• Fylkesordføreren: Color Line er en bærebjelke for Kristiansand havn
  av Torkelsen, Jan H., 30.04.09

  Samferdselsutfordringer sentrale i fylkesordførerens velkomsttale til KrF-landsmøtet

  Les mer
 • av admin, 30.04.09

  Lyngdalsordføreren: -Vi er glad vi har Vest-Agder fylkeskommune

  -Lyngdal kommune har et svært godt forhold til Vest-Agder fylkeskommune. Det er ikke bare en...

  Les mer
 • av admin, 29.04.09

  Ny reiselivsorganisering i Agder-fylkene

  Fylkestinget besluttet i går å bidra til en omorganisering av reiselivet i landsdelen. Det opprettes...

  Les mer
 • av Torkelsen, Jan H., 29.04.09

  Vest-Agder representanter til de fire forskningsetiske komiteene i Helse Sørøst forslått

  Les mer
 • Fylkestinget imponert over nyrenovert Rosfjord Strandhotell
  av admin, 29.04.09

  Fylkestinget imponert over nyrenovert Rosfjord Strandhotell

  Les mer
 • Fylkestingsrepresentant Vidar Kleppe vil ha senket prisene på ungdomskort
  av admin, 29.04.09

  Fylkesordføreren anbefaler ikke tilleggbevilgning til månedskort for ungdom og studenter

  Les mer
 • av admin, 29.04.09

  Fylkesordføreren vil ikke forskuttere økte bevilgninger til Agder Kollektivtrafikk AS

  I en interpellasjon i fylkestinget i dag påpekte Astrid Bekkenes (V) at Norges Bank ved flere...

  Les mer
 • av Torkelsen, Jan H., 29.04.09

  20 millioner kroner fra fylkeskommunen til Mandals kulturhus

  Les mer
 • Fylkestinget klar til å ta imot fire kommuner fra Aust-Agder
  av Torkelsen, Jan H., 29.04.09

  Også ja fra Aust-Agder til fortsatt sammenslåingsforhandlinger

  Les mer

Fjorårsresultat på 34,3 millioner kroner på plussiden

Fylkestinget godkjente i dag Vest-Agder fylkeskommunes driftsregnskap for 2008 med et regnskapsmessig resultat på 34,3 millioner kroner. Samtidig ble fylkeskommunes investeringsregnskap for 2008...

av admin, 28.04.09

Stor kampanje for økt valgkunnskap

Kommunal- og regionaldepartementet samarbeider med to byråer om informasjonskampanjen foran stortings- og sametingsvalget 14. september. -Kampanjen er en stor satsning for å øke velgernes kunnskap om...

av Torkelsen, Jan H., 27.04.09

Spillemidler: 140 millioner kroner mer til idrett

av Torkelsen, Jan H., 24.04.09

Nytt fylkesvegnett - og lovendringar på vegsektoren

Regjeringa la  fredag i statsråd fram forslag til ein del lovendringar for å gjennomføre forvaltningsreforma og overføring av om lag 17 000 kilometer veg til fylkeskommunane og Oslo kommune. Forslaget...

av Torkelsen, Jan H., 24.04.09

Forslag til bruk av forskningsfondene på Agder

I februar startet en arbeidsgruppe bestående av representanter fra Vest- og Aust-Agder fylkeskommuner, Universitet i Agder, Agderforskning, Elkem, NODE- og Eyde-nettverkene, Innovasjon Norge og Norges...

av admin, 24.04.09

Russ og rus – Folkehelseinstituttet advarer

Russefeiring og alkohol henger nøye sammen i manges øyne. Men noen av drikkemønstrene det oppfordres til, særlig styrtdrikking, kan være direkte livsfarlige - særlig for jenter. Folkehelseinstituttets...

av Torkelsen, Jan H., 23.04.09

NM-tur til kristiansandslærling i kjøttfag

Onsdag  ble det klart at Sabba Sadeghian fra Kristiansand går videre til Norgesmesterskapet i finstykking av kjøtt for lærlinger. Han vant Sørlandsmesterskapet i kjøttfag for lærlinger. Det er en åpen...

av Torkelsen, Jan H., 23.04.09

Spillemidler til 56 anlegg i Vest-Agder i 2008

av Torkelsen, Jan H., 22.04.09

På tokt med M/S Gamle Oksøy

12.mai sender Kystdirektør Kirsti Slotsvik (bildet) det gamle fyrvedlikeholdsfartøyet M/S ”Gamle Oksøy” ut på et seks ukers tokt langs norske kysten. Begivenheten er Kystverkets markering av...

av admin, 22.04.09

UiA-suksess viktig for næringslivet

Søkningen til studier ved Universitetet i Agder har økt med over 15 prosent. Universitetet har nest høyest vekst i landet i søkertall Spesielt imponerende er søkningen til fakultet for teknologi og...

av Torkelsen, Jan H., 22.04.09

Økte bevilgninger til fylkesveier?

Ap-landsmøtet vedtok tirsdag med klart flertall at de nye fylkesveiene må få en vekst i bevilgningene på linje med stamveiene, melder nyhetsbyrået ABN. Kulturminister Trond Giske argumenterte sterkt...

av admin, 22.04.09

Ap-landsmøtet: Det offentlige skal betale for tannhelse

Med stort flertall vedtok Arbeiderpartiets landsmøte tirsdag at tannhelse skal finansieres av det offentlige, i likhet med alle andre helsetjenester.  I tillegg ga Ap-landsmøtet tilslutning til at det...

av Torkelsen, Jan H., 21.04.09

Kvikksølvofre vinner frem

-Vi har oppnådd det vi ønsket i denne omgang, sier leder for Tannhelseassistenes forening Gerd Bang-Johansen etter et møte nylig mellom alle berørte parter og Arbeidsdepartementet. Bakgrunnen for...

av Torkelsen, Jan H., 21.04.09

Fylkeskommunenes riksveiovertakelse brennhet tema på AP-landsmøtet

Det er nå henimot åtte måneder til fylkeskommunene overtar ansvaret for en betydelig andel riksveier. - Problemer er at det ikke følger penger med dette ansvaret. Dette er veier som er i svært dårlig...

av Torkelsen, Jan H., 21.04.09

Flere vil undervise

av Torkelsen, Jan H., 21.04.09

Rapport viser stor variasjon i tannhelse

Nordmenns tannhelse varierer kraftig, blant annet avhengig av hvilken aldersgruppe de tilhører. Men tannhelsen har bedret seg over tid i flere grupper. Samtidig finnes det ikke god nok kunnskap om...

av Torkelsen, Jan H., 20.04.09

Gi innspill til "Regionplan Lindesnes 2009"!

Planutvalget for Regionplan Lindesnes 2009 sender nå utkast til plan på bred høring. Planutkastet er skrevet på grunnlag av fire temarapporter, som er utarbeidet av egne arbeidsgrupper. Gruppene har...

av Reed, Lisbeth, 20.04.09

BLEST-prosjektet i Farsund tildelt ferske statsmidler

Farsund kommune er tildelt 900.000 kroner til ny bruk av gamle sjøbuer på Borhaug. Støtten kommer fra kommunal- og regionalminister Magnhild Meltveit Kleppa via Husbankens stedsutviklingsprogram...

av Torkelsen, Jan H., 17.04.09

Styrking av arbeidet med lokal samfunnsutvikling

Lokalsamfunn må være attraktive for at fok skal ønske å flytte til og bo der. De må ha arbeidsplasser, gode tjenester, fritidstilbud og attraktive bolig- og sentrumsmiljø. De må også ha evne til å ta...

av Torkelsen, Jan H., 17.04.09

All tannhelsevirksomhet kan bli offentlig

av Torkelsen, Jan H., 17.04.09

Freder deler av Sørlandske hovedvei

En strekning av Sørlandske hovedvei i Flekkefjord og Kvinesdal er blant de elleve første veiene som nå får status som vernede kulturminner. -De gamle veiene gir et veldig godt innblikk i hvordan vi...

av Torkelsen, Jan H., 17.04.09

Ja til fortsatt revisjon i egen regi

Kontrollutvalget har i møte 2. april vedtatt å anbefale fylkestinget å videreføre dagens ordning med egen fylkesrevisjon. Som bakgrunn for kontrollutvalgets vedtak ligger en utredning ført i pennen av...

av Torkelsen, Jan H., 17.04.09

Snart søknadsfrist for spennende stilling i landsdelssammenheng

Agderrådet har tatt initiativ til et kommunikasjonsprosjekt som samler offentlige og private aktører på Sørlandet med en felles ambisjon om å styrke profileringen av landsdelen. Målet er å bedre...

av Torkelsen, Jan H., 15.04.09

Sirdalselev på skiskytterlandslag

Like før påske ble det klart at Karoline Birkeland fra Sirdal videregående skole er blitt tatt ut på landslaget for yngre junior kvinner. -Det var veldig gøy å bli tatt ut på landslaget. Det var...

av Torkelsen, Jan H., 15.04.09

Vårkonsert på Vågsbygd videregående skole 23. april

Musikklinjen ved Vågsbygd videregående skole i Kristiansand har levert en rekke svært gode opplevelser for mange tilhørere opp gjennom årene. I år igjen arrangeres den årlige vårkonserten. Den kan...

av Torkelsen, Jan H., 15.04.09

To Vågsbygdelever til Fysikk-OL i Mexico!

av Torkelsen, Jan H., 15.04.09

Dag Otto Lauritzen med på Tour de Sirdal

Hele tredje klasse på Sirdal videregående skole er i år med å arrangere Tour de Sirdal. Også i år er det ett prosjekt i forbindelse med skolefaget ”ledelse og instruksjon”. I år får elevprosjektet...

av Torkelsen, Jan H., 15.04.09

Lønnsforhandlingene for fylkeskommunene i gang

I dag startet lønnsforhandlingene i Kommunenes hus. KS´ forhandlingsområde er det største i offentlige sektor og nest størst på landsbasis. Det omfatter alle landets kommuner og fylkeskommuner...

av Torkelsen, Jan H., 15.04.09

Fylkesutvalget i Vest-Agder vil ha i gang en prosess for fylkessammenslåing

Aust-Agder og Vest-Agder fylkeskommuner ble i 2008 enige om å videreføre en prosess for å vurdere en eventuell fylkessammenslåing. Et diskusjonsnotat har vært drøftet i politiske partier på...

av Torkelsen, Jan H., 14.04.09

Ny satsing for bedre mobildekning i Agder-fylkene

Vest-Agder fylkeskommune og Aust-Agder fylkeskommune er sammen prosjekteier for prosjektet ”Bedre mobildekning på Agder” som drives av Det Digitale Agder. Formålet er å kartlegge områder uten full...

av Torkelsen, Jan H., 14.04.09

550.000 kroner til Ungt Entreprenørskap Agder

Fylkesutvalget fulgte i dag opp et vedtak i fra hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø om at Vest-Agder fylkeskommune skal gi Ungt Entreprenørskap Agder et tilskudd på 550.000 til delvis...

av Torkelsen, Jan H., 14.04.09

Konsesjon til Agder Energi for nye dammer og økt regulering i Åseral

Fylkesutvalget imøtekom i dag en søknad fra Agder Energi om utbygging av nye dammer og økt regulering av Skjerkevatn i Åseral kommune. Konsesjonen omfatter bygging av to nye dammer ved Skjerkevatn og...

av Torkelsen, Jan H., 14.04.09

AP i fire sørøstlandsfylker sammen om samferdselskrav

Kommende helg arrangeres Arbeiderpartiets landsmøte. I følge NRK-Sørlandet vil Arbeiderpartiets fylkeslag i Telemark, Vestfold og Agder-fylkene fremme felles innspill til partiprogrammet. Et av disse...

av Torkelsen, Jan H., 14.04.09

Skal gjøre lærerne klimakloke

av admin, 06.04.09

Vest-Agder har stor mengde fyrstegongsveljarar

Om lag 3 528 000 personar har røysterett ved årets stortingsval. Av desse er 628 000 over 67 år, 245 600 er fyrstegongsveljarar og 164 100 er norske statsborgarar med innvandrarbakgrunn. I det...

av Torkelsen, Jan H., 02.04.09

Belønningsordninga: Vil forhandle med Kristiansand

-Vi er nøydd til å gjere langt meir i åra som kjem for å dempa privatbilbruken i dei største byområda og for å gje folk gode og miljøvennlege alternativ. Belønningsmidlane frå staten er difor dobla i...

av Torkelsen, Jan H., 02.04.09

Perfect Move fra Agder tok 3.plass i Studentbedrift NM

Perfect Move tok hjem en historisk 3.plass under NM for Studentbedrifter 2009. Bedriften utmerket seg med høy kvalitet på alle ledd og juryen satte pris på folkehelse i form av forebygging i stedet...

av Torkelsen, Jan H., 02.04.09

40 nye deltakere på Female Future Agders tredje runde

I mai måned starter et nytt Female Future Agder program. Det var 117 søkere, og 40 deltakere er nå valgt ut etter at det er gjennomført intervjuer. Female Future har pågått siden 2004 og totalt 80...

av admin, 01.04.09

Lokaltog Vennesla- Kristiansand kan bli aktuelt om noen år

Firmaet Railconsult har i en rapport utarbeidet for Areal- og transportprosjektet i Kristiansand sett på forutsetningene for å igangsette lokaltogkjøring mellom Kristiansand og Vennesla og...

av Torkelsen, Jan H., 01.04.09

Fylkespolitisk uenighet om fredning av Ny-Hellesund

Fylkeskonservator Frans-Arne Stylegar fattet i midten av mars vedtak om midlertidig fredning av Ny-Hellesund i Søgne. Fredningen omfatter hele uthavnen med bebyggelse og tilhørende kulturlandskap....

av Torkelsen, Jan H., 01.04.09

Fjorten partier stiller til stortingsvalg i Vest-Agder

Da fristen for innlevering av partilister til årets stortingsvalg gikk ut ved midnatt var det innkommet fjorten lister til politisk sekretariat i Vest-Agder fylkeskommune. Alle de sju partiene som...

av Torkelsen, Jan H., 01.04.09

Tannhelsetjenestens kompetansesenter sør åpnes snart

Agder-fylkene, Telemark, Vestfold og Buskerud kan nå se frem til åpningen av det nye Tannhelsetjenestens kompetansesenter sør som finner sted om ikke lenge. Senteret som ligger i flotte lokaler på...

av Torkelsen, Jan H., 31.03.09

Lesevenner i Vest-Agder

av admin, 31.03.09

Stortinget behandler Hidra Landfast-prosjektet til høsten

I følge fylkestingsrepresentant Sigmund Oksefjell (SP) er samferdselsminister Liv Signe Navarsete (SP) svært positiv til Hidras planer om å få til en fastlandsforbindelse. Oksejell opplyste nylig...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Doktorgrad til ansatt ved Søgne videregående skole

Unni Wathne, som er ansatt ved Søgne videregående skole, har oppnådd graden Philosophiae doctor (ph.d.) i matematikk-didaktikk. Hun forsvarte sin avhandling torsdag 2. april og mottok hyllest både for...

av admin, 01.01.01

Politisk ja til sponsing av Ungdommens Kulturmønstring i Vest-Agder

Ungdommens Kulturmønstring, Vest-Agder vurderer å kunne åpne opp for eventuelle sponsorer og samarbeid med næringslivet i fylket. Det er mottatt henvendelse fra en bank som er interessert i å vurdere...

av admin, 01.01.01

1,1 millioner kroner til tiltak for barn og unge i Kristiansand

Kristiansand får 1,1 millioner kroner fra årets bevilgning fra Barne- og likestillingsdepartementets tilskuddsordning til barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn. Av dette er over 750.000 kroner...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Mandals-elever møter Sveriges Kronprinsesse

I dag skal 4 elever fra Mandal videregående skole møte HKH prinsesse Victoria av Sverige, de europeiske ambassadørene, EU kommisjonens formann og en rekke andre politiske aktører. Dette fordi de 4...

av Macdonald, Cheryl, 01.01.01

Spennende nasjonalt kurs i Kristiansand i regi av Norsk Tannpleierforening

I slutten av mai ønsker Norsk Tannpleierforening avdeling Vest-Agder velkommen til fagkurs i god, gammel sørlandsidyll i Kristiansand. Clarion Hotel Ernst, midt i byen, danner rammen for fagkurset....

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

28. april har fylkestingene på Agder fylkessammenslåing på dagsorden

I går drøftet en av komiteene i Aust-Agder fylkesting spørsmålet om det skal settes i gang en prosess for fylkessammenslåing. Bare Fremskrittspartiet var imot. 14. april ble tilsvarende spørsmål...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Sørlandets Litteraturpris 2009 deles ut torsdag

Sørlandets Litteraturpris 2009 deles ut på Verdens Bokdag torsdag 23. april kl. 19.00på Kristiansand folkebibliotek. De nominerte forfatterne er: Gaute Heivoll - «Himmelarkivet», Pål Hetland - «Quart,...

av admin, 01.01.01

Avtaler med kommunene viktige for samarbeidet

I 2007 ble det startet en prosess for å inngå fireårige samarbeidsavtaler med de enkelte kommunene i fylket. Formålet med avtalene er å styre oppmerksomhet og ressurser til de viktigste prosjektene...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Women in business: Skandinavisk konferanse 27.-28. mai i Arendal

Sett av dagene 27.-28. mai til årets skandinaviske konferanse! Møt dine kollegaer og gründere fra Norge, Sverige og Danmark til en to dagers berikende opplevelse helt sør i Norge. Arrangør er...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

UiA til topps i teknologi og realfag

Universitetet i Agder ligger helt i norgestoppen når det gjelder søkere til teknologi og realfagsstudier. Antall søkere til ingeniørutdanning har økt med 50 prosent.følge tall fra Samordna opptak 2009...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Fylkeskommunen opprettholder dagens revisjonsordning

I en lovendring i 2003 ble det gitt anledning til å konkurranseutsette hele eller deler av kommunal og fylkeskommunal revisjon. I 2007 besluttet fylkestinget at det skulle gjennomføres en utredning...

av admin, 01.01.01

Fylkeskommunen aksjonær i ”Senter for internasjonalt kultursamarbeid AS”

I 2005 ga fylkeskommunen politisk støtte til etablering av et senter for internasjonalt kultursamarbeid. I dag var saken igjen på dagsorden i fylkestinget hvor det ble besluttet at fylkeskommunen skal...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Fylkeskommunene må få mer innflytelse på fremtidige transportplaner

I forrige uke godkjent Regjeringen i statsråd hvordan 17000 kilometer med til dels kraftig forfalte veier ved nyttår skal overføres til fylkeskommunene. Totalt får fylkeskommunene ansvar for 44 200...

av admin, 01.01.01

Endring av møtedato for fylkesutvalgets møte i mai.

Dato for fylkesutvalgets møte er endret fra 12. til 19. mai. Møtested er utvalgssalen i fylkeshuset.

av Mjåland, Solfrid G., 01.01.01