• Gode utsikter for bygdeturismen
  av Torkelsen, Jan H., 17.08.09

  Gode utsikter for bygdeturismen

  Optimismen råder blant bedriftene innen bygdeturisme og gardsmat viser en undersøkelse som er...

  Les mer
 • Stor interesse for skolevalg
  av Macdonald, Cheryl, 21.07.09

  Skolevalg 2009

  Offisielle valgdatoer er 7. og 8. september 2009. Men for at skolene skal ha mulighet til å innpasse...

  Les mer
 • Til Oslo for å kåre årets beste ungdomsbok
  av Macdonald, Cheryl, 21.07.09

  Søvn forebygger ungdoms-depresjon

  Ungdom trenger mer enn 9 timers søvn. Det skriver Aftenposten i en artikkel der de refererer til...

  Les mer
 • Kontantstøtten er en absurd ordning!
  av admin, 21.07.09

  Kontantstøtten er en absurd ordning!

  Det skriver Dagens Næringsliv på lederplass i dag. Videre skriver de at "Samfunnet får mye igjen for...

  Les mer
 • Knut Otto Pedersen med i nytt nasjonalt fagråd
  av Macdonald, Cheryl, 21.07.09

  VAF ønsker å ta større miljø- og samfunnsansvar

  Les mer
 • Spennede kunstutstilling på Lista
  av Macdonald, Cheryl, 20.07.09

  Spennede kunstutstilling på Lista

  På Nordberg Fort, Lista er det åpnet en spennende kunstutstilling om billedkunstner Mathias Skeibrok...

  Les mer
 • av Macdonald, Cheryl, 20.07.09

  Byvandring i Kristiansand

  Hver tirsdag til og med 4. august kan du bli med på en to timers lang guidet tur i Sentrum av...

  Les mer
 • Agderfylkene sammen om omfattede lærlingeundersøkelse i høst
  av Macdonald, Cheryl, 16.07.09

  Finanskrise gir færre læreplasser

  - I begynnelsen av juli hadde ca. 65 % av søkere fått læreplass. Resten står til formidling 15....

  Les mer
 • Høst-program for Agder Teater
  av Macdonald, Cheryl, 16.07.09

  Høst-program for Agder Teater

  Nå er høstens program klart for regionteateret for begge Agder-fylkene, Agder Teater. Programmet...

  Les mer

Flått-vaksine aktuelt i Vest-Agder

Det melder folkehelseinstituttet på sine hjemmesider. Sommeren er sesong for flått og smitte med flåttbåren sykdom. I Norge kan flått hovedsakelig overføre to ulike sykdommer; Lyme borreliose og...

av Macdonald, Cheryl, 16.07.09

SommerKunstskole for barn

Siste uken av sommerferien (10.-14 august) arrangerer Rosegården Teaterhus SommerKunstSkole for barn i alderen 6-13 år. Det blir kurs i Figurteater (dukketeater), Teaterkurs (fra idé til...

av Macdonald, Cheryl, 16.07.09

Årsmelding for Agderrådet 2008

av Macdonald, Cheryl, 14.07.09

Sikring av Nye Tangen

av Macdonald, Cheryl, 14.07.09

Positiv evaluering av digitale læremidler

Rambøll Management Consulting har evaluert prosjektet ” Nasjonal digital læringsarena”, NDLA, på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet. Evalueringen som nå foreligger, er gjennomført i mars 2009, og...

av Torkelsen, Jan H., 13.07.09

Informasjon om inntaket 2009

Hovedinntaket for de videregående skolene i Vest-Agder er nå gjennomført og resultatet finnes på www.vigo.no. Det sendes ut SMS med informasjon om dette, samt brukernavn og passord i løpet av...

av Bratberg, Svein og Wilkensen, Rune André, 13.07.09

Første inntak til videregående skoler i Vest-Agder

Av de 6627 søkerne med rett til skoleplass i Vest-Agder har 98 prosent fått tilbud om skoleplass etter første inntaket. Utdanningsavdelingen i Vest-Agder har gjennomført første inntak til...

av admin, 13.07.09

En statsråds hilsen til Lyngdal videregående skole

Nylig fikk elever og ansatte ved Lyngdal videregående skole et hyggelig brev fra utviklingsminister Erik Solheim. Der berømmer Solheim alle ved skolen for den jobben de har gjort for å samle inn...

av Macdonald, Cheryl, 13.07.09

Vellykket åpning av nytt kulturbygg

- Det er ikke hver dag en kan åpne et nytt kulturbygg, det sa Farsundsordfører Stein A. Ytterdahl. Søndag 5 . juli møtte mer enn 1000 mennesker opp for å feire åpningen av det nye museumsbygget på...

av Macdonald, Cheryl, 13.07.09

Spennende bøker fra VAF

Vest-Agder fylkeskommune (VAF) har de siste par årene gitt ut en rekke ulike bøker. Dette er bøker med spennende historiske tilsnitt eller natur/opplevelsesrelatert. F.eks kan du lese om de første...

av Macdonald, Cheryl, 09.07.09

Best i spansk

Vest-Agder scoret best i landet på karakter i spansk. Det viser foreløpige tall fra Utdanningsdirektoratet. - Det var utrolig hyggelig sier Andrea Hellweg Steffensen, en av spansklærerne i Vest-Agder...

av Macdonald, Cheryl, 03.07.09

200 kroner for 10 reiser!

Agder kollektivtrafikk AS (AKT) har sammen med Bussen Trafikkselskap AS utviklet et nytt produkt til sine kunder. Fra 1. august i år kan bussbrukere i Kristiansand, Søgne, Songdalen og Vennesla kjøpe...

av admin, 01.07.09

OECD-rapport peker på kompetanse som hovedutfordringen for Agder

Det er et mål å øke entreprenørskap og innovasjon i Agder-fylkene. For å få et forsterket grunnlag for satsingen fremover har Vest- og Aust-Agder fylkeskommuner sammen med Agderforskning samarbeidet...

av admin, 01.07.09

Søndagsåpent på Bredalsholmen i sommer

Bredalsholmen Dokk og Fartøyvernsenter er en del av Søndagsmuseet 2009. Portene holdes åpne for publikum hver søndag fra klokken 12.00 til 16.00 i tiden fra 21. juni til 16. august. Det arrangeres...

av Torkelsen, Jan H., 01.07.09

Dronning Sonjas skolepris: Frist for skoleeier er 17. august

Dronning Sonjas skolepris skal tildeles en skole som har utmerket seg ved å praktisere likeverd og inkludering på en fullverdig måte, etter kriteriene under. Prisen er 150 000 kroner og en litografi...

av admin, 01.07.09

121 633 kroner i driftutgift per elev i videregående skole

Statistisk Sentralbyrå har offentliggjort reviderte KOSTRA-tall for videregående opplæring i 2008. Hovedtallene viser at fra 2007 til 2008 økte fylkeskommunenes brutto driftsutgifter til videregående...

av Torkelsen, Jan H., 30.06.09

Vest-Agder scorer bra i foreløpig karakterstatistikk for eksamen våren 2009

Karaktergjennomsnitt og fordeling på nasjonalt nivå er stort sett som i fjor på skriftlig eksamen både i grunnskolen og i videregående opplæring. Tallene viser som tidligere noe variasjon mellom...

av Torkelsen, Jan H., 30.06.09

Naturlos i Posebyen, Kristiansand

Hver torsdag til og med 6. august kan du få et innblikk i historikken til Posebyen i Kristiansand. Denne eldste bydelen med trehus er settingen for turene som varer i to timer og som inkluderer besøk...

av Macdonald, Cheryl, 01.01.01

Regional markedsføringssjef skal skape liv og røre.

For å skape mer liv i bl.a Farsund har det en stund nå blitt jobbet med å ansette en regional markedsføringssjef, som vi regner med starte allerede i januar, forteller Britt-Mari Langerud, enhetsleder...

av Macdonald, Cheryl, 01.01.01

Interpellasjon fra Vidar Kleppe: Økt mobbing krever nye tiltak

Nye undersøkelser viser nå en stor økning i mobbing innenfor hele skolesektoren i Norge. Demokratene mener derfor, i likhet med KrF sin leder, Dagfinn Høybråten, at nye tiltak må settes inn for å få...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Flere vil bli lærere

av admin, 01.01.01

Se bakover i ledighetskøen!

av Macdonald, Cheryl, 01.01.01

Ny lov hjelper

av Macdonald, Cheryl, 01.01.01

Hold av 14 og 15 januar 2010

Det er datoene for Felles mål for Sørlandet - konferansen som holder deg oppdatert på det som rører seg på Sørlandet. det vi får til og hvilke felles utfordringer vi må ta tak i i landsdelen. FMFS er...

av Macdonald, Cheryl, 01.01.01