• Fylkesutvalget tar initiativ til innføring av gassbusser i Kristiansand
  av Torkelsen, Jan H., 16.10.09

  Fylkesutvalget tar initiativ til innføring av gassbusser i Kristiansand

  Les mer
 • Politisk ja til sponsing av Ungdommens Kulturmønstring i Vest-Agder
  av admin, 22.09.09

  Vest-Agder hjem fra UKM med stipend og ære

  Deltakerne fra Vest-Agder som har kjempet om heder og ære på landsmønstringen i Ungdommens...

  Les mer
 • av admin, 10.09.09

  Fordeling av spillemidler 2009-2012

  I sitt siste møte vedtok hovedutvalget for kultur og utdanning (HKU) en fordeling av spillemidler...

  Les mer
 • Du kan stemme allerede fra 1. juli
  av Torkelsen, Jan H., 01.07.09

  Du kan stemme allerede fra 1. juli

  Les mer
 • av Torkelsen, Jan H., 30.06.09

  Ny møteplass på europeisk nivå for lokalt og regionalt folkevalgte

  I juni 2008 besluttet EFTA Ministermøte at det skal etableres et rådgivende forum for lokalt og...

  Les mer
 • Går inn for å bidra med 28 millioner kroner til Skråveiutbygging i Farsund
  av admin, 29.06.09

  Viktig etappemål nådd for Skråveiprosjektet i Farsund

  Før helgen kunne arbeiderne som lager tunnel under Kårsbakk på det nye viktige veianlegget Skråveien...

  Les mer
 • Flekkefjord videregående skole støtter Dina-stiftelsen
  av Torkelsen, Jan H., 29.06.09

  Flekkefjord videregående skole støtter Dina-stiftelsen

  Dina-stiftelsen driver både et senter for misbrukte jenter og et for foreldreløse gutter i Goma. På...

  Les mer
 • av Torkelsen, Jan H., 29.06.09

  IA-evaluering viser økt pensjoneringsalder i fylkeskommunene

  IA-avtalen - inkluderende arbeidslivsavtale - har hatt en positiv effekt både på sykefravær og å...

  Les mer
 • Mer restriktiv kjøpesenterpolitikk?
  av hoved.aspx?m=8&amid=22068, 29.06.09

  Store skogarealer blant annet i Vest-Agder er vernet

  Les mer

Ti prosent rabatt i bomstasjonene i Lister med AutoPASS

Samferdselsdepartementet har sluttet seg til en anbefaling fra Statens vegvesen om at kunder med AutoPassbrikke skal gis ti prosent rabatt ved passeringer hos andre bompengeselskaper enn det de er...

av Torkelsen, Jan H., 26.06.09

223.000 kroner fra Eilert Sundt-russen til Kreftforeningen

-Vi har slått alle russekullene før oss med denne aksjonen og vi utfordrer neste års russ til fortsatt å støtte Kreftforeningen i det utrolig viktige arbeidet de gjør. Arbeidet som foreningen står for...

av admin, 25.06.09

Stabilt museumsbesøk nasjonalt – økende i Vest-Agder

De norske musene hadde over ti millioner besøk i 2008. Museumsbesøkene lå dermed på det samme høye nivået som i 2007. Halvparten av landets fylker hadde besøksvekst og halvparten nedgang. Vest-Agder...

av Torkelsen, Jan H., 25.06.09

Deltar i samarbeidsavtale for tilbud til personer med lesevansker

Hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø besluttet i dag at Vest-Agder fylkeskommune skal inngå en samarbeidsavtale med Leser søker bok. Det er en allianse som jobber for at alle skal ha tilgang...

av Torkelsen, Jan H., 24.06.09

Innsigelse til kommunedelplan for Kjellandsheia i Søgne

Fylkeskommunen har mottatt kommunedelplan for Kjellandsheia i Søgne til behandling. Planen skal bidra til å møte Søgne kommunens langsiktige utbyggingsbehov. Hovedutvalg for næring, samferdsel og...

av Torkelsen, Jan H., 24.06.09

Nytt felles merkevarebyggingsprosjekt for bibliotekene på Agder

Hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø besluttet i dag at Vest-Agder fylkeskommune skal delta i prosjektet Biblioskopet. Biblioskopet er et toårig, regionalt merkevarebyggingsprosjekt. Deltakere...

av Torkelsen, Jan H., 24.06.09

Mer enn 11500 deltok på Stiftelsen Arkivets arrangementer i fjor

Hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø ble i dag presentert for Stiftelsen Arkivets årsrapport for 2008. Den viser at stiftelsen i fjor oppnådde et samlet besøkstall på omvisninger på 6 785...

av Torkelsen, Jan H., 24.06.09

Nesten fire millioner kroner til bedret tilgjengelighet til kollektivtransport

Staten opprettet i 2006 en tilskuddsordning der kommunesektoren kan søke midler til delfinansiering på opptil 75 prosent til tiltak som gjør kollektivtransporten tilgjengelig for funksjonshemmede....

av Torkelsen, Jan H., 24.06.09

Assisterende fylkesrådmann Tore Berntsen konstitueres i stilling som fylkesrådmann

Fylkestinget innvilget i sist møte en fire måneders utdanningspermisjon for fylkesrådmann Tine Sundtoft. Permisjonen vil foregå i perioden fra 1. september og ut året. Assisterende fylkesrådmann Tore...

av Torkelsen, Jan H., 23.06.09

Økning av søkere til helse- og sosialfag og helsearbeiderfaget

For første gang siden 1996 er det på landsplan økning i antall elever som søker seg til helse- og sosialfag og helsearbeiderfaget på videregående skole. Tall fra Utdanningsdirektoratet viser at mer...

av Torkelsen, Jan H., 23.06.09

Stor interesse for skolevalg

av Torkelsen, Jan H., 23.06.09

Bærbare elev-PCer skoleåret 2009-2010

Ved skolestart august 2009 utleveres det ca 2250 bærbare PCer til årets VG1-elever i videregående skole i Vest-Agder. Elevene inngår en leieavtale og betaler kr 800 pr år. Eleven overtar PCen etter...

av Kleivset, Kari Brunvatne, 23.06.09

Stor verdiskaping i treindustrien på Agder

Agder Tresenter har gjennomført en undersøkelse som viser at treindustrien på Agder har en brutto omsetning på 3,7 milliarder kroner, fordelt på 120 bedrifter og 2100 ansatte. Tremasse, plater og...

av Torkelsen, Jan H., 23.06.09

Bosted 30. juni avgjør hvor du kan stemme

På valgdagen må velgere stemme i den kommunen de er manntallsført, det vil si den kommunen de var registrert i folkeregisteret som bosatt pr. 30. juni. Flytter du etter denne datoen, må du stemme i...

av Torkelsen, Jan H., 23.06.09

Til internasjonal finale i matematikk

Jarle Stavnes, som er elev ved Kristiansand katedralskole Gimle, reiser i juli til Bremen i Tyskland for å delta i den internasjonale matematikkolympiaden. Han er en av seks norske representanter. På...

av Torkelsen, Jan H., 22.06.09

Kurs om vurdering

Vest-Agder skolen planlegger storsatsing på vurdering skoleåret 2009-2010.

av Holthe, Åse, 22.06.09

Venneslaelever imponerte i nasjonal historiekonkurranse

Juryen i Den norske historiske forenings årlige prosjektkonkurranse i historie - Min familie i historisk lys - har kåret vinnerne for 2008/2009. Berit Fidjeland og Camilla Drivenes fra Vennesla...

av Torkelsen, Jan H., 22.06.09

Fylkesordføreren åpnet Mandal Kunstforenings jubileumsutstilling i går

-En av de aller hyggeligste tingene i min hverdag å få anledning til å uttrykke takk og anerkjennelse til de som skaper kunst og kulturuttrykk og til dem som formidler og tilrettelegger til glede for...

av Torkelsen, Jan H., 19.06.09

Den store museumsdagen

Vest-Agder-museet inviterer små og store til "Den store museumsdagen" på fiskerikaia, området sør for Fiskebrygga i Kristiansand. I år er arrangementet en del av Frihavnsdagene 2009. Les mer her.

av Siv Hemsett, 19.06.09

Estlendere på vennskapsfylkebesøk

Vest-Agder fylkeskommune har vennskapsfylkeforbindelse med Vest-Viru i Estland. Denne uken er en studiegruppe bestående av elleve tjenestemenn og politikere fra vennskapsfylket på besøk i Vest-Agder....

av admin, 19.06.09

Refinansieringsstøtte fra fylkeskommunen til Sørlandet kunnskapspark AS

Sørlandet kunnskapspark AS som ble etablert i 1999 har over lengre tid hatt en anstrengt likviditet. Kunnskapsparkens styre avdekket under behandlingen av fjorårets regnskap en post med utestående...

av admin, 19.06.09

Fylkeskommunen med på europeisk charter for likestilling

Fylkestinget besluttet onsdag at Vest-Agder fylkeskommune skal undertegne ”Europeisk charter for likestilling mellom kvinner og menn i lokalsamfunnet”. Det er Council of European Municipalities and...

av Torkelsen, Jan H., 19.06.09

Finansieringssystemet for universitetene må bli mer rettferdig

Vest-Agder fylkeskommune mener at finansieringssystemet for universitetene må endres slik at det blir mer rettferdig også for de nye universitetene. Dagens system fremstår som å være basert på mer...

av Torkelsen, Jan H., 19.06.09

Fylkestinget vedtar at Vest- Agder skal delta i interkommunalt samarbeid, NDLA

Fylkestinget vedtok i dag at det mellom følgende fylkeskommuner, Akershus, Aust-Agder, Buskerud, Finnmark, Hedmark, Hordaland, Nordland, Nord-Trøndelag, Møre og Romsdal, Oppland, Rogaland, Sogn og...

av Torkelsen, Jan H., 19.06.09

Digital Kulturminneløype

av Macdonald, Cheryl, 18.06.09

Psykisk helse i skolen: – Økt åpenhet og færre fordommer

Ungdom som lærer mer om psykisk helse blir mindre fordomsfulle enn andre elever. I tillegg blir de åpnere om sine egne følelser og problemer. Det viser en fersk SINTEF-rapport som har evaluert...

av admin, 18.06.09

Agder-fylkenes forsknings- og utviklingsstrategi klar

En bredt sammensatt arbeidsgruppe har utarbeidet og stilt seg bak et forslag til en felles forsknings- og utviklingsstrategi for Agder. Bakgrunnen er at det i statsbudsjettet for 2009 ble vedtatt å...

av Torkelsen, Jan H., 17.06.09

Vennesla planlegger for betydelig befolkningsvekst

Vennesla kommune har for tiden forslag til kommuneplanens samfunnsdel og arealdel for perioden fra 2010 til 2020 ute til høring. Fylkestinget sluttet seg i dag til planprogrammet og flere forslag fra...

av Torkelsen, Jan H., 17.06.09

Fylkestinget vil ha slepebåt- og oljevernsbåt i Vest-Agder

Fylkestinget vil sterkt understreke behovet for slepebåt- og oljevernbåt med stasjoneringssted i Vest-Agder. En ber om at dette prioriteres i Kystverkets handlingsprogram. Utover denne uttalelsen tok...

av Torkelsen, Jan H., 17.06.09

Fylkestinget vil ha fortgang på realisering av Sørvestbanen

Fylkestinget behandlet i dag Jernbaneverkets handlingsprogram for perioden 2010 til 2019. Fylkestinget beklager at Sørvestbanen ikke er nevnt i Nasjonal Transportplan i nødvendig grad. Vest-Agder...

av Torkelsen, Jan H., 17.06.09

Fylkestinget vil ha justert handlingsprogrammet for riksveiene i Vest-Agder

Statens vegvesen har ut fra forslag til Nasjonal Transportplan for perioden 2010 til 2019 utarbeidet et handlingsprogram for riksveier for årene 2010 til 2013. Da fylkestinget behandlet programmet i...

av admin, 17.06.09

Samordning mellom bestillingstransport og TT-kjøring skal utprøves

Fylkestinget ga i går grønt lys for oppstart av prøveprosjektet: ”Samordning av bestillingstransport og TT-transport”. Målet er å få til et mer tilgjengelig samfunn, hvor flest mulig av dagens...

av Torkelsen, Jan H., 17.06.09

Fylkestinget ønsker bilbelter i ”skolebussene”

Fylkestinget støttet i dag enstemmig et forslag fra Vidar Kleppe, Demokratene hvor fylkestinget ber om at Agder kollektivtrafikk as i side anbudsdokumenter – gjennom en opsjon – overfor busselskapene...

av Torkelsen, Jan H., 17.06.09

Muligheten for ”SuperBussmetro” i Kristiansandsregionen lansert for fylkestinget

Da fylkestinget i går ble orientert om status og utviklingsmuligheter for kollektivtransporten i landsdelen presenterte representanter fra Agder kollektivtrafikk as som et element i visjonen fremover...

av Torkelsen, Jan H., 17.06.09

Selger tomt til Sirdal kommune for en krone

Fylkeskommunen har mottatt en henvendelse fra Sirdal kommune som ønsker å kjøpe tilbake en parsell på rundt 600 kvadratmeter som ble overdratt vederlagsfritt fra kommunen til Vest- Agder fylkeskommune...

av Torkelsen, Jan H., 16.06.09

Kunnskapsministeren: - Kamp mot frafall er jobb nummer en

-Det store frafallet i videregående opplæring er en de faktorene som skaper mest sosial ulikhet i vårt samfunn og de personlige omkostningene er store. Vi må gå løs på frafallsutfordringen med nye...

av Torkelsen, Jan H., 16.06.09

Nesten en million kroner i kompetansemidler til Fagskolen i Kristiansand

Regjeringen har foreløpig bevilget 17,2 millioner kroner i kompetansemidler til maritime utdanningsinstitusjoner. Hensikten er å fremme Norge som verdensledende på maritim kompetanse. Fagskolen i...

av Torkelsen, Jan H., 16.06.09

Færre slutter i videregående skole

Stadig færre elever fra Kristiansand slutter i første klasse på videregående skole. For fire år siden var det 71 unge kristiansandere som ikke gjennomførte første året (Vg1) på videregående skole. I...

av Torkelsen, Jan H og Karterud Jon S., 15.06.09

Fylkesordføreren: Lindesnes er en fin kommune i god utvikling på mange måter

Fylkesordfører Thore Westermoen betegnet Lindesnes som en kommune i god utvikling og en kommune som er viktig for Vest-Agder, da han lørdag deltok i åpningen av nytt kulturtorv på Vigeland....

av admin, 15.06.09

Flere menn med bare grunnskole får problemer med jobb

Hvis frafallet i videregående skole i landet fortsetter vil hver fjerde person i yrkesaktiv alder ha kun grunnskoleutdanning i 2030. Konkurransen om jobbene for de med bare grunnskole vil øke fordi...

av Torkelsen, Jan H., 15.06.09

Klimakommuner

I dag åpnet et nytt nettsted som gir deg oversikt over fylkeskommunenes og kommunenes arbeid med klima- og energiplaner. All informasjon på disse sidene bygger på opplysninger mottatt fra kommunene,...

av admin, 12.06.09

Slutt for neveragain

av Torkelsen, Jan H., 12.06.09

Kjenner du noen som røyker hasj?

Kristiansand kommune tilbyr hasjavveningskurs, individuelt hasjavvenningsprogram, og kortprogram. Vest-Agder fylkeskommune har vært en samarbeidspartner bak tilbudet som har pågått i flere år. Mange...

av Torkelsen, Jan H., 12.06.09

Nytt og spennende turtilbud - padleorientering på Ogge!

I Ogge er det gode muligheter for padling. Her er det mange spennende øyer og området er heller ikke så vindutsatt. Nå har du muligheten til å bli med på et spennende turtilbud – nemlig...

av Torill Folkestad, 11.06.09

Fylkesutvalgets møte 23. juni utgår.

av Mjåland, Solfrid G., 11.06.09

Politisk mobilisering - krever at Kjevik prioriteres

De sju Knutepunkt Sørlandet kommunene - Kristiansand, Søgne, Songdalen, Vennesla, Lillesand, Birkenes og Iveland - krever at bevilgende myndigheter i Stortinget og regjeringen snarest sørger for å gi...

av Torkelsen, Jan H., 11.06.09

Vesentlig rollebytte for Statens vegvesen fra årsskiftet

-Ved omorganiseringen i 1995 ønsket regjeringen å gjøre Statens vegvesen mer politisk styrbar og ved omorganiseringen i 2003 mer kostnadseffektiv. I forbindelse med forvaltningsreformen i 2010 er...

av Torkelsen, Jan H., 11.06.09

Vegreformen: -Grip mulighetene!

-Skal vi sutre over at vi får for lite av staten eller bruke mulighetene – ta ansvar og styringen? Muligheten til å bli en aktiv regional utviklingsaktør, der samferdsel er et viktig verktøy, har vi...

av Torkelsen, Jan H., 10.06.09

Finn fram til rett offentleg kontor!

Fredag 5. juni lanserte statsråd Heidi Grande Røys dei elektroniske tenestene Regional stat og Ditt nærområde på www.noreg.no. Dei gjer det enklare å finne fram til offentlege kontor i nærleiken av...

av Torkelsen, Jan H., 10.06.09

Sterkt innspill fra NHO-Agder for Kjevik

-Dersom Sørlandets ambisjoner om økt gjennomslag på den nasjonale arena skal bli noe mer enn fromme ønsker, er bud nummer en at vi internt er enige om de viktigste prioriteringene. Akkurat nå er det...

av admin, 10.06.09

Mye arbeid gjenstår med forvaltningsreformen

-Mye arbeid gjenstår før alt arbeidet med forvaltningsreformen er på plass. Fra Samferdselsdepartementets side legges det vekt på samarbeid og åpenhet rundt den videre prosessen, sa avdelingsdirektør...

av admin, 10.06.09

Kristiansand katedralskole Gimle forbereder International Baccalaureate

Kristiansand katedralskole Gimle har nå oppnådd ”candidate school” status og er dermed et stort skritt nærmere endelig godkjenning som ”International Baccalaureate - IB skole”. Tolv av skolens lærere...

av Torkelsen, Jan H., 09.06.09

OECD vil hindre frafall i skolen

Utdanningsministrar frå rundt 20 land skal møte kvarandre i Oslo 9. og 10. juni for å diskutere tiltak som kan redusere fråfallet i vidaregåande opplæring. Norske styresmakter har teke initiativet til...

av Torkelsen, Jan H., 09.06.09

Åpning av gården Li i Flekkefjord

av Torkelsen, Jan H., 09.06.09

Økt kilometergodtgjørelse for sykkelbruk

Det er klart at det vil bli flertall på Stortinget for å øke kilometergodtgjørelsen for sykkelbruk. I dag er kilometersatsen for bruk av sykkel 1,50 kroner, men gjelder bare for reiser over fem...

av Torkelsen, Jan H., 09.06.09

Mange konkurser

I mai var det tre ganger flere konkurser i landet i bygg og anlegg enn i samme måned i fjor. 546 bedrifter innen bygg og anlegg har gått konkurs så langt i år, mot 220 på samme tid i fjor. I forrige...

av Torkelsen, Jan H., 09.06.09

Nytt viktig fremkommelighetstiltak for kollektivtrafikken i Kristiansand åpnet

I dag var fylkesordfører Thore Westermoen med å åpne et nytt kollektivfelt på E39 vest for Kristiansand sentrum. Han betegnet kollektivfeltet som er et av flere viktige tiltak som nå gjennomføres for...

av admin, 05.06.09

Avgått samferdselssjef advarer mot tilsyn og sikkerhetshysteri

–Det må ikke bli sånn at sikkerhet blir en hindring. Selvsagt er det bra med trafikksikkerhet for tidligere var dette fraværende, men nå har det gått så langt at trafikksikkerhetsfolkene styrer...

av Torkelsen, Jan H., 05.06.09

Meklingsløsning i tariff-forhandlingene for fylkeskommuner og kommuner

Tariff-forhandlingen endte med løsning i natt. Dermed er streik unngått. Det er nå klart at dagens regler for offentlig tjenestepensjon (bruttoordningen) og AFP videreføres med nødvendige tilpasninger...

av Torkelsen, Jan H., 04.06.09

Utdanningdirektoratet foreslår bred satsing på vurdering i skolen

Utdanningsdirektoratet foreslår å innføre veiledende nasjonale kjennetegn på måloppnåelse i noen fag. Direktoratet anbefaler også å gi skoler og skoleeiere tilbud om kompetanseutvikling i vurdering....

av Torkelsen, Jan H., 04.06.09

Ny informasjonsfilm om stortingsvalget

Tirsdag lanserte Statsråd Magnhild Meltveit Kleppa en informasjonsfilm om hvordan en stemmer ved stortingsvalget. Filmen er rettet mot førstegangsvelgere og er et av flere informasjonstiltak Kommunal-...

av Torkelsen, Jan H., 04.06.09

Ti prosent rabatt i bomstasjonar med AutoPASS

- Alle som passerer med brikke i ein bomstasjon med AutoPASS vil etter kvart kunne få ti prosent rabatt, same kva for eit bompengeselskap ein har avtale med. Både bilistane og bompengeselskapa vil...

av Torkelsen, Jan H., 04.06.09

Westermoen tror på frivillig fylkessammenslåing

Fylkesrådmann i Aust-Agder Arild Eielsen tror, i følge Lillesandsposten, at tvang blir et nødvendig virkemiddel for å få løst opp i striden om sammenslåingen av Agder-fylkene. Fylkesordfører Thore...

av Torkelsen, Jan H., 04.06.09

Gode tilbakemeldinger fra restaurantgjestene i Kvinesdal

Deltakerne i elevbedriften "Restaurant Munnfull" har all grunn til å smile fornøyd. En undersøkelse elevene har gjennomført blant gjestene viser at folk er meget godt fornøyd - både med mat og...

av admin, 03.06.09

Fylkesutvalget ber Kystverket prioritere slepebåt- og oljevernberedskap i Vest-Agder

Fylkesutvalget behandlet i går Vest-Agder fylkeskommunes høringsuttalelse til Kystverkets handlingsprogram 2010 – 2019 for den del av planen som omfatter fiskerihavnstiltak. Fylkesutvalget fulgte opp...

av Torkelsen, Jan H., 03.06.09

Fylkesutvalget vil ha fylkeskommunen med på internasjonal likestillingssatsing

KS oppfordrer alle kommuner og fylkeskommuner til å undertegne ”Europeisk charter for likestilling mellom kvinner og menn i lokalsamfunnet”. På bakgrunn av Vest-Agder fylkeskommunes omfattende...

av Torkelsen, Jan H., 03.06.09

Fylkeskommunens klimakontomidler bevilget til to positive klimatiltak

Fylkeskommunen har opparbeidet seg henimot 25.000 kroner ved at det er innført en klimavgift på 50 kroner for alle flyreiser i forbindelse med jobb. I går besluttet fylkesutvalget at kontomidler...

av Torkelsen, Jan H., 02.06.09

Ny forsknings- og utviklingsstrategi for Agder-fylkene

For å styrke forskning og innovasjon i hele landet ble det i statsbudsjettet for 2009 vedtatt å opprette regionale forskningsfond med en fondskapital på seks milliarder kroner. I begynnelsen av mai...

av admin, 02.06.09

Trafikksikkerhet etterlyses som tema i kommuneplanutkast for Audnedal

Fylkestinget skal 16. juni avgi Vest-Agder fylkeskommunes høringssvar til forslag til kommuneplan for Audnedal for perioden 2009 til 2020. Da fylkesutvalget behandlet planutkastet i dag ble det...

av Torkelsen, Jan H., 02.06.09

Fylkesutvalget innstilt på å gi refinansieringsstøtte til Sørlandet kunnskapspark AS

Sørlandet kunnskapspark AS som ble etablert i 1999 har over lengre tid hatt en anstrengt likviditet. Bemanning og kostnadsnivå har ikke stått i forhold til inntektene. I forbindelse med...

av Torkelsen, Jan H., 02.06.09

Fylkeskommunen går mot et økonomisk resultat i balanse i år

Fylkesutvalget ble i dag orientert om fylkeskommunens økonomiske status etter første tertial. Prognosen viser at det går mot et resultat i balanse i år. Fylkesutvalget støttet fylkesrådmannens forslag...

av admin, 02.06.09

Vest-Agder ikke pilotfylke for universell utforming

Miljøverndepartementet har nå valgt ut til sammen åtte fylker som pilotfylker for universell utforming. I tillegg til Hedmark og Oppland, som skal arbeide som "par-fylke", er Østfold, Aust-Agder,...

av Torkelsen, Jan H., 02.06.09

Pass opp for kataloghaier

Ferietiden er høysesong for kataloghaier og andre svindlere, skriver KS på organisasjonens nettside. Kataloghaier er betegnelsen på selskaper som baserer sin virksomhet på å selge mer eller mindre...

av admin, 26.04.07

Vedlikeholdsetterslepet må ordnes, mener landstyret i KS

Under landsstyremøtet i KS fredag var det bred enighet om hvilke saker som har størst betydning for kommunene og fylkeskommunene fremover og forventningene til Regjeringen og Stortinget. Landsstyret i...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Masse muligheter for naturlosturer hele helgen

Fra fredag ettermiddag til søndag ettermiddag er det masser av tilbud om naturlosturer. På slike natur- og kulturvandringer og turer er det alltid med minst en naturlos. Naturlosene skal ivareta alle...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Midler til kollektivtiltak: 285 millioner kroner til Kristiansandsregionen

- For å styrke kollektivtransporten og bedre miljøet i storbyområdene, er det nødvendig med tiltak som virkelig monner. Denne tildelingen, som er den første i sitt slag, bidrar til dette, sier...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Fylkesordføreren svært tilfreds med avtale om 285 millioner kroner til kollektivtransport

-Jeg er svært glad over at vi er den første regionen i landet som får en fireårig avtale om midler til kollektivtrafikk. Det har vel aldri hendt tidligere at Vest-Agder har dradd av sted med en så...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Skjerpar reglane for habilitet og styrkjer lokaldemokratiet

Odelstinget skjerpar krava til ordførarar og fylkesordførarar, rådmenn og fylkesrådmenn som har styreverv i offentleg heileigde selskap. -Ingen skal vera tvil om kva hatt de skal nytta med dei nye...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Friluftsliv for alle - Tur på hjul!

Det er et nasjonal- og regionalpolitisk styringsmål at alle skal kunne delta i friluftslivsaktiviteter. Vest-Agder fylkeskommune og Midt-Agder friluftsråd har etablert et samarbeidsprosjekt hvor vi...

av Torill Folkestad, 01.01.01

Fylkeskommunens kunst skal dokumenteres bedre

Fylkesrevisjonen har på oppdrag av kontrollutvalget i Vest-Agder fylkeskommune gjennomført en forvaltningsrapport over fylkeskommunens ordninger for registrering og oppbevaring av kunst. Hovedformålet...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Første møte i ny prosess om eventuell fylkessammenslåing er nå gjennomført

Fylkestingene i Aust og Vest-Agder gikk i april inn for å igangsette en prosess for å vurdere en eventuell fylkessammenslåing. Fylkesutvalgene ble gitt i oppgave å arbeide videre med å få på plass de...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Digitale læremidler evaluert – en ny standard på læremidler er nå mulig

Dagens digitale læremidler ligner svært på læreboka og er ennå ikke særlig utbredt i bruk. Det viser en evaluering av nasjonal digital læringsarena (NDLA) som er utført av Rambøll på oppdrag fra...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01