• Vil styrke voksenopplæring
  av Macdonald, Cheryl, 10.03.10

  Vil styrke voksenopplæring

  Hovedutvalget for kultur og utdanning (HKU) ønsker å styrke voksenopplæring. Det kom frem på deres...

  Les mer
 • av Macdonald, Cheryl, 30.03.09

  Forskningssenter for miljøvennlig energi til Sørlandet

  Les mer
 • av admin, 18.03.09

  Spenstig satsing i Hægebostad på utmarksutvikling og merkevarebygging

  Fylkeskommunen har mottatt forslag om kommunedelplan for Eiken, Verdal, Skeie, Kvåle og Grostøl...

  Les mer
 • Agderfylkene sammen om omfattede lærlingeundersøkelse i høst
  av Torkelsen, Jan H., 27.02.09

  Lærlingene synes de får svært god opplæring i Vest-Agder

  Les mer
 • Fylkeskommunens samferdselspolitikere kritiske til transportplanforslag
  av admin, 27.02.09

  Landets høyeste trafikkvekst i fjor var i Vest-Agder

  Etter flere år med høy trafikkvekst på norske veier er veksten i ferd med å flate ut, bortsett fra i...

  Les mer
 • av Torkelsen, Jan H., 27.02.09

  Konkurranseutsetting av revisjonstjenester er nå evaluert

  Mandag 12. september er det valgdag for nye kommunestyrer og fylkesting. Til fylkestingsvalget i...

  Les mer
 • av Hemsett, Siv, 26.02.09

  Sikring av arealer på Flekkerøya, Kristiansand kommune

  Direktoratet for Naturforvaltning har gitt Kristiansand kommune et tilskudd på kr 1 550 000 til...

  Les mer
 • Velkommen til Ungt Entreprenørskap Agders Fylkesmesse
  av Torkelsen, Jan H., 26.02.09

  Rekordstor Fylkesmesse for Ungdomsbedrifter

  Årets fylkesmesse for Ungdomsbedrifter er i år større enn noen gang. Totalt 125 bedrifter med mer...

  Les mer
 • av Torkelsen, Jan H., 26.02.09

  Positive signaler for finansiering av fastlandsforbindelse til Hidra

  Regjeringen dobler midlene fylkeskommunene kan hente fra ferjesubsider til å bygge bro eller tunnel....

  Les mer

Arendal AP vil stoppe sammenslåingsprosessen av Agder-fylkene

Fire stemte for å utrede en fylkessammenslåing videre, mens over 30 stemte imot, på Arendal Arbeiderpartis årsmøte onsdag. Stortingsrepresentant Freddy de Ruiter som var møteleder foreslo å avvise...

av Torkelsen, Jan H., 26.02.09

28 millioner fra tiltakspakken disponert til fylkeskommunale skoler og veier

Vest-Agder fylkeskommune er blitt tildelt 28,031 millioner kroner til vedlikehold og rehabilitering i 2009 gjennom regjeringens tiltakspakke. Fylkestinget besluttet i går at det settes av fire...

av Torkelsen, Jan H., 25.02.09

NODE søker status som Norwegian Centre of Expertice

Prosjektleder Kjell O. Johannesen i NODE - nettverket for offshoreindustrien på Sørlandet – opplyste for fylkestingene på Agder i dag at NODE senere denne uken søker status som Norwegian Centre of...

av Torkelsen, Jan H., 25.02.09

Westermoen mener at en kamp for åtte regionkommuner på Agder ikke bør igangsettes

-Den formelle strukturen i offentlig sektor i Agder er i dag fragmentert med 30 kommuner og to fylkeskommuner, og strukturen er heller ikke tilpasset regioninndelingen til statlige aktører. Dagens...

av Torkelsen, Jan H., 25.02.09

Fra revolusjonens Paris til Ny-Hellesund

13292

av Stylegar, Frans Arne, 25.02.09

Klimavennlig oppfordring til kommunesektoren fra KS

KS har i et brev til kommuner og fylkeskommuner oppfordret til å bruke de øremerkede midlene fra tiltakspakken til inneklima-, miljø- og energitiltak. KS henviser til styrkingen av Enovas energifond...

av Torkelsen, Jan H., 24.02.09

Vest-Agder har passert Telemark i folketall

av Torkelsen, Jan H., 24.02.09

Vest-Agder Venstre: Byråkratiet i norsk skole gir dårligere undervisning

Styret i Vest-Agder Venstre vedtok i styremøte torsdag i forrige uke en uttalelse hvor det konkluderes med at byråkratiet i norsk skole gir dårligere undervisning. Det vises til at byråkratiet i norsk...

av Torkelsen, Jan H., 24.02.09

Bedehuset Emmaus blir fredet

av Stylegar, Frans Arne, 23.02.09

Ledelsen i fylkeskommunene møter Kleppa om sammenslåingsavklaringer

Styrevervregisteret er et KS-verktøy der folkevalgte, ansatte og styremedlemmer kan registrere sine verv og økonomiske interesser. Registeret ble etablert for å bidra til bevisstgjøring og større...

av Torkelsen, Jan H., 23.02.09

Fylkesmannen godkjenner fylkestingets vedtak i Grim-saken

Fylkestingets vedtak om hvor elever fra blant annet Grim skole kan søke inntak for videregående opplæring ble oversendt Fylkesmannen i Vest-Agder med ønske om lovlighetskontroll. Saken er nå...

av Torkelsen, Jan H., 23.02.09

Utdanning.no med nye nettsider

Utdanning.no har nå relansert sine nettsider. Dermed skal det bli lettere for elever og studenter å finne informasjon om utdanninger, yrker og karrierer. Utdanning.no har nå også fått nytt innhold...

av Torkelsen, Jan H., 23.02.09

Fortjenstmedalje til tidligere rektor på Lyngdal videregående skole

-Dette var helt fantastisk. En kjempeoverraskelse var det. Det å få en slik utmerkelse betyr enormt mye, sa Olav Løtveit - en glad og rørt 71-åring, i følge Farsunds Avis - da han lørdag trodde han...

av admin, 23.02.09

Öresund-Kattegat-Skagerrak: Ny budsjettmodell for søknadsrunden 17. februar til 17. mars

Overvåkningskomiteen for Öresund-Kattegat-Skagerrak har besluttet å revidere programmets prosjekthåndbok samt budsjettmodellen. Budsjettmodellen er revidert for å legge til rette for lik behandling av...

av Torkelsen, Jan H., 23.02.09

Samarbeidsavtale mellom fylkeskommunen og Mandal kommune på trappene

Vest-Agder fylkeskommune har i løpet av de siste par årene inngått samarbeidsavtaler med kommuner i fylket. Nå er et forslag til en avtale med Mandal kommune for perioden 2009 til 2012 til politisk...

av Torkelsen, Jan H., 23.02.09

SP sier ja i vest og tja i aust til fylkessammenslåing

Mens Vest-Agder Senterparti enstemmig går inn for å slå sammen agderfylkene, trenger Aust-Agder mer tid på å bestemme seg. Det ble klart da partiets representanter fra begge Agder-fylkene avholdt sine...

av admin, 23.02.09

Måler magnetisme fra middelalderen

Farsund Avis 23. februar 2009: -Utstyrt med magnetometer er hun kommet fra Moesgård Museum i Danmark for å lete etter middelalderen på Lista. Tatyana N. Smekalova har vært på Huseby kongsgård denne...

av Siv Hemsett, 23.02.09

Venstre ønsker å bruke rentekuttinntekter til kollektivtransport

-Tidligere har Venstre tatt opp spørsmålet om å ”finne” midler til å redusere kuttene i kollektivtilbudet. Dette ble gjort i et møte i hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø i forbindelse med...

av Torkelsen, Jan H., 20.02.09

Politisk mål for samferdselsdepartementet å ta igjen etterslepet på riksveivedlikeholdet

-Vi deler fullt ut fylkeskommunenes engasjement for å få fart på vedlikeholdet av veiene. Det er et klart politisk mål at etterslepet skal tas igjen. Det vil komme til uttrykk i Nasjonal transportplan...

av admin, 20.02.09

Forsøk med elektronisk valg i 2011

Kommunal- og regionaldepartementet vil gjennomføre forsøk med elektronisk valg i utvalgte kommuner ved neste kommunestyre- og fylkestingsvalg. E-valg 2011-prosjektet skal sørge for å etablere en...

av Torkelsen, Jan H., 20.02.09

Viktig bok fra Magne Haugland

”Do svidanija – På gjensyn!” av Magne Haugland er en dokumentarboken om nazistenes største krigsforbrytelse i Norge: i hjelsultingen av 10.000 russerfanger. 30 tidligere krigsfanger og sivile...

av Macdonald, Cheryl, 19.02.09

Fylkeskommunene raser mot samferdselsministeren

Sp-leder og samferdselsminister Liv-Signe Navarsete anklages for mistillit mot fylkeskommunene, og for å lure seg unna regningen for å vedlikeholde riksveiene, skriver Kommunal Rapport. Bakgrunnen er...

av admin, 18.02.09

Grunnkompetanse: Nytt tilbud på yrkesfag

Vest-Agder fylkeskommune starter skoleåret 2009-2010 et forsøk med søkbare grunnkompetanseløp. Dette er et tilbud for ungdom som sliter så mye med teorifagene at det er fare for at de ikke...

av admin, 18.02.09

Klart for universitetsutdanning i idrett i Sirdal

Til høsten får elever ved Sirdal videregående skole for første gang mulighet til å fortsette sin utdanning og idrettssatsing på universitetsnivå. Nå ser det lyst ut for at skiskyttertalent kan nå enda...

av Torkelsen, Jan H., 17.02.09

Felles fylkestingsmøte på Agder 25. februar

Fylkestingene fra Vest- og Aust-Agder avholder 25. februar et felles fylkestingsmøte på Rica Grimstad hotell. Flere temaer står på dagsorden. Før lunsj er det Regionplan Agder 2010 som skal...

av admin, 16.02.09

Jernbanemarkering i Oslo i april

Listerrådets fagkomite for kommunikasjon og transport hadde i forrige uke besøk av Oddvar Skaiaa, som er både Agderrådets leder og leder av Jernbaneforum Sør. Han var invitert for å fortelle om...

av Torkelsen, Jan H., 16.02.09

Jernbaneforum Sør trapper opp

-Det vil være viktig å bygge videre på det nettverket som er i og rundt Jernbaneforum Sør og forsterke det ytterligere. Fremover er det både viktig og nødvendig å vinne styrke i opinionen for forumets...

av Torkelsen, Jan H., 16.02.09

Marnardal vil ha mer asfalt på fylkesveiene

Marnardals ordfører Helge Sandåker, som i tillegg er både fylkestingsrepresentant og en av AP’s representanter i fylkeskommunens hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø, vil ha bedre veier i...

av Torkelsen, Jan H., 16.02.09

Prosjektlederen for Tangen-byggeriet har ”godfølelsen”

-Jeg har en godfølelse for Tangen-prosjektet, sa prosjektleder Kristian Dølvik da han tirsdag orienterte fylkesutvalgets representanter om status for byggeprosessen for den nye Tangen videregående...

av Torkelsen, Jan H., 16.02.09

Mange søkere har ikke levert søknad til videregående skole

Over 800 av rundt 2400 elever i 10. klasse i grunnskolen har enda ikke søkt videregående skole. -Søknadsfristen er 2. mars slik at det fortsatt er tid til å bestemme seg, men vi gjør oppmerksom på at...

av admin, 13.02.09

Agder fortsatt på landstoppen i eksport

av Torkelsen, Jan H., 13.02.09

Elever helt fra Troms på Sirdal videregående skole

Sirdal videregående skole på Tonstad i Sirdal kommune lengst vest i Vest-Agder er ettertraktet av ungdom som satser idrettsfaglig. Elevene på idrettslinjen velger mellom femtimersfagene breddeidrett...

av Torkelsen, Jan H., 12.02.09

Variabel tannhelsetilstand i Vest- Agder

Tannhelsetilstanden for femåringer er meget god. Hele 74 prosent av denne gruppen hadde ingen tannråte ved kontroll i 2008. For gruppene 12 og 18 åringer, viser tannhelsetilstanden imidlertid en noe...

av Torkelsen, Jan H., 12.02.09

Støtte til prosjekt for økt yrkes- og politikkdeltakelse blant kvinner

Fylkesutvalget ga tirsdag et tilskudd på 205 000 kroner til Prosjekt ”Kvinnebygg AS” 2009. Dette er en oppfølging av et vellykket forprosjekt i 2007 som LO i Aust- og Vest-Agder tatt initiativ til....

av admin, 12.02.09

Vellykket Åpen skole

- Vi har den beste Cafeén! Det var budskapet som møtte oss ved Kvadraturen skolesenter, under Åpen skole. For i tillegg til den ordinære kantinen har de også Café Quart som ligger i 3. etg. Her finner...

av Macdonald, Cheryl, 11.02.09

Konjunkturbarometer for Agder 2009

Etter flere år med sterk aktivetetsvekst og rekortdhøy sysselsetting, merkes nå effektene av interanasjonal konjunkturnedgang og uro i finansmarkedene på Agder. Eksportverdien fra Agderindustrien ble...

av Hemsett, Siv, 11.02.09

Velkommen til Ungt Entreprenørskap Agders Fylkesmesse

Ungt Entreprenørskap Agder ønsker velkommen til fylkesmessa for ungdomsbedrifter 2009. Fylkesmessa for ungdomsbedrifter er årets arrangement for Ungdomsbedrifter på Agder Arrangementet går av stabelen...

av Torkelsen, Jan H., 11.02.09

Tiltakspakken medfører vedlikeholdsarbeid på mange fylkeskommunale skoler

Det er fylkestinget som 25. februar skal ta endelig stilling til hvordan Vest-Agder fylkeskommune skal disponere tiltaksmillionene fra regjeringen. Fylkesutvalget behandlet saken i dag og ga sine...

av admin, 11.02.09

Female Future åpnet dører til styrerom

av Torkelsen, Jan H., 11.02.09

Fylkesutvalget anklager Samferdselsdepartementet for mistillit til fylkeskommunene som samferdselsmyndighet

-Vest- Agder fylkeskommune er sterkt kritisk og kan ikke akseptere forslag til endringer i veglovens paragrafer 16 og 62 og vegtrafikklovens paragraf 40 med tilhørende forskrifter som gir Staten...

av Torkelsen, Jan H., 10.02.09

Sterk kritikk fra fylkesutvalget til sentrale myndigheter om veioverføringsopplegg

Fylkesutvalget behandlet i dag to høringsnotater fra Samferdselsdepartementet angående nye og reviderte lover i forbindelse med regionreformen hvor fylkeskommunene overtar ansvaret for en betydelig...

av Torkelsen, Jan H., 10.02.09

Agderfylkene satser på et bredt samarbeid om regionalt forskningsfond

I statsbudsjettet for 2009 fastslår regjeringen at det opprettes regionale forskningsfond med en kapital på 6 milliarder kroner. Det er avkastningen fra dette fondet som skal finansiere de regionale...

av Torkelsen, Jan H., 10.02.09

350 ungdommer på Ung Tekno-arrangement

Luftslottet ved Universitetet i Agder i Grimstad ble fylt til randen av 15-16 åringer fra hele Sørlandet nylig. 350 tiendeklassinger og elever fra Vg1 TIP fra begge agderfylkene hadde tatt turen for å...

av Torkelsen, Jan H., 10.02.09

Arbeidsgruppe om egenkontroll i fylkeskommuner og kommuner i gang

Kommunal- og regionalminister Magnhild Meltveit Kleppa vil styrke egenkontrollen i kommuner og fylkeskommuner. I den forbindelse ble det i november 2008 nedsatt en arbeidsgruppe som innen utgangen av...

av Torkelsen, Jan H., 09.02.09

Aust-Agder FRP imot sammenslåing av Agder-fylkene

I følge nettsidene til Aust-Agder Fremskrittsparti var fylkessammenslåing et hett tema på partiets fylkesårsmøte i Froland i helgen. Mot tre stemmer ble det vedtatt et forslag som oversendes til...

av Torkelsen, Jan H., 09.02.09

En kostnadseffektiv tannhelsetjeneste ferdigbehandler flere

-Netto driftsutgifter per pasient under tilsyn for 2008 viser en nedgang på rundt ni prosent fra 2007 til 2008, opplyser fylkestannlege Per Kvinlaug. Tannhelsetjenesten i Vest-Agder er tilsynelatende...

av Torkelsen, Jan H., 09.02.09

Populært elev-TV

Medieelever ved Vennesla videregående skole har lokal TV sending som viser for medelever på skolen. Storskjerm er rigget til i kantina slik at alle som vil kan se sendingen. Medieelevene har forberedt...

av admin, 06.02.09

Lekser er en del av skolens ordinære aktivitet

-Selv om det ikke er direkte hjemmel for å gi lekser i loven, er det ikke tvil om at lekser er en del av skolens ordinære aktivitet. Opplæringsloven og privatskoleloven regulerer ikke alt i...

av Torkelsen, Jan H., 06.02.09

Nye representanter til trafikksikkerhetsgruppa i Vest-Agder.

Hovedutvalg for kultur og utdanning (HKU) oppnevner to politiske representanter, med vararepresentanter, til trafikksikkerhetsgruppa i Vest-Agder. Christian Eikeland, nestleder (Frp)og Ingeborg Marie...

av Macdonald, Cheryl, 06.02.09

Vellykket ”film i bibliotek”-prosjekt

Hovedutvalg for utdanning og kultur (HKU) i Vest-Agder fylkeskommune fikk i sitt møte informasjon om prosjektet ”Film i bibliotek”. Resultatet er økt filminteresse og økt utlån av film fra Lyngdal...

av admin, 06.02.09

Husdyrbønder i Vest-Agder tror på fremtiden

Driftsenhetene i husdyrbruket i Vest-Agder vokser, og de vokser raskere enn i resten av landet. Fylkesmannens landbruksavdeling beskriver i sitt skriv Fylkesnytt fra Vest-Agder et husdyrbruk som...

av admin, 05.02.09

Arbeidstilsynet på omfattende tilsynsrunde på skoler over hele landet

Arbeidstilsynet starter våren 2009 tilsyn med skolene og skoleeiers systematiske arbeid for å skape et helsefremmende arbeidsmiljø som forebygger sykdom og utstøting fra arbeidslivet. Det skal...

av Torkelsen, Jan H., 05.02.09

Positiv passasjerutvikling for Sørlandsbanen

På NSB Regiontog på Sørlandsbanen mellom Kristiansand og Stavanger var det tre prosent flere kunder i 2008 sammenlignet med året før. Passasjerene er registrert på tellepunkt Sira. 404 000 kunder...

av Torkelsen, Jan H., 05.02.09

Samferdseldepartementet glad for at Kristiansand vil utrede rushtidsavgift

Statsekretær Erik Lahnstein i Samferdselsdepartementet uttaler at en i departementet er glade for at Tromsø og Kristiansand har sagt at de vil utrede spørsmålet om rushtidsavgift. -Men også andre...

av Torkelsen, Jan H., 05.02.09

Fylkesordføreren med på fremstøt mot krypsiv-utfordringen

I flere elver og innsjøer er krypsiv blitt en stor utfordring. Krypsiv hindrer blant annet ferdsel med båt, fiske og bading. Fylkesordfører Thore Westermoen har sammen med ordførerne Helge Sandåker i...

av Torkelsen, Jan H., 05.02.09

”Gamle Oksøy” landet rundt i Kulturminneåret 2009

Kystverket og Kystverkmusea har store ambisjoner for Kulturminneåret 2009 med et kystkultur-tokt langs hele kysten med "Gamle Oksøy" som eies av Bredalsholmen Dokk og Fartøyvernsenter i Kristiansand....

av admin, 05.02.09

GNIST - den store lærersatsingen

Kunnskapsdepartementet og de viktigste samfunnsaktørene innen skole og utdanning har gått sammen om en bred satsning for å sikre økt status og bedre rekruttering til læreryrket. GNIST er navnet på...

av Torkelsen, Jan H., 04.02.09

Byggearbeidene igang på KKG

15 februar starter gravearbeidene til bygget som skal forene G- og K-bygget. Men allerede 15. januar inntok bygningsarbeidere Kristiansand katedral skole Gimle (KKG). Begge bygg skal oppjusteres...

av Macdonald, Cheryl, 04.02.09

18.870 fritidsbygg i Vest-Agder

Vest-Agder har flere kommuner der hytter er sentrale. Hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø ble i dag orientert om hvordan utviklingen innenfor hyttemarkedet er. Statistikk fra Prognosesenteret...

av admin, 04.02.09

Dårlig på likestilling?

Selv om det arbeides systematisk med likestilling på Agder kommer vi dårlig ut etter at Likestillings- og diskrimineringsombudet har kontrollert 64 kommuners redegjørelser om likestilling for 2007....

av admin, 04.02.09

Wergeland rapport viser høy aktivitet

Wergeland-rapporten forteller om et jubileumsår med høy aktivitet på mange områder. Prosjektkoordinator Einar Solbu trakk frem nettopp dette mangfoldet da han oppsummerte resultatene. – Det var et mål...

av Macdonald, Cheryl, 04.02.09

Ap går inn for felles valgdag

Flertallet i Arbeiderpartiets programkomité foreslår å innføre felles valgdag for kommunevalg, fylkestingsvalg, sametings- og stortingsvalg. Målet er økt valgdeltakelse. Deltakelsen i lokalvalgene i...

av Torkelsen, Jan H., 04.02.09

Positiv nedgang i røyking blant ungdommen

Statistisk sentralbyrå gjennomfører hvert år undersøkelser om tobakksbruk. I undersøkelsen fra 2008 oppga 21 prosent av befolkningen i alderen 16-74 år at de røykte daglig, mot 22 prosent i 2007. I...

av Torkelsen, Jan H., 03.02.09

Museumsbygget på Nordberg i Farsund foran skjema

Fremdriften på byggeprosjektet går så bra at det ventelig blir åpning av museumsbygget på Nordberg Fort 5. juli. -Vi ligger faktisk litt foran skjema, sier leder av museumsgruppen arkeolog Snorre...

av Torkelsen, Jan H., 03.02.09

Ingen er omkommet i trafikken i Vest-Agder i januar

-I Vest-Agder er ingen mennesker omkommet i trafikken i januar måned. I januar i fjor omkom to personer. Det var en ung gutt som omkom i en utforkjøring i Farsund og en mann som var passasjer i en...

av admin, 02.02.09

Tilskuddsordninger – søknadsfrist 1. mars

Vest-Agder fylkeskommune har ulike tilskuddsordninger til kulturtiltak. Tilskudd til frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner er delegert til Vest-Agder barne- og ungdomsråd (www.vabur.no) til...

av Macdonald, Cheryl, 02.02.09

Sørlandet er best på lærlinger

Det er rekordmange lærlinger på Sørlandet. Med over 3000 lærlinger har Agder-fylkene dobbelt så mange lærlinger som østlandsfylkene. Ifølge nye tall fra Statistisk Sentralbyrå har Vest-Agder flest...

av Torkelsen, Jan H., 02.02.09

Nytt verdiskapingsprogram for naturarven

av Torkelsen, Jan H., 02.02.09

Tre: Stor verdiskaping på Agder

En undersøkelse om verdskapingen innen skog- og trebasert industri som Agder Tresenter gjennomfører, viser at bransjen har en brutto omsetning på over tre milliarder kroner. Bransjen har 1600 ansatte....

av admin, 30.01.09

Det skal bli enklare å røysta

Vallokaler med lengre opningstider, høve til fleire to-dagars-val og høve til å røysta ekstra tidleg, er blant tiltaka regjeringa no føreslår. – Eg vonar betre tilgjenge gjer at fleire brukar...

av Torkelsen, Jan H., 30.01.09

Entydig budskap fra KS og fylkeskommunene om regionreformen

-KS og fylkeskommunene har vær entydige i sine innspill til nye oppgaver, skriver May-Briit Nordli fra avdeling for samfunnsutvikling i KS i en statusbeskrivelse av regionreformen. Hun konstaterer at...

av admin, 01.01.01

Økonomien på plass for deltakelse i internasjonalt togprosjekt

Fylkesutvalget vedtok i sist møte at Vest-Agder fylkeskommune skal delta som partner i en prosjektsøknad under Interreg IVC om utviklingen av et konsept for planlegging av nettverk og knutepunkter for...

av admin, 01.01.01

Global Future får nasjonal oppmerksomhet

I dag presenteres Global Future prosjektet for Likestillings- og diskrimineringsombudet. 35 deltakere fra 21 land har deltatt i programmet, og er blitt synliggjort i Agder. Global Future deltakerne...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Politisk tro på høyfartstog i Samferdselsdepartementet

Statssekretær Erik Lahnstein (Sp) i Samferdseldepartementet karakteriserte i et innlegg på Kollektivtransportforums årskonferanse i Oslo onsdag høyfartstog som spennende. Han viste til at...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Venstre vil ha ett Agder

-Venstre vil ha ett Agder. Undersøkelser har vist at folk i begge fylker har en identitet knyttet til landsdelen snarere enn til Agder-fylkene. Vi føler oss mye mer som sørlendinger enn vestegder og...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

”Sørlandet – der du får overskudd til å skape”

Fylkesutvalget gjorde det i dag klart at Vest-Agder fylkeskommune er positiv til at det etableres en driftsorganisasjon i form av en treårig prosjektlederstilling for prosjektet ”Profilering av...

av admin, 01.01.01

Kampanje skal rekruttere flere til helsearbeiderfaget

Rappere og dansestjerner er sentrale i en stor rekrutteringskampanje som ble åpnet av helseminister Bjarne Håkon Hanssen nylig. Kampanjen skal få flere unge til å søke det nye helsearbeiderfaget i...

av admin, 01.01.01

Eksotisk matlaging på Byremo videregående skole

Elevene på helse og sosialfagavdelingen på Byremo videregående skole fikk smakt litt på verden da den tunisiske kokken Lotfi Douaieb besøkte skolen nylig. Opplegget var en del av den kulturelle...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Flytrafikken på Kjevik vokser

Passasjertrafikken til og fra norske lufthavner økte med 2,2 prosent i 2008, til tross for sterk nedgang de to siste månedene av året. Med 4,7 prosents økning i flytrafikken økte Kristiansand lufthavn...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Høyre-ja til utredning av Agder-sammenslåing

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Stor byggeavtale for Kilden på plass

Tirsdag ble det inngått avtale mellom Kilden Teater- og Konserthus og AF-gruppen om bygging av det nye store kulturhuset for Sørlandet på Odderøya i Kristiansand. Avtalen har en verdi på 450 millioner...

av admin, 01.01.01

Aust-Agder SV for ett Agder

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01