• Show når morgendagens utslippsfrie biler kommer til Kristiansand
  av Torkelsen, Jan H., 21.12.11

  Show når morgendagens utslippsfrie biler kommer til Kristiansand

  Les mer
 • av Siv Hemsett, 18.06.09

  Seminar om EU's Maritime Politikk 10. juni i Sørlandets Kunnskapspark

  Sørlandets Europakontor inviterer til seminar om EU's Maritime Politikk 10. juni, med bl.a. følgende...

  Les mer
 • av Torkelsen, Jan H., 02.06.09

  Kulturkortet ”tar av”

  -Nytt og utvidet innhold i kulturkortet i Vest-Agder har gjort det interessant for ungdom å ha dette...

  Les mer
 • av Macdonald, Cheryl, 29.05.09

  Penger til Sjøfartsmonument i Kristiansand

  Les mer
 • av Macdonald, Cheryl, 29.05.09

  Flere blir i skolen pga vellykket prosjekt

  I sitt siste møte fikk hovedutvalget for kultur og utdanning i Vest-Agder fylkeskommune (HKU)...

  Les mer
 • - Regjeringen må prioritere nasjonal transportplan!
  av Torkelsen, Jan H., 29.05.09

  Økning i passasjertrafikk på Nodeland stasjon - tilbudet forlenges

  Les mer
 • Regjeringen åpner for bærbar PC
  av Torkelsen, Jan H., 29.05.09

  30 prosent har levert eksamen på data i vår

  207 000 elever har så langt avlagt eksamen i grunnskolen og videregående opplæring. Av disse har 59...

  Les mer
 • Spennende naturlostur første pinsedag
  av Torkelsen, Jan H., 28.05.09

  Spennende naturlostur første pinsedag

  Søndag 31. mai - første pinsedag er det et spennede tilbud til de som vil delta i naturlosturen, Da...

  Les mer
 • Det skal velges råd for funksjonshemmede
  av Torkelsen, Jan H., 28.05.09

  Fylkeseldrerådets vårkonferanse med hovedfokus på samhandlingsreformen

  Les mer

Overskudd for Stiftelsen Lindesnes Fyrmuseum

Stiftelsen Lindesnes Fyrmuseum ble opprettet i 1992 som en følge av behovet for å håndtere den store publikumstilstrømningen til fyrområdet og behovet for å ivareta Lindesnes Fyrstasjon som...

av Torkelsen, Jan H., 28.05.09

Husflidkunnskap spredd til mange skoleelever i Vest-Agder

Vest-Agder fylkeskommune inngikk i 2006 en samarbeidsavtale med Norges Husflidslag om å bidra økonomisk til en 25 prosent stilling i Vest-Agder. Innenfor denne stillingsprosenten er det prioritert at...

av Torkelsen, Jan H., 28.05.09

Spennende utviklingsmuligheter i ny plan for vekstkommunen Vennesla

Vennesla kommune har vedtatt å sette i gang rullering av kommuneplanens samfunnsdel og arealdel. Planprogrammet legger opp til en planperiode fra 2010 til 2020. Fylkeskommunens hovedutvalg behandlet...

av hoved.aspx?m=8&amid=21064, 27.05.09

Ikke penger til dokksikring på Bredalsholmen i år

Hovedutvalg for næring, samferdsel og miljøbehandlet i dag en søknad fra Bredalsholmen Dokk og Fartøyvernsenter i Kristiansand om å få fylkeskommunen til å dekke en andel av kostnadene til...

av Torkelsen, Jan H., 27.05.09

Gode resultater fra felles bibliotekprosjekt for hele Agder-regionen

e-bibAgder er et felles bibliotekprosjekt for hele Agder-regionen. Aust- og Vest-Agder fylkeskommuner, Universitetsbiblioteket i Agder, bibliotekene i alle Agder-kommunene, samt en del bibliotekarer i...

av Torkelsen, Jan H., 27.05.09

Samferdselspolitikerne ønsker samordning mellom bestillingstransport og TT-kjøring

Hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø støttet i dag et opplegg for og oppstart av prøveprosjektet: ”Samordning av bestillingstransport og TT-transport”. Målet er å få til et mer tilgjengelig...

av Torkelsen, Jan H., 27.05.09

Tariff 2009: Meklingen er stilt i bero

I meklingen gjenstår fortsatt uavklarte spørsmål omkring ny offentlig tjenestepensjon. Etter to døgns meklingsinnspurt har meklingsmannen i samråd med partene derfor valgt å stille meklingen i bero,...

av Torkelsen, Jan H., 27.05.09

Fylkeskommunen blir vannregionmyndighet

-Fylkeskommunen får nye utfordringer når den blir vannregionmyndighet og får ansvar for friluftsliv og forvaltning av høstbare arter, sa statssekretær Heidi Sørensen på en konferanse for...

av Torkelsen, Jan H., 27.05.09

Hvordan fremme likestilling og hindre diskriminering?

Barne- og likestillingsdepartementet har i samarbeid med partene i arbeidslivet laget en veileder for arbeidslivet. Formålet er å lette arbeidet for virksomhetene med den lovfestede aktivitets- og...

av admin, 26.05.09

Nytt kompetansesenter for tannhelsetjenesten i region Sør er åpnet

Statssekretær Rigmor Aasrud sto i går for åpningen av et nytt regionalt kompetansesenter for tannhelsetjenesten i Arendal. Det omfatter fylkeskommunene: Vest-Agder, Aust-Agder, Telemark, Vestfold og...

av Torkelsen, Jan H., 26.05.09

Økt skatteinngang til og med april

Statistisk Sentralbyrå har publisert nye skattetall for kommuner og fylkeskommuner som samlet viser en inngang for årets første 4 måneder på 42,8 milliarder kroner. Dette er en økning i forhold til...

av Torkelsen, Jan H., 25.05.09

Regjeringen sikrer idrettsanlegg i Kristiansand, Songdalen og Audnedal

I regjeringens tiltakspakke mot arbeidsløshet er det bevilget 250 millioner til bygging av idrettsanlegg for blant annet å bidra til at flere i bygg- og anleggsbransjen får jobb. I Vest-Agder tildeles...

av admin, 25.05.09

Nytt fremstøt i Oslo for sammenkoblingen av Sørlandsbanen og Vestfoldbanen

Norges beste jernbaneprosjekt, Sørvestbanen, er ikke omtalt i forslaget til Nasjonal Transportplan 2010-2019. Sørvestbanen er navnet på sammenslåingen av Sørlandsbanen og Vestfoldbanen. Denne banen og...

av Torkelsen, Jan H., 20.05.09

Listerkonferansen 2009 retter søkelyset på fremtidens industri

Listerkonferansen arrangeres i år for tredje gang. Den vil i år gå over to dager, torsdag 11. og fredag 12. juni på Lista Flypark. Også i år rettes blikket utover og fremover. Industrien er midt inne...

av Torkelsen, Jan H., 20.05.09

Kreativ utfoldelse i Fritt valg på Odderøya fyr

av Eriksen, Eva-Kristin, 20.05.09

Elevundersøkinga 2009 viser mindre mobbing

Elevundersøkinga 2009 viser at det er litt færre elevar som seier at dei blir mobba på skulen. Talet på dei som seier at dei blir diskriminerte på grunn av nasjonalitet, er også lågare. Den årlege...

av admin, 20.05.09

KS vil ha en forpliktende plan for å ta igjen manglende veivedlikehold

Kommunal Rapport melder i dag at mange i fylkeskommunene er opprørt over at det ikke gis garantier fra statlig hold for mer penger til å bedre veistandarden i årene som kommer. Fra årsskiftet overtar...

av Torkelsen, Jan H., 20.05.09

Prosjektrammen for ny Tangen videregående skole må økes

I en økonomisk rapport som i disse dager legges frem for politisk behandling i de fylkespolitiske organene orienterer fylkesrådmann Tine Sundtoft om prognosene for byggeprosjektet av ny Tangen...

av Torkelsen, Jan H., 20.05.09

Energi- og kompetanseprosjekt med skole i Kenya kan bli utvidet

Våren 2006 fikk Kvadraturen skolesenter i Kristiansand ressurser til å starte opp et utviklingssamarbeid omkring undervisning og bruk av solceller til produksjon av elektrisk energi. Samtidig hadde...

av Torkelsen, Jan H., 19.05.09

Åseral, Audnedal, Hægebostad og Sirdal får 2,8 millioner kroner til infrastrukturprosjekter

Kommunene: Åseral, Audnedal, Hægebostad og Sirdal ble i perioden 2004 til 2006 tilført rundt 16 millioner kroner i næringsrettede midler til regional utvikling. Midlene er en kompensasjon for økt...

av Torkelsen, Jan H., 19.05.09

Framtidens byer reduserer klimautslippene med 35 prosent

I dag avholdes det møte mellom staten og de tretten byene som er tilsluttet Framtidens byer. Kristiansand er en av disse. De tretten byene har utarbeidet handlingsprogram for sitt arbeid i Framtidens...

av Torkelsen, Jan H., 19.05.09

Kommuneproposisjonen betydning for Vest-Agder

Kommuneproposisjonen ble lagt fram 15. mai. For å gi kommunesektoren større trygghet med hensyn til egne inntekter, varslet regjeringen i forbindelse med utarbeidelsen av tiltakspakken, at sektoren...

av Macdonald, Cheryl, 19.05.09

E39 Vigeland-Osestad foreslås anlagt i perioden 2010 til 2013

Statens vegvesen legger nå frem sitt forslag til Handlingsprogram for riksveger i perioden 2010 – 2019. Det sendes nå på høring blant annet til fylkeskommunene. Vegvesenets programforslag bygger på...

av Torkelsen, Jan H., 19.05.09

Alexander Rybak kommer til Sørlandske Sommernetter

-Vi i Sørlandske Sommernetter gleder oss til konserten i Kjuttavika i Kristiansand Dyrepark 14.august klokken 20:00. Den suverene vinneren av Grand Prix-finalen Alexander Rybak kommer sammen med...

av Torkelsen, Jan H., 18.05.09

Nasjonal rundreise med ny naturmangfoldlov

av Torkelsen, Jan H., 18.05.09

Brokke – Suleskard forbindelsen er nå åpnet

Brokke – Suleskarveien, som forbinder Sirdal i indre Vest-Agder med Brokke i indre Aust-Agder ble åpnet lørdag 16. mai, melder Suleskarveien-prosjektet og Sirdalsferie. Opprinnelig skulle veien åpnes...

av Torkelsen, Jan H., 18.05.09

6,9 milliardar kroner ekstra til fylkeskommunane for å overta riksveg og ferjesamband

-Fylkeskommunane vil frå 2010 bli den nye store vegeigaren i Noreg. Regjeringa legg no fram eit økonomisk opplegg som set fylka i stand til å løyse denne oppgåva. Fylkeskommunane vil få meir midlar...

av Torkelsen, Jan H., 15.05.09

Forvaltningsreforma gir fylkeskommunane meir pengar

7,4 milliardar kroner følgjer med dei nye oppgåvene fylkeskommunane får i samband med forvaltningsreforma. -Vi får no på plass eit godt økonomisk opplegg for reforma. Særleg er det viktig at...

av admin, 15.05.09

Fylkesvaraordføreren sterkt ut mot eventuell nedklassifisering av Kjevik

-Agderfylkene aksepterer overhode ikke at Kristiansand lufthavn Kjevik blir nedklassifisert så dramatisk fordi staten har organisert sin virksomhet slik at AVINOR ikke er i stand til å utvikle...

av Torkelsen, Jan H., 15.05.09

Viking Rally ga faglig påfyll for lærere og elever

Da Viking Rally rullet over veiene fra Stavanger, via Kristiansand til Stavanger med flere toppmoderne nullutslippsbiler, handlet det ikke bare om et billøp. Mye av hensikten var å spre kunnskap,...

av Torkelsen, Jan H., 15.05.09

-Flott at sørlandsindustrien gjør seg gjeldende på verdens største oljemesse

I en sørlandsdelegasjon som nylig besøkte vedens største oljemesse ”The Offshore Technology Conference” i Housten i Texas deltok fylkesordfører Thore Westermoen og rådgiver Kenneth Andresen fra...

av Torkelsen, Jan H., 14.05.09

Fylkeskommunene presser på for å få gjennomslag for jernbaneprosjekter

Mandag avsluttet transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget sine høringer om Nasjonal transportplan med blant annet å motta innspill fra alle fylkeskommunene. Flere fylkeskommuner trakk frem...

av Torkelsen, Jan H., 14.05.09

Agderfylkene blir en av sju forskningsfondregioner i landet

For å styrke forskning og innovasjon i hele landet ble det i statsbudsjettet for 2009 vedtatt å opprette regionale forskningsfond med en fondskapital på 6 milliarder kroner. Kunnskapsdepartementet har...

av Torkelsen, Jan H., 13.05.09

Arkeologisk ”storfangst” på Lista

Det er ikke hver dag arkeologene finner spor fra hele Listas lange forhistorie i ett og samme område i løpet av én dag. Men det var nettopp det som skjedde Fylkeskonservatorens arkeologer for få dager...

av Stlegar, Frans-Arne, 13.05.09

Kystlandskapet i Listerregionen valgt som et av ti nasjonale verdiskapningsprosjekter

Prosjektet Sørnorsk kystkultur i Farsund kommune er valgt ut som et av 10 satsningsområder innenfor det nasjonale verdiskapningsprogrammet. Det er gode nyheter for den unike naturarven på Lista og...

av Stylegar Frans-Arne, 13.05.09

Skandinavisk gründerkonferanse i Arendal 27. og 28. mai

Onsdag 27. og torsdag 28. mai inntar gründere fra tre land Arendal sentrum. Anledningen er en to dagers oppstartskonferanse for det EU-støttede prosjektet Women in Business. Foredragsholdere som Elin...

av Torkelsen, Jan H., 13.05.09

Nytt nettsted - godtur.no

av admin, 13.05.09

Optimistisk Jerbaneforum Sør-leder etter NTP-høring

Leder for Jernbaneforum Sør, Oddvar Skaiaa (KrF) er, i følge Agderposten, positiv etter Nasjonal Transportplan (NTP)-høringen i Stortinget i går. - Jeg så at mange nikket rundt meg når jeg snakket om...

av Torkelsen, Jan H., 12.05.09

Frihavnsdager i Kristiansand med liv og røre, skjemt og alvor

Nattkonsert ved Sørlandske Sommernetter, Vest-Agder-museets store museumsdag, åpne skip: Fullriggeren Sørlandet, M/S Gamle Oksøy og M/S Sjøkurs, kveldskonsert med Lars Martin Myhre, utstillinger og...

av admin, 11.05.09

Uendret terskelverdi for offentlige innkjøp

Grensen for når en offentlig innkjøper må gjennomføre en anbudskonkurranse blir ikke hevet nå. Den blir dermed stående på 500.000 kroner. Det blir heller ikke innført forenklet kunngjøringsplikt for...

av Torkelsen, Jan H., 11.05.09

Nytt fremstøt for sammenkobling av Sørlandsbanen og Vestfoldbanen

I dag møter landets fylkeskommuner Stortingets Transport- og kommunikasjonskomite for å komme med innspill til Nasjonal Transportplan for perioden 2010 til 2019. Et sentralt tema for representantene...

av admin, 11.05.09

Sørlandet trenger mer risikokapital og utviklingsmidler

I fjor fikk Vest-Agder fylkeskommune tildelt en endelig ramme på 27,39 millioner kroner fra statsbudsjettets såkalte 551-midler til næringsformål. I en rapport om bruken av midlene skriver...

av admin, 08.05.09

Nyhet i år i Naturlos – fotokonkurranse!

I forbindelse med Naturlos 2009 arrangeres det i år for første gang en fotokonkurranse. Du oppfordres til å sende inn foto fra naturlosturen som du er med på. Naturlos er et organisert opplegg for...

av admin, 08.05.09

Rekordinnvandring til Vest-Agder i fjor

Statistisk sentralbyrå la i går frem tallene for inn og utvandring til og fra Norge i 2008. Det ble registrert rekordtall med 67 000 innvandringer og 24 000 utvandringer til og fra Norge i 2008. Av...

av admin, 08.05.09

Energiseminarer under EVS Viking Rally arrangementet

I forkant av det store Viking Rally arrangementet i Tresse i Kristiansand tirsdag 12. mai arrangeres det også to seminarer. Klokken 12.00 møtes realfaglærere i Strandpromenden - et nabohus til Tresse...

av admin, 07.05.09

Vel 27,6 millioner i spillemidler til Vest-Agder

Regjeringen har for 2009 avsatt 779 millioner kroner til fordeling av spillemidler. Det er fylkeskommunene som avgjør hvordan midlene skal prioriteres i forhold til innkomne søknader. Av den nasjonale...

av admin, 06.05.09

Spennende nettsatsinger i Kulturminneåret 2009

Vest-Agder fylkeskommune deltar i Kulturminneåret 2009 med et eget arrangement Frihavnsdagene 2009 og gjennom deltakelse i andre prosjekter initiert av sekretariatet for Kulturminneåret 2009 og...

av Torkelsen, Jan H., 06.05.09

Vidar Ose har tatt over som samferdselssjef i Vest-Agder

Samferdselssjefen i Vest-Agder heter nå Vidar Ose. Han er kristiansander, 53 år og har vært ansatt i fylkeskommunen fra 1991 med forskjellige oppgaver innenfor samferdsel og beredskap/...

av Torkelsen, Jan H., 06.05.09

Kryssingsspor på Sørlandsbanen vert lengre

Sju til ni kryssingsspor på Sørlandsbanen vest for Kristiansand er tenlege til forlenging når godstogkapasiteten på strekninga skal aukast. Først ut er Ualand kryssingsspor i Lund kommune i Rogaland,...

av Torkelsen, Jan H., 05.05.09

I dag starter mekling om pensjon for kommune- og fylkeskommuneansatte

Tarifforhandlingene i kommunesektoren, som omfatter ansatte i fylkeskommunene og kommunene, ble brutt på et møte mellom 30. april. -Bruddet skyldes ene og alene pensjon, sier forhandlingsleder Per...

av Torkelsen, Jan H., 04.05.09

Invitasjon til kurs for kvinner med etnisk minoritetsbakgrunn

Norsk Folkehjelp og LOs lokalutvalg for familiepolitikk og likestilling inviterer til ”Kvinner Kan - et kursprogram for deltakelse, mestring, innflytelse, likestilling og nettverksbygging- trinn 1.”...

av admin, 30.04.09

Det yrer av liv på Søgne videregående skole

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Mer tid og ressurser i tannhelsetjenesten til dem som trenger det mest

Den offentlige tannhelsetjenesten i Vest-Agder har fra og med 2009 forlenget standard innkallingsintervall mellom hver ordinær undersøkelse hos tannlege eller tannpleier for de prioriterte gruppene i...

av admin, 01.01.01

Internasjonal skrivekonkurranse for ungdom

Europarådet fyller 60 år. I den anledning inviteres barn og ungdom mellom 10 og 18 år til en skrivekonkurranse. Det blir kåret en vinner fra hvert av Europarådets 47 medlemsland. Tema for...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Frihavnsdagene 2009 er fylkeskommunens hovedbidrag til Kulturminneåret

Miljøverndepartementet og Kirke- og kulturdepartementet har tildelt Norges Kulturvernforbund hovedansvaret for å planlegge og gjennomføre Kulturminneåret 2009 som en satsing for hele kulturminnevernet...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Elevene ble hørt!

Et enstemmig hovedutvalg for kultur og utdanning (HKU) i Vest-Agder fylkeskommune vedtok i dag å starte opp utstillingsdesign ved tangen videregående skole. Dermed kunne 6 lykkelige jenter slippe...

av admin, 01.01.01

Flere millioner kroner til bygningsvedlikehold på Sørlandsbanen

Jernbaneverket pusser nå opp en rekke av bygningene langs Sørlandsbanen. Det er både stasjonsbygninger og andre jernbanebygninger som nå får et svært kjærkomment og nødvendig vedlikehold. Arbeidene...

av hoved.aspx?m=8&amid=20494, 01.01.01

Jeg ønsker å løfte fram glød og engasjement!

Etter to-tre uker i rektorstolen på Kvinesdal videregående skole er Mats Alvheim klar for et lite intervju. - Dette ser spennende ut, sier han smilende. Det er mye bra folk her, og elevene virker...

av admin, 01.01.01

Fortiden til Vest-Agder frem i lyset

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Verneverdige kirker skal brannsikres

Gjennom regjeringens tiltakspakke er det stilt til rådighet 77 millioner kroner til brannsikring. Av dette er ca. 20 mill. avsatt til slokkeanlegg på viktige kirker. Fire kirker i Vest-Agder har fått...

av Stylegar, Frans-Arne og Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Norge skal være universelt utformet innen 2025

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Ønsker millioner fra staten til likestillingsprosjekter

I følge NTB ber Likestillingssenteret ved Universitetet i Agder staten om flere millioner kroner til prosjekter som skal kartlegge og forbedre sosiale forhold på Sørlandet. -Agderfylkene utbetaler...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Høyre vil ikke at fylkeskommunene skal overta riksveier

Regjeringen har bestemt seg for å overføre veier til fylkene. - Høyre er kritisk til dette fordi det ikke følger penger til vedlikehold med, sier Trond Helleland, medlem i transport- og...

av admin, 01.01.01

Vil vekke gründerånden i Sirdal

Sirdal Nyskapingssenter, som fylkeskommunene er med å drifte, lanserer nå ”Dorgaprisen – du er i spranget”. Det handler om en idekonkurranse med premier for inntil 60.000 kroner. Ideen kan være et...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01