  I Vest-Agder har fylkestannhelsesjef, Per Kvinlaug oppdatert informasjon om beredskapen og...

  Les mer
 • Fylkesutvalget åpner for et treårig prosjekt, "Likestilling som regional kraft"
  av Fossan, Mette, Macdonald, Cheryl, 19.01.11

  Fritt Valg - det er ditt valg

  Fritt Valg har vært et forprosjekt i regi av Agderrådet. I over to år har prosjektgruppen kartlagt...

  Les mer
 • Arkitektstudenter i Risør - "Nye tanker i den historiske trehusbyen" - takker for støtte
  av admin, 19.04.10

  Arkitektstudenter i Risør - "Nye tanker i den historiske trehusbyen" - takker for støtte

  Les mer
 • Vil styrke voksenopplæring
  av Macdonald, Cheryl, 10.03.10

  Vil styrke voksenopplæring

  Hovedutvalget for kultur og utdanning (HKU) ønsker å styrke voksenopplæring. Det kom frem på deres...

  Les mer

Vil gi ungdom i distrikta høve til å ta lappen i skuletida

Prosjektet Føraropplæring i tilknyting til vidaregåande skule har gått over 2,5 år har vore ein stor suksess. 6 skular har delteke. Prosjektet er evaluert og konkluderer med at føraropplæring og...

av Torkelsen, Jan H., 29.12.09

To nye veier fredet i Vest-Agder

Riksantikvaren har nå fredet veier i statlig eie. Veiene er et utvalg veianlegg fra ulike tidsperioder. Samlet representerer de en svært viktig del av veihistorien. To av disse befinner seg i Vest...

av Torkelsen, Jan H., 29.12.09

- Gøy å være ”julenissen”

Det sier avtroppende idrettsjef i Vest-Agder fylkeskommune, Lars Westbye (65) – Det var litt dumt at jeg ikke nådde en halv milliard kroner, sier han med et lurt smil. Han slutter etter 31 år i...

av Macdonald, Cheryl, 23.12.09

Fylkestinget ønsker forsterket innsats innen psykiatri i Vest-Agder

Da fylkestinget var samlet til årets siste møte 16.desember ble det besluttet å avgi uttalelse om psykiatrihelsetjenesten i Vest-Agder. Uttalelsen ble avsendt denne uken og adressert til direktør Jan...

av Torkelsen, Jan H., 21.12.09

2009 representerer et vendepunkt for regionalt nivå

Da fylkeskommunens sentraladministrative medarbeidere, pensjonister og representanter fra politisk ledelse var samlet til juleavslutning nylig var tiden inne til å rette fokus på året som går mot...

av admin, 21.12.09

Staten ønsker flere fireårige avtaler om styrking av kollektivtransporten

Våren 2009 inngikk Samferdselsdepartementet fireårige rammeavtaler med Kristiansandsregionen og Trondheimsregionen. Departementet har i 2009 også forhandlet med Buskerud fylkeskommune og Buskerudbyen...

av Torkelsen, Jan H., 21.12.09

Gransker bivirkninger etter amalgam

Tannleger, fastleger og spesialisthelsetjenesten skal samarbeide om utprøvende behandling ved mistanke om bivirkninger etter tannbehandling. – Målet er bedre helse og livskvalitet til personer med...

av Torkelsen, Jan H., 21.12.09

G9alt-stipend til Vågsbygdelever

Vg1-elever Lars Buseth Mosberg og Helene Føreland på Vågsbygd videregående skole i Kristiansand er tildelt 100.000 kroner i stipend fra talentfondet G9alt. De to er dansere. SpareBank 1 SR-Bank...

av Torkelsen, Jan H., 21.12.09

The Tall Ships' Races 2010 – ungdommer inviteres til å bli med

Tall Ships Races er en seilas for seilskuter og 2010 er året hvor den internasjonale seilasen kommer til Kristiansand. Fra 29. juli til 1. august skal Kristiansand være vertshavn for rundt 100...

av admin, 17.12.09

Vest-Agder bidrar til riksveiutbedring mellom Sirdal og Ålgård

Fylkestinget besluttet tirsdag at Vest-Agder fylkeskommune skal bidra med fem millioner kroner til utbedringer på riksvei 45 som strekker seg fra Sinnes i Sirdal til Ålgaard i Rogaland. Riksveien blir...

av Torkelsen, Jan H., 17.12.09

Fylkesordføreren vil ha vurdert maxi-taxi-rabatt i bomstasjonene

Vidar Kleppe har i en interpellasjon gått inn for reduksjon i avgift i bomstasjoner for Maxi-Taxi-biler over 3500 kilo. Han ønsker fritak fra å betale avgift for tung bil ved bompassering til å betale...

av Torkelsen, Jan H., 17.12.09

To veteraner hedret i fylkestinget

To av de sentrale lederne i fylkesadministrasjonen blir nå pensjonister etter mange års tjeneste for befolkningen i Vest-Agder. Fylkesplan- og regionalplansjef John Stokkan og idrettsjef Lars Westbye...

av Torkelsen, Jan H., 16.12.09

200 000 kroner til mammografiaksjonen fra Vest-Agder fylkeskommune

Da fylkestinget i dag behandlet fylkesrådmannens forslag til årsbudsjett for 2010 for fylkeskommunen ble den pågående innsamlingsaksjonen til mammografiutstyr på sykehusene i landsdelen tatt opp av...

av Torkelsen, Jan H., 16.12.09

Agder kollektivtrafikk kjøper fylkeskommunens aksjer i Rutebilstasjonen as i Kristiansand

Vest-Agder fylkeskommune skal selge sine aksjer i Rutebilstasjonen as til Agder kollektivtrafikk as for bokførte verdier. Denne vil være på rundt 200 000 kroner. Generalforsamlingen i Agder...

av Torkelsen, Jan H., 16.12.09

Agder-fylkene får 13,2 millioner kroner til et nytt regionalt forskningsfond i 2010

Etablering av regionale forskningsfond er en del av forvaltningsreformen. Agderfylkene er en av i alt sju forskningsfondsregioner som ble opprettet nasjonalt tidligere i år. Fondene vil være et...

av Torkelsen, Jan H., 16.12.09

Partnerskapsprosjekt for utvikling av regionale sykkelruter i Agder videreføres

Sykling er en friluftsaktivitet som har hatt en økende popularitet i befolkningen. Det er imidlertid en utfordring å legge forholdene til rette for tursykling. I vår ble det igangsatt et forprosjekt...

av admin, 16.12.09

Areal- og transportprosjektet i Kristiansandsregionen videreføres

Areal- og transportprosjektet i Kristiansandsregionen - ATP - ble startet 1. januar 2004 som et fireårig prosjekt i forbindelse med at Samferdselsdepartementet inviterte storbyregionene til forsøk...

av Torkelsen, Jan H., 16.12.09

Rushtidsavgift i Kristiansand vil få flere til å sykle

På nettsiden tiI Kristioansand kommune presenteres resultatet av en spørreundersøkelse om effekten rushtidsavgift vil ha på bruk av sykkel. Den viser at 11 prosent av de som svarte vil sykle mer...

av Torkelsen, Jan H., 15.12.09

Vest-Agders fire kandidater til de regionale helseforetak klare

De nåværende styrene for de regionale helseforetakene ble oppnevnt i foretaksmøter i januar 2008, og er oppnevnt for to år. Det skal derfor oppnevnes nye styrer i de kommende foretaksmøter i januar...

av admin, 15.12.09

Agder har lavest sykefravær

Nye tall fra Kommunenes Sentralforbund viser at begge Agder-fylkene har lavt sykefravær i forhold til landet forøvrig.Mens landsgjennomsnittet ligger på 10 prosent så har Vest-Agder 7,4 prosent og...

av Macdonald, Cheryl, 15.12.09

Fylkesordføreren: -Vest-Agder fremstår som en god skoleeier

Da fylkesordfører Thore Westermoen i dag holdt sin årstale fastslo han at Vest-Agder fylkeskommune er en god skoleeier. Han dokumenterte det ved å trekke frem den store satsingen som er gjennomført på...

av Torkelsen, Jan H., 15.12.09

Sykefraværet stiger i landet, men synker merkbart i Vest-Agder fylkeskommune

En helt fersk gjennomgang av sykefraværet i fylkeskommunen viser en gledelig utvikling. Mens sykefraværet nasjonalt øker går det ned i Vest-Agder fylkeskommune. Det legemeldte fraværet er nede på fem...

av Torkelsen, Jan H., 15.12.09

Ny postjournal for Vest-Agder fylkeskommune

Vest-Agder fylkeskommune har nå åpnet en ny postjournal. På fylkeskommunen internett www.vaf.no finner en offentlig journal i venstre menyfelt. Her kan en finne postjournalene til flere...

av Torkelsen, Jan H., 14.12.09

Setesdalsordførerne vil i mål med fylkessammenslåingen

Setesdølene gir igjen klar beskjed om at de ønsker ett Agder-fylke, og det så fort som mulig, meldte NRK-Sørlandet i helgen.. Det var på et møte i Setesdal regionråd, hvor en felles regionplan for...

av Torkelsen, Jan H., 14.12.09

Internasjonalt arbeid i Vest-Agder fylkeskommune

Vest-Agder fylkeskommunes hovedmål er at vi skal bli Norges mest internasjonale region. Dette innebærer at fylkeskommunen arbeider med en rekke prosjekter, deltar i flere nettverk, og er aktive...

av Fossan, Mette, 14.12.09

Interreg-seminar i regi av Østlandssamarbeidet

Interreg IV programmene (2007 – 2013) er kommet godt i gang og flere prosjekt er godkjent med partnere fra Østlandsområdet. I Interreg III perioden (2000 – 2006) deltok aktører fra Østlandet i ca. 50...

av Fossan, Mette, 14.12.09

Vil styrke realfagskompetansen

av Torkelsen, Jan H., 14.12.09

- Mobbing er som husmorarbeid, det synes først når ting ikke blir gjort

- Mobbing er som husmorarbeid, det synes først når ting ikke blir gjort, sa kunnskapsminister Kristin Halvorsen da hun tirsdag møtte partene i arbeidet med Manifest mot mobbing for å diskutere nye...

av admin, 10.12.09

Gode erfaringer med praksisbrev inne videregående opplæring

I den første evalueringen av praksisbrevforsøket oppsummeres ordningen som vellykket både av deltakerne, lærerne og instruktørene i bedriftene. Ungdommene er praksiskandidater og mottar et praksisbrev...

av Torkelsen, Jan H., 10.12.09

Risøbank i Mandal skal restaureres for millioner

Hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø ble onsdag orientert om at det er omfattende planer for flere restaureringstiltak på Risøbank i Mandal. Risøbank IKS har innhentet et prisoverslag for...

av Torkelsen, Jan H., 10.12.09

Fylkeskommunen ser positivt på trialbane og småbåtplasser i Audnedal

Audnedal kommune har på nytt sendt ut kommuneplan for Audnedal 2009-2020 til offentlig ettersyn da det er gjort endringer i utkastet. Endringene gjelder arealer til båtplasser ved Ytre Øydnevann nord...

av admin, 10.12.09

Sørlandet på næringstoppen

Kristiansand er kåret til Norges næringsby nr. 2 (etter Porsgrunn og før Stavanger). På en flott 4. plass har Arendal seil opp fra 37. plass. Det er finansmagasinet Kapital som står bak kåringen. Fra...

av admin, 08.12.09

Aldri tidligere har piggfriandelen vært høyere i Kristiansandsregionen

I november 2009 svarer 58 prosent av bilførerne i Kristiansandsregionen at de kjører piggfritt. Statens vegvesen Region Sør har fulgt utviklingen siden 2001. I 2001 svarte 47 prosent at de kjørte...

av admin, 08.12.09

Mer penger til trafikksikkerhetsarbeid

av Torkelsen, Jan H., 03.12.09

Fylkeskommunen vil bevare eldre hyttebebyggelse på Bragdøya

Hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø sluttet seg i sitt møte 25. november til administrasjonens forslag om innsigelse til Kristiansand kommunes reguleringsplanforslag for Bragdøya og...

av Stylegar, Frans-Arne, 03.12.09

Juletog og håndverksmesse på Setesdalsbanen

Ta med familien på en hyggelig tur med Setesdalsbanens damptog søndag 5. og lørdag 6. desember. Og når du først har tatt turen kan du samtidig legge inn et besøk på Håndverksmessa på Grovane stasjon...

av admin, 03.12.09

Ikke aktuelt med sykehusredegjørelse for fylkestinget

Vidar Kleppe skrev for en tid tilbake brev til fylkesordfører Thore Westermoen hvor han opplyste om at han hadde fått en rekke henvendelser fra bekymrede personer som stiller spørsmål om hvordan...

av admin, 03.12.09

Elev på Vågsbygd videregående skole har sendt brev til utenriksministeren

Stine Rypestøl, som er elev i faget Politikk og menneskerettigheter ved Vågsbygd videregående skole i Kristiansand, sendte nylig brev til utenriksminister Jonas Gahr Støre. Etter å ha sett filmen...

av Torkelsen, Jan H., 02.12.09

Tolv personer er omkommet i trafikken i Vest-Agder hittil i år

I Vest-Agder er tolv personer omkommet i trafikken hittil i år viser tallene fra Trygg Trafikk. Det er èn mer enn på samme tid i fjor. De omkomne i Vest-Agdertrafikken er sju menn, tre kvinner og to...

av admin, 02.12.09

Agder kollektivtrafikk kjøper ventelig fylkeskommunens aksjer i Rutebilstasjonen as i Kristiansand

Fylkesutvalget gikk i går inn for at Vest-Agder fylkeskommune skal selge sine aksjer i Rutebilstasjonen as til Agder kollektivtrafikk as for bokførte verdier. Denne vil være på rundt 200 000 kroner. I...

av Torkelsen, Jan H., 02.12.09

RegionaltNYTT

av Macdonald, Cheryl, 02.12.09

Fylkesutvalget vil ha mer til utdanning, regional utvikling friluftsliv og fyrmuseet på Lindesnes

Fylkesutvalget behandlet i dag fylkesrådmannens forslag til årsbudsjett for 2010 for fylkeskommunen. Budsjettet har en total ramme på 1,72 milliarder kroner. Fylkesrådmannen betegner budsjettet som...

av Torkelsen, Jan H., 01.12.09

Aust-Agder fylkeskommune får sekretariatet for det nye regionale forskningsfondet for Agder

Agderfylkene er en av i alt sju forskningsfondsregioner i Norge som ble oppnevnt tidligere i år. Som grunnlag for igangsetting av regionalt forskningsfond for Agder ble det våren 2009 utarbeidet en...

av Torkelsen, Jan H., 01.12.09

Torghatten ASA har kjøpt alle aksjene i Sørlandsruta av FOB Holding AS

Torghatten ASA sendte i går ut en pressemelding hvor Torghatten ASA opplyser at det i går inngikk avtale med FOB Holding AS om kjøp av alle aksjene i Sørlandsruta AS. Sørlandsruta driver...

av admin, 01.12.09

Utdanningsforbundet reagerer på digitaliseringen i skolen

Utdanningsforbundet har sendt et brev til Kunnskapsdepartementet der de gir uttrykk for sterk uro over læremiddelsituasjonen i videregående skoler, melder nyhetsbyrået ANB. Bakgrunnen er at det nå...

av Torkelsen, Jan H., 01.12.09

Tømrer - populært svennebrev

av Macdonald, Cheryl, 30.11.09

Fylkeskulturprisen 2009 til forfatter, Øystein Lønn

Øystein Lønn (f. 1936) debuterte i 1966 med novellesamlinga Prosesjonen og har siden etablert seg som en av Norges fremste forfattere. Med si tolvte bok Thranes metode (1993) nådde Lønn et større...

av Macdonald, Cheryl, 30.11.09

Utdeling av Svennebrev

av admin, 30.11.09

Dans for Afrika

30. november blir det holdt en danseforestilling av Vågsbygd videregående skole i samarbeid med Røde Kors, hvor inntektene går til barn i Sierra Leone. Det er avgangselever på danselinja som...

av admin, 27.11.09

Eierskap og drift av Visit Sørlandet AS

Samtlige kommuner på Sørlandet mottok i forrige uke invitasjon fra fylkeskommunene om å delta på eiersiden i nyetablerte VisitSørlandet AS. Etablering og drift av Visit Sørlandet AS som felles...

av Siv Hemsett, 27.11.09

Rosegården teaterhus får VAFs frivillighetspris for 2009

Rosegården teaterhus er et kompetansesenter innen amatørteater for teaterentusiaster i alle aldre og fra hele Agder. Det er organisert som ei forening der grupper som driver med sceniske uttrykk kan...

av Macdonald, Cheryl, 26.11.09

Håndspa gir livsglede på Heimen i Vennesla

av Monica Pedersen og Jan Torkelsen, 26.11.09

Fag og svennebrev utdelt

Nylig fikk over 100 mennesker utdelt sitt fag- eller svennebrev etter å ha fullført utdanning innen en rekke fag. Utdelingen foregikk på Tangen videregående skole. Fagbrevene var det...

av Macdonald, Cheryl, 26.11.09

Eneste også som sveiser

Glodi Eneste er best kjent for sin bokse-karriere, men han er også sveiser. Det kan han i allefall kalle seg nå etter at han nylig fikk fagbrev i sveisefaget. Utdelingen fant sted på Tangen...

av Macdonald, Cheryl, 26.11.09

Utdeling av fagbrev, fagene S-Å

av Macdonald, Cheryl, 26.11.09

Farsund Undervannsklubb tildelt fylkeskommunens Kulturminnevernpris for 2009

Hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø besluttet i går at Vest-Agder fylkeskommunes kulturminnvernepris for 2009 skal tildeles Farsund Undervannsklubb. Klubben har i en mannsalder nedlagt et...

av Torkelsen, Jan H., 26.11.09

Vil ha ”park and ride” -område ved E-39 på Vigeland i Lindesnes

Lindesnes kommunestyre vedtok i november i fjor en reguleringsplan for E 39 mellom Fardal og Osestad Det ble samtidig vedtatt at man snarest skulle sette i gang arbeidet med en kommunedelplan for...

av admin, 26.11.09

Utdeling av fagbrev, fag I-M

Det ble nylig delt ut fagbrev innen en rekke fag. Ved å klikke videre får du se bilder av mottakere av fagbrev innen fagene idrettsanlegg, IKT drift, industriell næringsmiddelproduksjon,...

av admin, 26.11.09

av Macdonald, Cheryl, 26.11.09

Fylkespolitikerne ønsker en samlet plan for vindkraftutbygging i Vest-Agder

Det foreligger planer for omfattende vindkraftanlegg i Vest-Agder som vil kunne få vesentlige miljømessige konsekvenser. Da hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø onsdag behandlet en melding om...

av Torkelsen, Jan H., 26.11.09

Flere innsigelser fra fylkeskommunen til reguleringsplan for Rom næringsområde i Lyngdal

Lyngdal kommune har lagt ut reguleringsplan for Rom næringsområde til annen gangs offentlig ettersyn. Det legges opp til høy utnyttelsesgrad med en total utbygging på 106 500 kvadratmeter og i tillegg...

av Torkelsen, Jan H., 26.11.09

Vest-Agder og Rogaland samarbeider om riksveiutbygging

Hovedutvalg for næring samferdsel og miljø gikk onsdag inn for at Vest-Agder fylkeskommune skal bidra med fem millioner kroner til utbedringer på riksvei 45. Riksveien strekker seg fra Sinnes i Sirdal...

av Torkelsen, Jan H., 26.11.09

Utdeling av fagbrev, fagene E-H

av Macdonald, Cheryl, 26.11.09

Fagbrev-utdeling, A-D

Det ble delt ut fagbrev innen en rekke fag. Ved å klikke videre får du se bilder av mottakere av fagbrev innen fagene anleggsgartner, anleggsmaskinfører, armering, automatiker, Bil, lette kjøretøy,...

av Macdonald, Cheryl, 26.11.09

Vil videreføre Areal- og transportprosjektet i Kristiansandsregionen

Areal- og transportprosjektet i Kristiansandsregionen - ATP - ble startet 1. januar 2004 som er fireårig prosjekt i forbindelse med at Samferdselsdepartementet inviterte storbyregionene til forsøk...

av Torkelsen, Jan H., 26.11.09

Lindesnesregionen - et fyrtårn for framtida

”Lindesnesegionen skal oppleves som grenseløs, og kommunegrenser er aldri et problem for innbyggerne. Oppgaver løses i fellesskap, på nyskapende måter.” Slik lyder visjonsformuleringen i et utkast til...

av Torkelsen, Jan H., 25.11.09

Fylkeskommunen og Marnardal kommune inngår samarbeidsavtale

I ukene fremover vil politikerne i fylkeskommunen og Marnardal kommune behandle et forslag til en fireårig samarbeidsavtale mellom fylkeskommunen og kommunen. Avtalen omfatter tema som:...

av Torkelsen, Jan H., 25.11.09

Omfattende samarbeidsavtale mellom fylkeskommunen og Søgne kommune til politisk behandling

Politikerne i fylkeskommunen og Søgne kommune får nå til behandling et forslag til samarbeidsavtale mellom fylkeskommunen og kommunen. Hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø var første instans...

av Torkelsen, Jan H., 25.11.09

Westermoen: -Dette er en dag vi har ventet lenge på

-Prosjektet vi åpner idag er en del av det tredje store prosjektet i Listerpakken Kjørrefjord – Ulland. For å realisere Listerpakken har mange stått sammen på en god måte. Kommunene i Listerrådet,...

av admin, 25.11.09

Langrenns- og skiskytingselevene i Sirdal til Trysil

I to uker hver høst reiser elevene innen toppidrett langrenn og skiskyting på Sirdal videregående skole fra Tonstad til Trysilfjellet for å trene på snø. Trysil har snøgaranti fra 15. november. Flere...

av Torkelsen, Jan H., 24.11.09

Styrepils gir mindre skills

-Nå blir russen og lærerne på alle de videregående skolene i Vest-Agder informert om hva deltakerne på to dagers seminaret om Russ, rus og trafikk lærte i forrige uke. De har laget en handlingsplan og...

av Torkelsen, Jan H., 23.11.09

Borghild Allende nominert til nasjonal frivillighetspris

Det kom inn ni kandidater til den nasjonale frivillighetsprisen for 2009 i Vest-Agder. Vest-Agder fylkeskommune har valgt å nominere Borghild Allende fra Farsund, som fylkeskommunen sin kandidat for...

av Torkelsen, Jan H., 23.11.09

Næringsdepartementet skal evaluere næringshagene

Næringsdepartementet vil foreta en grundig vurdering av næringshagene etter at Riksrevisjonen kommer med kritiske merknader til pengebruken, skriver Kommunal Rapport. -Staten har brukt 280 millioner...

av Torkelsen, Jan H., 23.11.09

Finner ikke misdannelser hos barn av tidligere tannhelsepersonell

En fersk rapport viser at kvinnelig tannhelsepersonell som har vært eksponert for kvikksølv ikke har hatt økt risiko for å få barn med misdannelser eller andre uønskede fødselsutfall. Dette kommer...

av admin, 23.11.09

900 år gammelt reisealter funnet i Marnardal

Lokalhistorikeren Haakon Skjævesland (1892-1967) samlet gjennom mange år opp uvanlig utseende steiner han fant på jordene sine i Øyslebø. Blant det materialet han plukket opp og tok vare på, er det...

av admin, 20.11.09

Ny Holbergpris til Vennesla videregående skole

Thomas Nupen og Eirik Revheim fra Vennesla videregående skole har fått Holbergprisens lærerstipend i 2009 for undervisningsopplegget: "Politikernes bruk av sosiale medier i valgkampen". Med seg på...

av Torkelsen, Jan H., 20.11.09

Lista videregående skole satser miljøbevisst

I 2011 kan et nytt biobrenselanlegg være på plass for å varme opp Lista videregående skole, Lista ungdomsskole og Listaheimen. Vest-Agder fylkeskommune og Farsund kommune er sammen om initiativet...

av Torkelsen, Jan H., 20.11.09

Over 2200 nye vestegder i år

Dersom folketallet vokser like mye i årets tre siste måneder som i de ni første vil det i løpet av hele året ha blitt over 2200 nye vestegder. Folketallet i fylket var 1. oktober kommet opp i 169 911....

av Torkelsen, Jan H., 19.11.09

Tannhelsedag for 8. klassinger i Lyngdal

Tannhelsetilstanden for 5 åringer er meget god i Vest-Agder. Hele 74 % av denne gruppen hadde ingen karies (tannråte) ved kontroll i 2008.For gruppene 12 og 18 åringer, viser tannhelsetilstanden...

av Birkeland, Eva, 19.11.09

Fylkesordføreren åpnet i dag FN-rollespill om konflikten i Darfur

Flere elever fra videregående skole var i dag samlet i Kristiansand Rådhus i forbindelse med at FN-sambandet Sør arrangerte et rollespill som arrangeres over hele verden. I år er temaet konflikten i...

av Torkelsen, Jan H., 19.11.09

Juleverksted i Flekkefjord

Tradisjonene følges opp av Vest-Agder Museet i Flekkefjord. I år igjen arrangerer museet juleverksted i Sjøbuene lørdagen før første søndag i advent. I år blir det lørdag 29. november. Dørene til...

av Torkelsen, Jan H., 19.11.09

Førjulshygge på Vest-Agder-museet Kristiansand søndag 29. november

Tradisjonen tro inviterer Vest-Agder-museet Kristiansand til Førjulshygge i Bygaden. Ta turen til museet på Kongsgård på søndag 29. november og få med deg en livlig og spennende førjulsopplevelse...

av Torkelsen, Jan H., 19.11.09

Russerfanger i fokus på Nordberg Fort

Tirsdag denne uken besøkte forfatter Magne Haugland museet på Nordberg Fort på Lista . Mer enn 100 gjester hadde samlet seg i nybygget den regntunge høstkvelden. Haugland fortalte om russiske...

av admin, 19.11.09

Julemarked på Sjølingstad 28. og 29. november

Julestemningen er på plass i gamle, sjarmerende og spennende fabrikklokaler på Sjølingstad Uldvarefabrik mellom Mandal og Lindesnes. Museumsfabrikken har igjen gleden av å invitere publikum til stort...

av Torkelsen, Jan H., 19.11.09

Utlysning av midler til EUs utdanningsprogram

Utvikling av skoleeierrollen, lærlingplasser, lærerutveksling og etterutdanning er noen av områdene som kan være interessante for norske kommuner og fylkeskommuner innenfor EUs utdanningsprogram....

av Torkelsen, Jan H., 19.11.09

Samferdselsdepartementet har ikke oversikt over vegvesenets utredningskapasitet

På et konsultasjonsmøte mellom staten og KS nylig fremmet KS et ønske om mer detaljert dokumentasjon av Statens vegvesens kostnader knyttet til felles vegadministrasjon med fylkeskommunene enn de...

av Torkelsen, Jan H., 19.11.09

Forsøksordning for kollektivtransport: Nye og betre tilbod i distrikta

- Midlar frå Samferdselsdepartementet skal støtta opp under forsøk med nye og meir effektive kollektivtilbod i distrikta, seier samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa i ei pressemelding....

av Torkelsen, Jan H., 19.11.09

Hvordan melde fravær ved influensa

Utdanningsdirektoratet, skriver på sin nettside at direktoratet har fått spørsmål knyttet til føring av fravær på vitnemålet og kompetansebevis når fraværet skyldes sykdom og hva som er tilstrekkelig...

av Torkelsen, Jan H., 18.11.09

Hvordan skal vi unngå alvorlige trafikkulykker i forbindelse med russefeiringen?

Tirsdag 17. og onsdag 18. november skal 36 representanter fra russestyrene og ledelsen ved de videregående skolene i Vest-Agder være sammen for å lage en plan for hvordan russefeiringen 2010 kan blir...

av Torkelsen, Jan H., 17.11.09

Korleis kan det bli meir attraktivt å busetje seg i distriktskommunar?

Dette spørsmålet er utgangspunktet for ei ny satsing i regi av Kommunal- og regionaldepartementet. Satsinga vart varsla i Stortingsmelding nr 25 (2008-2009) Lokal vekstkraft og framtidstru. I...

av Torkelsen, Jan H., 17.11.09

Utvalgte kulturminner i Spangereid er skiltet

Fylkeskonservatoren og Lindesnes kommune har samarbeidet om skilting av utvalgte kulturminner i Spangereid sentrum. Nå er skiltene på plass.

av Stylegar, Frans-Arne, 16.11.09

Søgne videregående skole vertskap for nettverk

Søgne videregående skole var i forrige uke vertskap for representanter fra de fleste skolene i landet som har anleggsgartnerutdanning. I tillegg til skoler var også anleggsgartnernæringen,...

av Torkelsen, Jan H., 16.11.09

Kollektivkunder får bedre rettigheter i ny avtale

En avtale om standard for reisegaranti ble nylig signert mellom Kollektivtrafikkforeningen og Transportbedriftenes Landsforening (TL). Det bevitnet nærmere 200 interessenter som deltok på en nasjonal...

av Torkelsen, Jan H., 13.11.09

Hvor stor må ei hytte være for å nyte en kaffi på trappa?

Jeg hadde lenge hatt en drøm om å gjøre noe helt annet. Noe enkelt noe. Noe med hjertet. Noe koselig. Noe gøy. Sommeren 2008 gjorde jeg det. Jeg gjorde Drømmen min virkelig. Jeg brukte 180 000 av...

av admin, 13.11.09

Tilbud på familiepakke med refleks

Høstmørket er her og det er på tide å utstyre familien med refleks. Det kan være vanskelig å finne refleks uten reklame, Trygg Trafikk har derfor satt sammen en familiepakke med ulike typer refleks...

av admin, 13.11.09

Soppangrep og linoljemaling

av Stylegar, Frans-Arne, 12.11.09

Fra Møre og Romsdal for å lære om likestilling på Agder

-I Møre og Romsdal har vi sett med interesse på den spennende satsingen som skjer på Agder innen likestillingsarbeidet. Vi har derfor henvendt oss til Vest-Agder fylkeskommune for å kunne foreta et...

av admin, 12.11.09

Vidar Kleppe vil ha redegjørelse fra sykehusdirektøren i fylkestinget

-Jeg har fått en rekke henvendelser fra bekymrede personer som stiller spørsmål om hvordan Sørlandet sykehus vil kunne klare å gi en trygg og forsvarlig behandling for syke pasienter i fremtiden. Jeg...

av Torkelsen, Jan H., 12.11.09

Fylkeskommunene sentrale i ny avtale om landbruks- og næringsutvikling

Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk signerte mandag på vegne av staten en ny samarbeidsavtale om landbruks- og næringsutvikling i kommunene og fylkeskommunene med Kommunenes Sentralforbund. Den...

av Torkelsen, Jan H., 09.11.09

Investerer for 650 millioner kroner de kommende fire årene

I fylkesrådmannens forslag til økonomiplan for fylkeskommunen for perioden fra 2010 til 2013 er det lagt opp til investeringer for samlet 650,7 millioner kroner. Fylkeskommunens innlån vil fra 2009...

av admin, 09.11.09

En veteran i Den offentlige tannhelsetjenesten

Tannlege Albin Eikeland, veteran i Den offentlige tannhelsetjenesten stortrives fortsatt med pasientene. Vi møter Albin på jobb på Hægebostad tannklinikk. Han har passert 70 år, og har jobbet 43 år...

av Kvinlaug, Per; Birkeland, Eva, 05.11.09

Nye oppgaver til fylkeskommunen gir betydelig budsjettvekst

Konstituert fylkesrådmann Tore Berntsen la i dag frem forslag til Årsbudsjett for 2010 og Økonomiplan 2010 til 2013 for fylkeskommunen. Årsbudsjettet har en ramme på vel 1,7 milliarder kroner. I...

av Torkelsen, Jan H., 05.11.09

12 millioner mer fra fylkeskommunen til Agder Kollektivtrafikk AS

Det er styret i Agder Kollektivtrafikk AS som vil vedta endelig budsjett for selskapet, basert på de bevilgninger selskapet får fra Vest-Agder fylkeskommune, Kristiansand kommune og Areal- og...

av Torkelsen, Jan H., 05.11.09

Invitasjon til julemarked på Sjølingstad

Nå er det rimfrossent i grasset foran museumsfabrikken og Vest-Agder-museet Sjølingstad Uldvarefabrik mellom Mandal og Lindesnes har igjen gleden av å invitere deg som utstiller til julemarked lørdag...

av Torkelsen, Jan H., 05.11.09

Utfordrende å skaffe midler til gratis læremidler og digital kompetanse

Ordningen med gratis trykte og digitale læremidler i videregående opplæring ble innført høsten 2007. Fylkeskommunen har ansvaret for at elevene får nødvendige trykte og digitale læremidler. I tillegg...

av Torkelsen, Jan H., 05.11.09

Store levekårsutfordringer i Vest-Agder

Vest-Agder har betydelige utfordringer når det gjelder folkehelse og levekår, uttrykkes det i forslag til Årsbudsjett 2010 og Økonomiplan for perioden 2010 til 2013. Dette er viktige tema i det...

av Torkelsen, Jan H., 05.11.09

Ujevn befolkningsutvikling i Vest-Agder

av Torkelsen, Jan H., 04.11.09

Fylkeskommunens veiansvar øker med 750 kilometer fra årsskiftet

Fylkeskommunene overtar fra årsskiftet ansvaret for svært mye av riksveinettet riksveifergene. Dette veinettet sammen med dagens fylkesveier skal benevnes fylkesveier og fylkesveiferger....

av Torkelsen, Jan H., 04.11.09

Ny bok om skipsbygging i Søgne

Jan G. Langfeldt er klar med ny bok - denne gang om historien til skipsverftene i Høllen og Ny-Hellesund. Boken heter Fra seilskuter til motorfartøy og er nr. 7 i Regionalavdelings kulturhistoriske...

av Stylegar, Frans-Arne, 04.11.09

En halv million kroner fra fylkeskommunen til Tall Ships’ Races

Kristiansand skal være vertshavn for Tall Ships’ Races i 2010. Seilskutene kommer til Kristiansand 29. juli etter et opphold i Ålborg og seiler videre 1. august. Det legges opp til en seilskutefest...

av Torkelsen, Jan H., 04.11.09

Kirkens SOS i Agder støttes med 75 000 kroner fra fylkeskommunen

Kirkens SOS i Agder har søkt fylkeskommunen om driftsstøtte for neste år. Vest-Agder fylkeskommune har i en årrekke bevilget støtte til Kirkens SOS. Fra og med 2006 har den årlige støtten vært på...

av Torkelsen, Jan H., 04.11.09

Samarbeidsavtale mellom fylkeskommunen og Marnardal kommune snart på plass

På et felles møte mellom fylkesutvalget og formannskapet i Marnardal på Høgtun kultursenter i Øyslebø i går opplyste ordfører Helge Sandåker, som også er fylkestingsrepresentant, at han håper et...

av Torkelsen, Jan H., 03.11.09

Kleppe tar opp bompasserings-praksisen i Kristiansand og Vest-Agder i interpellasjon

I 2008 kontaktet og tilskrev Norges Taxiforbund avdeling Vest-Agder og Norges Taxiforbund Region Sør ved regionsleder Arnold Meyer fylkeskommunen ved fylkesordfører Thore Westermoen, og teknisk etat...

av Torkelsen, Jan H., 03.11.09

Riksvei 465 mellom Hanesund og Sande åpner om to uker

Prosjektleder Kjell Soltvedt i Statens vegvesen opplyser til Farsunds Avis, at det ligger an til en åpning av riksvei 465 mellom Hanesund og Sande i Farsund i uke 47, altså mellom 16. og 20. november....

av Torkelsen, Jan H., 03.11.09

Ti personer er omkommet i trafikken i Vest-Agder hittil i år

I Vest-Agder er ti personer omkommet i trafikken hittil i år viser tall fra Trygg Trafikk. Det er like mange som på samme tid i fjor. Seks personer er omkommet i tre forskjellige ulykker på E 39. To...

av admin, 02.11.09

Invitasjon til lunsjmøte om EU-prosjekter

Innovasjons Norge i samarbeid med Norges Forskningsråd og Sørlandets Europakontor, inviterer til lunsjseminar om mulighetene i EUs forskningsprogrammer den 18.november. Formålet er å synliggjøre...

av Fossan, Mette, 02.11.09

Økt press for fortgang i utbedringen av E-39 mellom Søgne og Ålgård

Listerrådet, Lindesnesrådet, Dalanerådet og Vest-Agder fylkeskommune er enige om å øve press mot Samferdselsdepartementet for å få laget en konseptvalgutredning - det vil si en av de sentrale...

av Torkelsen, Jan H., 02.11.09

Ny søknadsrunde i Interreg IV A - seminar for søkere

Neste søknadsrunde i Interregprogrammet for Øresund-Kattegat-Skagerrak åpner 1. februar og stenger 1. mars. I den forbindelse arrangeres det søknadsseminarer i Kattegat/Skagerrak-regionen.Formålet med...

av Fossan, Mette, 30.10.09

Veileder om reklame i skolen tilgjengelig

Utdanningsdirektoratet har publisert en ny veileder om reklame i skolen. Skoleeier skal sørge for at elevene ikke utsettes for reklame som er egnet til å skape kommersielt press, eller som i stor grad...

av admin, 30.10.09

Viktig kontakt etablert mot Stortingets transport- og kommunikasjonskomite

-Nestleder i Transport og kommunikasjonskomiteen på Stortinget Anne Marit Bjørnflaten (Ap) og komiterådgiver Odd Steinar Viseth besøkte Kristiansand onsdag. Hensikten med besøket var å bli oppdatert...

av Torkelsen, Jan H., 30.10.09

Nye fredninger igangsatt

Fylkeskonservatoren har varslet oppstart av tre nye fredningssaker i fylket: Huseby kongsgård og Sigersvoll i Farsund og Lensmannsgården i Bakke i Flekkefjord.

av admin, 29.10.09

Søker om 98,5 millioner kroner til rassikring i Vest-Agder

I Nasjonal transportplan 2010-2019 ble det foreslått å støtte arbeidet med rassikring av fylkesvegene med 500 millioner kroner årlig i øremerkede tilskudd fra staten. Fylkeskommunene inviteres nå til...

av Torkelsen, Jan H., 29.10.09

Trygt hjem for en femtilapp-prosjektet i Kvinesdal forlenges ut 2009

Hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø vedtok i juni i fjor å sette i gang et forsøk med Trygt hjem for en femtilapp i Kvinesdal med en prosjektperiode tilsvarende skoleåret 2008/2009. Det har...

av Torkelsen, Jan H., 28.10.09

Verdensledende på elektronisk forvalting

Norge er blant de tre fremste landene til å tilby offentlige tjenester elektronisk, og nordmenn ligger helt i tet på bruk av e-forvaltingstjenester. Dette går frem av en ny OECD-rapport som ble lagt...

av Torkelsen, Jan H., 27.10.09

Bompengebelastningen svært ujevnt fordelt fra fylke til fylke

Statens vegvesen har utarbeidet en fylkesvis oversikt over de årlige driftsinntektene i norske bomselskaper fra 1. januar 2004 til og med 31. desember 2008. Den gir grunnlag for å konkludere med at...

av Torkelsen, Jan H., 26.10.09

Hvordan kan vi samarbeide for å få til en raskere utbygging av stamvegene i landsdelen?

Nesten samtlige fylkesordførere og ordførere i landsdelen, samt stortingsrepresentanter, sentrale administrative ledere, region- og lokalpolitikere og representanter involvert i veiforvaltning setter...

av Torkelsen, Jan H., 26.10.09

Husk Operasjon Dagsverk 29. oktober!

Operasjon Dagsverk er en solidaritetsaksjon der ungdom støtter ungdom. Denne årlige solidaritetsaksjonen er blitt arrangert i over 40 år, og har hjulpet unge i store deler av verden til et bedre liv...

av Torkelsen, Jan H., 23.10.09

Elevene takker for ny skole.

Under den offisielle åpningen av Tangen VGS, takket elevrådsleder Henriette Wulff, politikerne for at de har bevilget penger til den famtastiske skolen. - Vi elever synes den er både kul og pen,...

av Macdonald, Cheryl, 22.10.09

Du kan besøke nye Tangen VGS

Fredag 23 oktober er det Åpent Hus på Tangen VGS fra kl. 11-17. Da kan hvem som helst besøke skolen. Elevguider står klar til å vise byens befolkning rundt. Dessuten kan du handle i kantina. Hva med å...

av admin, 22.10.09

KS har store forventninger til ny kommunalminister

KS tror Liv Signe Navarsete som ny kommunalminister og Maghild Meltveit Kleppa som ny samferdselsminister kommer til å bety mye for norske kommuner og fylkeskommuner. -At kommunalministeren også har...

av Torkelsen, Jan H., 22.10.09

NHO’s og LO’s forslag til lærlingeløft ikke fulgt opp i forslag til statsbudsjett

Regjeringen foreslår i statsbudsjettforslaget å bevilge 190 millioner kroner i økt tilskudd til lærebedrifter gjennom rammeoverføringene til fylkeskommunene i 2010. Det er en videreføring fra...

av Torkelsen, Jan H., 22.10.09

God plassering i PetroChallange 2009 for Vågsbygd videregående skole

Også i år har Vågsbygd videregående skole deltatt i OLF - Oljeindustriens Landsforenings - sitt rollespill PetroChallenge. Det var 14 lag fra Vågsbygd som deltok og de hevdet seg godt i konkurransen....

av Torkelsen, Jan H., 22.10.09

Refleksjaktvinner fra Mandal

Seieren i Den store refleksjakten gikk til klasse 5a ved Furulunden skole i Mandal. Klassen fant 24,7 reflekser i gjennomsnitt per elev og ble vinner av Den store refleksjakten i Vest-Agder 2009....

av Torkelsen, Jan H., 22.10.09

Gratis kjøreopplæring i videregående skole ville koste fylkeskommunen 60 millioner kroner

Fylkestingsrepresentant Vidar Kleppe fra Demokratene har i en interpellasjon reist spørsmål til fylkesordfører Thore Westermoen om muligheten for å gi tilbud om gratis kjøreopplæring til elevene i...

av Torkelsen, Jan H., 22.10.09

Over 60 jernbanestasjoner som har for kort plattform for togene, trues av nedleggelse. Både fylkestinget i Vest-Agder og Jernbaneforum Sør har reagert kraftig på dette og meddelt dette til...

av admin, 22.10.09

Fylkestinget roser kommuneplanarbeidet i Kvinesdal

Kvinesdal kommune har satt i gang rullering av kommuneplanens samfunnsdel. Da fylkestinget tirsdag avga fylkeskommunens uttalelse til oppstarten av planprosessen ble det fremhevet at kommunen har lagt...

av Torkelsen, Jan H., 22.10.09

Westermoen ser ikke behov for et mobbetilsyn i Vest-Agder

Fylkestingsrepresentant Vidar Kleppe reiste i en interpellasjon i fylkestinget i dag spørsmålet om fylkesordfører Thore Westermoen vil støtte opprettelse et eget mobbetilsyn i Vest-Agder. -Jeg deler...

av Torkelsen, Jan H., 22.10.09

Overtar som vannregionmyndighet for Agder-fylkene og litt av Telemark

Fylkesmannen i Vest-Agder er vannregionmyndighet for vannregion Sør-Vest som omfatter Aust- og Vest-Agder, nesten hele Rogaland samt en liten del av Telemark og mindre deler av Hordaland. Fra...

av Torkelsen, Jan H., 21.10.09

Jernbaneverket vil ha dialog om stasjoner

av Torkelsen, Jan H., 21.10.09

Nye navn på videregående skoler i vestfylket

Fylkestinget vedtok i desember 2008 at opplæringen i Lister-regionen skulle organiseres som en skole med fem opplæringssteder. I det videre arbeidet med iverksetting skulle det nedsettes et prosjekt...

av Torkelsen, Jan H., 21.10.09

Åseral kultursenter ”Minne” får fylkeskommunale midler

Fylkestinget vedtok i går at fylkeskommunen skal gi et samlet tilskudd til Åseral kultursenter ”Minne” på 5,6 millioner kroner. Det vil bli utbetalt i løpet av årene 2009 til 2011. Senteret vil få...

av admin, 21.10.09

Fylkestinget vil ha utredet anbudsutsetting av pensjonsordningene

Da fylkestinget i dag behandlet fylkeskommunens økonomiske rapport etter annet tertial var det særlig to saker representantene rettet søkelyset på. Den ene var et forslag fra Demokratenes Vidar Kleppe...

av Torkelsen, Jan H., 20.10.09

Jernbaneforum Sør støtter fylkeskommunens initiativ om togstopputfordingen

Jernbaneforum Sørs leder Oddvar Skaiaa sendte i går brev til Samferdselsdepartementet hvor han på vegne av forumet gir full støtte til henvendelsen Vest-Agder fylkeskommune har sendt departementet...

av Torkelsen, Jan H., 20.10.09

Fylkeskommunen har bedt Samferdselspartementet bidra til å sikre togstopp-strukturen i Vest-Agder

Av Jernbaneverkets handlingsprogram fremgår det at Jernbaneverket av Jernbanetilsynet er pålagt å utbedre alle stasjoner hvor plattformlengden ikke samsvarer med togets lengde. Jernbaneverket ønsker å...

av Torkelsen, Jan H., 20.10.09

Ti kommuner i Vest-Agder får tildelt midler fra Den kulturelle spaserstokken

Kultur- og kirkedepartementet har besluttet at 227 kommuner får tildelt midler fra Den kulturelle spaserstokken i år. Blant disse er ti fra Vest-Agder. De mottar samlet 980 000 kroner. Den kulturelle...

av Torkelsen, Jan H., 20.10.09

Arbeidsgruppen ”Matematikk for alle!” starter arbeidet

- Det er en utfordring at mange har vansker med matematikk. Nå setter vi derfor i gang arbeidet med en utredning om fremtidens matematikkfag og hvordan opplæringen kan bli mer relevant og...

av Torkelsen, Jan H., 20.10.09

Sørvestbanens suksess ligger i en omforent visjon og tro på at det lar seg gjøre

-Vi tror at nøkkelen til suksess ligger i et forpliktende samarbeid som baseres på gode og inkluderende prosesser frem til omforente løsninger. Videre kreves forutsigbare og helhetlige...

av Torkelsen, Jan H., 19.10.09

Jernbanedirektøren skapte forsterket optimisme for Sørvestbaneprosjektet

-Grenlandsbanen og Sørvestbanen er naturlige deler av det utredningsarbeidet som vil utgjøre grunnlaget for neste Nasjonal Transportplan, sa jernbanedirektør Elisabeth Enger på et møte i Jernbaneforum...

av Torkelsen, Jan H., 19.10.09

Fylkeskommunen bidrar til prosjekt for ny satsing på tre

Hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø støttet i går et forslag til ny satsing på tre gjennom prosjektet ”Agder Wood” som skal gjennomføres i perioden 2010 til 2012. Hovedutvalget besluttet at...

av Torkelsen, Jan H., 16.10.09

Fylkeskommunen er med å finansiere NODE som Norwegian Centre of Expertice

Fylkesutvalget besluttet i dag at Vest-Agder fylkeskommune skal bidra med 780 000 kroner til Norwegian Offshore & Drilling Engineering (NODE) til delvis finansiering av kostnader forbundet med å...

av Torkelsen, Jan H., 16.10.09

Eyde-nettverket er tatt opp i nettverksprogrammet Arena

Fem nye næringsmiljøer tas nå opp i nettverksprogrammet Arena. Blant de fem er Eyde-nettverket på Sørlandet. Fylkesordfører Thore Westermoen uttrykker stor glede over den positive beslutningen. Han...

av admin, 16.10.09

Tjærebrenning på Haraldstad

Denne uken har det bokstavelig talt vært blåst liv i en gammel tradisjon i Marnardal. Agder restaurering har i samarbeid med Fylkeskonservatoren brent tjære på gamlemåten hos Torgeir Haraldstad i...

av admin, 15.10.09

Skandaløst at det ikke er penger i statsbudsjettet til nytt kulturhus i Mandal

-Vi er veldig skuffet. Dette er en skandale, sier fylkesordfører Thore Westermoen etter at regjeringen i forslag til statsbudsjett ikke har satt av statlige midler til nytt kulturhus i Mandal. - Det...

av admin, 15.10.09

Ber Kommunaldepartementet avklare stortingsrepresentasjonen om Agder-fylkene blir ett

Styringsgruppen som skal lede prosessen for en eventuell sammenslåing av Vest- og Aust-Agder har nylig avholdt nytt møte. Et viktig tema på møtet var stortingsrepresentasjon. I dag har alle fylker et...

av admin, 15.10.09

Tannlegeregningen blir ikke billigere i 2010

-Politikerne lovet mye i valgkampen rundt tannhelse, men heller ikke denne gangen følges det opp i praksis. Formuleringene i statsbudsjettet er så vage at de knapt kan sies å ha noen reell verdi, sier...

av Torkelsen, Jan H., 15.10.09

Husk at i dag er den store Refleksdagen

Refleksdagen 2009 arrangeres i dag. Den markerer inngangen til mørketiden ved å rette oppmerksomheten på synlighet i trafikken og refleksbruk. På Refleksdagen blir det arrangert...

av admin, 14.10.09

Westermoen: Ingen inspirasjon å hente i statsbudsjettet for Vest-Agder

-Det er gledelig at det ligger inne midler i forslaget til statsbudsjett til E-39 prosjektet Vigeland - Osestad. Ellers er våre institusjoner avspist med et minimum av midler, jeg har lett etter...

av Torkelsen, Jan H., 14.10.09

Fylkesvaraordfører Toril Runden: -Noe skuffende budsjett på friluftsliv-området

-Økningen på budsjettet til friluftsliv over Miljøverndepartementets kapitel er skuffende. Jeg hadde håpet på en sterkere satsning på friluftsliv som ville omfattet mer universell tilrettelegging, mer...

av Torkelsen, Jan H., 14.10.09

NHO frykter veiforfall

I følge Kommunal Rapport er man i NHO svært bekymret over at regjeringen bare vil gi fylkene en milliard kroner ekstra til de nye fylkesveiene neste år. -Debatten den siste tiden i mediene og...

av Torkelsen, Jan H., 14.10.09

15 millioner kroner til slepeberedskap på Sørlandet

I forslag til statsbudsjett gjøres det klart at det etableres en statlig slepeberedskap på Sørlandet gjennom en rammeavtale om ett døgnbemannet slepefartøy, med en årlig kostnadsramme på om lag 15...

av admin, 14.10.09

Ny satsing på lokal samfunnsutvikling i kommunane

I 2010 startar ei satsing for å styrka kommunane sitt arbeid med å bygga attraktive lokalsamfunn. Regjeringa løyver 30 millionar kr for å styrka kommunane sitt arbeid med lokal samfunnsutvikling....

av Torkelsen, Jan H., 14.10.09

Statsbudsjettmidler til Sjølingstad, Bredalsholmen, Knaben og Porto Franco

Tekniske og industrielle kulturminner viser historien om den tekniske revolusjonen i Norge og har en betydelig allmenn interesse. Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til tilskudd til tekniske og...

av admin, 13.10.09

Mer til teater og fullriggeren Sørlandet

Regjeringen foreslår i forslaget til statsbudsjett 2010 innen kultur at tilskuddet til Agder Teater økes med 2 millioner kroner som et ledd i oppfølgingen av scenekunstmeldingen, slik at tilskuddet i...

av Torkelsen, Jan H., 13.10.09

Statsbudsjettet. Flere skal fullføre videregående, mer til lærebedrifter og midler til regionale forskningsfond

-Målet vårt er at fleire skal fullføre den vidaregåande opplæringa. Det vil gjere ungdom godt rusta til arbeidsliv og vidare utdanning. I dag oppnår berre om lag 70 prosent av elevane studie- eller...

av Torkelsen, Jan H., 13.10.09

Statsbudsjettets avsetninger til samferdselsformål i Vest-Agder

I forslaget til statsbudsjett for 2010 er 27,1 milliarder kroner avsatt til samferdselsformål. Det utgjør en samlet vekst på omlag 4,7 milliarder kroner eller 21,2 prosent sammenlignet med saldert...

av Torkelsen, Jan H., 13.10.09

Fylkeskonservatoren topprioriterer arkeologisk utgraving på Lene

Fylkeskonservator Franz-Arne Stylegar opplyser at arkeologiske undersøkelser vil utsette den planlagte utbedringen av E-39 på Lene i Lindesnes noe. Lyngdal kommunestyrets flertall sa nylig ja til...

av Torkelsen, Jan H., 13.10.09

Omfattende internasjonal uke i Kristiansand

Tusenårsmålene står i sentrum for Internasjonal Uke i Kristiansand.. Åtte konkrete mål for å skape en bedre verden som alle verdens ledere skrev under på i år 2000. For å nå målene er det ikke nok å...

av Torkelsen, Jan H., 13.10.09

Andreas Thorkildsen og Christina Vukicevic besøker KKG

Friske folk - "Best når det gjelder". Kompetansesenteret for Idrett i Agder (KIA) arrangerer Høstseminar 2009 fredag 16.oktober lfra12.30 TIL 15.30. Seminaret tar opp viktige tema for idrettsutøvere,...

av Torkelsen, Jan H., 12.10.09

Skolebarn skal hjelpe voksne til å bli flinkere til å bruke refleks

Barn ved 28 skoler i Vest-Agder er med på Den store refleksjakten som starter 12. oktober. Barna skal lete etter reflekser i skuffer og skap hjemme og ta dem med på skolen for å se hvem som har funnet...

av Torkelsen, Jan H., 12.10.09

15 millioner kroner til nytt kulturhus og bibliotek i Vennesla?

Fylkesutvalget gikk i dag, mot stemmene fra Frps to representanter, inn for at fylkestinget 20. oktober skal bevilge et samlet tilskudd på 15 millioner kroner til nytt bibliotek og kulturhus i...

av Torkelsen, Jan H., 09.10.09

"Hard Rain" utstilling på Klimahuset i Kristiansand

Fotografen Mark Edwards har latt seg inspirere av Bob Dylan sang "A Hard Rain’s A-Gonna Fall", når han gjennom fotografier tar opp de store utfordringene som verdenssamfunnet i dag står...

av admin, 09.10.09

Regjeringen skal utrede ulike kostnadsmodeller for tannbehandling

Da regjeringen i går presenterte sin politiske plattform for kommende valgperiode var tannhelse et at temaene. Det ble i valgkampen fremsatt flere løfter for å redusere tannlegepasienters utgifter. I...

av Torkelsen, Jan H., 09.10.09

Regjeringen vil styrke fylkeskommunenes rolle som samfunnsutvikler

Et av hovedpunktene i regjeringens politiske plattform, som ble presentert onsdag, omfatter folkestyre, lokalsamfunn og regionalpolitikk. Her uttrykkes det blant annet at fylkeskommunenes rolle som...

av Torkelsen, Jan H., 09.10.09

Forhandlinger om arbeidstid for undervisningspersonalet

KS og arbeidstakerorganisasjonene har nå startet forhandlingene om ny arbeidstidsavtale for undervisningspersonalet. Den sentrale særavtalen som blant annet har bestemmelser om...

av Torkelsen, Jan H., 08.10.09

Å lykkes med Europaarbeidet – landsbygdsutvikling i Skandinavia

Fire innlandskommuner på Sørlandet skal skape liv og røre på bygda. Birkenes, Evje og Hornnes, Songdalen og Vennesla er med i et skandinavisk samarbeidsprosjekt, Landsbygdsutvikling i Skandinavia...

av Torkelsen, Jan H., 08.10.09

Ny utvekslingsmulighet for skoleelever

Fra 2010 kan norske skoleelever få muligheten til å tilbringe mellom tre og ti måneder på utveksling i et annet europeisk land helt alene. Norge deltar i EUs program for livslang læring, der...

av admin, 08.10.09

Åseral: Samarbeidsavtalen med fylkeskommunen er svært viktig

Da fylkesutvalget tirsdag besøkte Åseral og avholdt møte med politisk og administrativ ledelse i kommunen uttrykte ordfører Oddmund Ljosland at samarbeidsavtalen mellom kommunen og fylkeskommunen som...

av Torkelsen, Jan H., 08.10.09

Kraftverkutbygging kan bidra til veiforbindelse mellom Ljosland og Bortelid

Det har i flere år vært arbeidet for å få en veiforbindelse mellom Ljosland og Bortelid øverst i Åseral kommune. Veien, som vil ha stor betydning for den videre utviklingen og tilgjengeligheten til de...

av Torkelsen, Jan H., 07.10.09

50 000 kroner fra fylkeskommunen til TV-aksjonen

Årets TV-aksjon er tildelt CARE og arbeidet med å hjelpe verdens fattigste kvinner. CAREs viktigste metode for å møte utfordringene knyttet til fattigdom og kjønnsdiskriminering er mikrofinans, kalt...

av admin, 07.10.09

Salg av tidligere Sørlandets tekniske skole medfører fylkeskommunale salgsinntekter

Sørlandets tekniske skole i Grooseveien 36 i Grimstad ble i sin tid etablert som et sameie mellom Aust- og Vest-Agder fylkeskommuner. Staten overtok driften av skolen i 1977. Skolen hadde inntil da...

av admin, 07.10.09

Fylkesutvalget vil at fylkeskommunen skal garantere for statstilskudd til kulturhus i Mandal

Mandal kommune søkte i februar Kulturdepartementet om 50,9 millioner kroner i statstilskudd til oppføring av kulturhuset «Buen» som har en kostnadsramme på 190 millioner kroner. Kommunen har ikke...

av Torkelsen, Jan H., 06.10.09

Ansvar og oppgaver mellom politiske utvalg i fylkeskommunen omfordeles

Fylkesutvalget oppnevnte i mars et utvalg bestående av fylkesvaraordfører Toril Runden (Ap), Åse Tønnessen Sæbø (KrF), Irene M. Haugaa (H), Arild Birkenes (FrP), Terje Damman (H) og Olav Haavorstad...

av Torkelsen, Jan H., 06.10.09

Forskningsministeren vurderer sertifisering av lærerne

Reformen av lærerutdanningen trer i kraft neste år, og på lengre sikt vurderer Kunnskapsdepartementet å innføre krav om sertifisering av lærerne før de kan begynne i yrket. En naturlig videreføring av...

av Torkelsen, Jan H., 06.10.09

Dyr veiregning for fylkeskommunene

Fylkeskommunene og kommunene får ved nyttår ansvaret for 88.800 kilometer med delvis skakkjørte veier. 46.500 kilometer er fylkesvei og 43.200 kilometer kommunal vei, skriver Aftenposten. KS har gitt...

av Torkelsen, Jan H., 05.10.09

Listaelever til topps på regional Gründercamp

av Torkelsen, Jan H., 05.10.09

Konferanse om stedsutvikling langs stamveiene

I følge Statistisk Sentralbyrå vil Agder-fylkene vokse med 52.000 personer til en befolkning på 317.000 personer i 2025. Sørlandsbyen representerer for mange forestillingen om Det gode sted. De...

av Torkelsen, Jan H., 05.10.09

Regional konferanse for Agder-fylkene 3-4 november

Dato for påmelding er 15 oktober.Praktist informasjon finner du på siste side i programmet.Her finner du programmet!

av admin, 01.10.09

Trygg Trafikk vil ha jentene med på laget

I Vest-Agder er nå 1126 jenter med i ”Jentenes trafikkaksjon” og Trygg Trafikk håper at enda flere blir med når jenter født 1993 nå blir vervet til å bli med på aksjonen. - Jenter som er med på...

av Torkelsen, Jan H., 30.09.09

Fredrik Heien fra Grimstad ble årets lærling i Skanska

av Blålid, Kåre, Macdonald, Cheryl, 29.09.09

Økt pris på mellombygget på Kristiansand katedralskole Gimle

Fylkestinget godkjente i april et forprosjekt for et mellombygg på Kristiansand katedralskole Gimle med en investeringsramme på 72,5 millioner kroner. De fleste kontrakter er nå kontrahert og dette...

av Torkelsen, Jan H., 29.09.09

Fantastiske NM-resultater for elever fra Sirdal

Elever ved Sirdal videregående skole leverte fantastiske prestasjoner under sommer-NM i skiskyting i Vik nylig. Hele fem Norgesmestertitler og åtte medaljer totalt for er beholdningen etter to dager...

av Torkelsen, Jan H., 29.09.09

Arkeologiske utgravninger på Kleppland i Søgne

Det pågår for tiden arkeologiske utgravninger langs E39 på Kleppland i Søgne. Det er Kulturhistorisk museum i Oslo som gjennomfører undersøkelser av fornminner som fylkeskommunen påviste i 2005. Så...

av Stylegar, Frans-Arne, 25.09.09

Bred medvirkning om utarbeiding av kommuneplan i Kvinesdal

Kvinesdal kommune har satt i gang rullering av kommuneplanens samfunnsdel, det vil si utviklingen av kommunen som samfunn. Kommunen har pekt ut flere utfordringsområder knyttet til blant annet...

av Torkelsen, Jan H., 25.09.09

NHO fremhever Vest-Agders innsats mot frafall i skolen

En mer samordnet innsats må til, konkluderer NHO etter at alle tiltak for elever som ikke gjennomfører videregående skole er kartlagt. NHO er opptatt av det store antall elever som ikke gjennomfører...

av admin, 24.09.09

Besøksvekst i Agder naturmuseum og botaniske hage i 2008

Totalt var det 18 285 besøkende på Agder naturmuseum og botaniske hage i 2008, en liten økning sammenlignet med tidligere år. Til sammen 5 296 barn og ungdom fra barnehager, grunnskoler og...

av Torkelsen, Jan H., 24.09.09

Agder Historielag skriver Agders historie

Vest-Agder fylkeskommune er med å finansiere driften av Agder Historielag. I fjor bevilget 100 000 kroner i driftstilskudd til historielaget I tillegg ble det bevilget 50 000 kroner som tilskudd til...

av Torkelsen, Jan H., 24.09.09

Varsler kamp mot vindmøller på Lista

Motstandere av det planlagte vindkraftverket på Lista i Vest-Agder varsler søksmål mot staten for å hindre utbygging. Samtidig har Landbruks- og matdepartementet tatt initiativ til å endre grensene...

av Stylegar, Frans-Arne, 24.09.09

Viktige avklaringer om nytt Mandal kulturhus faller i løpet av få uker

Mandal kommune søkte i februar Kulturdepartementet om 50 millioner kroner til oppføring av kulturhuset «Buen» som har en kostnadsramme på 190 millioner kroner. Kommunen har ikke mottatt svar til tross...

av Torkelsen, Jan H., 24.09.09

Fullt hus på Nordberg fort

Godt over 300 mennesker pakket seg sammen på Nordberg fort igår da astronomen Knut Jørgen Røed Ødegaard holdt sitt foredrag Stjerner og planeter. Uvær gjorde at arrangementet måtte avvikles innendørs,...

av Stylegar, Frans-Arne, 24.09.09

Behandling av regler for inntak til videregående skole

I sitt møte i dag skal hovedutvalget for kultur og utdanning i Vest-Agder fylkeskommune (HKU), behandle inntaksreglementet. Det er tidligere blitt bestemt av Fylkestinget at det skal være geografisk...

av Macdonald, Cheryl, 24.09.09

Fylkeskommunen forutsetter trafikkanalyser i forkant av Marinetomt-utbygging i Kristiansand

Kristiansand kommune har oversendt forslag til reguleringsplan for Marinetomta til offentlig ettersyn. På området er det planer om å etablere svømmeanlegg, idrettsanlegg, velværesenter,...

av admin, 23.09.09

Vest-Agder fylkeskommune overtar som vannregionmyndighet

I dag består vannregion Sør-Vest av Aust- og Vest-Agder, nesten hele Rogaland fylke samt en liten del av Telemark og mindre deler av Hordaland. Fylkesmannen i Vest-Agder er vannregionmyndighet. I...

av Torkelsen, Jan H., 23.09.09

Fylkeskommunen går inn for nyetableringer og videreutvikling av virksomheter på Lumberområdet

Fylkeskommunen har mottatt forslag til endring av kommuedelplan for sentrale deler av Vågsbygd-Lumberområdet i Kristiansand til offentlig ettersyn. Lumber er et tradisjonelt industriområde ved sjøen,...

av Torkelsen, Jan H., 23.09.09

Færre cruiseanløp ga færre museumsgjester i Kristiansansområdet i fjor

Vest-Agder-museet IKS som består av Flekkefjord Museum, Listamuseet, Sjølingstad Uldvarefabrik, Mandal Bymuseum, Setesdalsbanen, Gimle Gård og Vest-Agder Fylkesmuseum opplevde samlet en nedgang i...

av Torkelsen, Jan H., 23.09.09

400 000 kroner fra fylkeskommunen til videreføring av museumsutvikling på Odderøya

Vest-Agder-museet IKS er nå i gang med å planlegge bruken av det arealet på Odderøya som bystyret i Kristiansand har regulert til museums- og festivalområde. Fylkesutvalget bevilget i 2007 en million...

av Torkelsen, Jan H., 23.09.09

God økonomi og høy aktivitet på Risøbank IKS i Mandal

Hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø behandlet i sist møte årsrapporten for 2008 for IKS Risøbank i Mandal. Vest-Agder fylkeskommune er medeier og gir et årlig tilskudd til Risøbank IKS....

av Torkelsen, Jan H., 23.09.09

Fylkeskommunen ber Samferdselspartementet bidra til å sikre togstopp-strukturen i Vest-Agder

Av Jernbaneverkets handlingsprogram fremgår det at Jernbaneverket av Jernbanetilsynet er pålagt å utbedre alle stasjoner hvor plattformlengden ikke samsvarer med togets lengde. Jernbaneverket ønsker å...

av Torkelsen, Jan H., 23.09.09

AS Flekkefjords Dampskipsselskap fortsetter ferjedriften til Hidra og Andabeløya

Det er nå gjennomført en konkurranseutsetting av riksvegferjesambandet Riksveg 469 mellom Launes og Kvellandstrand og fylkesvegferjesambandet Fylkesveg 919 mellom Abelnes og Andabeløy i Flekkefjord...

av Torkelsen, Jan H., 23.09.09

Styringsgruppen som skal utrede en eventuell fylkessammenslåing er klar

Fylkesutvalget drøftet i går arbeidet som pågår med å utrede en eventuell sammenslåing av Vest- og Aust Agder. Det ble klargjort at arbeidet skal ledes av en styringsgruppe bestående av...

av Torkelsen, Jan H., 23.09.09

Stjerner og planeter på Lista i morgen

Fylkeskonservatoren, FN-sambandet og Vest-Agdermuseet  markerer Kulturminneåret og FN-årene for forsoning og astronomi med astrofysiker Knut Jørgen Røed Ødegaard på Lista.Med sin lange historie er det...

av Stylegar, Frans-Arne, 22.09.09

Geofysikk i Spangereid - og nye båtgraver

I juni foretok Tatiana Smekalova og Bruce Bevan på vegne av Fylkeskonservatoren geofysiske undersøkelser i Spangereid i Lindesnes. Ved hjelp av magnetometer gjennomsøkte man et område i utkanten av...

av Stylegar, Frans-Arne, 22.09.09

Vest-Agder hjem fra UKM med stipend og ære

Deltakerne fra Vest-Agder som har kjempet om heder og ære på landsmønstringen i Ungdommens Kulturmønstring kom hjem i går, glade og trøtte etter en fire dagers festival i Trondheim. Årets mønstring...

av admin, 22.09.09

Søk midler fra G9alt fondet før 1. oktober!

Har du talent, men trenger penger? Talentfondet G9alt deler i år ut til sammen 1.200.000 kroner i Agder, Rogaland og Hordaland. Du kan søke for deg selv - eller på vegne av andre. Søknadsfristen er...

av Torkelsen, Jan H., 22.09.09

Nytt klimahefte for skolen

av Torkelsen, Jan H., 22.09.09

«Mer enn ord - foto som kulturminner"

I kulturminneåret 2009 har prosjektet Digitale Bilder i Vest-Agder gleden av å invitere til et spennende dagsseminar på Søgne Gamle Prestegård. Det finner sted 10. oktober, på Søgne gamle...

av Macdonald, Cheryl, 21.09.09

E39 strekning i Lyngdal trafikksikres

av Torkelsen, Jan H., 21.09.09

Økt skatteinngang til fylkeskommunene

Statistisk Sentralbyrå har nå utarbeidet ferske tall for augustskatten til kommuner og fylkeskommuner Tallene viser at det til og med august i år er det kommet inn totalt 84.195 millioner kroner....

av Torkelsen, Jan H., 21.09.09

Valgresultatet i Vest-Agder ferdig kvalitetssikret

På administrativt hold i fylkeskommunens politiske sekretariat er en nå ferdige med fintelling, rapportskriving og endelig kvalitetssikring av valgresultatet til stortingsvalget i Vest-Agder. Nedenfor...

av Torkelsen, Jan H., 21.09.09

Hva skjer i en bråstopp i 70?

Nullvisjonsprosjektet i Lister i Vest-Agder har i samarbeid med Nordic testsenter kjørt en splitter ny Golf i 70 kilometer i timen inn i en steinblokk. Den arrangerte kollisjonen ble foretatt på Lista...

av admin, 21.09.09

Lokale ruter i inntektssystemet for fylkeskommunene

Kommunal- og regionaldepartementet skal frem mot 2011 gjennomgå alle delkostnadsnøklene i kostnadsnøkkelen for fylkeskommunene. I samband med dette har departementet lyst ut et forskingsprosjekt som...

av Torkelsen, Jan H., 18.09.09

Fylkesordføreren behørig hyllet på 60-årsdagen

Et stort antall av politiske og administrative ledere fra alle tre forvaltningsnivåer i både Vest- og Aust-Agder var i går på en mottakelse arrangert av fylkeskommunen i forbindelse med at...

av Torkelsen, Jan H., 18.09.09

Agder har store utbyggingsbehov på stamvegnettet de kommende år

Har vi kommet dårligere ut enn andre regioner når det gjelder tildeling av midler til veg? Hva har vi gjort rett og hva kan vi forbedre? Vi trenger en strategi vi står sammen om! Dette blir viktige...

av admin, 18.09.09

Ungdomskonkurranse om løsning på klimakrisen

Ungdommer i alderen 16-19 år inviteres til å delta i den nasjonale konkurransen ”The fight” for å gi sine bidrag til hvordan vi kan vi løse den største utfordringen verden står overfor. - Vi trenger...

av Torkelsen, Jan H., 18.09.09

Fristen for flere fylkeskommunale priser og stipend nærmer seg

Vest-Agder fylkeskommune deler årlig ut flere priser og stipend. Flere av disse har 1. oktober som dato for frist til å komme med forslag på kandidater eller for å sende inn søknad. Alle søknader og...

av Torkelsen, Jan H., 17.09.09

Audnedal kommune har færrest sofavelgere

Nå er det meste av valgoppgjøret i boks. I de siste oversikter fra Statistisk Sentralbyrå og Kommunal- og regionaldepartementet kan en lese hvordan fremmøtet til stemmelokalene var. Der kan en lese at...

av Torkelsen, Jan H., 17.09.09

Agderseminaret 2009 med fukus på sørlandsk kultur

Agderseminaret viderefører en lang tradisjon for årlige samlinger om regionalhistoriske emner. Årets seminar finner sted på Aust-Agder kulturhistoriske senter 16. og 17. oktober og har fått tittelen...

av Torkelsen, Jan H., 16.09.09

Teknologi og Design i fokus på verkstedsdager

”Teknologi og design” ble et tverrfaglig tema og var fra høsten 2008 et obligatorisk fag i Kunnskapsløftet. I den forbindelse forbindelse har TEKin - Teknologi Inspiratørene - invitert lærere både i...

av Torkelsen, Jan H., 16.09.09

Søknadsfristen for idrettsstipend er 1. oktober

av Torkelsen, Jan H., 16.09.09

Kollektivtrafikkonferanse

Kollektivtrafikkonferansen er en møteplass for alle aktørene i bransjen, forteller Roald Morvik fra Agder Kollektivtrafikk AS. Han ønsker alle som er opptatt av temaet  Velkommen til Oslo 11....

av Macdonald, Cheryl, 15.09.09

To nye stortingsrepresentanter fra Vest-Agder

av Torkelsen, Jan H., 15.09.09

UBC-konferanse i Kristiansand

Union of Baltic Cities (UBC) er en nettverksorganisasjon som jobber med et felles potensial for utvikling hos sine 106 medlemsbyer innenfor demokrati, økonomi, kultur og bærekraftig utvikling....

av Fossan, Mette, 15.09.09

Tre bygdebutikker i Vest-Agder har fått midler til utvikling

I alt 122 butikker i like mange bygder får i disse dager utviklingstilskudd gjennom Merkur-programmet for å sikre bedre lønnsomhet og opprettholde et viktig tjenestetilbud i et område med lavt...

av Torkelsen, Jan H., 15.09.09

Dyrt å legge ned fylkeskommunen

-Å legge ned fylkeskommunen kan bli dyrt. I Danmark reduserte de tallet på kommuner fra 270 til 98, i tillegg ble 13 amt til fem regioner. Det ble dyrt og var svært krevende, sier professor i...

av Torkelsen, Jan H., 14.09.09

Den internasjonale munnhelsedagen

av Torkelsen, Jan H., 14.09.09

Friluftskart til alle i Sirdal

I disse dager mottar de 685 husstandene i Sirdal et rykende ferskt friluftskart som blant annet fylkeskommunen har vært en drivkraft for å få realisert. -Dette er en fantastisk guide til Sirdals...

av Torkelsen, Jan H., 14.09.09

Tøffe jenter på Sirdal videregående skole

Det er kjent at elevene på Sirdal videregående skole driver trening som kan være utfordrende for kropp og sjel. Nylig tok skolens jenter ansvar for egen sikkerhet ved å gjennomføre kanovelt i en litt...

av Torkelsen, Jan H., 11.09.09

Eilert Sundt videregående skole er en viktig institusjon i Farsunds-samfunnet

-Eilert Sundt videregående skole er blitt en viktig institusjon i bysamfunnet, slik vi ønsker det skal være ut fra moderne oppfatninger om hva som er en god skolearbeidsplass og hvordan en skaper godt...

av Torkelsen, Jan H., 11.09.09

Utdanning lønner seg på mange måter

Nå foreligger en fersk Education at a Glance publikasjon fra OECD. Den presenterer årlig indikatorer på utdanningsområdet fra OECD-landene og en del andre land. Dataene i årets rapport er hovedsakelig...

av Torkelsen, Jan H., 11.09.09

Rektor ved Søgne videregående skole

Tor Arne Eilertsen er fra skolestart i år konstituert som rektor ved skolen, i første omgang med virkning fram til og med skoleårets slutt sommeren 2010. Eilertsen kommer fra stilling som...

av Borgersen, Leif Roald, 11.09.09

Presser på for å få E-39 pakke på plass

av Torkelsen, Jan H., 11.09.09

Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Vest-Agder

Fylkestinget i Vest-Agder vedtok 11. desember 2007 nytt reglement for Vest-Agder fylkeskommunale råd for funksjonshemmede.  Reglementet er et resultat av ny "lov om råd og anna representasjonsordning...

av Erichsen, Marion, 10.09.09

Artstart stipend 2009 for nyskapere og innovatører

Har du en nyskapende og innovativ forretningside innenfor musikk, film, design, kultur eller naturopplevelser? Da bør du vurdere å søke Artstart stipend nå i høst. I samarbeid med fylkeskommunene i...

av Torkelsen, Jan H., 10.09.09

Barne- og likestillingsdepartementet imponert over likestillingsmobiliseringen på Sørlandet

-Jeg er imponert over innsatsen innen likestillingsarbeidet som gjøres på Agder. Den er reflektert og langsiktig, sa rådgiver Per Kristian Dotterud fra Barne- og likestillingsdepartementet på en...

av admin, 10.09.09

Vellykket dialogkonferanse om likestilling på Sørlandet i går

Det var bred oppslutning om den første dialogkonferansen prosjektet FRITT-VALG -tiårssatsingen for likestilling arrangerte i Arendal onsdag. Over åtti deltakere fra blant annet alle tre...

av admin, 10.09.09

Fordeling av spillemidler 2009-2012

I sitt siste møte vedtok hovedutvalget for kultur og utdanning (HKU) en fordeling av spillemidler for anlegg i Vest-Agder. HKU vedtok både fordelingen for 2009 samt handlingsprogram som viser hva som...

av admin, 10.09.09

Fylkesvaraordføreren i front for gedigen dugnad for likestilling

-For at vår region skal ha en god vekst, er det viktig at vi bruker alle våre ressurser. Dessverre er det ikke slik i dag. Sørlandet har gjennom mange år vært plassert nederst på...

av Torkelsen, Jan H., 10.09.09

Vest-Agder-museet Lista trenger penger

Vest-Agder-museet Lista har et negativt driftsresultat 30. juni på om lag 187.000 kroner.-Regnskapstallene viser at driften er knapp. Når kjente og faste utgifter er dekket, er det ikke mye penger...

av Torkelsen, Jan H., 10.09.09

Hvem fortjener pris for godt kulturminnevern?

I høst skal Vest-Agder fylkeskommune dele ut Kulturminnevernprisen for tredje gang. I fjor var det eierne av gården Eftestad i Songdalen kommune, Nina og Tore Gjedrem, som ble satt pris på. Hvem blir...

av admin, 10.09.09

Odderøya på gamle postkort!

Fylkeskonservatoren er i ferd med å gjøre en rekke gamle postkort med motiver fra Kristiansand tilgjengelig for flere. Her er en smakebit, flere kommer etter hvert.

av Stylegar, Frans-Arne, 09.09.09

Skolevalgresultater 2009 - Dødt løp mellom Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet

Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet ble skolevalgets vinnere nasjonalt. Arbeiderpartiet endte på 23,8 prosent, mens Fremskrittspartiet oppnådde 23,7 prosent, begge etter en fremgang på 2,6...

av Torkelsen, Jan H., 09.09.09

Likestillingsarbeidet på Sørlandet skal tydeliggjøres

-Vi har som mål at hele Sørlandet skal bli bevisstgjort om den mobiliseringen som nå foregår om likestilling. Prosjektet FRITT VALG -10-årssatsingen for likestilling på Sørlandet er en...

av Torkelsen, Jan H., 09.09.09

Prosjekt har bidradd til at færre avslutter videregående utdanning

Det foreligger nå en sluttrapport fra MMM-prosjektet - Mestring-Motivasjon-Måloppnåelse- som er oversendt utdanningspolitikerne i fylkeskommunen til orientering. MMM-prosjektet har vært gjennomført i...

av Torkelsen, Jan H., 09.09.09

Senterpartisekretær vil ha sykehusene tilbake til fylkeskommunene

-De lokale mindre og mellomstore sykehusene med ansvar for folk som bor i området deres - distriktssykehusene i Arendal, Kristiansand, Skien, Tønsberg, Drammen eller Fredrikstad, landet rundt – må...

av admin, 08.09.09

Trafoen har vært viktig i trafikksikkerhetsarbeidet

-Trafoprosjektet i Kristiansand har vært veldig vellykket. Vi får gode tilbakemeldinger. Adferdspsykolog Pål Ulleberg i Transportøkonomisk Institutt har gjennomført en evaluering. Den dokumenterer at...

av Torkelsen, Jan H., 07.09.09

Hvor finnes Europas beste tiltak for entreprenører?

Innovasjon Norge inviterer norske kommuner, fylkeskommuner, regioner, byer eller offentlig-private partnerskap til å fortelle om sine enestående entreprenørskapstiltak. Også enkelte tiltak iverksatt...

av Torkelsen, Jan H., 07.09.09

Mer entreprenørskap i utdanningen

Alle studenter innen høyere utdanning skal innen 2012 få kompetanse knyttet til nyskapning og innovasjon. Dette er hovedmålet med regjeringens nye handlingsplan for entreprenørskap i utdanningen. Den...

av admin, 04.09.09

Klar sammenheng mellom grunnskoleresultater og gjennomstrømning i videregående skole

Ni av ti elever med høyest grunnskolepoengsum (55-66 poeng) fra avsluttet grunnskole som startet på videregående opplæring i 2003, oppnådde studie- eller yrkeskompetanse på normert tid. Nesten alle...

av admin, 04.09.09

Det arrangeres mange spennende naturlosmuligheter i helgen

I helgen kan du være med på nattsafari og smake på lammelår kokt på bronsealdervis. Du kan bli med til skogs på to ulike soppturer med eksperter som vet hva som er spiselig og hva du bør unngå å putte...

av Torkelsen, Jan H., 04.09.09

Vel 46.000 besøkte Sørlandets Kunstmuseums utstillinger i fjor

I 2008 gjennomførte Sørlandets Kunstmuseum ti utstillingsprosjekter og fire store vandreutstillinger på seks visningssteder i Agder. I årsrapporten til museet, som nylig ble lagt frem i...

av Torkelsen, Jan H., 04.09.09

Stiftelsen Opera Sør bygger økonomisk ryggrad

Stiftelsen Opera Sør legger i årsberetningen sin for 2008 frem et regnskap med et overskudd på henimot en million kroner. Resultatet medfører at stiftelsens egenkapital ble forbedret fra minussiden...

av admin, 03.09.09

Underskudd for Stiftelsen Kristiansand Symfoniorkester i fjor

Årsberetningen for Stiftelsen Kristiansand Symfoniorkester for 2008 ble i sist møte lagt frem for fylkeskommunens hovedutvalg for kultur og utdanning. Vest-Agder fylkeskommune er en av bidragsyterne...

av Torkelsen, Jan H., 03.09.09

Fylkeseldrerådet: Eldre må involveres i utformingen av seniorpolitikk

Fylkeseldrerådet var i forrige uke i Farsund. På dagsorden sto et fremstøt for å få flere seniorer involvert når det gjelder utforming av seniorpolitikk på kommunalt og regionalt nivå. Både Lyngdals...

av admin, 02.09.09

Fylkeskommunene avviser nytt veitilsyn

Samferdselsdepartementet har sendt en utredning ”På sikker veg” på høring. I utredningen vurderes behovet for et selvstendig organ for tilsyn med vei-infrastrukturen. Kommunal Rapport har fulgt opp...

av Torkelsen, Jan H., 02.09.09

Hvordan ser vegnettet ut fra årsskiftet?

Forvaltningsreformen gjennomføres fra årsskiftet. Det innebærer blant annet at 60 prosent av riksvegene overføres til fylkeskommunene og blir fylkesveg. Ved at Statens vegvesen fortsetter å utføre...

av Torkelsen, Jan H., 02.09.09

Fire personer er omkommet i trafikken i Vest-Agder i år

I Vest-Agder er fire personer omkommet i trafikken hittil i år, opplyser distriktsleder Liv Skare Falkum i Trygg Trafikk Vest-Agder i en pressemelding. I fjor på samme tid var antallet trafikkdrepte i...

av Torkelsen, Jan H., 01.09.09

Enighet om spørsmål som må avklares om en eventuell fylkessammenslåing

Torsdag 27. august var den politiske og administrative toppledelsen i Vest- og Aust-Agder fylkeskommuner samlet i Fylkeshuset i Kristiansand for å drøfte den videre prosessen rundt en eventuell...

av admin, 01.09.09

De politiske partiene ønskes velkommen til de videregående skolene

-Politisk aktivitet er en del av demokratiopplæringen ved våre skoler og dette ønsker vi at alle våre skoler skal legge til rette for, sier fylkesutdanningssjef Arly Hauge. -Bakgrunnen for brevet som...

av Torkelsen, Jan H., 01.09.09

Fylkesrådmann Tine Sundtoft i permisjon til årsskiftet

Fylkesrådmann Tine Sundtoft går ut i permisjon fra 1. september 2009. Hun vil være tilbake ved årsskiftet. I løpet av permisjonen vil hun rette fokus på to områder i regi av KS, skoleeierrollen og...

av Torkelsen, Jan H., 01.09.09

Eliasbåt Eilert Sundt jr. døpt på søndag

av Torkelsen, Jan H., 31.08.09

Sødal kalkverk restaurert

av Stylegar, Frans-Arne, 31.08.09

Ros fra fylkesordføreren til drivkreftene bak LISA-prosjektet

-De kommende tre årene skal Birkenes, Evje og Hornnes, Songdalen og Vennesla kommuner, Universitetet i Agder og Knutepunkt Sørlandet bruke 12,6 millioner kroner til bygdeutvikling. Sammen med partnere...

av Torkelsen, Jan H., 31.08.09

Gravrøys må tas hensyn til i utbyggingsplan for Sira

Flekkefjord kommune har lagt kommunedelplan for Sira ut til offentlig ettersyn. Hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø mener planen kan bidra til at Sira utvikles til et attraktivt bosted og at...

av Torkelsen, Jan H., 28.08.09

235.000 kroner til prosjektet ”Lokal mat fra Agder 2009 - 2012”

Fylkesutvalget besluttet tirsdag at Vest-Agder fylkeskommune for i år vil bidra med 235.000 kroner til delvis finansiering av prosjektet ”Lokal mat fra Agder 2009 – 2012”. Bevilgninger for de...

av admin, 27.08.09

Forslag til strategiplan for trafikksikkerhet i Agderfylkene ut på høring

Fylkeskommunens hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø ble tirsdag orientert om et forslag til strategiplan for trafikksikkerhet i Agderfylkene for perioden 2010 – 2013. Hovedutvalget vedtok at...

av admin, 25.08.09

Høring: Strategi- og handlingsprogram for universell utforming på samferdselsområdet

Hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø slutter seg tirsdag til at et høringsutkast til Strategi- og handlingsprogram for universell utforming på samferdselsområdet i Vest-Agder 2010 – 2013 sendes...

av admin, 25.08.09

Vel 1,1 millioner kroner i underskudd for Stiftelsen Fullriggeren Sørlandet

Hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø ble tirsdag orientert om fjorårets resultater for Stiftelsen Fullriggeren Sørlandet. Av årsberetningen går det frem at styret hadde et budsjett på vel 10 ,5...

av Torkelsen, Jan H., 25.08.09

Veileder om reklame i skolen foreligger nå

Utdanningsdirektoratet har publisert en ny veileder om reklame i skolen. Skoleeier skal sørge for at elevene ikke utsettes for reklame som er egnet til å skape kommersielt press, eller som i stor grad...

av Torkelsen, Jan H., 25.08.09

Vest-Agder fylkeskommune nominert til Hedda-pris

Utdelingen av årets HEDDA-priser finner sted i Oslo søndag 30. august. Blant de nominerte til årets begivenhet er Vest-Agder fylkeskommune sammen med Agder Teater for regi og produksjon av Operasjon...

av Torkelsen, Jan H., 25.08.09

Sørlandet kan bli en spydspiss innen miljøkommunikasjon

”Internasjonalt senter for miljøkommunikasjon skal være Norges mest attraktive partner for løsning av miljøkommunikasjonsoppgaver. Gjennom vår kompetanse og vårt nettverk innen kommunikasjon, miljø og...

av Torkelsen, Jan H., 25.08.09

Arbeidsmarkedsbedrift i Lyngdal låner en million av fylkeskommunen

Fylkesutvalget innvilget tirsdag en søknad om let lån på en million kroner til AMENTO AS i Lyngdal. Bedriften het inntil nylig het Farsund Produktet AS. Den er en arbeidsmarkedsbedrift som driver...

av Torkelsen, Jan H., 25.08.09

Samarbeidsavtale mellom fylkeskommunen og Mandal kommune på plass

Fylkesutvalget godkjente i dag en samarbeidsavtale med Mandal kommune for perioden 2009 til 2012. Hovedprioriteten i samarbeidsavtalen er knyttet til kulturhusproblematikken, E-39 og stedsutvikling i...

av Torkelsen, Jan H., 25.08.09

Fylkeskommunen samarbeider med Songdalen kommune om bedret internettilgang

Songdalen kommune har søkt fylkeskommunen om et tilskudd på 500 000 kroner til medfinansiering av fiber og høyhastighetsbredbånd til Finsland. Kommunen opplyser at manglende fibertilgang i Finsland...

av Torkelsen, Jan H., 25.08.09

Pionerprosjekt for dokumentasjon av levekår

av Torkelsen, Jan H., 25.08.09

Planarbeidet for Setesdal Vesthei Ryfylkeheiene og Setesdal Austhei koster 4,62 millioner kroner

Miljøverndepartementet har bedt fylkeskommunene i Telemark, Aust-Agder, Vest-Agder, Rogaland og Hordaland utarbeide en fylkesdelplan for Setesdal Vesthei Ryfylkeheiene og Setesdal Austhei....

av Torkelsen, Jan H., 25.08.09

Uendret banelengde på Kjevik frem til 2019

av Torkelsen, Jan H., 25.08.09

Til bedrifter: Ungdom ønsker læreplass

I år opplever Vest-Agder fylkeskommune at formidlingen til læreplass går noe tregere enn tidligere år. Vest-Agder fylkeskommune ønsker derfor å komme i kontakt med potensielle lærebedrifter. Det er...

av admin, 24.08.09

Fylkesvaraordføreren vil ha et krafttak i friluftslivsarbeidet

Fylkesordfører Toril Runden er nestleder i Friluftsrådenes Landsforbund. Nå etterlyser hun hvordan et krafttak i folkehelsearbeidet med fokus på friluftsliv skal gjennomføres Hun viser til at da...

av Torkelsen, Jan H., 24.08.09

Strålende resultater for sommerskolen i matematikk

I begynnelsen av august svettet 25 ungdommer over matematikkbøkene på Kvadraturen skolesenter. De fulgte sommerskole i praktisk matematikk. Målet var å gå opp til eksamen og dra i land en bestått...

av Torjussen, Solveig, 24.08.09

Økte ressurser skal styrke museene faglig

-Vi vil lage gode rammevilkår som kan stimulere museene til å styrke den faglige innsatsen og ha en aktiv samfunnsrolle, sa kultur- og kirkeminister Trond Giske da han presenterte stortingsmeldingen...

av admin, 24.08.09

Vil styrke skoleledelsen for å bedre IKT-bruken i skolen

Årets ITU Monitor viser at norsk skole er på rett vei når det gjelder dekning av datamaskiner for elevene. Videre viser monitoren at motiverte og kompetente lærere med støtte fra skoleledelsen, er...

av Torkelsen, Jan H., 21.08.09

Tormod Hermansen vil ha vekk helseforetakene

-Vi bør tenke forfra igjen og avvikle helseforetakene, sier tidligere Telenor-sjef Tormod Hermansen til Klassekampen. Han har hatt viktige verv i Arbeiderpartiet som både statssekretær og...

av Torkelsen, Jan H., 21.08.09

Etableringen av fyllestasjonene for hydrogenbiler forsinket

Etableringen av fyllestasjoner for hydrogen i Kristiansand og Lyngdal har tatt lengre tid enn forutsatt. Planen var at disse optimistisk sett skulle være på plass allerede i år. Utfordringen ser, i...

av Torkelsen, Jan H., 21.08.09

Vellykket konkurranseutsetting i bussbransjen

Transportøkonomisk institutt har gått gjennom eksisterende kunnskap om effekter av konkurranseutsetting ved offentlig kjøp av persontransport, med hovedvekt på busstransport. Rapporten konkluderer med...

av admin, 21.08.09

- Kilden er et visjonært prosjekt!

Det sa fylkesordfører Thore Westermoen I anledning nedleggelse av grunnstenen for kulturhuset Kilden. Han utfordret samtidig kulturdepartementet om at staten må øke sitt bidrag slik lokale eiere har...

av Macdonald, Cheryl, 20.08.09

Kongelig grunnsteinnedleggelse.

HKH Kronprinsesse Mette-Marit la torsdag ned grunnsteinen for Kilden Teater- og Konserthus for Sørlandet. 3-400 publikummere var møtt fram for å feire en av milepælene mot det som i 2012 blir et av...

av Macdonald, Cheryl, 20.08.09

Nytt lyspunkt for Sørvestbanen

Jernbaneverket har nå bestemt at nye Holmestrand stasjon skal bygges inn i fjellet og at Vestfoldbanens nye dobbeltspor fra Holm til Nykirke skal tilrettelegges for 250 kilometer i timen....

av Torkelsen, Jan H., 20.08.09

Kenneth Andresen ny enhetsleder i fylkeskommunen

Regionalplansjef John Stokkan er på vei inn i pensjonisttilværelsen, og Kenneth Andresen, som hittil har arbeidet som rådgiver i Regionalutviklingsenheten, har overtatt stafettpinnen som plansjef og...

av Torkelsen, Jan H., 20.08.09

Tannhelsetjenesten i Vest-Agder- rollemodell når det gjelder tilbud både i institusjon og hjemmesykepleie

-Da Vest-Agder fylkeskommune i 2006 fikk tilsyn fra fylkesrevisjonen, ble de nær slaktet i forvaltningsrapporten om tannhelsetilbudet til psykisk utviklingshemmede, mottakere av hjemmesykepleie,...

av Torkelsen, Jan H., 19.08.09

Grunnstensnedleggelsen på Kilden-tomta torsdag 20. august

På nettstedet til Kilden - det kommende teater- og konserthuset for Sørlandet i Kristiansand - er nå programmet for grunnstensnedleggingen presentert. Inviterte gjester, publikum og presse ønskes...

av admin, 18.08.09

Nedgang i antall drosjeturer

Statistisk sentralbyrå presenterer nå en ny rapport om drosjenæringen. Den viser at tallet på drosjeturer gikk ned med seks prosent i første kvartal i år sammenliknet med samme kvartal i fjor, til 8,3...

av Torkelsen, Jan H., 18.08.09

Det europeiske frivillighetsåret åpner muligheter for fylkeskommuner og kommuner

Europakommisjonen har foreslått at 2011 skal være det europeiske året for frivillighet, melder KS på sine nettsider. Det gir muligheter for norske kommuner og fylkeskommuner til å gi...

av admin, 18.08.09

Gode utsikter for bygdeturismen

Optimismen råder blant bedriftene innen bygdeturisme og gardsmat viser en undersøkelse som er gjennomført blant medlemmene i HANEN - bransje- og markedsorganisasjonen for bygdeturisme og gardsmat i...

av Torkelsen, Jan H., 17.08.09

Skolebøkene på plass fra skolestart

Kunnskapsdepartementet har, i følge Kommunal Rapport, godt håp om at alle skolebøker skal nå fram i tide til alle landets videregående skoler. Det har i tidligere år vist seg at enkelte bøker først...

av admin, 17.08.09

Stor familie- og aktivitetsdag på friluftsmuseet på Kongsgård på søndag

Søndag 16. august fra klokken 12.00 til 16.00 kan barn og voksne oppleve sjonglør, skuespillere, musikere, gamle håndverkere, bønder, brudefølger og mange flere på Vest-Agder-museet Kristiansands...

av Torkelsen, Jan H., 14.08.09

Gammel snutebuss restaureres på Lista

På nettsiden til Vest-Agder-museet Lista informeres det om at museet har innledet samtaler med Lista Amcar-club om overtakelse av en gammel snutebuss. Bussen er av merket REO og årsmodellen er 1933....

av Torkelsen, Jan H., 14.08.09

SMIL - til gravhaugene

Statlige midler til skjøtsel av kulturminner og kulturlandskap i landbruket bidrar stadig oftere til at "glemte" fornminner i Vest-Agder kommer frem i lyset. På Høyland i Konsmo er et område med en...

av Stylegar, Frans-Arne, 14.08.09

Flere ansatte i kommuner - færre i fylkeskommuner

Antall ansatte i landets kommuner økte med 1,4 prosent fra utgangen av 2007 til utgangen av 2008, mens fylkeskommunene fikk1,3 prosent færre. Det fremgår av en fersk statistikk fra Statistisk...

av Torkelsen, Jan H., 14.08.09

Dette er nytt ved inngangen til et nytt skoleår

av Torkelsen, Jan H., 14.08.09

H.M. Kong Harald kommer til åpningen av ny E-18

av Torkelsen, Jan H., 13.08.09

Sykefraværet i fylkeskommunen har gått ned i år

Sykefraværsstatistikken for Vest-Agder fylkeskommune viser at det er en nedgang i sykefraværet første halvår i år sammenlignet med samme periode i fjor. Det totale sykefraværet er nå på 6,9 prosent...

av Torkelsen, Jan H., 13.08.09

Kristiansand Internasjonale Musikkfestival deler ut gratisbilletter

I samarbeid med Kulturkortet for ungdom gis det ut gratisbilletter til de 10 første som bestiller billett til konserter under Kristiansand Internasjonale Musikkfestival. 50 % rabatt til de 50 neste!...

av admin, 12.08.09

Forsøksordning med utvidet tannhelsetilbud (FUTT) opphører

Vest-Agder fylkeskommune har gjennomført en forsøksordning med utvidet tannhelsetilbud for bestemte målgrupper - FUTT – prosjektet. Tilbudet har vært begrenset til de tre kommunene Lyngdal, Marnardal...

av Torkelsen, Jan H., 12.08.09

Alexander Rybak kommer til Sørlandske Sommernetter fredag

-Vi i Sørlandske Sommernetter gleder oss til konserten i Kjuttavika i Kristiansand Dyrepark fredag 14.august klokken 20.00. Alexander Rybak kommer sammen med dansegruppen Frikar – så her blir det...

av Torkelsen, Jan H., 12.08.09

26 satser på bedret mattekarakter gjennom sommerkurs

I fem dager i begynnelsen av august har 26 elever latt sommerferie være sommerferie og heller satset på å få orden på matematikkarakteren. De gikk ut av skoleåret på forsommeren med karakteren en...

av Torkelsen, Jan H., 12.08.09

650 lærere fra videregående skole starter storsatsing på vurdering på torsdag

Vest-Agder skolen - de videregående skolene i Vest-Agder - planlegger en storsatsing på vurdering skoleåret 2009-2010. Høgskolen i Lillehammer er engasjert til å gjennomføre et kursopplegg om...

av Torkelsen, Jan H., 12.08.09

Nordland får over tre ganger mer reiselivsstøtte enn Vest-Agder

En rapport bestilt av nærings- og handelsminister Sylvia Brustad viser at reiselivsnæringen i Norge fikk nesten 1,1 milliarder kroner i offentlig støtte i 2007, skriver Avisa Nordland. Rapporten, som...

av Torkelsen, Jan H., 12.08.09

Bronse til Vågsbygd-elev i Fysikk-OL

Eirik Løhaugen Fjærbu fra Vågsbygd videregående skole leverte en fantastisk innsats i Fysikk-OL i Mexico i sommer. Gjennom sine faglige prestasjoner i både teoretisk og eksperimentell fysikk klarte...

av Torkelsen, Jan H., 11.08.09

Vestfold vil ha raskere tog og sammenkobling til Sørlandsbanen

Fylkesordfører Per-Eivind Johansen i Vestfold er, i følge Sandefjords Blad, bekymret over at oppgradering av Vestfoldbanen til høyhastighetsstandard og sammenkobling til Sørlandsbanen går for sakte....

av Torkelsen, Jan H., 11.08.09

Ingen omkom i trafikken i Vest-Agder i juni og juli i år

-I Vest-Agder har det ikke vært dødsulykker i trafikken i juni og juli i år. I fjor omkom fire personer i samme tidsom i følge registreringer fra Trygg Trafikk. Det er gledelig å registrere en positiv...

av Torkelsen, Jan H., 11.08.09

Kronprinsesse Mette-Marit legger ned Kilden-grunnstenen 20. august

HKH Kronprinsesse Mette-Marit har takket ja til å legge ned grunnsteinen for Kilden Teater og Konserthus for Sørlandet. Seremonien finner sted torsdag 20. august 2009 klokken 15.00.Kildens...

av Torkelsen, Jan H., 10.08.09

Fylkesordførerne vil ha folkehelsearbeidet prioritert i statsbudsjettet

Fylkesordførerkollegiet var i forrige uke samlet til sommermøte i Hedmark. Folkehelse, som fylkeskommunene nå får et økt ansvar for, var et sentralt punkt på dagsorden. I en uttalelse fra kollegiet...

av Torkelsen, Jan H., 10.08.09

To vestegder til NM i kjøttfag for lærlinger

av Torkelsen, Jan H., 10.08.09

Nyskapende idé innen kunst/kultur?

av Macdonald, Cheryl, 03.08.09

Seminar om Våte klimautfordringer

av Macdonald, Cheryl, 27.07.09

Skolevalg 2009

Offisielle valgdatoer er 7. og 8. september 2009. Men for at skolene skal ha mulighet til å innpasse valget best mulig i forhold til andre oppgaver, kan de også gjennomføre valget i perioden 31....

av Macdonald, Cheryl, 21.07.09

Søvn forebygger ungdoms-depresjon

Ungdom trenger mer enn 9 timers søvn. Det skriver Aftenposten i en artikkel der de refererer til nettstedet ung.no. dårlige søvnvaner og for lite søvn er en viktig forklaring på økende antall ungdom...

av Macdonald, Cheryl, 21.07.09

Kontantstøtten er en absurd ordning!

Det skriver Dagens Næringsliv på lederplass i dag. Videre skriver de at "Samfunnet får mye igjen for satsingen på barnehager. Det samme kan ikke sies om kontantstøtten."Bakgrunnen er Senterpartiets...

av admin, 21.07.09

Spennede kunstutstilling på Lista

På Nordberg Fort, Lista er det åpnet en spennende kunstutstilling om billedkunstner Mathias Skeibrok (1851-1896) Han vokste opp like ved fortet og fikk skolegang og opplæring i smia på Nordberg....

av Macdonald, Cheryl, 20.07.09

Byvandring i Kristiansand

Hver tirsdag til og med 4. august kan du bli med på en to timers lang guidet tur i Sentrum av Kristiansand (Kvadraturen) Møtested er Fontene på Torvet ved Domkirken. Turen blir betegnet som både...

av Macdonald, Cheryl, 20.07.09

Finanskrise gir færre læreplasser

- I begynnelsen av juli hadde ca. 65 % av søkere fått læreplass. Resten står til formidling 15. september, det sier Tove Karlsrud, opplæringssjef i Vest-Agder fylkeskommune, i en artikkel i...

av Macdonald, Cheryl, 16.07.09

Høst-program for Agder Teater

Nå er høstens program klart for regionteateret for begge Agder-fylkene, Agder Teater. Programmet viser at det skjer mye spennende frem mot jul. Ikke minst den 10. internasjonale Figurteaterfestivalen...

av Macdonald, Cheryl, 16.07.09

Flått-vaksine aktuelt i Vest-Agder

Det melder folkehelseinstituttet på sine hjemmesider. Sommeren er sesong for flått og smitte med flåttbåren sykdom. I Norge kan flått hovedsakelig overføre to ulike sykdommer; Lyme borreliose og...

av Macdonald, Cheryl, 16.07.09

SommerKunstskole for barn

Siste uken av sommerferien (10.-14 august) arrangerer Rosegården Teaterhus SommerKunstSkole for barn i alderen 6-13 år. Det blir kurs i Figurteater (dukketeater), Teaterkurs (fra idé til...

av Macdonald, Cheryl, 16.07.09

Årsmelding for Agderrådet 2008

av Macdonald, Cheryl, 14.07.09

Sikring av Nye Tangen

av Macdonald, Cheryl, 14.07.09

Positiv evaluering av digitale læremidler

Rambøll Management Consulting har evaluert prosjektet ” Nasjonal digital læringsarena”, NDLA, på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet. Evalueringen som nå foreligger, er gjennomført i mars 2009, og...

av Torkelsen, Jan H., 13.07.09

Informasjon om inntaket 2009

Hovedinntaket for de videregående skolene i Vest-Agder er nå gjennomført og resultatet finnes på www.vigo.no. Det sendes ut SMS med informasjon om dette, samt brukernavn og passord i løpet av...

av Bratberg, Svein og Wilkensen, Rune André, 13.07.09

Første inntak til videregående skoler i Vest-Agder

Av de 6627 søkerne med rett til skoleplass i Vest-Agder har 98 prosent fått tilbud om skoleplass etter første inntaket. Utdanningsavdelingen i Vest-Agder har gjennomført første inntak til...

av admin, 13.07.09

En statsråds hilsen til Lyngdal videregående skole

Nylig fikk elever og ansatte ved Lyngdal videregående skole et hyggelig brev fra utviklingsminister Erik Solheim. Der berømmer Solheim alle ved skolen for den jobben de har gjort for å samle inn...

av Macdonald, Cheryl, 13.07.09

Vellykket åpning av nytt kulturbygg

- Det er ikke hver dag en kan åpne et nytt kulturbygg, det sa Farsundsordfører Stein A. Ytterdahl. Søndag 5 . juli møtte mer enn 1000 mennesker opp for å feire åpningen av det nye museumsbygget på...

av Macdonald, Cheryl, 13.07.09

Spennende bøker fra VAF

Vest-Agder fylkeskommune (VAF) har de siste par årene gitt ut en rekke ulike bøker. Dette er bøker med spennende historiske tilsnitt eller natur/opplevelsesrelatert. F.eks kan du lese om de første...

av Macdonald, Cheryl, 09.07.09

Best i spansk

Vest-Agder scoret best i landet på karakter i spansk. Det viser foreløpige tall fra Utdanningsdirektoratet. - Det var utrolig hyggelig sier Andrea Hellweg Steffensen, en av spansklærerne i Vest-Agder...

av Macdonald, Cheryl, 03.07.09

200 kroner for 10 reiser!

Agder kollektivtrafikk AS (AKT) har sammen med Bussen Trafikkselskap AS utviklet et nytt produkt til sine kunder. Fra 1. august i år kan bussbrukere i Kristiansand, Søgne, Songdalen og Vennesla kjøpe...

av admin, 01.07.09

OECD-rapport peker på kompetanse som hovedutfordringen for Agder

Det er et mål å øke entreprenørskap og innovasjon i Agder-fylkene. For å få et forsterket grunnlag for satsingen fremover har Vest- og Aust-Agder fylkeskommuner sammen med Agderforskning samarbeidet...

av admin, 01.07.09

Søndagsåpent på Bredalsholmen i sommer

Bredalsholmen Dokk og Fartøyvernsenter er en del av Søndagsmuseet 2009. Portene holdes åpne for publikum hver søndag fra klokken 12.00 til 16.00 i tiden fra 21. juni til 16. august. Det arrangeres...

av Torkelsen, Jan H., 01.07.09

Du kan stemme allerede fra 1. juli

av Torkelsen, Jan H., 01.07.09

Dronning Sonjas skolepris: Frist for skoleeier er 17. august

Dronning Sonjas skolepris skal tildeles en skole som har utmerket seg ved å praktisere likeverd og inkludering på en fullverdig måte, etter kriteriene under. Prisen er 150 000 kroner og en litografi...

av admin, 01.07.09

121 633 kroner i driftutgift per elev i videregående skole

Statistisk Sentralbyrå har offentliggjort reviderte KOSTRA-tall for videregående opplæring i 2008. Hovedtallene viser at fra 2007 til 2008 økte fylkeskommunenes brutto driftsutgifter til videregående...

av Torkelsen, Jan H., 30.06.09

Vest-Agder scorer bra i foreløpig karakterstatistikk for eksamen våren 2009

Karaktergjennomsnitt og fordeling på nasjonalt nivå er stort sett som i fjor på skriftlig eksamen både i grunnskolen og i videregående opplæring. Tallene viser som tidligere noe variasjon mellom...

av Torkelsen, Jan H., 30.06.09

Ny møteplass på europeisk nivå for lokalt og regionalt folkevalgte

I juni 2008 besluttet EFTA Ministermøte at det skal etableres et rådgivende forum for lokalt og regionalt folkevalgte i EFTA. Nå har EFTA Rådet godkjent retningslinjene for forumet. Målsetningen for...

av Torkelsen, Jan H., 30.06.09

Viktig etappemål nådd for Skråveiprosjektet i Farsund

Før helgen kunne arbeiderne som lager tunnel under Kårsbakk på det nye viktige veianlegget Skråveien i Farsund se lys i begge ender. Gjennomslaget ble markert med bløtkake. Utsprengingen har forgått...

av admin, 29.06.09

Flekkefjord videregående skole støtter Dina-stiftelsen

Dina-stiftelsen driver både et senter for misbrukte jenter og et for foreldreløse gutter i Goma. På Flekkefjord videregående gjør en stor innsats for denne stiftelsen. Dette ble blant annet...

av Torkelsen, Jan H., 29.06.09

IA-evaluering viser økt pensjoneringsalder i fylkeskommunene

IA-avtalen - inkluderende arbeidslivsavtale - har hatt en positiv effekt både på sykefravær og å beholde eldre arbeidstakere, konkluderer SINTEF i en evaluering av IA-avtalen 2001–2009 som ble...

av Torkelsen, Jan H., 29.06.09

Store skogarealer blant annet i Vest-Agder er vernet

av hoved.aspx?m=8&amid=22068, 29.06.09

Ti prosent rabatt i bomstasjonene i Lister med AutoPASS

Samferdselsdepartementet har sluttet seg til en anbefaling fra Statens vegvesen om at kunder med AutoPassbrikke skal gis ti prosent rabatt ved passeringer hos andre bompengeselskaper enn det de er...

av Torkelsen, Jan H., 26.06.09

223.000 kroner fra Eilert Sundt-russen til Kreftforeningen

-Vi har slått alle russekullene før oss med denne aksjonen og vi utfordrer neste års russ til fortsatt å støtte Kreftforeningen i det utrolig viktige arbeidet de gjør. Arbeidet som foreningen står for...

av admin, 25.06.09

Stabilt museumsbesøk nasjonalt – økende i Vest-Agder

De norske musene hadde over ti millioner besøk i 2008. Museumsbesøkene lå dermed på det samme høye nivået som i 2007. Halvparten av landets fylker hadde besøksvekst og halvparten nedgang. Vest-Agder...

av Torkelsen, Jan H., 25.06.09

Deltar i samarbeidsavtale for tilbud til personer med lesevansker

Hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø besluttet i dag at Vest-Agder fylkeskommune skal inngå en samarbeidsavtale med Leser søker bok. Det er en allianse som jobber for at alle skal ha tilgang...

av Torkelsen, Jan H., 24.06.09

Innsigelse til kommunedelplan for Kjellandsheia i Søgne

Fylkeskommunen har mottatt kommunedelplan for Kjellandsheia i Søgne til behandling. Planen skal bidra til å møte Søgne kommunens langsiktige utbyggingsbehov. Hovedutvalg for næring, samferdsel og...

av Torkelsen, Jan H., 24.06.09

Nytt felles merkevarebyggingsprosjekt for bibliotekene på Agder

Hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø besluttet i dag at Vest-Agder fylkeskommune skal delta i prosjektet Biblioskopet. Biblioskopet er et toårig, regionalt merkevarebyggingsprosjekt. Deltakere...

av Torkelsen, Jan H., 24.06.09

Mer enn 11500 deltok på Stiftelsen Arkivets arrangementer i fjor

Hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø ble i dag presentert for Stiftelsen Arkivets årsrapport for 2008. Den viser at stiftelsen i fjor oppnådde et samlet besøkstall på omvisninger på 6 785...

av Torkelsen, Jan H., 24.06.09

Nesten fire millioner kroner til bedret tilgjengelighet til kollektivtransport

Staten opprettet i 2006 en tilskuddsordning der kommunesektoren kan søke midler til delfinansiering på opptil 75 prosent til tiltak som gjør kollektivtransporten tilgjengelig for funksjonshemmede....

av Torkelsen, Jan H., 24.06.09

Assisterende fylkesrådmann Tore Berntsen konstitueres i stilling som fylkesrådmann

Fylkestinget innvilget i sist møte en fire måneders utdanningspermisjon for fylkesrådmann Tine Sundtoft. Permisjonen vil foregå i perioden fra 1. september og ut året. Assisterende fylkesrådmann Tore...

av Torkelsen, Jan H., 23.06.09

Økning av søkere til helse- og sosialfag og helsearbeiderfaget

For første gang siden 1996 er det på landsplan økning i antall elever som søker seg til helse- og sosialfag og helsearbeiderfaget på videregående skole. Tall fra Utdanningsdirektoratet viser at mer...

av Torkelsen, Jan H., 23.06.09

Stor interesse for skolevalg

av Torkelsen, Jan H., 23.06.09

Bærbare elev-PCer skoleåret 2009-2010

Ved skolestart august 2009 utleveres det ca 2250 bærbare PCer til årets VG1-elever i videregående skole i Vest-Agder. Elevene inngår en leieavtale og betaler kr 800 pr år. Eleven overtar PCen etter...

av Kleivset, Kari Brunvatne, 23.06.09

Stor verdiskaping i treindustrien på Agder

Agder Tresenter har gjennomført en undersøkelse som viser at treindustrien på Agder har en brutto omsetning på 3,7 milliarder kroner, fordelt på 120 bedrifter og 2100 ansatte. Tremasse, plater og...

av Torkelsen, Jan H., 23.06.09

Bosted 30. juni avgjør hvor du kan stemme

På valgdagen må velgere stemme i den kommunen de er manntallsført, det vil si den kommunen de var registrert i folkeregisteret som bosatt pr. 30. juni. Flytter du etter denne datoen, må du stemme i...

av Torkelsen, Jan H., 23.06.09

Til internasjonal finale i matematikk

Jarle Stavnes, som er elev ved Kristiansand katedralskole Gimle, reiser i juli til Bremen i Tyskland for å delta i den internasjonale matematikkolympiaden. Han er en av seks norske representanter. På...

av Torkelsen, Jan H., 22.06.09

Kurs om vurdering

Vest-Agder skolen planlegger storsatsing på vurdering skoleåret 2009-2010.

av Holthe, Åse, 22.06.09

Venneslaelever imponerte i nasjonal historiekonkurranse

Juryen i Den norske historiske forenings årlige prosjektkonkurranse i historie - Min familie i historisk lys - har kåret vinnerne for 2008/2009. Berit Fidjeland og Camilla Drivenes fra Vennesla...

av Torkelsen, Jan H., 22.06.09

Fylkesordføreren åpnet Mandal Kunstforenings jubileumsutstilling i går

-En av de aller hyggeligste tingene i min hverdag å få anledning til å uttrykke takk og anerkjennelse til de som skaper kunst og kulturuttrykk og til dem som formidler og tilrettelegger til glede for...

av Torkelsen, Jan H., 19.06.09

Den store museumsdagen

Vest-Agder-museet inviterer små og store til "Den store museumsdagen" på fiskerikaia, området sør for Fiskebrygga i Kristiansand. I år er arrangementet en del av Frihavnsdagene 2009. Les mer her.

av Siv Hemsett, 19.06.09

Estlendere på vennskapsfylkebesøk

Vest-Agder fylkeskommune har vennskapsfylkeforbindelse med Vest-Viru i Estland. Denne uken er en studiegruppe bestående av elleve tjenestemenn og politikere fra vennskapsfylket på besøk i Vest-Agder....

av admin, 19.06.09

Refinansieringsstøtte fra fylkeskommunen til Sørlandet kunnskapspark AS

Sørlandet kunnskapspark AS som ble etablert i 1999 har over lengre tid hatt en anstrengt likviditet. Kunnskapsparkens styre avdekket under behandlingen av fjorårets regnskap en post med utestående...

av admin, 19.06.09

Fylkeskommunen med på europeisk charter for likestilling

Fylkestinget besluttet onsdag at Vest-Agder fylkeskommune skal undertegne ”Europeisk charter for likestilling mellom kvinner og menn i lokalsamfunnet”. Det er Council of European Municipalities and...

av Torkelsen, Jan H., 19.06.09

Finansieringssystemet for universitetene må bli mer rettferdig

Vest-Agder fylkeskommune mener at finansieringssystemet for universitetene må endres slik at det blir mer rettferdig også for de nye universitetene. Dagens system fremstår som å være basert på mer...

av Torkelsen, Jan H., 19.06.09

Fylkestinget vedtar at Vest- Agder skal delta i interkommunalt samarbeid, NDLA

Fylkestinget vedtok i dag at det mellom følgende fylkeskommuner, Akershus, Aust-Agder, Buskerud, Finnmark, Hedmark, Hordaland, Nordland, Nord-Trøndelag, Møre og Romsdal, Oppland, Rogaland, Sogn og...

av Torkelsen, Jan H., 19.06.09

Digital Kulturminneløype

av Macdonald, Cheryl, 18.06.09

Psykisk helse i skolen: – Økt åpenhet og færre fordommer

Ungdom som lærer mer om psykisk helse blir mindre fordomsfulle enn andre elever. I tillegg blir de åpnere om sine egne følelser og problemer. Det viser en fersk SINTEF-rapport som har evaluert...

av admin, 18.06.09

Seminar om EU's Maritime Politikk 10. juni i Sørlandets Kunnskapspark

Sørlandets Europakontor inviterer til seminar om EU's Maritime Politikk 10. juni, med bl.a. følgende foredragsholdere: Nicole Schaefer fra Europakommisjonens Maritime Direktorat i Brüssel, Helge...

av Siv Hemsett, 18.06.09

Agder-fylkenes forsknings- og utviklingsstrategi klar

En bredt sammensatt arbeidsgruppe har utarbeidet og stilt seg bak et forslag til en felles forsknings- og utviklingsstrategi for Agder. Bakgrunnen er at det i statsbudsjettet for 2009 ble vedtatt å...

av Torkelsen, Jan H., 17.06.09

Vennesla planlegger for betydelig befolkningsvekst

Vennesla kommune har for tiden forslag til kommuneplanens samfunnsdel og arealdel for perioden fra 2010 til 2020 ute til høring. Fylkestinget sluttet seg i dag til planprogrammet og flere forslag fra...

av Torkelsen, Jan H., 17.06.09

Fylkestinget vil ha slepebåt- og oljevernsbåt i Vest-Agder

Fylkestinget vil sterkt understreke behovet for slepebåt- og oljevernbåt med stasjoneringssted i Vest-Agder. En ber om at dette prioriteres i Kystverkets handlingsprogram. Utover denne uttalelsen tok...

av Torkelsen, Jan H., 17.06.09

Fylkestinget vil ha fortgang på realisering av Sørvestbanen

Fylkestinget behandlet i dag Jernbaneverkets handlingsprogram for perioden 2010 til 2019. Fylkestinget beklager at Sørvestbanen ikke er nevnt i Nasjonal Transportplan i nødvendig grad. Vest-Agder...

av Torkelsen, Jan H., 17.06.09

Fylkestinget vil ha justert handlingsprogrammet for riksveiene i Vest-Agder

Statens vegvesen har ut fra forslag til Nasjonal Transportplan for perioden 2010 til 2019 utarbeidet et handlingsprogram for riksveier for årene 2010 til 2013. Da fylkestinget behandlet programmet i...

av admin, 17.06.09

Samordning mellom bestillingstransport og TT-kjøring skal utprøves

Fylkestinget ga i går grønt lys for oppstart av prøveprosjektet: ”Samordning av bestillingstransport og TT-transport”. Målet er å få til et mer tilgjengelig samfunn, hvor flest mulig av dagens...

av Torkelsen, Jan H., 17.06.09

Fylkestinget ønsker bilbelter i ”skolebussene”

Fylkestinget støttet i dag enstemmig et forslag fra Vidar Kleppe, Demokratene hvor fylkestinget ber om at Agder kollektivtrafikk as i side anbudsdokumenter – gjennom en opsjon – overfor busselskapene...

av Torkelsen, Jan H., 17.06.09

Muligheten for ”SuperBussmetro” i Kristiansandsregionen lansert for fylkestinget

Da fylkestinget i går ble orientert om status og utviklingsmuligheter for kollektivtransporten i landsdelen presenterte representanter fra Agder kollektivtrafikk as som et element i visjonen fremover...

av Torkelsen, Jan H., 17.06.09

Selger tomt til Sirdal kommune for en krone

Fylkeskommunen har mottatt en henvendelse fra Sirdal kommune som ønsker å kjøpe tilbake en parsell på rundt 600 kvadratmeter som ble overdratt vederlagsfritt fra kommunen til Vest- Agder fylkeskommune...

av Torkelsen, Jan H., 16.06.09

Kunnskapsministeren: - Kamp mot frafall er jobb nummer en

-Det store frafallet i videregående opplæring er en de faktorene som skaper mest sosial ulikhet i vårt samfunn og de personlige omkostningene er store. Vi må gå løs på frafallsutfordringen med nye...

av Torkelsen, Jan H., 16.06.09

Nesten en million kroner i kompetansemidler til Fagskolen i Kristiansand

Regjeringen har foreløpig bevilget 17,2 millioner kroner i kompetansemidler til maritime utdanningsinstitusjoner. Hensikten er å fremme Norge som verdensledende på maritim kompetanse. Fagskolen i...

av Torkelsen, Jan H., 16.06.09

Færre slutter i videregående skole

Stadig færre elever fra Kristiansand slutter i første klasse på videregående skole. For fire år siden var det 71 unge kristiansandere som ikke gjennomførte første året (Vg1) på videregående skole. I...

av Torkelsen, Jan H og Karterud Jon S., 15.06.09

Fylkesordføreren: Lindesnes er en fin kommune i god utvikling på mange måter

Fylkesordfører Thore Westermoen betegnet Lindesnes som en kommune i god utvikling og en kommune som er viktig for Vest-Agder, da han lørdag deltok i åpningen av nytt kulturtorv på Vigeland....

av admin, 15.06.09

Flere menn med bare grunnskole får problemer med jobb

Hvis frafallet i videregående skole i landet fortsetter vil hver fjerde person i yrkesaktiv alder ha kun grunnskoleutdanning i 2030. Konkurransen om jobbene for de med bare grunnskole vil øke fordi...

av Torkelsen, Jan H., 15.06.09

Klimakommuner

I dag åpnet et nytt nettsted som gir deg oversikt over fylkeskommunenes og kommunenes arbeid med klima- og energiplaner. All informasjon på disse sidene bygger på opplysninger mottatt fra kommunene,...

av admin, 12.06.09

Slutt for neveragain

av Torkelsen, Jan H., 12.06.09

Kjenner du noen som røyker hasj?

Kristiansand kommune tilbyr hasjavveningskurs, individuelt hasjavvenningsprogram, og kortprogram. Vest-Agder fylkeskommune har vært en samarbeidspartner bak tilbudet som har pågått i flere år. Mange...

av Torkelsen, Jan H., 12.06.09

Nytt og spennende turtilbud - padleorientering på Ogge!

I Ogge er det gode muligheter for padling. Her er det mange spennende øyer og området er heller ikke så vindutsatt. Nå har du muligheten til å bli med på et spennende turtilbud – nemlig...

av Torill Folkestad, 11.06.09

Fylkesutvalgets møte 23. juni utgår.

av Mjåland, Solfrid G., 11.06.09

Politisk mobilisering - krever at Kjevik prioriteres

De sju Knutepunkt Sørlandet kommunene - Kristiansand, Søgne, Songdalen, Vennesla, Lillesand, Birkenes og Iveland - krever at bevilgende myndigheter i Stortinget og regjeringen snarest sørger for å gi...

av Torkelsen, Jan H., 11.06.09

Vesentlig rollebytte for Statens vegvesen fra årsskiftet

-Ved omorganiseringen i 1995 ønsket regjeringen å gjøre Statens vegvesen mer politisk styrbar og ved omorganiseringen i 2003 mer kostnadseffektiv. I forbindelse med forvaltningsreformen i 2010 er...

av Torkelsen, Jan H., 11.06.09

Vegreformen: -Grip mulighetene!

-Skal vi sutre over at vi får for lite av staten eller bruke mulighetene – ta ansvar og styringen? Muligheten til å bli en aktiv regional utviklingsaktør, der samferdsel er et viktig verktøy, har vi...

av Torkelsen, Jan H., 10.06.09

Finn fram til rett offentleg kontor!

Fredag 5. juni lanserte statsråd Heidi Grande Røys dei elektroniske tenestene Regional stat og Ditt nærområde på www.noreg.no. Dei gjer det enklare å finne fram til offentlege kontor i nærleiken av...

av Torkelsen, Jan H., 10.06.09

Sterkt innspill fra NHO-Agder for Kjevik

-Dersom Sørlandets ambisjoner om økt gjennomslag på den nasjonale arena skal bli noe mer enn fromme ønsker, er bud nummer en at vi internt er enige om de viktigste prioriteringene. Akkurat nå er det...

av admin, 10.06.09

Mye arbeid gjenstår med forvaltningsreformen

-Mye arbeid gjenstår før alt arbeidet med forvaltningsreformen er på plass. Fra Samferdselsdepartementets side legges det vekt på samarbeid og åpenhet rundt den videre prosessen, sa avdelingsdirektør...

av admin, 10.06.09

Kristiansand katedralskole Gimle forbereder International Baccalaureate

Kristiansand katedralskole Gimle har nå oppnådd ”candidate school” status og er dermed et stort skritt nærmere endelig godkjenning som ”International Baccalaureate - IB skole”. Tolv av skolens lærere...

av Torkelsen, Jan H., 09.06.09

OECD vil hindre frafall i skolen

Utdanningsministrar frå rundt 20 land skal møte kvarandre i Oslo 9. og 10. juni for å diskutere tiltak som kan redusere fråfallet i vidaregåande opplæring. Norske styresmakter har teke initiativet til...

av Torkelsen, Jan H., 09.06.09

Åpning av gården Li i Flekkefjord

av Torkelsen, Jan H., 09.06.09

Økt kilometergodtgjørelse for sykkelbruk

Det er klart at det vil bli flertall på Stortinget for å øke kilometergodtgjørelsen for sykkelbruk. I dag er kilometersatsen for bruk av sykkel 1,50 kroner, men gjelder bare for reiser over fem...

av Torkelsen, Jan H., 09.06.09

Mange konkurser

I mai var det tre ganger flere konkurser i landet i bygg og anlegg enn i samme måned i fjor. 546 bedrifter innen bygg og anlegg har gått konkurs så langt i år, mot 220 på samme tid i fjor. I forrige...

av Torkelsen, Jan H., 09.06.09

Nytt viktig fremkommelighetstiltak for kollektivtrafikken i Kristiansand åpnet

I dag var fylkesordfører Thore Westermoen med å åpne et nytt kollektivfelt på E39 vest for Kristiansand sentrum. Han betegnet kollektivfeltet som er et av flere viktige tiltak som nå gjennomføres for...

av admin, 05.06.09

Avgått samferdselssjef advarer mot tilsyn og sikkerhetshysteri

–Det må ikke bli sånn at sikkerhet blir en hindring. Selvsagt er det bra med trafikksikkerhet for tidligere var dette fraværende, men nå har det gått så langt at trafikksikkerhetsfolkene styrer...

av Torkelsen, Jan H., 05.06.09

Meklingsløsning i tariff-forhandlingene for fylkeskommuner og kommuner

Tariff-forhandlingen endte med løsning i natt. Dermed er streik unngått. Det er nå klart at dagens regler for offentlig tjenestepensjon (bruttoordningen) og AFP videreføres med nødvendige tilpasninger...

av Torkelsen, Jan H., 04.06.09

Utdanningdirektoratet foreslår bred satsing på vurdering i skolen

Utdanningsdirektoratet foreslår å innføre veiledende nasjonale kjennetegn på måloppnåelse i noen fag. Direktoratet anbefaler også å gi skoler og skoleeiere tilbud om kompetanseutvikling i vurdering....

av Torkelsen, Jan H., 04.06.09

Ny informasjonsfilm om stortingsvalget

Tirsdag lanserte Statsråd Magnhild Meltveit Kleppa en informasjonsfilm om hvordan en stemmer ved stortingsvalget. Filmen er rettet mot førstegangsvelgere og er et av flere informasjonstiltak Kommunal-...

av Torkelsen, Jan H., 04.06.09

Ti prosent rabatt i bomstasjonar med AutoPASS

- Alle som passerer med brikke i ein bomstasjon med AutoPASS vil etter kvart kunne få ti prosent rabatt, same kva for eit bompengeselskap ein har avtale med. Både bilistane og bompengeselskapa vil...

av Torkelsen, Jan H., 04.06.09

Westermoen tror på frivillig fylkessammenslåing

Fylkesrådmann i Aust-Agder Arild Eielsen tror, i følge Lillesandsposten, at tvang blir et nødvendig virkemiddel for å få løst opp i striden om sammenslåingen av Agder-fylkene. Fylkesordfører Thore...

av Torkelsen, Jan H., 04.06.09

Gode tilbakemeldinger fra restaurantgjestene i Kvinesdal

Deltakerne i elevbedriften "Restaurant Munnfull" har all grunn til å smile fornøyd. En undersøkelse elevene har gjennomført blant gjestene viser at folk er meget godt fornøyd - både med mat og...

av admin, 03.06.09

Fylkesutvalget ber Kystverket prioritere slepebåt- og oljevernberedskap i Vest-Agder

Fylkesutvalget behandlet i går Vest-Agder fylkeskommunes høringsuttalelse til Kystverkets handlingsprogram 2010 – 2019 for den del av planen som omfatter fiskerihavnstiltak. Fylkesutvalget fulgte opp...

av Torkelsen, Jan H., 03.06.09

Fylkesutvalget vil ha fylkeskommunen med på internasjonal likestillingssatsing

KS oppfordrer alle kommuner og fylkeskommuner til å undertegne ”Europeisk charter for likestilling mellom kvinner og menn i lokalsamfunnet”. På bakgrunn av Vest-Agder fylkeskommunes omfattende...

av Torkelsen, Jan H., 03.06.09

Fylkeskommunens klimakontomidler bevilget til to positive klimatiltak

Fylkeskommunen har opparbeidet seg henimot 25.000 kroner ved at det er innført en klimavgift på 50 kroner for alle flyreiser i forbindelse med jobb. I går besluttet fylkesutvalget at kontomidler...

av Torkelsen, Jan H., 02.06.09

Ny forsknings- og utviklingsstrategi for Agder-fylkene

For å styrke forskning og innovasjon i hele landet ble det i statsbudsjettet for 2009 vedtatt å opprette regionale forskningsfond med en fondskapital på seks milliarder kroner. I begynnelsen av mai...

av admin, 02.06.09

Trafikksikkerhet etterlyses som tema i kommuneplanutkast for Audnedal

Fylkestinget skal 16. juni avgi Vest-Agder fylkeskommunes høringssvar til forslag til kommuneplan for Audnedal for perioden 2009 til 2020. Da fylkesutvalget behandlet planutkastet i dag ble det...

av Torkelsen, Jan H., 02.06.09

Fylkesutvalget innstilt på å gi refinansieringsstøtte til Sørlandet kunnskapspark AS

Sørlandet kunnskapspark AS som ble etablert i 1999 har over lengre tid hatt en anstrengt likviditet. Bemanning og kostnadsnivå har ikke stått i forhold til inntektene. I forbindelse med...

av Torkelsen, Jan H., 02.06.09

Fylkeskommunen går mot et økonomisk resultat i balanse i år

Fylkesutvalget ble i dag orientert om fylkeskommunens økonomiske status etter første tertial. Prognosen viser at det går mot et resultat i balanse i år. Fylkesutvalget støttet fylkesrådmannens forslag...

av admin, 02.06.09

Vest-Agder ikke pilotfylke for universell utforming

Miljøverndepartementet har nå valgt ut til sammen åtte fylker som pilotfylker for universell utforming. I tillegg til Hedmark og Oppland, som skal arbeide som "par-fylke", er Østfold, Aust-Agder,...

av Torkelsen, Jan H., 02.06.09

Kulturkortet ”tar av”

-Nytt og utvidet innhold i kulturkortet i Vest-Agder har gjort det interessant for ungdom å ha dette i lomma. Det kommer bestillinger hver dag, og nå er det snart sendt ut 700 kort. Det er over alle...

av Torkelsen, Jan H., 02.06.09

Penger til Sjøfartsmonument i Kristiansand

av Macdonald, Cheryl, 29.05.09

Flere blir i skolen pga vellykket prosjekt

I sitt siste møte fikk hovedutvalget for kultur og utdanning i Vest-Agder fylkeskommune (HKU) hyggelig informasjon om MMM-prosjektet (Mestring-Motivasjon-Måloppnåelse). I en underveisrapport om...

av Macdonald, Cheryl, 29.05.09

30 prosent har levert eksamen på data i vår

207 000 elever har så langt avlagt eksamen i grunnskolen og videregående opplæring. Av disse har 59 000 levert IKT-basert eksamen. Utdanningsdirektoratet tar sikte på å gjøre IKT-basert eksamen til...

av Torkelsen, Jan H., 29.05.09

Spennende naturlostur første pinsedag

Søndag 31. mai - første pinsedag er det et spennede tilbud til de som vil delta i naturlosturen, Da tilbys Utsyn fra Broneheia, Dovrehei og Ørneknipen som ligger i grenselandet mellom Lindesnes og...

av Torkelsen, Jan H., 28.05.09

Overskudd for Stiftelsen Lindesnes Fyrmuseum

Stiftelsen Lindesnes Fyrmuseum ble opprettet i 1992 som en følge av behovet for å håndtere den store publikumstilstrømningen til fyrområdet og behovet for å ivareta Lindesnes Fyrstasjon som...

av Torkelsen, Jan H., 28.05.09

Husflidkunnskap spredd til mange skoleelever i Vest-Agder

Vest-Agder fylkeskommune inngikk i 2006 en samarbeidsavtale med Norges Husflidslag om å bidra økonomisk til en 25 prosent stilling i Vest-Agder. Innenfor denne stillingsprosenten er det prioritert at...

av Torkelsen, Jan H., 28.05.09

Spennende utviklingsmuligheter i ny plan for vekstkommunen Vennesla

Vennesla kommune har vedtatt å sette i gang rullering av kommuneplanens samfunnsdel og arealdel. Planprogrammet legger opp til en planperiode fra 2010 til 2020. Fylkeskommunens hovedutvalg behandlet...

av hoved.aspx?m=8&amid=21064, 27.05.09

Ikke penger til dokksikring på Bredalsholmen i år

Hovedutvalg for næring, samferdsel og miljøbehandlet i dag en søknad fra Bredalsholmen Dokk og Fartøyvernsenter i Kristiansand om å få fylkeskommunen til å dekke en andel av kostnadene til...

av Torkelsen, Jan H., 27.05.09

Gode resultater fra felles bibliotekprosjekt for hele Agder-regionen

e-bibAgder er et felles bibliotekprosjekt for hele Agder-regionen. Aust- og Vest-Agder fylkeskommuner, Universitetsbiblioteket i Agder, bibliotekene i alle Agder-kommunene, samt en del bibliotekarer i...

av Torkelsen, Jan H., 27.05.09

Samferdselspolitikerne ønsker samordning mellom bestillingstransport og TT-kjøring

Hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø støttet i dag et opplegg for og oppstart av prøveprosjektet: ”Samordning av bestillingstransport og TT-transport”. Målet er å få til et mer tilgjengelig...

av Torkelsen, Jan H., 27.05.09

Tariff 2009: Meklingen er stilt i bero

I meklingen gjenstår fortsatt uavklarte spørsmål omkring ny offentlig tjenestepensjon. Etter to døgns meklingsinnspurt har meklingsmannen i samråd med partene derfor valgt å stille meklingen i bero,...

av Torkelsen, Jan H., 27.05.09

Fylkeskommunen blir vannregionmyndighet

-Fylkeskommunen får nye utfordringer når den blir vannregionmyndighet og får ansvar for friluftsliv og forvaltning av høstbare arter, sa statssekretær Heidi Sørensen på en konferanse for...

av Torkelsen, Jan H., 27.05.09

Hvordan fremme likestilling og hindre diskriminering?

Barne- og likestillingsdepartementet har i samarbeid med partene i arbeidslivet laget en veileder for arbeidslivet. Formålet er å lette arbeidet for virksomhetene med den lovfestede aktivitets- og...

av admin, 26.05.09

Nytt kompetansesenter for tannhelsetjenesten i region Sør er åpnet

Statssekretær Rigmor Aasrud sto i går for åpningen av et nytt regionalt kompetansesenter for tannhelsetjenesten i Arendal. Det omfatter fylkeskommunene: Vest-Agder, Aust-Agder, Telemark, Vestfold og...

av Torkelsen, Jan H., 26.05.09

Økt skatteinngang til og med april

Statistisk Sentralbyrå har publisert nye skattetall for kommuner og fylkeskommuner som samlet viser en inngang for årets første 4 måneder på 42,8 milliarder kroner. Dette er en økning i forhold til...

av Torkelsen, Jan H., 25.05.09

Regjeringen sikrer idrettsanlegg i Kristiansand, Songdalen og Audnedal

I regjeringens tiltakspakke mot arbeidsløshet er det bevilget 250 millioner til bygging av idrettsanlegg for blant annet å bidra til at flere i bygg- og anleggsbransjen får jobb. I Vest-Agder tildeles...

av admin, 25.05.09

Nytt fremstøt i Oslo for sammenkoblingen av Sørlandsbanen og Vestfoldbanen

Norges beste jernbaneprosjekt, Sørvestbanen, er ikke omtalt i forslaget til Nasjonal Transportplan 2010-2019. Sørvestbanen er navnet på sammenslåingen av Sørlandsbanen og Vestfoldbanen. Denne banen og...

av Torkelsen, Jan H., 20.05.09

Listerkonferansen 2009 retter søkelyset på fremtidens industri

Listerkonferansen arrangeres i år for tredje gang. Den vil i år gå over to dager, torsdag 11. og fredag 12. juni på Lista Flypark. Også i år rettes blikket utover og fremover. Industrien er midt inne...

av Torkelsen, Jan H., 20.05.09

Kreativ utfoldelse i Fritt valg på Odderøya fyr

av Eriksen, Eva-Kristin, 20.05.09

Elevundersøkinga 2009 viser mindre mobbing

Elevundersøkinga 2009 viser at det er litt færre elevar som seier at dei blir mobba på skulen. Talet på dei som seier at dei blir diskriminerte på grunn av nasjonalitet, er også lågare. Den årlege...

av admin, 20.05.09

KS vil ha en forpliktende plan for å ta igjen manglende veivedlikehold

Kommunal Rapport melder i dag at mange i fylkeskommunene er opprørt over at det ikke gis garantier fra statlig hold for mer penger til å bedre veistandarden i årene som kommer. Fra årsskiftet overtar...

av Torkelsen, Jan H., 20.05.09

Prosjektrammen for ny Tangen videregående skole må økes

I en økonomisk rapport som i disse dager legges frem for politisk behandling i de fylkespolitiske organene orienterer fylkesrådmann Tine Sundtoft om prognosene for byggeprosjektet av ny Tangen...

av Torkelsen, Jan H., 20.05.09

Energi- og kompetanseprosjekt med skole i Kenya kan bli utvidet

Våren 2006 fikk Kvadraturen skolesenter i Kristiansand ressurser til å starte opp et utviklingssamarbeid omkring undervisning og bruk av solceller til produksjon av elektrisk energi. Samtidig hadde...

av Torkelsen, Jan H., 19.05.09

Åseral, Audnedal, Hægebostad og Sirdal får 2,8 millioner kroner til infrastrukturprosjekter

Kommunene: Åseral, Audnedal, Hægebostad og Sirdal ble i perioden 2004 til 2006 tilført rundt 16 millioner kroner i næringsrettede midler til regional utvikling. Midlene er en kompensasjon for økt...

av Torkelsen, Jan H., 19.05.09

Framtidens byer reduserer klimautslippene med 35 prosent

I dag avholdes det møte mellom staten og de tretten byene som er tilsluttet Framtidens byer. Kristiansand er en av disse. De tretten byene har utarbeidet handlingsprogram for sitt arbeid i Framtidens...

av Torkelsen, Jan H., 19.05.09

Kommuneproposisjonen betydning for Vest-Agder

Kommuneproposisjonen ble lagt fram 15. mai. For å gi kommunesektoren større trygghet med hensyn til egne inntekter, varslet regjeringen i forbindelse med utarbeidelsen av tiltakspakken, at sektoren...

av Macdonald, Cheryl, 19.05.09

E39 Vigeland-Osestad foreslås anlagt i perioden 2010 til 2013

Statens vegvesen legger nå frem sitt forslag til Handlingsprogram for riksveger i perioden 2010 – 2019. Det sendes nå på høring blant annet til fylkeskommunene. Vegvesenets programforslag bygger på...

av Torkelsen, Jan H., 19.05.09

Alexander Rybak kommer til Sørlandske Sommernetter

-Vi i Sørlandske Sommernetter gleder oss til konserten i Kjuttavika i Kristiansand Dyrepark 14.august klokken 20:00. Den suverene vinneren av Grand Prix-finalen Alexander Rybak kommer sammen med...

av Torkelsen, Jan H., 18.05.09

Nasjonal rundreise med ny naturmangfoldlov

av Torkelsen, Jan H., 18.05.09

Brokke – Suleskard forbindelsen er nå åpnet

Brokke – Suleskarveien, som forbinder Sirdal i indre Vest-Agder med Brokke i indre Aust-Agder ble åpnet lørdag 16. mai, melder Suleskarveien-prosjektet og Sirdalsferie. Opprinnelig skulle veien åpnes...

av Torkelsen, Jan H., 18.05.09

6,9 milliardar kroner ekstra til fylkeskommunane for å overta riksveg og ferjesamband

-Fylkeskommunane vil frå 2010 bli den nye store vegeigaren i Noreg. Regjeringa legg no fram eit økonomisk opplegg som set fylka i stand til å løyse denne oppgåva. Fylkeskommunane vil få meir midlar...

av Torkelsen, Jan H., 15.05.09

Forvaltningsreforma gir fylkeskommunane meir pengar

7,4 milliardar kroner følgjer med dei nye oppgåvene fylkeskommunane får i samband med forvaltningsreforma. -Vi får no på plass eit godt økonomisk opplegg for reforma. Særleg er det viktig at...

av admin, 15.05.09

Fylkesvaraordføreren sterkt ut mot eventuell nedklassifisering av Kjevik

-Agderfylkene aksepterer overhode ikke at Kristiansand lufthavn Kjevik blir nedklassifisert så dramatisk fordi staten har organisert sin virksomhet slik at AVINOR ikke er i stand til å utvikle...

av Torkelsen, Jan H., 15.05.09

Viking Rally ga faglig påfyll for lærere og elever

Da Viking Rally rullet over veiene fra Stavanger, via Kristiansand til Stavanger med flere toppmoderne nullutslippsbiler, handlet det ikke bare om et billøp. Mye av hensikten var å spre kunnskap,...

av Torkelsen, Jan H., 15.05.09

-Flott at sørlandsindustrien gjør seg gjeldende på verdens største oljemesse

I en sørlandsdelegasjon som nylig besøkte vedens største oljemesse ”The Offshore Technology Conference” i Housten i Texas deltok fylkesordfører Thore Westermoen og rådgiver Kenneth Andresen fra...

av Torkelsen, Jan H., 14.05.09

Fylkeskommunene presser på for å få gjennomslag for jernbaneprosjekter

Mandag avsluttet transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget sine høringer om Nasjonal transportplan med blant annet å motta innspill fra alle fylkeskommunene. Flere fylkeskommuner trakk frem...

av Torkelsen, Jan H., 14.05.09

Agderfylkene blir en av sju forskningsfondregioner i landet

For å styrke forskning og innovasjon i hele landet ble det i statsbudsjettet for 2009 vedtatt å opprette regionale forskningsfond med en fondskapital på 6 milliarder kroner. Kunnskapsdepartementet har...

av Torkelsen, Jan H., 13.05.09

Arkeologisk ”storfangst” på Lista

Det er ikke hver dag arkeologene finner spor fra hele Listas lange forhistorie i ett og samme område i løpet av én dag. Men det var nettopp det som skjedde Fylkeskonservatorens arkeologer for få dager...

av Stlegar, Frans-Arne, 13.05.09

Kystlandskapet i Listerregionen valgt som et av ti nasjonale verdiskapningsprosjekter

Prosjektet Sørnorsk kystkultur i Farsund kommune er valgt ut som et av 10 satsningsområder innenfor det nasjonale verdiskapningsprogrammet. Det er gode nyheter for den unike naturarven på Lista og...

av Stylegar Frans-Arne, 13.05.09

Skandinavisk gründerkonferanse i Arendal 27. og 28. mai

Onsdag 27. og torsdag 28. mai inntar gründere fra tre land Arendal sentrum. Anledningen er en to dagers oppstartskonferanse for det EU-støttede prosjektet Women in Business. Foredragsholdere som Elin...

av Torkelsen, Jan H., 13.05.09

Nytt nettsted - godtur.no

av admin, 13.05.09

Optimistisk Jerbaneforum Sør-leder etter NTP-høring

Leder for Jernbaneforum Sør, Oddvar Skaiaa (KrF) er, i følge Agderposten, positiv etter Nasjonal Transportplan (NTP)-høringen i Stortinget i går. - Jeg så at mange nikket rundt meg når jeg snakket om...

av Torkelsen, Jan H., 12.05.09

Frihavnsdager i Kristiansand med liv og røre, skjemt og alvor

Nattkonsert ved Sørlandske Sommernetter, Vest-Agder-museets store museumsdag, åpne skip: Fullriggeren Sørlandet, M/S Gamle Oksøy og M/S Sjøkurs, kveldskonsert med Lars Martin Myhre, utstillinger og...

av admin, 11.05.09

Uendret terskelverdi for offentlige innkjøp

Grensen for når en offentlig innkjøper må gjennomføre en anbudskonkurranse blir ikke hevet nå. Den blir dermed stående på 500.000 kroner. Det blir heller ikke innført forenklet kunngjøringsplikt for...

av Torkelsen, Jan H., 11.05.09

Nytt fremstøt for sammenkobling av Sørlandsbanen og Vestfoldbanen

I dag møter landets fylkeskommuner Stortingets Transport- og kommunikasjonskomite for å komme med innspill til Nasjonal Transportplan for perioden 2010 til 2019. Et sentralt tema for representantene...

av admin, 11.05.09

Sørlandet trenger mer risikokapital og utviklingsmidler

I fjor fikk Vest-Agder fylkeskommune tildelt en endelig ramme på 27,39 millioner kroner fra statsbudsjettets såkalte 551-midler til næringsformål. I en rapport om bruken av midlene skriver...

av admin, 08.05.09

Nyhet i år i Naturlos – fotokonkurranse!

I forbindelse med Naturlos 2009 arrangeres det i år for første gang en fotokonkurranse. Du oppfordres til å sende inn foto fra naturlosturen som du er med på. Naturlos er et organisert opplegg for...

av admin, 08.05.09

Rekordinnvandring til Vest-Agder i fjor

Statistisk sentralbyrå la i går frem tallene for inn og utvandring til og fra Norge i 2008. Det ble registrert rekordtall med 67 000 innvandringer og 24 000 utvandringer til og fra Norge i 2008. Av...

av admin, 08.05.09

Energiseminarer under EVS Viking Rally arrangementet

I forkant av det store Viking Rally arrangementet i Tresse i Kristiansand tirsdag 12. mai arrangeres det også to seminarer. Klokken 12.00 møtes realfaglærere i Strandpromenden - et nabohus til Tresse...

av admin, 07.05.09

Vel 27,6 millioner i spillemidler til Vest-Agder

Regjeringen har for 2009 avsatt 779 millioner kroner til fordeling av spillemidler. Det er fylkeskommunene som avgjør hvordan midlene skal prioriteres i forhold til innkomne søknader. Av den nasjonale...

av admin, 06.05.09

Handlingsprogram for Sørlandet Reiseliv 2009

av McDonald, Cheryl, 06.05.09

Spennende nettsatsinger i Kulturminneåret 2009

Vest-Agder fylkeskommune deltar i Kulturminneåret 2009 med et eget arrangement Frihavnsdagene 2009 og gjennom deltakelse i andre prosjekter initiert av sekretariatet for Kulturminneåret 2009 og...

av Torkelsen, Jan H., 06.05.09

Vidar Ose har tatt over som samferdselssjef i Vest-Agder

Samferdselssjefen i Vest-Agder heter nå Vidar Ose. Han er kristiansander, 53 år og har vært ansatt i fylkeskommunen fra 1991 med forskjellige oppgaver innenfor samferdsel og beredskap/...

av Torkelsen, Jan H., 06.05.09

Kryssingsspor på Sørlandsbanen vert lengre

Sju til ni kryssingsspor på Sørlandsbanen vest for Kristiansand er tenlege til forlenging når godstogkapasiteten på strekninga skal aukast. Først ut er Ualand kryssingsspor i Lund kommune i Rogaland,...

av Torkelsen, Jan H., 05.05.09

I dag starter mekling om pensjon for kommune- og fylkeskommuneansatte

Tarifforhandlingene i kommunesektoren, som omfatter ansatte i fylkeskommunene og kommunene, ble brutt på et møte mellom 30. april. -Bruddet skyldes ene og alene pensjon, sier forhandlingsleder Per...

av Torkelsen, Jan H., 04.05.09

Spennende energi- og kompetanseprosjekt med skole i Kenya

Våren 2006 fikk Kvadraturen skolesenter i Kristiansand ressurser til å starte opp et utviklingssamarbeid omkring undervisning og bruk av solceller til produksjon av elektrisk energi. Samtidig hadde...

av admin, 02.05.09

Invitasjon til kurs for kvinner med etnisk minoritetsbakgrunn

Norsk Folkehjelp og LOs lokalutvalg for familiepolitikk og likestilling inviterer til ”Kvinner Kan - et kursprogram for deltakelse, mestring, innflytelse, likestilling og nettverksbygging- trinn 1.”...

av admin, 30.04.09

Lyngdalsordføreren: -Vi er glad vi har Vest-Agder fylkeskommune

-Lyngdal kommune har et svært godt forhold til Vest-Agder fylkeskommune. Det er ikke bare en personlig oppfatning. Jeg har loddet dette i kommunens administrasjon og tilbakemeldingene går på at...

av admin, 30.04.09

Ny reiselivsorganisering i Agder-fylkene

Fylkestinget besluttet i går å bidra til en omorganisering av reiselivet i landsdelen. Det opprettes et åpent samarbeidsforum - VistSørlandetForum - for samarbeid mellom det offentlige og næringen....

av admin, 29.04.09

Fylkesordføreren vil ikke forskuttere økte bevilgninger til Agder Kollektivtrafikk AS

I en interpellasjon i fylkestinget i dag påpekte Astrid Bekkenes (V) at Norges Bank ved flere anledninger har satt ned styringsrenten de siste månedene. Dette gjør at fylkeskommunen får reduserte...

av admin, 29.04.09

Fjorårsresultat på 34,3 millioner kroner på plussiden

Fylkestinget godkjente i dag Vest-Agder fylkeskommunes driftsregnskap for 2008 med et regnskapsmessig resultat på 34,3 millioner kroner. Samtidig ble fylkeskommunes investeringsregnskap for 2008...

av admin, 28.04.09

Stor kampanje for økt valgkunnskap

Kommunal- og regionaldepartementet samarbeider med to byråer om informasjonskampanjen foran stortings- og sametingsvalget 14. september. -Kampanjen er en stor satsning for å øke velgernes kunnskap om...

av Torkelsen, Jan H., 27.04.09

Spillemidler: 140 millioner kroner mer til idrett

av Torkelsen, Jan H., 24.04.09

Nytt fylkesvegnett - og lovendringar på vegsektoren

Regjeringa la  fredag i statsråd fram forslag til ein del lovendringar for å gjennomføre forvaltningsreforma og overføring av om lag 17 000 kilometer veg til fylkeskommunane og Oslo kommune. Forslaget...

av Torkelsen, Jan H., 24.04.09

Forslag til bruk av forskningsfondene på Agder

I februar startet en arbeidsgruppe bestående av representanter fra Vest- og Aust-Agder fylkeskommuner, Universitet i Agder, Agderforskning, Elkem, NODE- og Eyde-nettverkene, Innovasjon Norge og Norges...

av admin, 24.04.09

Russ og rus – Folkehelseinstituttet advarer

Russefeiring og alkohol henger nøye sammen i manges øyne. Men noen av drikkemønstrene det oppfordres til, særlig styrtdrikking, kan være direkte livsfarlige - særlig for jenter. Folkehelseinstituttets...

av Torkelsen, Jan H., 23.04.09

NM-tur til kristiansandslærling i kjøttfag

Onsdag  ble det klart at Sabba Sadeghian fra Kristiansand går videre til Norgesmesterskapet i finstykking av kjøtt for lærlinger. Han vant Sørlandsmesterskapet i kjøttfag for lærlinger. Det er en åpen...

av Torkelsen, Jan H., 23.04.09

Spillemidler til 56 anlegg i Vest-Agder i 2008

av Torkelsen, Jan H., 22.04.09

På tokt med M/S Gamle Oksøy

12.mai sender Kystdirektør Kirsti Slotsvik (bildet) det gamle fyrvedlikeholdsfartøyet M/S ”Gamle Oksøy” ut på et seks ukers tokt langs norske kysten. Begivenheten er Kystverkets markering av...

av admin, 22.04.09

UiA-suksess viktig for næringslivet

Søkningen til studier ved Universitetet i Agder har økt med over 15 prosent. Universitetet har nest høyest vekst i landet i søkertall Spesielt imponerende er søkningen til fakultet for teknologi og...

av Torkelsen, Jan H., 22.04.09

Økte bevilgninger til fylkesveier?

Ap-landsmøtet vedtok tirsdag med klart flertall at de nye fylkesveiene må få en vekst i bevilgningene på linje med stamveiene, melder nyhetsbyrået ABN. Kulturminister Trond Giske argumenterte sterkt...

av admin, 22.04.09

Ap-landsmøtet: Det offentlige skal betale for tannhelse

Med stort flertall vedtok Arbeiderpartiets landsmøte tirsdag at tannhelse skal finansieres av det offentlige, i likhet med alle andre helsetjenester.  I tillegg ga Ap-landsmøtet tilslutning til at det...

av Torkelsen, Jan H., 21.04.09

Kvikksølvofre vinner frem

-Vi har oppnådd det vi ønsket i denne omgang, sier leder for Tannhelseassistenes forening Gerd Bang-Johansen etter et møte nylig mellom alle berørte parter og Arbeidsdepartementet. Bakgrunnen for...

av Torkelsen, Jan H., 21.04.09

Fylkeskommunenes riksveiovertakelse brennhet tema på AP-landsmøtet

Det er nå henimot åtte måneder til fylkeskommunene overtar ansvaret for en betydelig andel riksveier. - Problemer er at det ikke følger penger med dette ansvaret. Dette er veier som er i svært dårlig...

av Torkelsen, Jan H., 21.04.09

Flere vil undervise

av Torkelsen, Jan H., 21.04.09

Rapport viser stor variasjon i tannhelse

Nordmenns tannhelse varierer kraftig, blant annet avhengig av hvilken aldersgruppe de tilhører. Men tannhelsen har bedret seg over tid i flere grupper. Samtidig finnes det ikke god nok kunnskap om...

av Torkelsen, Jan H., 20.04.09

Gi innspill til "Regionplan Lindesnes 2009"!

Planutvalget for Regionplan Lindesnes 2009 sender nå utkast til plan på bred høring. Planutkastet er skrevet på grunnlag av fire temarapporter, som er utarbeidet av egne arbeidsgrupper. Gruppene har...

av Reed, Lisbeth, 20.04.09

BLEST-prosjektet i Farsund tildelt ferske statsmidler

Farsund kommune er tildelt 900.000 kroner til ny bruk av gamle sjøbuer på Borhaug. Støtten kommer fra kommunal- og regionalminister Magnhild Meltveit Kleppa via Husbankens stedsutviklingsprogram...

av Torkelsen, Jan H., 17.04.09

Styrking av arbeidet med lokal samfunnsutvikling

Lokalsamfunn må være attraktive for at fok skal ønske å flytte til og bo der. De må ha arbeidsplasser, gode tjenester, fritidstilbud og attraktive bolig- og sentrumsmiljø. De må også ha evne til å ta...

av Torkelsen, Jan H., 17.04.09

All tannhelsevirksomhet kan bli offentlig

av Torkelsen, Jan H., 17.04.09

Freder deler av Sørlandske hovedvei

En strekning av Sørlandske hovedvei i Flekkefjord og Kvinesdal er blant de elleve første veiene som nå får status som vernede kulturminner. -De gamle veiene gir et veldig godt innblikk i hvordan vi...

av Torkelsen, Jan H., 17.04.09

Ja til fortsatt revisjon i egen regi

Kontrollutvalget har i møte 2. april vedtatt å anbefale fylkestinget å videreføre dagens ordning med egen fylkesrevisjon. Som bakgrunn for kontrollutvalgets vedtak ligger en utredning ført i pennen av...

av Torkelsen, Jan H., 17.04.09

Snart søknadsfrist for spennende stilling i landsdelssammenheng

Agderrådet har tatt initiativ til et kommunikasjonsprosjekt som samler offentlige og private aktører på Sørlandet med en felles ambisjon om å styrke profileringen av landsdelen. Målet er å bedre...

av Torkelsen, Jan H., 15.04.09

Sirdalselev på skiskytterlandslag

Like før påske ble det klart at Karoline Birkeland fra Sirdal videregående skole er blitt tatt ut på landslaget for yngre junior kvinner. -Det var veldig gøy å bli tatt ut på landslaget. Det var...

av Torkelsen, Jan H., 15.04.09

Vårkonsert på Vågsbygd videregående skole 23. april

Musikklinjen ved Vågsbygd videregående skole i Kristiansand har levert en rekke svært gode opplevelser for mange tilhørere opp gjennom årene. I år igjen arrangeres den årlige vårkonserten. Den kan...

av Torkelsen, Jan H., 15.04.09

To Vågsbygdelever til Fysikk-OL i Mexico!

av Torkelsen, Jan H., 15.04.09

Dag Otto Lauritzen med på Tour de Sirdal

Hele tredje klasse på Sirdal videregående skole er i år med å arrangere Tour de Sirdal. Også i år er det ett prosjekt i forbindelse med skolefaget ”ledelse og instruksjon”. I år får elevprosjektet...

av Torkelsen, Jan H., 15.04.09

Lønnsforhandlingene for fylkeskommunene i gang

I dag startet lønnsforhandlingene i Kommunenes hus. KS´ forhandlingsområde er det største i offentlige sektor og nest størst på landsbasis. Det omfatter alle landets kommuner og fylkeskommuner...

av Torkelsen, Jan H., 15.04.09

Fylkesutvalget i Vest-Agder vil ha i gang en prosess for fylkessammenslåing

Aust-Agder og Vest-Agder fylkeskommuner ble i 2008 enige om å videreføre en prosess for å vurdere en eventuell fylkessammenslåing. Et diskusjonsnotat har vært drøftet i politiske partier på...

av Torkelsen, Jan H., 14.04.09

Ny satsing for bedre mobildekning i Agder-fylkene

Vest-Agder fylkeskommune og Aust-Agder fylkeskommune er sammen prosjekteier for prosjektet ”Bedre mobildekning på Agder” som drives av Det Digitale Agder. Formålet er å kartlegge områder uten full...

av Torkelsen, Jan H., 14.04.09

550.000 kroner til Ungt Entreprenørskap Agder

Fylkesutvalget fulgte i dag opp et vedtak i fra hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø om at Vest-Agder fylkeskommune skal gi Ungt Entreprenørskap Agder et tilskudd på 550.000 til delvis...

av Torkelsen, Jan H., 14.04.09

Konsesjon til Agder Energi for nye dammer og økt regulering i Åseral

Fylkesutvalget imøtekom i dag en søknad fra Agder Energi om utbygging av nye dammer og økt regulering av Skjerkevatn i Åseral kommune. Konsesjonen omfatter bygging av to nye dammer ved Skjerkevatn og...

av Torkelsen, Jan H., 14.04.09

AP i fire sørøstlandsfylker sammen om samferdselskrav

Kommende helg arrangeres Arbeiderpartiets landsmøte. I følge NRK-Sørlandet vil Arbeiderpartiets fylkeslag i Telemark, Vestfold og Agder-fylkene fremme felles innspill til partiprogrammet. Et av disse...

av Torkelsen, Jan H., 14.04.09

Mandalselev til nasjonal kjemifinale

Adrian Chr. Haaland som er elev på Mandal videregående skole er tatt ut til den norske finalen i Kjemi-OL. I disse dager er han i Oslo sammen med 16 andre av landets mest lovende kjemitalenter. De er...

av Torkelsen, Jan H., 06.04.09

Damene i dampbadet på Vågsbygd videregående skole

2. klasse drama på Vågsbygd videregående skole setter opp stykket "Damene i dampbadet" av Avery Hopwood. Det er forestillinger fredag 27.mars kl 19.00, lørdag 28.mars kl 18.00, søndag 29.mars kl 19.30...

av Torkelsen, Jan H., 06.04.09

Vil ha mer mangfold blant lærlingene

-Husk på innvandrerungdommen når dere skal ta inn lærlinger, oppfordrer statsråd Dag Terje Andersen lederne for de heleide statlige virksomhetene. Han mener økt rekruttering av innvandrere er spesielt...

av admin, 06.04.09

Skal gjøre lærerne klimakloke

av admin, 06.04.09

Vest-Agder har stor mengde fyrstegongsveljarar

Om lag 3 528 000 personar har røysterett ved årets stortingsval. Av desse er 628 000 over 67 år, 245 600 er fyrstegongsveljarar og 164 100 er norske statsborgarar med innvandrarbakgrunn. I det...

av Torkelsen, Jan H., 02.04.09

Belønningsordninga: Vil forhandle med Kristiansand

-Vi er nøydd til å gjere langt meir i åra som kjem for å dempa privatbilbruken i dei største byområda og for å gje folk gode og miljøvennlege alternativ. Belønningsmidlane frå staten er difor dobla i...

av Torkelsen, Jan H., 02.04.09

Perfect Move fra Agder tok 3.plass i Studentbedrift NM

Perfect Move tok hjem en historisk 3.plass under NM for Studentbedrifter 2009. Bedriften utmerket seg med høy kvalitet på alle ledd og juryen satte pris på folkehelse i form av forebygging i stedet...

av Torkelsen, Jan H., 02.04.09

40 nye deltakere på Female Future Agders tredje runde

I mai måned starter et nytt Female Future Agder program. Det var 117 søkere, og 40 deltakere er nå valgt ut etter at det er gjennomført intervjuer. Female Future har pågått siden 2004 og totalt 80...

av admin, 01.04.09

Lokaltog Vennesla- Kristiansand kan bli aktuelt om noen år

Firmaet Railconsult har i en rapport utarbeidet for Areal- og transportprosjektet i Kristiansand sett på forutsetningene for å igangsette lokaltogkjøring mellom Kristiansand og Vennesla og...

av Torkelsen, Jan H., 01.04.09

Fylkespolitisk uenighet om fredning av Ny-Hellesund

Fylkeskonservator Frans-Arne Stylegar fattet i midten av mars vedtak om midlertidig fredning av Ny-Hellesund i Søgne. Fredningen omfatter hele uthavnen med bebyggelse og tilhørende kulturlandskap....

av Torkelsen, Jan H., 01.04.09

Fjorten partier stiller til stortingsvalg i Vest-Agder

Da fristen for innlevering av partilister til årets stortingsvalg gikk ut ved midnatt var det innkommet fjorten lister til politisk sekretariat i Vest-Agder fylkeskommune. Alle de sju partiene som...

av Torkelsen, Jan H., 01.04.09

Agder-kvinner snakker om likestillingserfaringer i Madrid

Likestilling er et prioritert satsingsområde i det regionale utviklingsarbeidet på Agder, og nå begynner resultatene å vise seg. Dette er årsaken til at KS har valgt ut kommuner på Agder og Vest-Agder...

av admin, 31.03.09

Tannhelsetjenestens kompetansesenter sør åpnes snart

Agder-fylkene, Telemark, Vestfold og Buskerud kan nå se frem til åpningen av det nye Tannhelsetjenestens kompetansesenter sør som finner sted om ikke lenge. Senteret som ligger i flotte lokaler på...

av Torkelsen, Jan H., 31.03.09

Fylkesordførerne vil ha en milliard til folkehelse

Landets fylkesordførere ber helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hansen om én milliard kroner til forebyggende og helsefremmende arbeid i kommunene. -Skal man lykkes med å få vitalisert det lokale...

av Torkelsen, Jan H., 31.03.09

Tips om energisparing

av Macdonald, Cheryl, 31.03.09

Lesevenner i Vest-Agder

av admin, 31.03.09

Balanse-prosjektet: Spania og Agder - sammen om likestilling

Bedre likestilling ved å skape god balanse mellom familieliv, privatliv og arbeidsliv - dette er fokus i et transnasjonalt prosjekt der Lindesnesregionen, Vest-Agder fylkeskommune og Bærum kommune...

av Reed, Lisbeth, 31.03.09

SP vil ha sykehusene tilbake til regionalt folkevalgt eierskap

Et flertall på Sp-landsmøtet i Ålesund i helgen presset partiledelsen til å ta omkamp om sykehusreformen. Partiet skal nå programfeste at ”sykehusene må overføres til regionalt folkevalgt eierskap”....

av admin, 30.03.09

2,8 millioner kroner til Vest-Agder

Regjeringa gir 548,6 millionar kroner til fylkeskommunar med kommunar som har fått auka arbeidsgjevaravgift i høve til nivået før 2004. Det er meget stor variasjon i hva den enkelte fylkeskommune...

av Torkelsen, Jan H., 27.03.09

Nye 1,8 millionar kroner til full breibandsdekning

Regjeringa gir 83 millionar kroner til fylkeskommunane for å nå målet om full breibandsdekning i Noreg. Vest-Agder fylkeskommune får 1,8 millioner kroner av den samlede potten. Samtidig startar...

av Torkelsen, Jan H., 27.03.09

Ny kunst til nye KKG

Når nybygget på Kristiansand Katedralskole Gimle (KKG) står ferdig i 2010 skal det romme ny kunst for over 350 000 kroner. Det inkluderer 80 000 kroner fra KORO (Kunst i offentlig rom). Dessuten skal...

av Macdonald, Cheryl, 27.03.09

HKU gir tilslutning til organisasjonsmodell for Kilden IKS

Politikerne i HKU (hovedutvalg for kultur og utdanning) anbefaler at Vest-Agder fylkeskommune ved Fylkestinget, støtter den foreslåtte organisasjonsmodellen. Modellen er et resultat av et langvarig...

av admin, 27.03.09

Åpner for lokal sponsing av UKM

I sitt siste møte åpnet fylkespolitikerne i HKU (hovedutvalg for kultur og utdanning) for sponsing av Ungdommens Kulturmønstring (UKM) i Vest-Agder. UKM Vest-Agder kan nå åpne opp for...

av Macdonald, Cheryl, 27.03.09

Flybussløyvet i Kristiansand lyses ut

av Torkelsen, Jan H., 27.03.09

Det blir en stor oppgave å sikre nok bevilgninger til nye fylkesveier

Aftenposten presenterte i går hvordan statusen er på de 44.200 kilometerne fylkesvei fylkeskommunene overtar fra årsskiftet. -Det dreier seg om et mangfoldig veinett. Men veiene blir ikke dårligere av...

av admin, 26.03.09

”Bygderuta Favoritten” blir med i treårig prøveprosjekt!

Vest-Agder fylkeskommune er tildelt 2,8 millioner i 2009 til et prøveprosjekt med samordning av bestillingstransport og transport for bevegelseshemmede (TT). Vest-Agder fylkeskommune får også 4,4...

av Torkelsen, Jan H., 26.03.09

Vest-Agder kan få eget regionalt konserveringssenter

Hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø besluttet i går at Vest-Agder fylkeskommune skal bevilge 100 000 kroner til et forprosjekt om å utvikle et regionalt konserveringssenter i Vest-Agder....

av Torkelsen, Jan H., 25.03.09

Fylkeskommunene jobber for bedre mobildekning i Agder-fylkene

Det Digitale Agder har igangsatt prosjektet ”Bedre mobildekning på Agder”, hvor Vest-Agder fylkeskommune og Aust-Agder fylkeskommune er prosjekteier. Prosjektet vil kartlegge områder uten full...

av Torkelsen, Jan H., 25.03.09

50.000 kroner til friluftsveiviser for bevegelseshemmede

Hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø støttet i går etableringen av partnerskapsprosjektet ”Veiviseren – muligheter for alle! Turhefte for friluftsområdene med tilrettelegging for...

av Torkelsen, Jan H., 25.03.09

Nytt partnerskapsprosjekt for utvikling av regionale sykkelruter i Agder

Sykling er en friluftsaktivitet som har hatt en økende popularitet i befolkningen og det er en utfordring å legge forholdene til rette for tursykling. Midt-Agder friluftsråd og administrasjonen i...

av Torkelsen, Jan H., 25.03.09

Fylkeskommunen bidrar til datasett for flere friluftsformål

Statens Kartverk, Kristiansand har søkt Vest-Agder fylkeskommune om samfinansieringsmidler til etablering av et prosjekt for fylkesvise datasett for fotruter, sykkelruter, skiløyper og andre...

av admin, 25.03.09

Det blir trebiennale i Flekkefjord sommeren 2010

Trebiennaler er nå blitt en tradisjon på Sørlandet. I dag ble hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø orientert om biennalen i 2010. Den vil bli arrangert i Flekkefjord torsdag 10. og fredag 11....

av Torkelsen, Jan H., 25.03.09

Det opprettes foreløpig ikke flere drosjesentraler i Kristiansand

Hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø vedtok i dag, mot stemmene fra Fremskrittspartiet, at det foreløpig ikke opprettes flere drosjesentraler i Kristiansand. Det gjennomføres først i 2009 en...

av Torkelsen, Jan H., 25.03.09

Satser på vel 5,6 millioner kroner til bedret tilgjengelighet til kollektivtransport

Staten opprettet i 2006 en ny tilskuddsordning der kommunesektoren kan søke midler til delfinansiering på opptil 75 prosent til tiltak som gjør kollektivtransporten tilgjengelig for funksjonshemmede....

av Torkelsen, Jan H., 25.03.09

Ny nettportal med råd om klimatilpasning

Faren for flom og skred øker når klimaet endrer seg. Det må tas hensyn til når det planlegges veier, bygg og anlegg. Nettportalen Klimatilpasning Norge på regjeringens hjemmeside skal gi samordnet og...

av Torkelsen, Jan H., 24.03.09

Tangen og Katta-Gimle til entreprenørskaps-NM

av Torkelsen, Jan H., 23.03.09

Vågsbygdelever i kamp om høythengende trofèer

De to elevene Olav Willumsen Haugå og Eirik Løhaugen Fjærbu på Vågsbygd videregående skole i Kristiansand har kvalifisert seg til nasjonale finaleplasser i fagolympiadene! Eirik har, som en av 17...

av admin, 23.03.09

Folkeavstemning om ett Agder?

I det politiske miljøet i Aust-Agder er det kommet innspill som går inn for å gjennomføre en folkeavstemning om en eventuell sammenslåing av Aust- og Vest-Agder. Senterpartiet i Aust-Agder enstemmig...

av Torkelsen, Jan H., 20.03.09

Frihavnsdagene 19-21. juni

FRIHAVNSDAGENE 2009 er en maritim festival med en faglig dagskonferanse om havnens posisjon i dagens samfunn og en stor folkefest med masse opplevelser og aktiviteter i form av konserter,...

av admin, 20.03.09

Arkeologiforedrag 1. april

1. april får vi besøk av Tatiana Smekalova som skal fortelle om resultatene av magnetometer-undersøkelsen på Huseby på Lista, og dessuten av en kollega av henne fra Ukraina, professor Igor Khrapunov.

av admin, 18.03.09

Kurs i plan og bygningslov

av Janicke Nicolaisen, 18.03.09

Fylkesutvalget med uttalelse om E-39-prosjektet i Nasjonal transportplan

Fylkesutvalget vedtok tirsdag enstemmig følgende uttalelse til Stortingets Transport- og kommunikasjonskomite og Samferdselsdepartementet: ”Fylkesutvalget i Vest-Agder stiller seg uforstående til at...

av Torkelsen, Jan H., 18.03.09

Aluminiumsverket på Lista eksporterer også kompetanse og teknologi

Elkem Aluminium er Norges nest største produsent av primæraluminium. Elkem Aluminium Lista er et av verkene som produserer legerte aluminiumprodukter i forskjellige formater. En lang rekke...

av Torkelsen, Jan H., 18.03.09

De fylkespolitiske organene tilpasses regionreformen

Mandag var fylkesutvalget, lederne av hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø og hovedutvalg for kultur og utdanning samlet til møte i Farsund sammen med fylkesrådmannens ledergruppe. Et sentralt...

av Torkelsen, Jan H., 18.03.09

Best på trafikksikkerhet i Norge!

Agder-fylkene tar sikte på å bli best i Norge på trafikksikkerhet. De to fylkeskommunene starter nå arbeidet med utvikling av ny felles trafikksikkerhetsplan. For å få innspill og kreative ideer er...

av admin, 18.03.09

Spenstig satsing i Hægebostad på utmarksutvikling og merkevarebygging

Fylkeskommunen har mottatt forslag om kommunedelplan for Eiken, Verdal, Skeie, Kvåle og Grostøl -Eiken heiemark - til offentlig ettersyn. Kommunen har en målsetting om å utvikle grendene Eiken, Skeie,...

av admin, 18.03.09

Fylkeskommunen bidrar for byggestart på kulturhus i Mandal i år

Fylkesutvalget ga i dag uttrykk for at en fra fylkeskommunens side er imponert over at Mandal kommune nå kan legge frem byggeklare planer for realisering av regionalt kulturhus i Mandal med byggestart...

av admin, 17.03.09

Kjøper aksjer i ”Senter for internasjonalt kultursamarbeid AS”

Strømmestiftelsen tok i 2005 kontakt med Vest-Agder fylkeskommune for å få regional politisk forankring omkring et senter for internasjonalt kultursamarbeid. Det ble den gang gikk støtte fra...

av Torkelsen, Jan H., 17.03.09

Vest- og Aust-Agder sammen om strategisk plan for folkehelse og levekår

Fylkesutvalget ga i dag klarsignal for oppstart av arbeidet med en felles strategisk plan for folkehelse og levekår i Aust-Agder og i Vest-Agder. Fylkene har store utfordringer knyttet til helse og...

av admin, 17.03.09

Fylkeskommunen bidrar til prosjekt- og innholdsutvikling av Flekkefjord kultursenter

Fylkesutvalget gjorde det i dag klart at Vest-Agder fylkeskommune er opptatt av å følge opp en samarbeidsavtale med Flekkefjord kommune og bidra til at bygging av regionalt kulturhus i Flekkefjord kan...

av Torkelsen, Jan H., 17.03.09

Fylkeskommunen støtter EM i ridning for funksjonshemmede i Kristiansand

Fylkesutvalget besluttet i dag at Vest-Agder fylkeskommune skal gi 100.000 kroner i støtte til gjennomføringen av Europamesterskapet i ridning for funksjonshemmede i år. Norges Rytterforbund har sendt...

av Torkelsen, Jan H., 17.03.09

Industri og restaurantfag populære på Sørlandet

Teknikk og industriell produksjon og restaurant- og matfag opplever en gledelig økning når det gjelder søkertall til videregående skoler i Vest-Agder. Tangen videregående skole i Kristiansand har 50...

av admin, 16.03.09

Fylkeskonservatoren har midlertidig fredet uthavnen Ny-Hellesund i Søgne

Fylkeskonservator Frans-Arne Stylegar har fattet vedtak om midlertidig fredning av Ny-Hellesund. Fredningen omfatter hele uthavnen med bebyggelse og tilhørende kulturlandskap. Fredningsområdet...

av Torkelsen, Jan H., 16.03.09

Ny Varoddbro, firefeltsvei fra Gartnerløkka til Hannevikdalen og atkomst til vestre havn?

Da regjeringen i dag la frem Nasjonal Transportplan for perioden 2010 til 2019 er avsnittet om Vest-Agder i fylkesoversikten det desidert minste. Om fylket står det at i perioden 2014 -2019 er det...

av Torkelsen, Jan H., 13.03.09

En av seks har lyst til å bli lærer

16 prosent i aldersgruppen som normalt søker seg til høyere utdanning, mener at læreryrket er attraktivt. Likevel har læreryrket fremdeles lavere anseelse enn leger, ingeniører, politifolk og...

av Torkelsen, Jan H., 13.03.09

5 millioner kroner til informasjonstiltak om valg

av Torkelsen, Jan H., 13.03.09

Vennesla videregående skole en ener i bærekraftig handling

Rektor Thorkild Haus leder skolen hvor Klimakutt-turnèen 2009 startet. Og det var ikke uten grunn Vennesla videregående skole ble arena for åpningen. Her tenker en ikke bare bærekraft og...

av admin, 13.03.09

Informasjonsmøte om den store byggeaktivitet i offentlig sektor

De neste årene skal det bygges mange offentlige bygg på Sørlandet. For å gjøre det lettere for byggebransjen å skaffe seg oversikt over aktuelle og fremtidige prosjekter inviteres det til...

av Torkelsen, Jan H., 12.03.09

Nasjonal transportplan offentliggjøres fredag

Stortingsmeldingen om Nasjonal transportplan 2010-2019 legges frem fredag 13. mars 2009. Presentasjonen skulle ha foregått tidligere i år, men har vært skjøvet noe ut blant annet på grunn av...

av Torkelsen, Jan H., 12.03.09

Kloden har feber og vi må alle ta del i ansvaret!

1316

av Torkelsen, Jan H., 12.03.09

Fylkeskommunens skoler med 20 prosent senket energiforbruk

"Energieffekt 2014" startet opp 1. januar 2009 og skal gå ut 2014. I løpet av perioden prosjektet pågår vil fylkeskommunens skolebygninger utbedres med tanke på energieffektivisering som igjen gir en...

av Torkelsen, Jan H., 11.03.09

Befolkningsmilepæl i Flekkefjord

Lengst vest i Vest-Agder venter en nå med stor iherdighet på flekkefjæring nummer 9000. I følge byens lokalavis Agder går ordfører Reidar Gausdal rundt og teller hver dag. I løpet av kort tid kommer...

av Torkelsen, Jan H., 11.03.09

Flere penger til offentlige friluftslivsområder

Stortinget har bevilget 35 millioner kroner ekstra til tilrettelegging i statlig sikrede friluftslivsområder, som del av regjeringens tiltakspakke for økt sysselsetting. Det totale beløpet til denne...

av Torkelsen, Jan H., 10.03.09

Agder ut av likestillings-hengemyra!

av Macdonald, Cheryl, 09.03.09

Oppstartskonferanse for Women in Business

Women in Business er et treårig skandinavisk prosjekt innen kvinnelig entreprenørskap med oppstart i år. Prosjektet har ti partnere fra Sørlandet, Nordjylland i Danmark og Vãstre Götalandsregionen i...

av Torkelsen, Jan H., 09.03.09

Invitasjon til opplæring i ny plandel av plan- og bygningsloven

Vest-Agder fylkeskommune, Fylkesmannen i Vest-Agder og Statens kartverk samarbeider om et opplæringstilbud til kommunene i Vest-Agder i forbindelse med at ny plandel av plan- og bygningsloven...

av Torkelsen, Jan H., 09.03.09

Gassrørledningen utenfor Agder-kysten må ha høy nok kapasitet

Listerrådet og Vest-Agder fylkeskommune har sendt en felles høringsuttalelse vedrørende etablering av gassrørledningen Skanled fra Kårstø til Rafnes og videre til Sverige og Danmark Det planlagte...

av Torkelsen, Jan H., 09.03.09

Lindesnesregionen ser på fylkessammenslåing som en styrking av regionen

Rådet i Lindesnesregionen, som omfatter de fem kommunene Audnedal, Lindesnes, Mandal, Marnardal og Åseral, har drøftet diskusjonsnotatet ”Ett eller to Agderfylker?”. Rådet kom frem til en enstemmig...

av Torkelsen, Jan H., 09.03.09

Heder og edle metaller til Sirdal videregående skole

Ordfører Thor Jørgen Tjørhom i Sirdal er stolt over de flotte resultatene elever på Sirdal videregående skole oppnådde i junior-NM i skiskyting nylig. Det ble ett gull, tre sølv og en bronsemedalje på...

av Torkelsen, Jan H., 09.03.09

Kvinnefotball - et nytt satsingsområde på Sirdal videregående skole?

For at det virkelig skal balle på seg med nye søkere til Sirdal videregående skole, blir det nå satset på å få flere kvinnelige søkere. Planene går ut på å legge tilrette for større satsing på...

av Torkelsen, Jan H., 06.03.09

Naturvernforbundet i Vest-Agder ønsker satsing på tog

- Jeg synes det er i aller høyeste grad aktuelt å se på mulighetene for en utbygging av jernbanelinjen, sier leder i Naturvernforbundet i Vest-Agder Torbjørn Fredriksen til Sørnett. Han trekker frem...

av Torkelsen, Jan H., 05.03.09

Bygningsvern: 5 millioner til fredete bygninger i Vest-Agder

Riksantikvaren har bevilget 4.9 millioner i tilskudd til fredete bygninger og anlegg i privat eie i Vest-Agder for 2009. Det er en kraftig økning i forhold til tidligere år, og skyldes blant annet at...

av Hemsett, Siv, 05.03.09

Trygg Trafikk Vest-Agder positiv til å merke biler med unge sjåfører

-Vi er positive til at dette blir vurdert, sier distriktsleder i Trygg Trafikk Vest-Agder Liv Skare Falkum og viser til et forslag fra samferdselsminister Liv Signe Navarsete (Sp) som ønsker å merke...

av Torkelsen, Jan H., 04.03.09

Innsøkning til videregående opplæring

Innsøkningen til videregående skoler i Vest-Agder for skoleåret 2009 – 2010 er avsluttet, det forteller seksjonsleder for inntak og formidling, Svein Brattberg. - Foreløpige tall viser at det er 8204...

av admin, 04.03.09

-Småkraft er viktig i miljøkampen

Olje- og energiminister Terje Riis-Johansen mener små vannkraftprosjekter er unnværlige for å nå klimamålene. Tirsdag snakket han til 200 deltagere på et småkraftseminar i regi av Hordaland...

av Torkelsen, Jan H., 03.03.09

Nye kompetansemål for voksne

Vox og Utdanningsdirektoratet har utviklet kompetansemål for voksne som vil være et nyttig verktøy for alle lærere og andre som jobber med voksnes læring: -Kompetansemålene gjør det lettere å tilpasse...

av Torkelsen, Jan H., 03.03.09

Kommunalministeren vil støtte fylkessammenslåing

Kommunal- og regionalminister Manghild Meltveit Kleppa tok i går imot den politiske ledelsen i fra Aust- og Vest-Agder fylkeskommuner for å drøfte sammenslåingen av agderfylkene. I følge...

av Torkelsen, Jan H., 02.03.09

Senterpartiet gir opp å føre sykehusene tilbake til fylkeskommunene

- Å tenkje seg sjukehusa slik dei har utvikla seg, tilbake til fylkeskommunen, tvilar eg på at landsmøtet vil seie vi skal gjere, sier Liv Signe Navarsete, partileder i Senterpartiet til NRK Sogn og...

av admin, 02.03.09

Osebergskipets gåte løst

–I over 100 år har historikere diskutert om det var en slik kontakt. Nå har vi fått et bevis. Alt tyder på at Osebergskipet ble bygget på sørvestlandet i 820. En nesten like stor nyhet er at samtlige...

av admin, 02.03.09

Lista videregående pilotskole på vindmøller

av Torkelsen, Jan H., 02.03.09

Samferdselspolitiker Oksefjell håper på byggestart på Hidra-tunnel i år

I forrige uke ble det kjent at regjeringen nå aksepterer 30 års ferjetilskudd til subsidiering av landfastforbindelser, mot nåværende ordning med kun 15. år. Det innebærer blant annet at Hidra...

av Torkelsen, Jan H., 27.02.09

Landets høyeste trafikkvekst i fjor var i Vest-Agder

Etter flere år med høy trafikkvekst på norske veier er veksten i ferd med å flate ut, bortsett fra i Vest-Agder. I løpet av 2008 økte trafikken på landsplan med 1,3 prosent sammenliknet med 2007....

av admin, 27.02.09

Konkurranseutsetting av revisjonstjenester er nå evaluert

Mandag 12. september er det valgdag for nye kommunestyrer og fylkesting. Til fylkestingsvalget i Vest-Agder er det kommet inn lister fra tretten partier som stiller kandidater til valget. I...

av Torkelsen, Jan H., 27.02.09

Sikring av arealer på Flekkerøya, Kristiansand kommune

Direktoratet for Naturforvaltning har gitt Kristiansand kommune et tilskudd på kr 1 550 000 til sikring av ”NRK-eiendommen” på Flekkerøya. Direktoratet anser nå sikringen av eiendommen som...

av Hemsett, Siv, 26.02.09

Rekordstor Fylkesmesse for Ungdomsbedrifter

Årets fylkesmesse for Ungdomsbedrifter er i år større enn noen gang. Totalt 125 bedrifter med mer enn 600 deltakere deltar på messen. I år er fire ulike scener spredt omkring på utstillingsområdet. I...

av Torkelsen, Jan H., 26.02.09

Skal forske på bortvalg i videregående skole

Finnmark fylkeskommune får 750.000 kroner fra Kunnskapsdepartementet for å forske på hvorfor så mange i Finnmark ikke fullfører videregående skole på normal tid. - Det er positivt at fylkeskommunen...

av Torkelsen, Jan H., 26.02.09

Positive signaler for finansiering av fastlandsforbindelse til Hidra

Regjeringen dobler midlene fylkeskommunene kan hente fra ferjesubsider til å bygge bro eller tunnel. Nå kan 30 års subsidier benyttes til å fjerne ferja. Dette kan få stor positiv effekt for den...

av Torkelsen, Jan H., 26.02.09

Arendal AP vil stoppe sammenslåingsprosessen av Agder-fylkene

Fire stemte for å utrede en fylkessammenslåing videre, mens over 30 stemte imot, på Arendal Arbeiderpartis årsmøte onsdag. Stortingsrepresentant Freddy de Ruiter som var møteleder foreslo å avvise...

av Torkelsen, Jan H., 26.02.09

28 millioner fra tiltakspakken disponert til fylkeskommunale skoler og veier

Vest-Agder fylkeskommune er blitt tildelt 28,031 millioner kroner til vedlikehold og rehabilitering i 2009 gjennom regjeringens tiltakspakke. Fylkestinget besluttet i går at det settes av fire...

av Torkelsen, Jan H., 25.02.09

NODE søker status som Norwegian Centre of Expertice

Prosjektleder Kjell O. Johannesen i NODE - nettverket for offshoreindustrien på Sørlandet – opplyste for fylkestingene på Agder i dag at NODE senere denne uken søker status som Norwegian Centre of...

av Torkelsen, Jan H., 25.02.09

Westermoen mener at en kamp for åtte regionkommuner på Agder ikke bør igangsettes

-Den formelle strukturen i offentlig sektor i Agder er i dag fragmentert med 30 kommuner og to fylkeskommuner, og strukturen er heller ikke tilpasset regioninndelingen til statlige aktører. Dagens...

av Torkelsen, Jan H., 25.02.09

Fra revolusjonens Paris til Ny-Hellesund

13292

av Stylegar, Frans Arne, 25.02.09

Klimavennlig oppfordring til kommunesektoren fra KS

KS har i et brev til kommuner og fylkeskommuner oppfordret til å bruke de øremerkede midlene fra tiltakspakken til inneklima-, miljø- og energitiltak. KS henviser til styrkingen av Enovas energifond...

av Torkelsen, Jan H., 24.02.09

Vest-Agder har passert Telemark i folketall

av Torkelsen, Jan H., 24.02.09

Vest-Agder Venstre: Byråkratiet i norsk skole gir dårligere undervisning

Styret i Vest-Agder Venstre vedtok i styremøte torsdag i forrige uke en uttalelse hvor det konkluderes med at byråkratiet i norsk skole gir dårligere undervisning. Det vises til at byråkratiet i norsk...

av Torkelsen, Jan H., 24.02.09

Bedehuset Emmaus blir fredet

av Stylegar, Frans Arne, 23.02.09

Ledelsen i fylkeskommunene møter Kleppa om sammenslåingsavklaringer

Styrevervregisteret er et KS-verktøy der folkevalgte, ansatte og styremedlemmer kan registrere sine verv og økonomiske interesser. Registeret ble etablert for å bidra til bevisstgjøring og større...

av Torkelsen, Jan H., 23.02.09

Fylkesmannen godkjenner fylkestingets vedtak i Grim-saken

Fylkestingets vedtak om hvor elever fra blant annet Grim skole kan søke inntak for videregående opplæring ble oversendt Fylkesmannen i Vest-Agder med ønske om lovlighetskontroll. Saken er nå...

av Torkelsen, Jan H., 23.02.09

Utdanning.no med nye nettsider

Utdanning.no har nå relansert sine nettsider. Dermed skal det bli lettere for elever og studenter å finne informasjon om utdanninger, yrker og karrierer. Utdanning.no har nå også fått nytt innhold...

av Torkelsen, Jan H., 23.02.09

Fortjenstmedalje til tidligere rektor på Lyngdal videregående skole

-Dette var helt fantastisk. En kjempeoverraskelse var det. Det å få en slik utmerkelse betyr enormt mye, sa Olav Løtveit - en glad og rørt 71-åring, i følge Farsunds Avis - da han lørdag trodde han...

av admin, 23.02.09

Öresund-Kattegat-Skagerrak: Ny budsjettmodell for søknadsrunden 17. februar til 17. mars

Overvåkningskomiteen for Öresund-Kattegat-Skagerrak har besluttet å revidere programmets prosjekthåndbok samt budsjettmodellen. Budsjettmodellen er revidert for å legge til rette for lik behandling av...

av Torkelsen, Jan H., 23.02.09

Samarbeidsavtale mellom fylkeskommunen og Mandal kommune på trappene

Vest-Agder fylkeskommune har i løpet av de siste par årene inngått samarbeidsavtaler med kommuner i fylket. Nå er et forslag til en avtale med Mandal kommune for perioden 2009 til 2012 til politisk...

av Torkelsen, Jan H., 23.02.09

SP sier ja i vest og tja i aust til fylkessammenslåing

Mens Vest-Agder Senterparti enstemmig går inn for å slå sammen agderfylkene, trenger Aust-Agder mer tid på å bestemme seg. Det ble klart da partiets representanter fra begge Agder-fylkene avholdt sine...

av admin, 23.02.09

Måler magnetisme fra middelalderen

Farsund Avis 23. februar 2009: -Utstyrt med magnetometer er hun kommet fra Moesgård Museum i Danmark for å lete etter middelalderen på Lista. Tatyana N. Smekalova har vært på Huseby kongsgård denne...

av Siv Hemsett, 23.02.09

Venstre ønsker å bruke rentekuttinntekter til kollektivtransport

-Tidligere har Venstre tatt opp spørsmålet om å ”finne” midler til å redusere kuttene i kollektivtilbudet. Dette ble gjort i et møte i hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø i forbindelse med...

av Torkelsen, Jan H., 20.02.09

Politisk mål for samferdselsdepartementet å ta igjen etterslepet på riksveivedlikeholdet

-Vi deler fullt ut fylkeskommunenes engasjement for å få fart på vedlikeholdet av veiene. Det er et klart politisk mål at etterslepet skal tas igjen. Det vil komme til uttrykk i Nasjonal transportplan...

av admin, 20.02.09

Forsøk med elektronisk valg i 2011

Kommunal- og regionaldepartementet vil gjennomføre forsøk med elektronisk valg i utvalgte kommuner ved neste kommunestyre- og fylkestingsvalg. E-valg 2011-prosjektet skal sørge for å etablere en...

av Torkelsen, Jan H., 20.02.09

Viktig bok fra Magne Haugland

”Do svidanija – På gjensyn!” av Magne Haugland er en dokumentarboken om nazistenes største krigsforbrytelse i Norge: i hjelsultingen av 10.000 russerfanger. 30 tidligere krigsfanger og sivile...

av Macdonald, Cheryl, 19.02.09

Fylkeskommunene raser mot samferdselsministeren

Sp-leder og samferdselsminister Liv-Signe Navarsete anklages for mistillit mot fylkeskommunene, og for å lure seg unna regningen for å vedlikeholde riksveiene, skriver Kommunal Rapport. Bakgrunnen er...

av admin, 18.02.09

Grunnkompetanse: Nytt tilbud på yrkesfag

Vest-Agder fylkeskommune starter skoleåret 2009-2010 et forsøk med søkbare grunnkompetanseløp. Dette er et tilbud for ungdom som sliter så mye med teorifagene at det er fare for at de ikke...

av admin, 18.02.09

Klart for universitetsutdanning i idrett i Sirdal

Til høsten får elever ved Sirdal videregående skole for første gang mulighet til å fortsette sin utdanning og idrettssatsing på universitetsnivå. Nå ser det lyst ut for at skiskyttertalent kan nå enda...

av Torkelsen, Jan H., 17.02.09

Felles fylkestingsmøte på Agder 25. februar

Fylkestingene fra Vest- og Aust-Agder avholder 25. februar et felles fylkestingsmøte på Rica Grimstad hotell. Flere temaer står på dagsorden. Før lunsj er det Regionplan Agder 2010 som skal...

av admin, 16.02.09

Jernbanemarkering i Oslo i april

Listerrådets fagkomite for kommunikasjon og transport hadde i forrige uke besøk av Oddvar Skaiaa, som er både Agderrådets leder og leder av Jernbaneforum Sør. Han var invitert for å fortelle om...

av Torkelsen, Jan H., 16.02.09

Jernbaneforum Sør trapper opp

-Det vil være viktig å bygge videre på det nettverket som er i og rundt Jernbaneforum Sør og forsterke det ytterligere. Fremover er det både viktig og nødvendig å vinne styrke i opinionen for forumets...

av Torkelsen, Jan H., 16.02.09

Marnardal vil ha mer asfalt på fylkesveiene

Marnardals ordfører Helge Sandåker, som i tillegg er både fylkestingsrepresentant og en av AP’s representanter i fylkeskommunens hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø, vil ha bedre veier i...

av Torkelsen, Jan H., 16.02.09

Prosjektlederen for Tangen-byggeriet har ”godfølelsen”

-Jeg har en godfølelse for Tangen-prosjektet, sa prosjektleder Kristian Dølvik da han tirsdag orienterte fylkesutvalgets representanter om status for byggeprosessen for den nye Tangen videregående...

av Torkelsen, Jan H., 16.02.09

Mange søkere har ikke levert søknad til videregående skole

Over 800 av rundt 2400 elever i 10. klasse i grunnskolen har enda ikke søkt videregående skole. -Søknadsfristen er 2. mars slik at det fortsatt er tid til å bestemme seg, men vi gjør oppmerksom på at...

av admin, 13.02.09

Agder fortsatt på landstoppen i eksport

av Torkelsen, Jan H., 13.02.09

Elever helt fra Troms på Sirdal videregående skole

Sirdal videregående skole på Tonstad i Sirdal kommune lengst vest i Vest-Agder er ettertraktet av ungdom som satser idrettsfaglig. Elevene på idrettslinjen velger mellom femtimersfagene breddeidrett...

av Torkelsen, Jan H., 12.02.09

Variabel tannhelsetilstand i Vest- Agder

Tannhelsetilstanden for femåringer er meget god. Hele 74 prosent av denne gruppen hadde ingen tannråte ved kontroll i 2008. For gruppene 12 og 18 åringer, viser tannhelsetilstanden imidlertid en noe...

av Torkelsen, Jan H., 12.02.09

Støtte til prosjekt for økt yrkes- og politikkdeltakelse blant kvinner

Fylkesutvalget ga tirsdag et tilskudd på 205 000 kroner til Prosjekt ”Kvinnebygg AS” 2009. Dette er en oppfølging av et vellykket forprosjekt i 2007 som LO i Aust- og Vest-Agder tatt initiativ til....

av admin, 12.02.09

Vellykket Åpen skole

- Vi har den beste Cafeén! Det var budskapet som møtte oss ved Kvadraturen skolesenter, under Åpen skole. For i tillegg til den ordinære kantinen har de også Café Quart som ligger i 3. etg. Her finner...

av Macdonald, Cheryl, 11.02.09

Konjunkturbarometer for Agder 2009

Etter flere år med sterk aktivetetsvekst og rekortdhøy sysselsetting, merkes nå effektene av interanasjonal konjunkturnedgang og uro i finansmarkedene på Agder. Eksportverdien fra Agderindustrien ble...

av Hemsett, Siv, 11.02.09

Velkommen til Ungt Entreprenørskap Agders Fylkesmesse

Ungt Entreprenørskap Agder ønsker velkommen til fylkesmessa for ungdomsbedrifter 2009. Fylkesmessa for ungdomsbedrifter er årets arrangement for Ungdomsbedrifter på Agder Arrangementet går av stabelen...

av Torkelsen, Jan H., 11.02.09

Tiltakspakken medfører vedlikeholdsarbeid på mange fylkeskommunale skoler

Det er fylkestinget som 25. februar skal ta endelig stilling til hvordan Vest-Agder fylkeskommune skal disponere tiltaksmillionene fra regjeringen. Fylkesutvalget behandlet saken i dag og ga sine...

av admin, 11.02.09

Female Future åpnet dører til styrerom

av Torkelsen, Jan H., 11.02.09

Fylkesutvalget anklager Samferdselsdepartementet for mistillit til fylkeskommunene som samferdselsmyndighet

-Vest- Agder fylkeskommune er sterkt kritisk og kan ikke akseptere forslag til endringer i veglovens paragrafer 16 og 62 og vegtrafikklovens paragraf 40 med tilhørende forskrifter som gir Staten...

av Torkelsen, Jan H., 10.02.09

Sterk kritikk fra fylkesutvalget til sentrale myndigheter om veioverføringsopplegg

Fylkesutvalget behandlet i dag to høringsnotater fra Samferdselsdepartementet angående nye og reviderte lover i forbindelse med regionreformen hvor fylkeskommunene overtar ansvaret for en betydelig...

av Torkelsen, Jan H., 10.02.09

Agderfylkene satser på et bredt samarbeid om regionalt forskningsfond

I statsbudsjettet for 2009 fastslår regjeringen at det opprettes regionale forskningsfond med en kapital på 6 milliarder kroner. Det er avkastningen fra dette fondet som skal finansiere de regionale...

av Torkelsen, Jan H., 10.02.09

350 ungdommer på Ung Tekno-arrangement

Luftslottet ved Universitetet i Agder i Grimstad ble fylt til randen av 15-16 åringer fra hele Sørlandet nylig. 350 tiendeklassinger og elever fra Vg1 TIP fra begge agderfylkene hadde tatt turen for å...

av Torkelsen, Jan H., 10.02.09

Arbeidsgruppe om egenkontroll i fylkeskommuner og kommuner i gang

Kommunal- og regionalminister Magnhild Meltveit Kleppa vil styrke egenkontrollen i kommuner og fylkeskommuner. I den forbindelse ble det i november 2008 nedsatt en arbeidsgruppe som innen utgangen av...

av Torkelsen, Jan H., 09.02.09

Aust-Agder FRP imot sammenslåing av Agder-fylkene

I følge nettsidene til Aust-Agder Fremskrittsparti var fylkessammenslåing et hett tema på partiets fylkesårsmøte i Froland i helgen. Mot tre stemmer ble det vedtatt et forslag som oversendes til...

av Torkelsen, Jan H., 09.02.09

En kostnadseffektiv tannhelsetjeneste ferdigbehandler flere

-Netto driftsutgifter per pasient under tilsyn for 2008 viser en nedgang på rundt ni prosent fra 2007 til 2008, opplyser fylkestannlege Per Kvinlaug. Tannhelsetjenesten i Vest-Agder er tilsynelatende...

av Torkelsen, Jan H., 09.02.09

Populært elev-TV

Medieelever ved Vennesla videregående skole har lokal TV sending som viser for medelever på skolen. Storskjerm er rigget til i kantina slik at alle som vil kan se sendingen. Medieelevene har forberedt...

av admin, 06.02.09

Lekser er en del av skolens ordinære aktivitet

-Selv om det ikke er direkte hjemmel for å gi lekser i loven, er det ikke tvil om at lekser er en del av skolens ordinære aktivitet. Opplæringsloven og privatskoleloven regulerer ikke alt i...

av Torkelsen, Jan H., 06.02.09

Nye representanter til trafikksikkerhetsgruppa i Vest-Agder.

Hovedutvalg for kultur og utdanning (HKU) oppnevner to politiske representanter, med vararepresentanter, til trafikksikkerhetsgruppa i Vest-Agder. Christian Eikeland, nestleder (Frp)og Ingeborg Marie...

av Macdonald, Cheryl, 06.02.09

Vellykket ”film i bibliotek”-prosjekt

Hovedutvalg for utdanning og kultur (HKU) i Vest-Agder fylkeskommune fikk i sitt møte informasjon om prosjektet ”Film i bibliotek”. Resultatet er økt filminteresse og økt utlån av film fra Lyngdal...

av admin, 06.02.09

Husdyrbønder i Vest-Agder tror på fremtiden

Driftsenhetene i husdyrbruket i Vest-Agder vokser, og de vokser raskere enn i resten av landet. Fylkesmannens landbruksavdeling beskriver i sitt skriv Fylkesnytt fra Vest-Agder et husdyrbruk som...

av admin, 05.02.09

Arbeidstilsynet på omfattende tilsynsrunde på skoler over hele landet

Arbeidstilsynet starter våren 2009 tilsyn med skolene og skoleeiers systematiske arbeid for å skape et helsefremmende arbeidsmiljø som forebygger sykdom og utstøting fra arbeidslivet. Det skal...

av Torkelsen, Jan H., 05.02.09

Positiv passasjerutvikling for Sørlandsbanen

På NSB Regiontog på Sørlandsbanen mellom Kristiansand og Stavanger var det tre prosent flere kunder i 2008 sammenlignet med året før. Passasjerene er registrert på tellepunkt Sira. 404 000 kunder...

av Torkelsen, Jan H., 05.02.09

Samferdseldepartementet glad for at Kristiansand vil utrede rushtidsavgift

Statsekretær Erik Lahnstein i Samferdselsdepartementet uttaler at en i departementet er glade for at Tromsø og Kristiansand har sagt at de vil utrede spørsmålet om rushtidsavgift. -Men også andre...

av Torkelsen, Jan H., 05.02.09

Fylkesordføreren med på fremstøt mot krypsiv-utfordringen

I flere elver og innsjøer er krypsiv blitt en stor utfordring. Krypsiv hindrer blant annet ferdsel med båt, fiske og bading. Fylkesordfører Thore Westermoen har sammen med ordførerne Helge Sandåker i...

av Torkelsen, Jan H., 05.02.09

”Gamle Oksøy” landet rundt i Kulturminneåret 2009

Kystverket og Kystverkmusea har store ambisjoner for Kulturminneåret 2009 med et kystkultur-tokt langs hele kysten med "Gamle Oksøy" som eies av Bredalsholmen Dokk og Fartøyvernsenter i Kristiansand....

av admin, 05.02.09

GNIST - den store lærersatsingen

Kunnskapsdepartementet og de viktigste samfunnsaktørene innen skole og utdanning har gått sammen om en bred satsning for å sikre økt status og bedre rekruttering til læreryrket. GNIST er navnet på...

av Torkelsen, Jan H., 04.02.09

Byggearbeidene igang på KKG

15 februar starter gravearbeidene til bygget som skal forene G- og K-bygget. Men allerede 15. januar inntok bygningsarbeidere Kristiansand katedral skole Gimle (KKG). Begge bygg skal oppjusteres...

av Macdonald, Cheryl, 04.02.09

18.870 fritidsbygg i Vest-Agder

Vest-Agder har flere kommuner der hytter er sentrale. Hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø ble i dag orientert om hvordan utviklingen innenfor hyttemarkedet er. Statistikk fra Prognosesenteret...

av admin, 04.02.09

Dårlig på likestilling?

Selv om det arbeides systematisk med likestilling på Agder kommer vi dårlig ut etter at Likestillings- og diskrimineringsombudet har kontrollert 64 kommuners redegjørelser om likestilling for 2007....

av admin, 04.02.09

Wergeland rapport viser høy aktivitet

Wergeland-rapporten forteller om et jubileumsår med høy aktivitet på mange områder. Prosjektkoordinator Einar Solbu trakk frem nettopp dette mangfoldet da han oppsummerte resultatene. – Det var et mål...

av Macdonald, Cheryl, 04.02.09

Ap går inn for felles valgdag

Flertallet i Arbeiderpartiets programkomité foreslår å innføre felles valgdag for kommunevalg, fylkestingsvalg, sametings- og stortingsvalg. Målet er økt valgdeltakelse. Deltakelsen i lokalvalgene i...

av Torkelsen, Jan H., 04.02.09

Positiv nedgang i røyking blant ungdommen

Statistisk sentralbyrå gjennomfører hvert år undersøkelser om tobakksbruk. I undersøkelsen fra 2008 oppga 21 prosent av befolkningen i alderen 16-74 år at de røykte daglig, mot 22 prosent i 2007. I...

av Torkelsen, Jan H., 03.02.09

Museumsbygget på Nordberg i Farsund foran skjema

Fremdriften på byggeprosjektet går så bra at det ventelig blir åpning av museumsbygget på Nordberg Fort 5. juli. -Vi ligger faktisk litt foran skjema, sier leder av museumsgruppen arkeolog Snorre...

av Torkelsen, Jan H., 03.02.09

Ingen er omkommet i trafikken i Vest-Agder i januar

-I Vest-Agder er ingen mennesker omkommet i trafikken i januar måned. I januar i fjor omkom to personer. Det var en ung gutt som omkom i en utforkjøring i Farsund og en mann som var passasjer i en...

av admin, 02.02.09

Tilskuddsordninger – søknadsfrist 1. mars

Vest-Agder fylkeskommune har ulike tilskuddsordninger til kulturtiltak. Tilskudd til frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner er delegert til Vest-Agder barne- og ungdomsråd (www.vabur.no) til...

av Macdonald, Cheryl, 02.02.09

Sørlandet er best på lærlinger

Det er rekordmange lærlinger på Sørlandet. Med over 3000 lærlinger har Agder-fylkene dobbelt så mange lærlinger som østlandsfylkene. Ifølge nye tall fra Statistisk Sentralbyrå har Vest-Agder flest...

av Torkelsen, Jan H., 02.02.09

Nytt verdiskapingsprogram for naturarven

av Torkelsen, Jan H., 02.02.09

Tre: Stor verdiskaping på Agder

En undersøkelse om verdskapingen innen skog- og trebasert industri som Agder Tresenter gjennomfører, viser at bransjen har en brutto omsetning på over tre milliarder kroner. Bransjen har 1600 ansatte....

av admin, 30.01.09

Det skal bli enklare å røysta

Vallokaler med lengre opningstider, høve til fleire to-dagars-val og høve til å røysta ekstra tidleg, er blant tiltaka regjeringa no føreslår. – Eg vonar betre tilgjenge gjer at fleire brukar...

av Torkelsen, Jan H., 30.01.09

35 millioner ekstra til friluftsliv

Regjeringen har i dag lagt frem en tiltakspakke for å møte utfordringene i forbindelse med finanskrisen. Det er i den forbindelse bevilget ca 35 millioner til ekstraordinære tiltak for å tilrettelegge...

av Hemsett, Siv - Folkestad, Torill, 30.01.09

Utviklingshemmet og student – er det mulig?

Er det mulig for utviklingshemmede å ta en høyere utdanning? Islandske fagfolk kan vise til gode erfaringer. 10.og 11. mars kommer de til Kristiansand for å dele sine erfaringer på konferansen...

av Torkelsen, Jan H., 30.01.09

Oppsummering frå seminar om forvaltningsreforma er klar

Kommunal- og regionaldepartementet arrangerte i 2008 fem regionale fagseminar om samhandling mellom departementa og fylkeskommunane i høve til forvaltningsreforma 2010. Måla med seminara var å...

av admin, 30.01.09

Helsedirektøren vil ha styrket skolehelsetjeneste

Skolehelsetjenesten har for lav kapasitet og må styrkes. Kommuner og fylkeskommuner kan samarbeide bedre for å få til et godt helsefremmende arbeid blant barn og unge. -Skolehelsetjenesten når fram...

av admin, 29.01.09

Forsøket med enhetsfylke i Møre og Romsdal avsluttes

Fylkesmannsembetet i Møre og Romsdal blir gjenopprettet som forvaltningsorgan med egen administrasjon fra 1. januar 2010, på lik linje med de andre fylkesmannsembetene. Samtidig blir Møre og Romsdal...

av Torkelsen, Jan H., 29.01.09

Initiativ for etablering av et fylkeskommunalt næringsråd i Rogaland

Fylkesordfører Tom Tvedt (Ap) i Rogaland vil overta styringen av næringslivet. I følge Stavanger Aftenblad mener han at et næringsråd i regi av Rogaland fylkeskommune vil gi en bedre koordinering av...

av Torkelsen, Jan H., 29.01.09

NY BOK: Jernvinna på Agder

I samarbeid med Kulturhistorisk museum i Oslo, har Vest-Agder fylkeskommune gitt ut en ny bok om jernvinna på Agder. Boken gir et kort omriss av jernvinna i Sør-Norge og om forskning på dette. I...

av Macdonald, Cheryl, 28.01.09

Ni av ti jenter sier nei til råkjøring

Trygg Trafikk har gjennomført en undersøkelse som viser at ni av ti jenter sier nei til råkjøring, etter å ha vært med i Jentenes trafikkaksjon. I Vest-Agder er 339 jenter med i aksjonen som på...

av admin, 28.01.09

Fylkeskommunalt samarbeid på Agder om internasjonalt prosjekt om høyhastighetstog

I går ble det klart at Vest-og Aust-Agder fylkeskommuner skal samarbeide om å være partner i en prosjektsøknad under Interreg IVC om utviklingen av et konsept for høyhastighetstog. Fylkesutvalget i...

av Torkelsen, Jan H., 28.01.09

Nytt Tour de Sirdal i april

24. og 25. april vil Vg3 ved Sirdal videregående skole arrangere Tour de Sirdal for andre gang. Tour de Sirdal er et sykkelritt for alle aldersgrupper. Det vil hovedsakelig foregå på Tonstad i Sirdal....

av Torkelsen, Jan H., 28.01.09

Vennesla-rektor beklager fylkespartiers manglende overholdelse av tidsfrister

I går skulle Vennesla videregående skole ha avholdt en paneldebatt med representanter fra de politiske partiene. Den måtte avlyses fordi alle partier unntatt Demokratene ikke besvarte en invitasjon...

av Torkelsen, Jan H., 28.01.09

Anbudskrøll for Listerpakke-prosjekt i Farsund

Anbudskonkurransene om innredning i Ravneheitunnelen ved Farsund er avlyst, melder bladet Våre veger. Feil i utlysningen har medført at Vegvesenet må utlyse oppdragene på nytt. Nå er det usikkert om...

av Torkelsen, Jan H., 27.01.09

Tiltakspakken gir grunnlag for økt optimisme for Sør-Vestbanen

I regjeringens tiltakspakke ligger det inne 1,3 milliarder kroner til opprusting og utbygging av jernbanen. -Det er gledelig å registrere at flere av de prosjektene som er tilgodesett vil ha positiv...

av Torkelsen, Jan H., 27.01.09

Arbeiderpartiet vil ha gratis tannlege for flere

Målet om likeverdig helsetilbud må også gjelde for tennene våre. Derfor vil Arbeiderpartiet nå løfte tannhelsen, skriver nestleder i Arbeiderpartiet Helga Pedersen i en artikkel i avisen Nordlys. -De...

av Torkelsen, Jan H., 27.01.09

Krise gir mer til kulturvern

av Macdonald, Cheryl, 27.01.09

Vegvesenet vil gi Skråveien til Veidekke

Vegvesenet har tatt en avgjørelse om Skråveien i Farsund. Hvis ingen benytter seg av retten til å klage før 27. januar får Veidekke en kontrakt verdt 102,034 millioner kroner. Prosjektet skal...

av Torkelsen, Jan H., 27.01.09

Fylkesvaraordføreren fornøyd med tiltakspakken

Fylkesvaraordfører Toril Runden (AP) er godt fornøyd med det regjeringen har tildelt Vest-Agder i tiltakspakken. -Dette er midler som kommer på toppen av det som ble vedtatt i statsbudsjettet i høst....

av Torkelsen, Jan H., 26.01.09

Stort engasjement for riksveistrekning lengst vest i fylket

Kommunestyret i Sokndal, nærmeste rogalandskommune til Vest-Agder, ønsker et sterkere engasjement for å utbedre riksvei 44 mellom Sokndal og Flekkefjord. Veien mellom Hauge i Dalane og Åna-Sira er...

av Torkelsen, Jan H., 26.01.09

Gateakademiet med i avtale med fylkeskommunen?

På et fellesmøte mellom fylkesutvalget og Kristiansand formannskap i forrige uke ble det presentert informasjon om Gateakademiet i Kristiansand. Gateakademiet driver opplæring for ungdom mellom 16 og...

av Torkelsen, Jan H., 26.01.09

Universitetsutdanning i Sirdal

Fra studieåret 2009-2010 vil det være mulig å få universitetsutdanning i Sirdal. Et samarbeid mellom Universitetet i Agder, Hovden vgs og Sirdal vgs har resultert i at det allerede fra høsten kan...

av Haugen, Anita Heiaas, 26.01.09

Skiskytter til Ungdoms-OL

Karoline Birkeland er tatt ut til å reperesentere Norge i europeiske ungdoms-OL i Slask Beskidy, Polen.Uttaket er gjort på bakgrunn av resultatene i Statkraft Cup på Dombås og Brumund.Europeiske...

av Haugen, Anita Heiaas, 23.01.09

Liten oppslutning om ”Trygt hjem for en femtilapp”

I september i fjor ble det startet et prøveprosjekt ”Trygt hjem for en 50-lapp” i Kvinesdal. Ordningen vil bli utprøvd frem til skoleslutt i juni 2009. Prosjektet, som har vært drevet i ulike...

av admin, 23.01.09

Fylkeskommunen håper på økt oppslutning om ”Hjem for en 50-lapp”

I samferdselsseksjonen i Vest-Agder fylkeskommune har en registrert at det er lav oppslutning om forsøksprosjektet ”Trygt hjem for en 50-lapp” i Kvinesdal. -Vi tar nå, sammen med Kvinesdal kommune,...

av Torkelsen, Jan H., 23.01.09

Vidar Kleppe med interpellasjon om Hestmanden til fylkesordføreren

-I 14 år har det pågått restaurering av det seilende og unike krigsseilermonumentet ”Hestmanden” ved Bredalsholmen i Kristiansand - til en kostnad frem til nå pålydende 59 mill. Dette har også...

av Torkelsen, Jan H., 23.01.09

Kunnskapsministeren positiv til forslag om undervisningsevaluering

Elevorganisasjonen og Utdanningsforbundet møtte tidligere in denne uken kunnskapsminister Bård Vegar Solhjell (bildet) for å presentere et felles initiativ til et nasjonalt system for...

av admin, 23.01.09

27. januar markeres den internasjonale Holocaust-dagen

Den 27. januar 1945 befridde sovjetrussiske soldater fangene i konsentrasjons- og tilintetgjørelsesleiren Auschwitz-Birkenau. 27. januar er på denne bakgrunn blitt den internasjonale minnedagen for...

av Torkelsen, Jan H., 23.01.09

Vest-Agder fylkeskommunale råd for funksjonshemmede skifter navn

Det er vedtatt en ny lov om råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Under et møte for sekretærene i de kommunale og fylkeskommunale rådene for funksjonshemmede i fjor ble det reist spørsmål om...

av Torkelsen, Jan H., 22.01.09

Folkehelsekonferanse om vold, trakassering og overgrep

Vold, trakassering og overgrep berører mange på ulike vis. Krenkelser, tabuer og dramatikken rundt dette medfører stress og ofte står folks helse på spill. Både forebygging og oppfølging krever god...

av Torkelsen, Jan H., 22.01.09

Diskusjonsnotat: Ett eller to Agderfylker?

av Torkelsen, Jan H., 22.01.09

Stor mangel på bussjåfører

-Det mangler mellom 1000 og 1500 bussjåfører på landsbasis. Busselskaper må drive et omfattende rekrutteringsarbeid både innenlands og utenlands, sa administerende direktør Harald Vålandsmyr i Bussen...

av admin, 22.01.09

Betydelig kunnskapsutveksling på politisk fellesmøte i fylkeshuset

Fylkesutvalget holder i løpet av årene flere møter med politikerkolleger og administrative representanter i kommunene i Vest-Agder. Da fylkesutvalget i går hadde besøk av formannskapet i Kristiansand...

av admin, 22.01.09

Agder med i internasjonalt utviklingsprosjekt for høyhastighetstog

Fylkesutvalget vedtok i dag at Vest-Agder fylkeskommune skal delta som partner i en prosjektsøknad under Interreg IVC om utviklingen av et konsept for planlegging av nettverk og knutepunkter for...

av Torkelsen, Jan H., 22.01.09

Arkeologiske undersøkelser i Domkirkekjelleren

Fylkeskonservatoren gjennomfører i disse dager arkeologiske undersøkelser i Domkirkekjelleren i forbindelse med planlagt ny bruk av kjelleren.  - Kistene i Domkirkekjelleren gikk med i bybrannen i...

av Macdonald, Cheryl, 21.01.09

Grønt lys fra fylkeskommunen for Skråveiutbygging i Farsund

Etter anbudene for utbygging av Skråveien i Farsund er gjennomgått er det klart at veianlegget kan bygges innenfor Listerpakkens totalramme på 140 millioner kroner for prosjektet. Skråveien er en del...

av Torkelsen, Jan H., 21.01.09

Rekordbesøk på Vest-Agder-museet Lista

Fjoråret var et spesielt godt år for Vest-Agder-museet Lista. Det har aldri før hatt så mange besøkende. Hele 6737 personer var innom museets avdelinger. Det tilsvarer en økning på vel 45 prosent....

av admin, 21.01.09

Fylkespolitikere inviteres til festivitas i Farsund

Helge Sten Thorbjørnsen, som er leder av Vitensenteret Eilert Sundt i Farsund, har sendt invitasjon til fylkeskommunens hovedutvalg for kultur og utdanning om å delta på Eilert Sundtdagene og...

av admin, 20.01.09

Tjue prosent ut av avgangselevene i grunnskolen på ”stryknivå”

Da forskerne fra NifuStep gikk gjennom karakterene til avgangselevene i perioden 2004-2007, fant de at en av fem av elevene hadde karakteren en eller manglet vurdering i ett eller flere fag. Åtte...

av Torkelsen, Jan H., 20.01.09

Åtte millionar kroner til Ungt Entreprenørskap

Kommunal- og regionaldepartementet har auka løyvinga til Ungt Entreprenørskap frå seks millionar kroner i 2008 til 8 millionar kroner i 2009. - Arbeidet til Ungt Entreprenørskap er særs viktig for å...

av Torkelsen, Jan H., 20.01.09

Fylkesvaraordføreren har store forhåpninger til regjeringens krisepakke

Fylkesvaraordfører Toril Runden har store forhåpninger til regjeringens krisepakke som offentliggjøres 26. januar. -I fra Vest-Agder fylkeskommune har en sendt inn en tiltaksplan på flere hundre...

av Torkelsen, Jan H., 19.01.09

Raskere offentlige anskaffelser

Som følge av finanskrisen åpnes det nå for å benytte en særlig hasteprosedyre ved offentlige anskaffelser. I praksis innebærer dette at tiden fra kunngjøring av konkurranse til signering av kontrakt...

av Torkelsen, Jan H., 19.01.09

Agder spår kamp om rektorstilling

Etter at en betydelig omorganisering av ledelsen av de videregående skolene i Listerregionen ble vedtatt før jul, starter snart kampen om hvor rektor og hovedadministrasjonen skal plasseres, skriver...

av Torkelsen, Jan H., 19.01.09

Global Future deltaker til topps i Top 10

Ranjith Molegoda fra Lillesand kom gjennom det trange nåløyet og figurerer på Leadership Foundations Top 10 - listen over toppledere med innvandrerbakgrunn i 2008.Han kommer fra Sri Lanka, er utdannet...

av Torkelsen, Jan H., 15.01.09

Positiv utvikling for Sørlandsbadet i Lyngdal

Sørlandsbadet i Lyngdal ser ut til å bli en suksess, ikke bare for Lyngdal, men for Listerregionen. På lederplass skriver avisen Agder i Flekkefjord at det er med stor glede en registrerer at...

av Torkelsen, Jan H., 15.01.09

Fylkeskommunen foreslår prosjekter for flere hundre millioner kroner til Regjeringens krisepakke

Fylkesordfører Thore Westermoen sendte i går brev til finansministeren, kommunalministeren og Vest-Agder stortingsrepresentanter med en oversikt over aktuelle prosjekter i Vest-Agder som...

av admin, 13.01.09

Ny diskriminerings- og tilgjengelighetslov vil gjøre livet lettere for flere

Den nye diskriminerings- og tilgjengelighetsloven, som nå er trådt i kraft, forbyr diskriminering av personer med nedsatt funksjonsevne. Loven skal gjelde på alle samfunnsområder som blant annet de...

av Torkelsen, Jan H., 13.01.09

Ny turbok for Lindesnesregionen

Friluftsrådet region Mandal (FREM) har nylig gitt ut en turbok med ulike turforslag i regionen. Boken er utarbeidet av daglig leder av FREM, Ole Bertil Madsen. Vest-Agder fylkeskommune har bidratt med...

av Folkestad, Torill, 13.01.09

Listerrådet anmoder om overføringer til Listerfondet

Listerrådets prosjektkoordinator Jens Kjell Førland har sendt ut anmodning til kommunene i Listerregionen og til fylkeskommunen om utbetaling av bevilgede tilskudd til Listerfondet for 2009....

av Torkelsen, Jan H., 13.01.09

Fylkestingsrepresentant Vidar Kleppe vil ha senket prisene på ungdomskort

-Natur og Ungdom krever i et brev at det i alle norske fylker må innføres et månedskort på kollektivtrafikken for ungdom og studenter til 200 kroner. Dette er et viktig tiltak for å få flere unge til...

av Torkelsen, Jan H., 13.01.09

Christiansands Møllers siste levedager dokumentert

På oppdrag av Vest-Agder-museet foretok Bredalsholmen Dokk og Fartøyvernsenter vinteren/våren 2008 en dokumentasjon av Chrstiansands Møllers anlegg på Grim i Kristiansand. Anlegget var da fremdeles i...

av Torkelsen, Jan H., 12.01.09

Lag fra Vågsbygd videregående skole vant Oilsim 2008-finalen

Vågsbygd videregående skole sitt lag "Future Oil", som består av de tre elevene Simon Sivertsen, Ina Aune Grosås og Solveig Matre Gåsland (foto: OLF), deltok lørdag i den nasjonale finalen i...

av Torkelsen, Jan H., 12.01.09

Folket ønsker mer e-forvaltning og e-demokrati

av Torkelsen, Jan H., 12.01.09

Nå er det tid for å søke skoleplass

Den elektroniske innsøkningen til videregående opplæring er nå åpnet på www.vigo.no  Inntaksleder Svein Bratberg i utdanningsavdelingen i Vest-Agder fylkeskommune opplyser at 8300 brev med brukernavn...

av admin, 12.01.09

SØK NÅ! Female Future utvikler kvinnelige ledertalenter

Sørlandet skal løftes opp fra bunnplasseringer på likestillingsstatistikker. Female Future Agder er et av flere tiltak for å snu den negative trenden. Det tredje Female Future-programmet i Agder...

av admin, 09.01.09

Lyd og video for alle

av Torkelsen, Jan H., 09.01.09

Risør-ordføreren: Næringslivet går godt selv med to separate Agder-fylker

I Risør ser ordfører Knut Henning Thygesen (Rødt) ingen grunner til å slå sammen Aust- og Vest-Agder. Han mener, i følge Nationen, at næringslivet går godt selv med to separate Agder-fylker. Han...

av Torkelsen, Jan H., 08.01.09

Helge Røed: Sammenslåingstanken er mer moden nå

Forsker og seniorrådgiver Helge Røed ved Agderforskning uttaler til Nationen at han anser sammenslåingstanken i Agder som mer moden nå enn tidligere. -I nyere tid er deler av Aust-Agder blitt veldig...

av admin, 08.01.09

Nye regler om innsyn i tilbud og protokoller

av Torkelsen, Jan H., 08.01.09

Også menn vinner på likestilling

Likestilling mellom kjønnene er en av de store utfordringene i vår landsdel som fylkeskommunene nå har grepet fatt i. Før årsskiftet informerte fylkesordfører Thore Westermoen i sin årstale om at et...

av Torkelsen, Jan H., 08.01.09

Spreke ansatte på Mandal videregående skole

Mandal videregående skole startet for to år siden opp et prosjekt hvor de ansatte kan få delta på ulike fysiske aktiviteter. Hele 35 ansatte benytter seg av tilbudene innen blant annet trim til...

av Torkelsen, Jan H., 07.01.09

Engelsk skoleutmerkelse til utvekslingselev på Katta/Gimle

av Torkelsen, Jan og Morell, Morten, 07.01.09

Tankevekkende markering av trafikkulykker i Agder-fylkene

Det vakte ettertanke og respekt da Gunnar og Ludvig Hunsbedt - trafikkskadd sønn og pårørende far - under en stor markering i Arendal i dag, beskrev omstendighetene, konsekvensene og inntrykkene fra...

av Torkelsen, Jan H., 06.01.09

Svært stor interesse for nyheter fra fylkeskommunen

Fersk statistikk fra Extractor som måler og analyserer trafikken på fylkeskommunens internett viser at det er svært stor interesse for nyhetsstoff og andre opplysninger om og fra Vest-Agder...

av hoved.aspx?m=8&amid=36472, 06.01.09

Velkommen til Kulturminneåret 2009!

I år er kulturminneåret - et år for engasjement og oppmerksomhet rundt mangfoldet i kulturarven. De kjente, monumentale kulturminnene skal vike for dagliglivets kulturminner. Gjennom hundrevis av...

av Torkelsen, Jan H., 05.01.09

13 personer omkom i trafikken i Vest-Agder i 2008

13 personer er omkommet i trafikken i Vest-Agder i 2008 viser en oversikt fra Trygg Trafikk. Det er det samme antallet som i 2007. De omkomne er seks bilførere, fire bilpassasjerer, to motorsyklister...

av Torkelsen, Jan H., 04.01.09

Pass opp for kataloghaier

Ferietiden er høysesong for kataloghaier og andre svindlere, skriver KS på organisasjonens nettside. Kataloghaier er betegnelsen på selskaper som baserer sin virksomhet på å selge mer eller mindre...

av admin, 26.04.07

Økt tilskudd til festivaler på Sørlandet

Vest-Agder fylkeskommune har mottatt søknad fra Kristiansand Kunnskapspark på vegne av styringsgruppen for ”Storbyprosjektet – Innovasjon 2010” om støtte til prosjektet. Fylkesutvalget imøtekom i dag...

av Macdonald, Cheryl, 07.02.06

Viktig at prosjekter kan startes raskt, mener KS-lederen

-Finanskrisen gjør året 2009 spesielt utfordrende. Det er viktig at kommunene og fylkeskommunene nå posisjonerer seg og har klar prosjekter som kan startes opp på relativt kort varsel. KS er glad for...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Suksess for partnerskapsprosjektet ”Jenter og teknologifag på Sørlandet”

250 jenter studerer teknologi i Grimstad. I 2008 startet 114 nye kvinnelige studenter på teknologistudier i Grimstad. Tilsvarende tall for 2004 var 45. Langvarig satsing på ”Jenter og teknologifag”...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Suksess for teknologifagkampanjen på Agder

I 2008 startet 114 nye kvinnelige studenter på teknologistudier i Grimstad. Tilsvarende tall for 2004 var 45. Langvarig satsing på Jenter og teknologifag, som Vest-Agder fylkeskommunen har vært med å...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Rundt fem prosent flere gjennom Lister-bommene

I løpet av 2008 er det registrert til sammen 2.786.050 passeringer i bomstasjonene på Kvinesheia på E 39 og på riksvei 43 mellom Lyngdal og Farsund. Det er over 130.000 flere passeringer enn året før....

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Må komme raskt i gang for å berge jobbene

- Regjeringens opplegg vil bidra til at kommunesektoren kan gi næringslivet mange oppdrag og kan sikre arbeidsplasser, sier KS-leder Halvdan Skard. Det er viktig å komme raskt i gang. Derfor er det...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Entydig budskap fra KS og fylkeskommunene om regionreformen

-KS og fylkeskommunene har vær entydige i sine innspill til nye oppgaver, skriver May-Briit Nordli fra avdeling for samfunnsutvikling i KS i en statusbeskrivelse av regionreformen. Hun konstaterer at...

av admin, 01.01.01

Økonomien på plass for deltakelse i internasjonalt togprosjekt

Fylkesutvalget vedtok i sist møte at Vest-Agder fylkeskommune skal delta som partner i en prosjektsøknad under Interreg IVC om utviklingen av et konsept for planlegging av nettverk og knutepunkter for...

av admin, 01.01.01

Global Future får nasjonal oppmerksomhet

I dag presenteres Global Future prosjektet for Likestillings- og diskrimineringsombudet. 35 deltakere fra 21 land har deltatt i programmet, og er blitt synliggjort i Agder. Global Future deltakerne...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Politisk tro på høyfartstog i Samferdselsdepartementet

Statssekretær Erik Lahnstein (Sp) i Samferdseldepartementet karakteriserte i et innlegg på Kollektivtransportforums årskonferanse i Oslo onsdag høyfartstog som spennende. Han viste til at...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Venstre vil ha ett Agder

-Venstre vil ha ett Agder. Undersøkelser har vist at folk i begge fylker har en identitet knyttet til landsdelen snarere enn til Agder-fylkene. Vi føler oss mye mer som sørlendinger enn vestegder og...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

”Sørlandet – der du får overskudd til å skape”

Fylkesutvalget gjorde det i dag klart at Vest-Agder fylkeskommune er positiv til at det etableres en driftsorganisasjon i form av en treårig prosjektlederstilling for prosjektet ”Profilering av...

av admin, 01.01.01

Kampanje skal rekruttere flere til helsearbeiderfaget

Rappere og dansestjerner er sentrale i en stor rekrutteringskampanje som ble åpnet av helseminister Bjarne Håkon Hanssen nylig. Kampanjen skal få flere unge til å søke det nye helsearbeiderfaget i...

av admin, 01.01.01

Eksotisk matlaging på Byremo videregående skole

Elevene på helse og sosialfagavdelingen på Byremo videregående skole fikk smakt litt på verden da den tunisiske kokken Lotfi Douaieb besøkte skolen nylig. Opplegget var en del av den kulturelle...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Flytrafikken på Kjevik vokser

Passasjertrafikken til og fra norske lufthavner økte med 2,2 prosent i 2008, til tross for sterk nedgang de to siste månedene av året. Med 4,7 prosents økning i flytrafikken økte Kristiansand lufthavn...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Høyre-ja til utredning av Agder-sammenslåing

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Stor byggeavtale for Kilden på plass

Tirsdag ble det inngått avtale mellom Kilden Teater- og Konserthus og AF-gruppen om bygging av det nye store kulturhuset for Sørlandet på Odderøya i Kristiansand. Avtalen har en verdi på 450 millioner...

av admin, 01.01.01

Aust-Agder SV for ett Agder

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Regionsdirektøren i NSB Eiendom er lei av å vente

- Det er forunderlig at det ikke satses mer. Vi har flere ganger fått inntrykk av at nå skal det satses, og så skjer det ingenting. Regionsdirektør i NSB Eiendom, Gunnar Nøding, er lei av det han...

av admin, 01.01.01

Ny interessant rapport om læringsutbytte i skolen

Forskningsinstitusjonen NIFU STEP har på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet utarbeidet rapporten "Elevenes læringsutbytte: Hvor stor betydning har skolen?" (PDF-utgave her). Den viser at det er ingen...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Vest-Agder AP går for fylkessammenslåing

I helgen holdt Vest-Agder Arbeiderparti årsmøte. Blant representantente var det enstemmig tilslutning til at partiets sju representanter  i fylkestinget, ledet av fylkesvaraordfører Toril Runden, skal...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Fylkeskommunens internett opprettholder høyt besøksantall

Fersk statistikk viser at det ukentlig i februar var mellom 20.000 og 21.000 eksterne besøkende på www.vaf.no - fylkeskommunens internett. Det bekrefter den utviklingen en har hatt siste halvår hvor...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Velkommen til Fylkesmessa 12. mars i Kristiansand

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Kulturrabatt for ungdom - spennende muligheter

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Agderrådets likestillingspris tildelt Tine Sundtoft

Agderrådets arbeidsutvalg besluttet i dag at Agderrådets likestillingspris for 2009 tildeles fylkesrådmann i Vest-Agder fylkeskommune Tine Sundtoft. Formålet med prisen er å yte honnør til mottakeren...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Har du en lærer i deg?

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Positive regnskapstall for fylkeskommunen

De politiske organene i fylkeskommunen skal i tiden fremover behandle årsberetning og årsrapport for fjoråret for fylkeskommunen. Hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø ble i dag orientert om at...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Nye yrkesgrupper inn i skolen

Kunnskapsminister Bård Vegard Solhjell har lansert prosjektet ”Lektor II” som skal føre nye yrkesgrupper inn i skolen. Prosjektet skal gi ansatte i næringslivet mulighet til å formidle kompetansen sin...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Behov for 624 millioner til vedlikehold av fylkesveier

Fra nyttår overtar fylkeskommunene 17 000 km riksvei. Fylkeskommunene får behov for 22,3 milliarder kroner for å sette veiene i akseptabel stand viser en fersk rapport KS har fått Multiconsult til å...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Grunnkompetanseløpet gjennomføres uten forsøksstatus

Vest-Agder fylkeskommune har søkt Utdanningsdirektoratet om forsøksstatus i forbindelse med utprøvingen av søkbare grunnkompetanseløp. Fylkeskommunen har nå fått avslag på...

av Torjussen, Solveig, 01.01.01

Stortinget behandler Hidra Landfast-prosjektet til høsten

I følge fylkestingsrepresentant Sigmund Oksefjell (SP) er samferdselsminister Liv Signe Navarsete (SP) svært positiv til Hidras planer om å få til en fastlandsforbindelse. Oksejell opplyste nylig...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Doktorgrad til ansatt ved Søgne videregående skole

Unni Wathne, som er ansatt ved Søgne videregående skole, har oppnådd graden Philosophiae doctor (ph.d.) i matematikk-didaktikk. Hun forsvarte sin avhandling torsdag 2. april og mottok hyllest både for...

av admin, 01.01.01

Politisk ja til sponsing av Ungdommens Kulturmønstring i Vest-Agder

Ungdommens Kulturmønstring, Vest-Agder vurderer å kunne åpne opp for eventuelle sponsorer og samarbeid med næringslivet i fylket. Det er mottatt henvendelse fra en bank som er interessert i å vurdere...

av admin, 01.01.01

1,1 millioner kroner til tiltak for barn og unge i Kristiansand

Kristiansand får 1,1 millioner kroner fra årets bevilgning fra Barne- og likestillingsdepartementets tilskuddsordning til barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn. Av dette er over 750.000 kroner...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Mandals-elever møter Sveriges Kronprinsesse

I dag skal 4 elever fra Mandal videregående skole møte HKH prinsesse Victoria av Sverige, de europeiske ambassadørene, EU kommisjonens formann og en rekke andre politiske aktører. Dette fordi de 4...

av Macdonald, Cheryl, 01.01.01

Spennende nasjonalt kurs i Kristiansand i regi av Norsk Tannpleierforening

I slutten av mai ønsker Norsk Tannpleierforening avdeling Vest-Agder velkommen til fagkurs i god, gammel sørlandsidyll i Kristiansand. Clarion Hotel Ernst, midt i byen, danner rammen for fagkurset....

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

28. april har fylkestingene på Agder fylkessammenslåing på dagsorden

I går drøftet en av komiteene i Aust-Agder fylkesting spørsmålet om det skal settes i gang en prosess for fylkessammenslåing. Bare Fremskrittspartiet var imot. 14. april ble tilsvarende spørsmål...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Sørlandets Litteraturpris 2009 deles ut torsdag

Sørlandets Litteraturpris 2009 deles ut på Verdens Bokdag torsdag 23. april kl. 19.00på Kristiansand folkebibliotek. De nominerte forfatterne er: Gaute Heivoll - «Himmelarkivet», Pål Hetland - «Quart,...

av admin, 01.01.01

Avtaler med kommunene viktige for samarbeidet

I 2007 ble det startet en prosess for å inngå fireårige samarbeidsavtaler med de enkelte kommunene i fylket. Formålet med avtalene er å styre oppmerksomhet og ressurser til de viktigste prosjektene...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Women in business: Skandinavisk konferanse 27.-28. mai i Arendal

Sett av dagene 27.-28. mai til årets skandinaviske konferanse! Møt dine kollegaer og gründere fra Norge, Sverige og Danmark til en to dagers berikende opplevelse helt sør i Norge. Arrangør er...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

UiA til topps i teknologi og realfag

Universitetet i Agder ligger helt i norgestoppen når det gjelder søkere til teknologi og realfagsstudier. Antall søkere til ingeniørutdanning har økt med 50 prosent.følge tall fra Samordna opptak 2009...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Fylkeskommunen opprettholder dagens revisjonsordning

I en lovendring i 2003 ble det gitt anledning til å konkurranseutsette hele eller deler av kommunal og fylkeskommunal revisjon. I 2007 besluttet fylkestinget at det skulle gjennomføres en utredning...

av admin, 01.01.01

Fylkeskommunen aksjonær i ”Senter for internasjonalt kultursamarbeid AS”

I 2005 ga fylkeskommunen politisk støtte til etablering av et senter for internasjonalt kultursamarbeid. I dag var saken igjen på dagsorden i fylkestinget hvor det ble besluttet at fylkeskommunen skal...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Fylkeskommunene må få mer innflytelse på fremtidige transportplaner

I forrige uke godkjent Regjeringen i statsråd hvordan 17000 kilometer med til dels kraftig forfalte veier ved nyttår skal overføres til fylkeskommunene. Totalt får fylkeskommunene ansvar for 44 200...

av admin, 01.01.01

Endring av møtedato for fylkesutvalgets møte i mai.

Dato for fylkesutvalgets møte er endret fra 12. til 19. mai. Møtested er utvalgssalen i fylkeshuset.

av Mjåland, Solfrid G., 01.01.01

Det yrer av liv på Søgne videregående skole

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Mer tid og ressurser i tannhelsetjenesten til dem som trenger det mest

Den offentlige tannhelsetjenesten i Vest-Agder har fra og med 2009 forlenget standard innkallingsintervall mellom hver ordinær undersøkelse hos tannlege eller tannpleier for de prioriterte gruppene i...

av admin, 01.01.01

Internasjonal skrivekonkurranse for ungdom

Europarådet fyller 60 år. I den anledning inviteres barn og ungdom mellom 10 og 18 år til en skrivekonkurranse. Det blir kåret en vinner fra hvert av Europarådets 47 medlemsland. Tema for...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Frihavnsdagene 2009 er fylkeskommunens hovedbidrag til Kulturminneåret

Miljøverndepartementet og Kirke- og kulturdepartementet har tildelt Norges Kulturvernforbund hovedansvaret for å planlegge og gjennomføre Kulturminneåret 2009 som en satsing for hele kulturminnevernet...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Elevene ble hørt!

Et enstemmig hovedutvalg for kultur og utdanning (HKU) i Vest-Agder fylkeskommune vedtok i dag å starte opp utstillingsdesign ved tangen videregående skole. Dermed kunne 6 lykkelige jenter slippe...

av admin, 01.01.01

Flere millioner kroner til bygningsvedlikehold på Sørlandsbanen

Jernbaneverket pusser nå opp en rekke av bygningene langs Sørlandsbanen. Det er både stasjonsbygninger og andre jernbanebygninger som nå får et svært kjærkomment og nødvendig vedlikehold. Arbeidene...

av hoved.aspx?m=8&amid=20494, 01.01.01

Jeg ønsker å løfte fram glød og engasjement!

Etter to-tre uker i rektorstolen på Kvinesdal videregående skole er Mats Alvheim klar for et lite intervju. - Dette ser spennende ut, sier han smilende. Det er mye bra folk her, og elevene virker...

av admin, 01.01.01

Fortiden til Vest-Agder frem i lyset

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Verneverdige kirker skal brannsikres

Gjennom regjeringens tiltakspakke er det stilt til rådighet 77 millioner kroner til brannsikring. Av dette er ca. 20 mill. avsatt til slokkeanlegg på viktige kirker. Fire kirker i Vest-Agder har fått...

av Stylegar, Frans-Arne og Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Norge skal være universelt utformet innen 2025

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Ønsker millioner fra staten til likestillingsprosjekter

I følge NTB ber Likestillingssenteret ved Universitetet i Agder staten om flere millioner kroner til prosjekter som skal kartlegge og forbedre sosiale forhold på Sørlandet. -Agderfylkene utbetaler...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Høyre vil ikke at fylkeskommunene skal overta riksveier

Regjeringen har bestemt seg for å overføre veier til fylkene. - Høyre er kritisk til dette fordi det ikke følger penger til vedlikehold med, sier Trond Helleland, medlem i transport- og...

av admin, 01.01.01

Vil vekke gründerånden i Sirdal

Sirdal Nyskapingssenter, som fylkeskommunene er med å drifte, lanserer nå ”Dorgaprisen – du er i spranget”. Det handler om en idekonkurranse med premier for inntil 60.000 kroner. Ideen kan være et...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Vedlikeholdsetterslepet må ordnes, mener landstyret i KS

Under landsstyremøtet i KS fredag var det bred enighet om hvilke saker som har størst betydning for kommunene og fylkeskommunene fremover og forventningene til Regjeringen og Stortinget. Landsstyret i...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Masse muligheter for naturlosturer hele helgen

Fra fredag ettermiddag til søndag ettermiddag er det masser av tilbud om naturlosturer. På slike natur- og kulturvandringer og turer er det alltid med minst en naturlos. Naturlosene skal ivareta alle...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Midler til kollektivtiltak: 285 millioner kroner til Kristiansandsregionen

- For å styrke kollektivtransporten og bedre miljøet i storbyområdene, er det nødvendig med tiltak som virkelig monner. Denne tildelingen, som er den første i sitt slag, bidrar til dette, sier...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Fylkesordføreren svært tilfreds med avtale om 285 millioner kroner til kollektivtransport

-Jeg er svært glad over at vi er den første regionen i landet som får en fireårig avtale om midler til kollektivtrafikk. Det har vel aldri hendt tidligere at Vest-Agder har dradd av sted med en så...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Skjerpar reglane for habilitet og styrkjer lokaldemokratiet

Odelstinget skjerpar krava til ordførarar og fylkesordførarar, rådmenn og fylkesrådmenn som har styreverv i offentleg heileigde selskap. -Ingen skal vera tvil om kva hatt de skal nytta med dei nye...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Friluftsliv for alle - Tur på hjul!

Det er et nasjonal- og regionalpolitisk styringsmål at alle skal kunne delta i friluftslivsaktiviteter. Vest-Agder fylkeskommune og Midt-Agder friluftsråd har etablert et samarbeidsprosjekt hvor vi...

av Torill Folkestad, 01.01.01

Fylkeskommunens kunst skal dokumenteres bedre

Fylkesrevisjonen har på oppdrag av kontrollutvalget i Vest-Agder fylkeskommune gjennomført en forvaltningsrapport over fylkeskommunens ordninger for registrering og oppbevaring av kunst. Hovedformålet...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Første møte i ny prosess om eventuell fylkessammenslåing er nå gjennomført

Fylkestingene i Aust og Vest-Agder gikk i april inn for å igangsette en prosess for å vurdere en eventuell fylkessammenslåing. Fylkesutvalgene ble gitt i oppgave å arbeide videre med å få på plass de...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Digitale læremidler evaluert – en ny standard på læremidler er nå mulig

Dagens digitale læremidler ligner svært på læreboka og er ennå ikke særlig utbredt i bruk. Det viser en evaluering av nasjonal digital læringsarena (NDLA) som er utført av Rambøll på oppdrag fra...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Naturlos i Posebyen, Kristiansand

Hver torsdag til og med 6. august kan du få et innblikk i historikken til Posebyen i Kristiansand. Denne eldste bydelen med trehus er settingen for turene som varer i to timer og som inkluderer besøk...

av Macdonald, Cheryl, 01.01.01

Regional markedsføringssjef skal skape liv og røre.

For å skape mer liv i bl.a Farsund har det en stund nå blitt jobbet med å ansette en regional markedsføringssjef, som vi regner med starte allerede i januar, forteller Britt-Mari Langerud, enhetsleder...

av Macdonald, Cheryl, 01.01.01

Interpellasjon fra Vidar Kleppe: Økt mobbing krever nye tiltak

Nye undersøkelser viser nå en stor økning i mobbing innenfor hele skolesektoren i Norge. Demokratene mener derfor, i likhet med KrF sin leder, Dagfinn Høybråten, at nye tiltak må settes inn for å få...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Flere vil bli lærere

av admin, 01.01.01

Se bakover i ledighetskøen!

av Macdonald, Cheryl, 01.01.01

Ny lov hjelper

av Macdonald, Cheryl, 01.01.01

Hold av 14 og 15 januar 2010

Det er datoene for Felles mål for Sørlandet - konferansen som holder deg oppdatert på det som rører seg på Sørlandet. det vi får til og hvilke felles utfordringer vi må ta tak i i landsdelen. FMFS er...

av Macdonald, Cheryl, 01.01.01

Viktig internasjonal oppgave til fylkeskommunens internasjonale koordinator

Nordsjøkommisjonens og Interreg IVB Nordsjøprogrammets felles årskonferanse ble arrangert i Egmond aan Zee & Haarlem i Provins Noord- Holland i sommer. Hovedtema for konferansen var bærekraftig...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Sommersuksess for Sørlandsbadet

Sørlandsbadet i Lyngdal, hvor Vest-Agder fylkeskommune er en viktig samarbeidspartner, har i år fått ny besøksrekord. I løpet av sommermåneden juli var over 22 500 mennesker innom anlegget. Det er en...

av admin, 01.01.01

Etterlengtet riksveiforbindelse i Lister åpnes i september

I siste halvdel av september ser det nå ut til at bilistene endelig kan ta i bruk Sørlandets lengste veitunnel. I følge Farsunds avis regner Statens vegvesen med at en da har klart å få ferdigstilt...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Fylkeskommunen tar i bruk biler til profilerering

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

”Kristiansandspakka” klarert i statsråd i dag

-Kristiansandregionen vil få eit tryggare, meir miljøvenleg og effektivt vegnett, med mellom anna ny Vågsbygdveg og 25 kilometer nye gang- og sykkelvegar. Dette seier samferdselsminister Liv Signe...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Nei til nytt tilsynsorgan for landets veginfrastruktur

Samferdselsdepartementet har sendt en utredning ”På sikker veg” på høring. I utredningen vurderes behovet for et selvstendig organ for tilsyn med veg-infrastrukturen. Fylkeskommunens hovedutvalg for...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Ny bok: Olaf Isaachsen – med livet som palett

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

6000 år gammel boplass funnet i Eiken

Arkeologer hos Fylkeskonservatoren har avdekket en rikholdig steinalderboplass ved Eiken kirke i Hægebostad. Det er første gang at en så gammel boplass er oppdaget i området.

av Stylegar, Frans-Arne, 01.01.01

Nytt lyspunkt for Sørvestbanen

Hele dobbeltsporstrekningen Holm - Holmestrand - Nykirke på Vestfoldbanen skal bygges ut i ett. -Vi legger opp til byggestart neste år, sa samferdselsminister Liv Signe Navarsete da hun var med og...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Samferdselssjef Leif Storsve takker av etter 22 år

Noen vil kalle han en løsningsorientert superstrateg med stor gjennomslagskraft, mens andre vil bruke betegnelser som en slugger med stor slagstyrke og en velslepen evne til å finne åpninger for...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Endringer i bortvisningsreglene

Kunnskapsdepartementet har for tiden ute på høring et forslag til endringer i bortvisningsreglene i opplæringsloven og privatskoleloven. Forslaget åpner for at lærerne kan fatte avgjørelse om...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

I høst runder Vest-Agder 170 000 innbyggere

En fersk statistikk fra Statistisk sentralbyrå viser at Vest-Agder etter første halvdelen av året var omme hadde 169 349 innbyggere. Fra årsskiftet og frem til 1. juli økte folkestallet med 1116...

av admin, 01.01.01

Nesten tre av ti velgere i Vest-Agder er over 60 år

Statistisk sentralbyrå presenterte i går en statistikk over antall stemmeberettigede ved det kommende Stortingsvalget. I Vest-Agder har 121 844 personer mulighet til å være med å bestemme hvilke seks...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Starter på yrkesfag, ender med studiekompetanse

En av fire elever som startet på en yrkesfaglig studieretning i videregående opplæring høsten 2003, hadde oppnådd studiekompetanse fem år senere. Elevenes karakterer fra grunnskolen betyr mye for...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

BOKbussen på veien igjen – nå som UKMbuss

av Lauvdal, Inga og Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Svært aktiv start på skoleåret på Byremo

Skoleåret er allerede godt i gang og både lærere og elever begynner å finne seg til rette på Byremo videregående skole i Audnedal. Ved siden av skolearbeidet er det satset på aktiviteter, sosiale...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Vestfold fylkeskommune forskutterer midler til gode for Sørvestbaneprosjektet

Vestfold fylkeskommune og Jernbaneverket vil ha hurtigtog fra Oslo til Kristiansand, skriver Østlendingen. Men den eneste stoppen på strekningen, som skal tilbakelegges på tre timer, kan bli...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Kulturminnedagen 13. september på Sjølingstad Uldvarefabrik

Velkommen til kulturminnedag på Sjølingstad Uldvarefabrik. Søndag 13. september klokken 12.00 til 16.00 blir det åpen fabrikk med fokus på vann i produksjonen. Det blir aktiviteter for både store og...

av Torkelsen, Jan H.og Seland Nilsen, Judith, 01.01.01

Nei til landslinje i skiskyting i Sirdal

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Lærere er trofaste mot arbeidsstedet

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

5,6 millioner kroner fra fylkeskommunen i tilskudd til Åseral kultursenter ”Minne”

Som oppfølging av en tidligere inngått samarbeidsavtalen mellom fylkeskommunen og Åseral kommune gikk fylkesutvalget i dag inn for at fylkeskommunen skal gi et samlet tilskudd til Åseral kultursenter...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Anbefaler tilskudd på 15 millioner kroner til nytt kulturhus og bibliotek i Vennesla

Vest-Agder fylkeskommune inngikk i 2002 en intensjonsavtale med Vennesla kommune om et samarbeid om realisering av et regionalt kulturhus som et ledd i å bidra til utvikling av Vennesla sentrum. Som...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Skogbruk: Stor verdiskaping på Agder

Treindustrien på Agder står for en omsetning på NOK 3,7 milliarder kroner, inkluderer 2100 arbeidsplasser og består av 120 bedrifter. Dette er et av flere resultater som Agder Tresenter har kommet...

av admin, 01.01.01

Spennende funn av kulturminner på Hidra

I forbindelse med hogst og skjøtsel av kulturlandskapet på Kalven, lengst sør på øya Hidra i Flekkefjord, er mange nye kulturminner kommet for dagen. Blant husmurer, gjerder og steinborger fra de...

av Stylegar, Frans-Arne, 01.01.01

E-valg 2011-prosjektet - To Vest-Agder-kommuner kan delta

Kommunal- og regionaldepartementet har invitert 56 kommuner til å søke om deltakelse i forsøk med elektronisk stemmegivning ved kommunestyre- og fylkestingsvalget i 2011. Blant de inviterte er to...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Utgravning på Hogganvik

Det blir arkeologisk utgravning av funnstedet for runesteinen på Hogganvik i Mandal. Det er klart etter en dialog mellom Riksantikvaren, Kulturhistorisk museum og Fylkeskonservatoren. Utgravningen...

av Stylegar, Frans-Arne, 01.01.01

Geologisk analyse av runesteinen på Hogganvik

Fredag var geologen, konservator Ole Fridtjof Frigstad fra Agder naturmuseum i Mandal for å se nærmere på Hogganviksteinen. Som vi trodde, er det en lokal bergartsforekomst som er brukt til...

av admin, 01.01.01

Endringer på politisk nivå

Det er nå gjennomført en vurdering for å få til en hensiktsmessig politisk organisering tilpasset oppgavene fylkeskommunen vil ha fra årsskiftet og frem til utløpet av valgperioden. Fylkestinget...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Fylkeskommunen garanterer for statstilskudd til kulturhus i Mandal

Mandal kommune søkte i februar Kulturdepartementet om 50,9 millioner kroner i statstilskudd til oppføring av kulturhuset «Buen». Det har en kostnadsramme på 190 millioner kroner. Departementet har...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Antall konkurser i Vest-Agder synker

Statistisk Sentralbyrå presenterte i dag ferske tall vedrørende konkurser på landsplan og fylkesvis. Statistikken viser at det i løpet av årets tre første kvartal er registret samlet 155 konkurser i...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Fylkesrådmannen anbefaler alle ansatte i fylkeskommunen om å vaksinere seg

I dag har konstituert fylkesrådmann Tore Berntsen sendt ut en anbefaling til alle rundt 1600 ansatte i Vest-Agder fylkeskommune om å ta vaksine mot svineinfluensa. Dette er i tråd med nasjonale...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Vest-Agder fylkeskommune med på ”rett i mappa-prosjekt”

Det produseres årlig flere titalls tusen elevrelaterte dokumenter på de videregående skolene i hvert fylke. Disse dokumentene er arkivverdige og blir i beste fall håndtert manuelt. I verste fall blir...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

www.wergeland2008.no - det offisielle, nasjonale nettstedet for Wergelandsjubileet videreføres

Det digitale formidlingsprosjektet www.wergeland2008.no - et nettsted for formidling av kunnskap om Henrik Wergeland ble lansert 22. januar 2008. Det var et element i markeringen av at det var 200 år...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Trafikksikkerhetstiltaket TRAFO satser på flere brukergrupper

Trafikksikkerhetstiltaket TRAFO på Skandinavisk Opplæringssenter har nå vært i virksomhet i fem år. Over 5000 personer har gått gjennom det spesielle bygget hvor de via tekniske hjelpemidler opplever...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Tankevekkende om konsekvensene av et bråstopp i 70

Da representantene i hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø onsdag avholdt møte på Skandinavisk Trafikksenter AS i Kristiansand ble de presentert for et nytt trafikksikkerhetstiltak. For en tid...

av admin, 01.01.01

UKM Nyhetsbrev 09-10

Her kan du lese nyhetsbrevet

av Egeli, Berit, 01.01.01

Tollbodgata i Kristiansand blir bussgate

Det arbeides med å bygge om to kvartaler i Tollbodgata til bussgate. Mellom Kirkegata og Vestre Strandgate skal Tollbodgata oppgraderes med granittheller på fortau, nye busstopp, nye bussbuer, ny...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Fylkestannlegen i Vest-Agder nytt medlem i fylkestannlegenes arbeidsutvalg

Fylkestannlegene fra hele landet var samlet til møte i Sandvika 29. oktober. Fylkestannlegene har et eget nasjonalt organ som ledes av et arbeidsutvalg. På møtet ble det valgt nytt arbeidsutvalg....

av admin, 01.01.01

Arbeidet med utvikling av Søgne videregående skole igangsatt

Det pågår nå et arbeid med utvikling av Søgne videregående skole. I tråd med et fylkestingsvedtak som ble fattet i fjor har skolen sammen med utdanningsavdelingen i fylkeskommunen utarbeidet en plan...

av admin, 01.01.01

Vest-Agder er landets beste fylke på utslippreduksjoner

Vest-Agder fylke ligger omtrent på landsgjennomsnittet når det gjelder utslipp. I 2007 sto fylket for 2,3 prosent av landets totale utslipp. Innenfor Vest-Agder er det Kristiansand, Lyngdal og Farsund...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

ARTSTART-stipend til seks etablerere i Vest-Agder

Seks etablerere fra Vest-Agder ble mandag tildelt ARTSTART-stipender under en tilstelning på etablerersenteret EVA i Kristiansand. Etableringsstipend er ikke noe nytt, men ARTSTART er et prosjekt,...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Nesten 5000 biler passerer Kvinesheiabommen hver dag

Statistikken for bompasseringer på Kvinesheia og Riksvei 43 mellom Lyngdal og Farsund foreligger nå. Den viser at det per dag hittil i år har passert 4883 kjøretøy på Kvinesheia og 3127 på Riksvei 43....

av admin, 01.01.01

Oppsiktsvekkende sverd-funn i Lindesnes

Et oppsiktsvekkende arkeologisk funn er kommet for dagen i Lindesnes kommune: For første gang er det funnet et sverd fra bronsealderen i denne delen av Agder. Det 3.000 år gamle bronsesverdet ble...

av Stylegar, Frans-Arne, 01.01.01

Siste frist for å søke oppreisning for overgrep og omsorgssvikt

Fristen for å søke om oppreisning går ut 26. november. Dette er en erstatningsordning for personer som har vært utsatt for overgrep eller omsorgssvikt under barnevernets omsorg før 1. januar 1993....

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Vest-Agders lengste tunnel klar til åpning

Onsdag 24. november vil samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa være med å åpne den nye riksvei 465 mellom Hanesund og Sande i Farsund. Den 6,8 kilometer lange veistrekningen som blant annet...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

INTERREG IV A ØRESUND-KATTEGAT-SKAGERRAK tilbyr søknadsseminar

Neste søknadsrunde i Interregprogrammet for Öresund-Kattegat-Skagerrak åpner 1. februar og stenger 1. mars. I den forbindelse arrangeres søknadsseminarer i Kattegat/Skagerrak-regionen. Formålet med...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

- Vi har bruk for dere alle.

av admin, 01.01.01

Utdeling av fagbrev, fagene O-R

Det ble nylig delt ut fagbrev innen en rekke fag. Ved å klikke videre får du se bilder av mottakere av fagbrev innen fagene omsorgsarbeid, ortopedisk fottøy, plast, renholdsoperatør, resepsjon og...

av Macdonald, Cheryl, 01.01.01

Fylkeseldrerådet ber statsminister,helse og omsorgsminister og riksrevisor gripe inn overfor Sørlandet sykehus

Fylkeseldrerådet i Vest-Agder arrangerte mandag sin årlige høstkonferanse. Den samlet deltakere fra eldrerådene i 13 av fylkets 15 kommuner, samt representanter for Aust-Agder fylkeseldreråd og Norsk...

av admin, 01.01.01

Tilskudd til friluftsliv og naturforvaltning 2010

av Kristin Syvertsen, 01.01.01

Mange fartsovertredelser på ny vei i Farsund

Statens vegvesen har gjennomført radarovervåking på den nye riksveistrekningen mellom Farsund og Kvinesdal som blant annet innbefatter Ravneheitunnelen. Det er registret en daglig trafikk på mellom...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Innsigelse fra fylkeskommunen mot hotell på Amfeneset i Søgne

Fylkeskommunen har mottatt forslag til kommunedelplan for Amfeneset fra Søgne kommune til offentlig ettersyn. Formålet med planen er å avklare arealbruken i forbindelse med ønske om utbygging av...

av admin, 01.01.01

Knaben står foran spennende utviklingsmuligheter

Hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø behandlet i dag en melding fra Kvinesdal kommune om at det stares arbeid med å revidere kommunedelplanen for Knaben. Fylkespolitikerne er meget positive til...

av admin, 01.01.01

Fylkespolitikere ønsker elektroniske betalingskort for TT-brukere i Vest-Agder

Fylkestingsrepresentantene John Grindland (SP) og Silje Langøy (AP) har sendt en interpellasjon til fylkesordfører Thore Westermoen hvor de tar til orde for at brukere av TT-ordningen i Vest-Agder...

av admin, 01.01.01

Westermoen mener omdømmebeskrivelsen av Agder ikke stemmer

-Ikke så sjelden er det noen som hevder at vi ikke får til noe på Agder. At vi hemmes av beskjedenhet og tafatthet. Jeg mener dette ikke er riktig og vil bare vise til at 2009 har vært et år hvor...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Elektroniske betalingskort vurderes innen TT-transporten i Vest-Agder

Fylkestingsrepresentantene John Grindland (SP) og Silje Langøy (AP) har sendt en interpellasjon til fylkesordfører Thore Westermoen hvor de tar til orde for at brukere av TT-ordningen i Vest-Agder...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Fylkeskommunene inn på eiersiden i Innovasjon Norge

Fylkeskommunene går fra årsskiftet inn på eiersiden i Innovasjon Norge. Fylkestinget besluttet i dag at Vest-Agder fylkeskommune vil bli med som medeier under forutsetning av at Innovasjon Norges...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Lindesnesregionen vil bli mest attraktiv i landet

Fylkestinget vedtok i dag et utkast til Regionplan for Lindesnes 2009. Planens visjon er at: ”Lindesnesegionen skal oppleves som grenseløs, og kommunegrenser er aldri et problem for innbyggerne....

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Skatteveksten i 2009 på rask vei nedover

Nye skattetall fra Statistisk Sentralbyrå viser at kommunesektorens skattevekst i 2009 fortsatte å falle og er på 5,3 prosent ved utgangen av november. Dette er lavere enn årsprognosen fra...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Frå nyttår overtek fylkeskommunane ansvaret for saksbehandlinga av havbrukssøknader

Fiskeri- og kystdepartementet har fastsett endringar i akvakulturregelverket. Tildelingsrelaterte oppgåver blir overførte frå Fiskeridirektoratet sine regionkontor til fylkeskommunane. Endringane...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Sørlandet har flest lærlinger – pinlig få lærlinger på Østlandet

-Sørlandet har flest lærlinger i forhold til folketallet. Det er en utdanningspolitisk katastrofe at Østlandet har halvparten så få lærlinger som resten av landet, mener utdanningsrådgiver Fred...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Fylkeskommunen blir ny vannregionmyndighet

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

- Kystkulturen taper

Norsk Kulturminnefond driver skjevfordeling av penger. Det mener fylkeskonservator i Rogaland, Jan G. Auestad. Augestad mener Kulturminnefondet fordeler penger til fordel for Østlandet, mens...

av Stylegar, Frans-Arne, 01.01.01