• Handlingsprogram for Sørlandet Reiseliv 2009
  av McDonald, Cheryl, 06.05.09

  Handlingsprogram for Sørlandet Reiseliv 2009

  Les mer
 • Spennende energi- og kompetanseprosjekt med skole i Kenya
  av admin, 02.05.09

  Spennende energi- og kompetanseprosjekt med skole i Kenya

  Våren 2006 fikk Kvadraturen skolesenter i Kristiansand ressurser til å starte opp et...

  Les mer
 • av admin, 02.05.09

  "Kreative Allianser i arbeidslivet" godkjent - (KASK - IVA)

  Les mer
 • Mandalselev til nasjonal kjemifinale
  av Torkelsen, Jan H., 06.04.09

  Mandalselev til nasjonal kjemifinale

  Adrian Chr. Haaland som er elev på Mandal videregående skole er tatt ut til den norske finalen i...

  Les mer
 • av Torkelsen, Jan H., 06.04.09

  Damene i dampbadet på Vågsbygd videregående skole

  2. klasse drama på Vågsbygd videregående skole setter opp stykket "Damene i dampbadet" av Avery...

  Les mer
 • Ruster opp heistårnet på Knaben
  av admin, 06.04.09

  Vil ha mer mangfold blant lærlingene

  -Husk på innvandrerungdommen når dere skal ta inn lærlinger, oppfordrer statsråd Dag Terje Andersen...

  Les mer
 • Agder-kvinner snakker om likestillingserfaringer i Madrid
  av admin, 31.03.09

  Agder-kvinner snakker om likestillingserfaringer i Madrid

  Likestilling er et prioritert satsingsområde i det regionale utviklingsarbeidet på Agder, og nå...

  Les mer
 • av Torkelsen, Jan H., 31.03.09

  Fylkesordførerne vil ha en milliard til folkehelse

  Landets fylkesordførere ber helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hansen om én milliard kroner til...

  Les mer
 • Tips om energisparing
  av Macdonald, Cheryl, 31.03.09

  Tips om energisparing

  Les mer

Balanse-prosjektet: Spania og Agder - sammen om likestilling

Bedre likestilling ved å skape god balanse mellom familieliv, privatliv og arbeidsliv - dette er fokus i et transnasjonalt prosjekt der Lindesnesregionen, Vest-Agder fylkeskommune og Bærum kommune...

av Reed, Lisbeth, 31.03.09

SP vil ha sykehusene tilbake til regionalt folkevalgt eierskap

Et flertall på Sp-landsmøtet i Ålesund i helgen presset partiledelsen til å ta omkamp om sykehusreformen. Partiet skal nå programfeste at ”sykehusene må overføres til regionalt folkevalgt eierskap”....

av admin, 30.03.09

2,8 millioner kroner til Vest-Agder

Regjeringa gir 548,6 millionar kroner til fylkeskommunar med kommunar som har fått auka arbeidsgjevaravgift i høve til nivået før 2004. Det er meget stor variasjon i hva den enkelte fylkeskommune...

av Torkelsen, Jan H., 27.03.09

Nye 1,8 millionar kroner til full breibandsdekning

Regjeringa gir 83 millionar kroner til fylkeskommunane for å nå målet om full breibandsdekning i Noreg. Vest-Agder fylkeskommune får 1,8 millioner kroner av den samlede potten. Samtidig startar...

av Torkelsen, Jan H., 27.03.09

Ny kunst til nye KKG

Når nybygget på Kristiansand Katedralskole Gimle (KKG) står ferdig i 2010 skal det romme ny kunst for over 350 000 kroner. Det inkluderer 80 000 kroner fra KORO (Kunst i offentlig rom). Dessuten skal...

av Macdonald, Cheryl, 27.03.09

HKU gir tilslutning til organisasjonsmodell for Kilden IKS

Politikerne i HKU (hovedutvalg for kultur og utdanning) anbefaler at Vest-Agder fylkeskommune ved Fylkestinget, støtter den foreslåtte organisasjonsmodellen. Modellen er et resultat av et langvarig...

av admin, 27.03.09

Åpner for lokal sponsing av UKM

I sitt siste møte åpnet fylkespolitikerne i HKU (hovedutvalg for kultur og utdanning) for sponsing av Ungdommens Kulturmønstring (UKM) i Vest-Agder. UKM Vest-Agder kan nå åpne opp for...

av Macdonald, Cheryl, 27.03.09

Flybussløyvet i Kristiansand lyses ut

av Torkelsen, Jan H., 27.03.09

Det blir en stor oppgave å sikre nok bevilgninger til nye fylkesveier

Aftenposten presenterte i går hvordan statusen er på de 44.200 kilometerne fylkesvei fylkeskommunene overtar fra årsskiftet. -Det dreier seg om et mangfoldig veinett. Men veiene blir ikke dårligere av...

av admin, 26.03.09

”Bygderuta Favoritten” blir med i treårig prøveprosjekt!

Vest-Agder fylkeskommune er tildelt 2,8 millioner i 2009 til et prøveprosjekt med samordning av bestillingstransport og transport for bevegelseshemmede (TT). Vest-Agder fylkeskommune får også 4,4...

av Torkelsen, Jan H., 26.03.09

Vest-Agder kan få eget regionalt konserveringssenter

Hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø besluttet i går at Vest-Agder fylkeskommune skal bevilge 100 000 kroner til et forprosjekt om å utvikle et regionalt konserveringssenter i Vest-Agder....

av Torkelsen, Jan H., 25.03.09

Fylkeskommunene jobber for bedre mobildekning i Agder-fylkene

Det Digitale Agder har igangsatt prosjektet ”Bedre mobildekning på Agder”, hvor Vest-Agder fylkeskommune og Aust-Agder fylkeskommune er prosjekteier. Prosjektet vil kartlegge områder uten full...

av Torkelsen, Jan H., 25.03.09

50.000 kroner til friluftsveiviser for bevegelseshemmede

Hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø støttet i går etableringen av partnerskapsprosjektet ”Veiviseren – muligheter for alle! Turhefte for friluftsområdene med tilrettelegging for...

av Torkelsen, Jan H., 25.03.09

Nytt partnerskapsprosjekt for utvikling av regionale sykkelruter i Agder

Sykling er en friluftsaktivitet som har hatt en økende popularitet i befolkningen og det er en utfordring å legge forholdene til rette for tursykling. Midt-Agder friluftsråd og administrasjonen i...

av Torkelsen, Jan H., 25.03.09

Fylkeskommunen bidrar til datasett for flere friluftsformål

Statens Kartverk, Kristiansand har søkt Vest-Agder fylkeskommune om samfinansieringsmidler til etablering av et prosjekt for fylkesvise datasett for fotruter, sykkelruter, skiløyper og andre...

av admin, 25.03.09

Det blir trebiennale i Flekkefjord sommeren 2010

Trebiennaler er nå blitt en tradisjon på Sørlandet. I dag ble hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø orientert om biennalen i 2010. Den vil bli arrangert i Flekkefjord torsdag 10. og fredag 11....

av Torkelsen, Jan H., 25.03.09

Det opprettes foreløpig ikke flere drosjesentraler i Kristiansand

Hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø vedtok i dag, mot stemmene fra Fremskrittspartiet, at det foreløpig ikke opprettes flere drosjesentraler i Kristiansand. Det gjennomføres først i 2009 en...

av Torkelsen, Jan H., 25.03.09

Satser på vel 5,6 millioner kroner til bedret tilgjengelighet til kollektivtransport

Staten opprettet i 2006 en ny tilskuddsordning der kommunesektoren kan søke midler til delfinansiering på opptil 75 prosent til tiltak som gjør kollektivtransporten tilgjengelig for funksjonshemmede....

av Torkelsen, Jan H., 25.03.09

Ny nettportal med råd om klimatilpasning

Faren for flom og skred øker når klimaet endrer seg. Det må tas hensyn til når det planlegges veier, bygg og anlegg. Nettportalen Klimatilpasning Norge på regjeringens hjemmeside skal gi samordnet og...

av Torkelsen, Jan H., 24.03.09

Tangen og Katta-Gimle til entreprenørskaps-NM

av Torkelsen, Jan H., 23.03.09

Vågsbygdelever i kamp om høythengende trofèer

De to elevene Olav Willumsen Haugå og Eirik Løhaugen Fjærbu på Vågsbygd videregående skole i Kristiansand har kvalifisert seg til nasjonale finaleplasser i fagolympiadene! Eirik har, som en av 17...

av admin, 23.03.09

Folkeavstemning om ett Agder?

I det politiske miljøet i Aust-Agder er det kommet innspill som går inn for å gjennomføre en folkeavstemning om en eventuell sammenslåing av Aust- og Vest-Agder. Senterpartiet i Aust-Agder enstemmig...

av Torkelsen, Jan H., 20.03.09

Frihavnsdagene 19-21. juni

FRIHAVNSDAGENE 2009 er en maritim festival med en faglig dagskonferanse om havnens posisjon i dagens samfunn og en stor folkefest med masse opplevelser og aktiviteter i form av konserter,...

av admin, 20.03.09

Arkeologiforedrag 1. april

1. april får vi besøk av Tatiana Smekalova som skal fortelle om resultatene av magnetometer-undersøkelsen på Huseby på Lista, og dessuten av en kollega av henne fra Ukraina, professor Igor Khrapunov.

av admin, 18.03.09

Kurs i plan og bygningslov

av Janicke Nicolaisen, 18.03.09

Fylkesutvalget med uttalelse om E-39-prosjektet i Nasjonal transportplan

Fylkesutvalget vedtok tirsdag enstemmig følgende uttalelse til Stortingets Transport- og kommunikasjonskomite og Samferdselsdepartementet: ”Fylkesutvalget i Vest-Agder stiller seg uforstående til at...

av Torkelsen, Jan H., 18.03.09

Aluminiumsverket på Lista eksporterer også kompetanse og teknologi

Elkem Aluminium er Norges nest største produsent av primæraluminium. Elkem Aluminium Lista er et av verkene som produserer legerte aluminiumprodukter i forskjellige formater. En lang rekke...

av Torkelsen, Jan H., 18.03.09

De fylkespolitiske organene tilpasses regionreformen

Mandag var fylkesutvalget, lederne av hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø og hovedutvalg for kultur og utdanning samlet til møte i Farsund sammen med fylkesrådmannens ledergruppe. Et sentralt...

av Torkelsen, Jan H., 18.03.09

Best på trafikksikkerhet i Norge!

Agder-fylkene tar sikte på å bli best i Norge på trafikksikkerhet. De to fylkeskommunene starter nå arbeidet med utvikling av ny felles trafikksikkerhetsplan. For å få innspill og kreative ideer er...

av admin, 18.03.09

Fylkeskommunen bidrar for byggestart på kulturhus i Mandal i år

Fylkesutvalget ga i dag uttrykk for at en fra fylkeskommunens side er imponert over at Mandal kommune nå kan legge frem byggeklare planer for realisering av regionalt kulturhus i Mandal med byggestart...

av admin, 17.03.09

Kjøper aksjer i ”Senter for internasjonalt kultursamarbeid AS”

Strømmestiftelsen tok i 2005 kontakt med Vest-Agder fylkeskommune for å få regional politisk forankring omkring et senter for internasjonalt kultursamarbeid. Det ble den gang gikk støtte fra...

av Torkelsen, Jan H., 17.03.09

Vest- og Aust-Agder sammen om strategisk plan for folkehelse og levekår

Fylkesutvalget ga i dag klarsignal for oppstart av arbeidet med en felles strategisk plan for folkehelse og levekår i Aust-Agder og i Vest-Agder. Fylkene har store utfordringer knyttet til helse og...

av admin, 17.03.09

Fylkeskommunen bidrar til prosjekt- og innholdsutvikling av Flekkefjord kultursenter

Fylkesutvalget gjorde det i dag klart at Vest-Agder fylkeskommune er opptatt av å følge opp en samarbeidsavtale med Flekkefjord kommune og bidra til at bygging av regionalt kulturhus i Flekkefjord kan...

av Torkelsen, Jan H., 17.03.09

Fylkeskommunen støtter EM i ridning for funksjonshemmede i Kristiansand

Fylkesutvalget besluttet i dag at Vest-Agder fylkeskommune skal gi 100.000 kroner i støtte til gjennomføringen av Europamesterskapet i ridning for funksjonshemmede i år. Norges Rytterforbund har sendt...

av Torkelsen, Jan H., 17.03.09

Industri og restaurantfag populære på Sørlandet

Teknikk og industriell produksjon og restaurant- og matfag opplever en gledelig økning når det gjelder søkertall til videregående skoler i Vest-Agder. Tangen videregående skole i Kristiansand har 50...

av admin, 16.03.09

Fylkeskonservatoren har midlertidig fredet uthavnen Ny-Hellesund i Søgne

Fylkeskonservator Frans-Arne Stylegar har fattet vedtak om midlertidig fredning av Ny-Hellesund. Fredningen omfatter hele uthavnen med bebyggelse og tilhørende kulturlandskap. Fredningsområdet...

av Torkelsen, Jan H., 16.03.09

Ny Varoddbro, firefeltsvei fra Gartnerløkka til Hannevikdalen og atkomst til vestre havn?

Da regjeringen i dag la frem Nasjonal Transportplan for perioden 2010 til 2019 er avsnittet om Vest-Agder i fylkesoversikten det desidert minste. Om fylket står det at i perioden 2014 -2019 er det...

av Torkelsen, Jan H., 13.03.09

En av seks har lyst til å bli lærer

16 prosent i aldersgruppen som normalt søker seg til høyere utdanning, mener at læreryrket er attraktivt. Likevel har læreryrket fremdeles lavere anseelse enn leger, ingeniører, politifolk og...

av Torkelsen, Jan H., 13.03.09

5 millioner kroner til informasjonstiltak om valg

av Torkelsen, Jan H., 13.03.09

Vennesla videregående skole en ener i bærekraftig handling

Rektor Thorkild Haus leder skolen hvor Klimakutt-turnèen 2009 startet. Og det var ikke uten grunn Vennesla videregående skole ble arena for åpningen. Her tenker en ikke bare bærekraft og...

av admin, 13.03.09

Informasjonsmøte om den store byggeaktivitet i offentlig sektor

De neste årene skal det bygges mange offentlige bygg på Sørlandet. For å gjøre det lettere for byggebransjen å skaffe seg oversikt over aktuelle og fremtidige prosjekter inviteres det til...

av Torkelsen, Jan H., 12.03.09

Nasjonal transportplan offentliggjøres fredag

Stortingsmeldingen om Nasjonal transportplan 2010-2019 legges frem fredag 13. mars 2009. Presentasjonen skulle ha foregått tidligere i år, men har vært skjøvet noe ut blant annet på grunn av...

av Torkelsen, Jan H., 12.03.09

Kloden har feber og vi må alle ta del i ansvaret!

1316

av Torkelsen, Jan H., 12.03.09

Fylkeskommunens skoler med 20 prosent senket energiforbruk

"Energieffekt 2014" startet opp 1. januar 2009 og skal gå ut 2014. I løpet av perioden prosjektet pågår vil fylkeskommunens skolebygninger utbedres med tanke på energieffektivisering som igjen gir en...

av Torkelsen, Jan H., 11.03.09

Befolkningsmilepæl i Flekkefjord

Lengst vest i Vest-Agder venter en nå med stor iherdighet på flekkefjæring nummer 9000. I følge byens lokalavis Agder går ordfører Reidar Gausdal rundt og teller hver dag. I løpet av kort tid kommer...

av Torkelsen, Jan H., 11.03.09

Flere penger til offentlige friluftslivsområder

Stortinget har bevilget 35 millioner kroner ekstra til tilrettelegging i statlig sikrede friluftslivsområder, som del av regjeringens tiltakspakke for økt sysselsetting. Det totale beløpet til denne...

av Torkelsen, Jan H., 10.03.09

Agder ut av likestillings-hengemyra!

av Macdonald, Cheryl, 09.03.09

Oppstartskonferanse for Women in Business

Women in Business er et treårig skandinavisk prosjekt innen kvinnelig entreprenørskap med oppstart i år. Prosjektet har ti partnere fra Sørlandet, Nordjylland i Danmark og Vãstre Götalandsregionen i...

av Torkelsen, Jan H., 09.03.09

Invitasjon til opplæring i ny plandel av plan- og bygningsloven

Vest-Agder fylkeskommune, Fylkesmannen i Vest-Agder og Statens kartverk samarbeider om et opplæringstilbud til kommunene i Vest-Agder i forbindelse med at ny plandel av plan- og bygningsloven...

av Torkelsen, Jan H., 09.03.09

Gassrørledningen utenfor Agder-kysten må ha høy nok kapasitet

Listerrådet og Vest-Agder fylkeskommune har sendt en felles høringsuttalelse vedrørende etablering av gassrørledningen Skanled fra Kårstø til Rafnes og videre til Sverige og Danmark Det planlagte...

av Torkelsen, Jan H., 09.03.09

Lindesnesregionen ser på fylkessammenslåing som en styrking av regionen

Rådet i Lindesnesregionen, som omfatter de fem kommunene Audnedal, Lindesnes, Mandal, Marnardal og Åseral, har drøftet diskusjonsnotatet ”Ett eller to Agderfylker?”. Rådet kom frem til en enstemmig...

av Torkelsen, Jan H., 09.03.09

Heder og edle metaller til Sirdal videregående skole

Ordfører Thor Jørgen Tjørhom i Sirdal er stolt over de flotte resultatene elever på Sirdal videregående skole oppnådde i junior-NM i skiskyting nylig. Det ble ett gull, tre sølv og en bronsemedalje på...

av Torkelsen, Jan H., 09.03.09

Kvinnefotball - et nytt satsingsområde på Sirdal videregående skole?

For at det virkelig skal balle på seg med nye søkere til Sirdal videregående skole, blir det nå satset på å få flere kvinnelige søkere. Planene går ut på å legge tilrette for større satsing på...

av Torkelsen, Jan H., 06.03.09

Naturvernforbundet i Vest-Agder ønsker satsing på tog

- Jeg synes det er i aller høyeste grad aktuelt å se på mulighetene for en utbygging av jernbanelinjen, sier leder i Naturvernforbundet i Vest-Agder Torbjørn Fredriksen til Sørnett. Han trekker frem...

av Torkelsen, Jan H., 05.03.09

Bygningsvern: 5 millioner til fredete bygninger i Vest-Agder

Riksantikvaren har bevilget 4.9 millioner i tilskudd til fredete bygninger og anlegg i privat eie i Vest-Agder for 2009. Det er en kraftig økning i forhold til tidligere år, og skyldes blant annet at...

av Hemsett, Siv, 05.03.09

Trygg Trafikk Vest-Agder positiv til å merke biler med unge sjåfører

-Vi er positive til at dette blir vurdert, sier distriktsleder i Trygg Trafikk Vest-Agder Liv Skare Falkum og viser til et forslag fra samferdselsminister Liv Signe Navarsete (Sp) som ønsker å merke...

av Torkelsen, Jan H., 04.03.09

Innsøkning til videregående opplæring

Innsøkningen til videregående skoler i Vest-Agder for skoleåret 2009 – 2010 er avsluttet, det forteller seksjonsleder for inntak og formidling, Svein Brattberg. - Foreløpige tall viser at det er 8204...

av admin, 04.03.09

-Småkraft er viktig i miljøkampen

Olje- og energiminister Terje Riis-Johansen mener små vannkraftprosjekter er unnværlige for å nå klimamålene. Tirsdag snakket han til 200 deltagere på et småkraftseminar i regi av Hordaland...

av Torkelsen, Jan H., 03.03.09

Nye kompetansemål for voksne

Vox og Utdanningsdirektoratet har utviklet kompetansemål for voksne som vil være et nyttig verktøy for alle lærere og andre som jobber med voksnes læring: -Kompetansemålene gjør det lettere å tilpasse...

av Torkelsen, Jan H., 03.03.09

Kommunalministeren vil støtte fylkessammenslåing

Kommunal- og regionalminister Manghild Meltveit Kleppa tok i går imot den politiske ledelsen i fra Aust- og Vest-Agder fylkeskommuner for å drøfte sammenslåingen av agderfylkene. I følge...

av Torkelsen, Jan H., 02.03.09

Senterpartiet gir opp å føre sykehusene tilbake til fylkeskommunene

- Å tenkje seg sjukehusa slik dei har utvikla seg, tilbake til fylkeskommunen, tvilar eg på at landsmøtet vil seie vi skal gjere, sier Liv Signe Navarsete, partileder i Senterpartiet til NRK Sogn og...

av admin, 02.03.09

Osebergskipets gåte løst

–I over 100 år har historikere diskutert om det var en slik kontakt. Nå har vi fått et bevis. Alt tyder på at Osebergskipet ble bygget på sørvestlandet i 820. En nesten like stor nyhet er at samtlige...

av admin, 02.03.09

Lista videregående pilotskole på vindmøller

av Torkelsen, Jan H., 02.03.09

Samferdselspolitiker Oksefjell håper på byggestart på Hidra-tunnel i år

I forrige uke ble det kjent at regjeringen nå aksepterer 30 års ferjetilskudd til subsidiering av landfastforbindelser, mot nåværende ordning med kun 15. år. Det innebærer blant annet at Hidra...

av Torkelsen, Jan H., 27.02.09

Skal forske på bortvalg i videregående skole

Finnmark fylkeskommune får 750.000 kroner fra Kunnskapsdepartementet for å forske på hvorfor så mange i Finnmark ikke fullfører videregående skole på normal tid. - Det er positivt at fylkeskommunen...

av Torkelsen, Jan H., 26.02.09

Regionsdirektøren i NSB Eiendom er lei av å vente

- Det er forunderlig at det ikke satses mer. Vi har flere ganger fått inntrykk av at nå skal det satses, og så skjer det ingenting. Regionsdirektør i NSB Eiendom, Gunnar Nøding, er lei av det han...

av admin, 01.01.01

Ny interessant rapport om læringsutbytte i skolen

Forskningsinstitusjonen NIFU STEP har på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet utarbeidet rapporten "Elevenes læringsutbytte: Hvor stor betydning har skolen?" (PDF-utgave her). Den viser at det er ingen...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Vest-Agder AP går for fylkessammenslåing

I helgen holdt Vest-Agder Arbeiderparti årsmøte. Blant representantente var det enstemmig tilslutning til at partiets sju representanter  i fylkestinget, ledet av fylkesvaraordfører Toril Runden, skal...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Fylkeskommunens internett opprettholder høyt besøksantall

Fersk statistikk viser at det ukentlig i februar var mellom 20.000 og 21.000 eksterne besøkende på www.vaf.no - fylkeskommunens internett. Det bekrefter den utviklingen en har hatt siste halvår hvor...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Velkommen til Fylkesmessa 12. mars i Kristiansand

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Kulturrabatt for ungdom - spennende muligheter

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Agderrådets likestillingspris tildelt Tine Sundtoft

Agderrådets arbeidsutvalg besluttet i dag at Agderrådets likestillingspris for 2009 tildeles fylkesrådmann i Vest-Agder fylkeskommune Tine Sundtoft. Formålet med prisen er å yte honnør til mottakeren...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Har du en lærer i deg?

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Positive regnskapstall for fylkeskommunen

De politiske organene i fylkeskommunen skal i tiden fremover behandle årsberetning og årsrapport for fjoråret for fylkeskommunen. Hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø ble i dag orientert om at...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Nye yrkesgrupper inn i skolen

Kunnskapsminister Bård Vegard Solhjell har lansert prosjektet ”Lektor II” som skal føre nye yrkesgrupper inn i skolen. Prosjektet skal gi ansatte i næringslivet mulighet til å formidle kompetansen sin...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Behov for 624 millioner til vedlikehold av fylkesveier

Fra nyttår overtar fylkeskommunene 17 000 km riksvei. Fylkeskommunene får behov for 22,3 milliarder kroner for å sette veiene i akseptabel stand viser en fersk rapport KS har fått Multiconsult til å...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Grunnkompetanseløpet gjennomføres uten forsøksstatus

Vest-Agder fylkeskommune har søkt Utdanningsdirektoratet om forsøksstatus i forbindelse med utprøvingen av søkbare grunnkompetanseløp. Fylkeskommunen har nå fått avslag på...

av Torjussen, Solveig, 01.01.01