• Stor interesse for skolevalg
  av Macdonald, Cheryl, 21.07.09

  Skolevalg 2009

  Offisielle valgdatoer er 7. og 8. september 2009. Men for at skolene skal ha mulighet til å innpasse...

  Les mer
 • Til Oslo for å kåre årets beste ungdomsbok
  av Macdonald, Cheryl, 21.07.09

  Søvn forebygger ungdoms-depresjon

  Ungdom trenger mer enn 9 timers søvn. Det skriver Aftenposten i en artikkel der de refererer til...

  Les mer
 • Agderfylkene sammen om omfattede lærlingeundersøkelse i høst
  av Macdonald, Cheryl, 16.07.09

  Finanskrise gir færre læreplasser

  - I begynnelsen av juli hadde ca. 65 % av søkere fått læreplass. Resten står til formidling 15....

  Les mer
 • Sikring av Nye Tangen
  av Macdonald, Cheryl, 14.07.09

  Sikring av Nye Tangen

  Les mer
 • Informasjon om inntaket 2009
  av Bratberg, Svein og Wilkensen, Rune André, 13.07.09

  Informasjon om inntaket 2009

  Hovedinntaket for de videregående skolene i Vest-Agder er nå gjennomført og resultatet finnes på...

  Les mer
 • 130 000 kroner til forprosjekt for bedre mobildekning i Agder
  av admin, 13.07.09

  Første inntak til videregående skoler i Vest-Agder

  Av de 6627 søkerne med rett til skoleplass i Vest-Agder har 98 prosent fått tilbud om skoleplass...

  Les mer
 • Best i spansk
  av Macdonald, Cheryl, 03.07.09

  Best i spansk

  Vest-Agder scoret best i landet på karakter i spansk. Det viser foreløpige tall fra...

  Les mer
 • Dronningen gratulerer ildsjelene på Lindesnes
  av admin, 01.07.09

  Dronning Sonjas skolepris: Frist for skoleeier er 17. august

  Dronning Sonjas skolepris skal tildeles en skole som har utmerket seg ved å praktisere likeverd og...

  Les mer
 • av Torkelsen, Jan H., 30.06.09

  121 633 kroner i driftutgift per elev i videregående skole

  Statistisk Sentralbyrå har offentliggjort reviderte KOSTRA-tall for videregående opplæring i 2008....

  Les mer

Vest-Agder scorer bra i foreløpig karakterstatistikk for eksamen våren 2009

Karaktergjennomsnitt og fordeling på nasjonalt nivå er stort sett som i fjor på skriftlig eksamen både i grunnskolen og i videregående opplæring. Tallene viser som tidligere noe variasjon mellom...

av Torkelsen, Jan H., 30.06.09

Flere vil bli lærere

av admin, 01.01.01