• Svineinfluensa: Tannhelse-beredskap
  av admin, 01.03.11

  Svineinfluensa: Tannhelse-beredskap

  I Vest-Agder har fylkestannhelsesjef, Per Kvinlaug oppdatert informasjon om beredskapen og...

  Les mer
 • Fylkeskommunen med å vinne den prestisjetunge Heddaprisen
  av Torkelsen, Jan H., 01.09.09

  Fylkeskommunen med å vinne den prestisjetunge Heddaprisen

  Les mer
 • Eliasbåt Eilert Sundt jr. døpt på søndag
  av Torkelsen, Jan H., 31.08.09

  Eliasbåt Eilert Sundt jr. døpt på søndag

  Les mer
 • av Stylegar, Frans-Arne, 31.08.09

  Sødal kalkverk restaurert

  Les mer
 • Westermoen: -Rammene til veiinvesteringer og vedlikehold må økes!
  av Torkelsen, Jan H., 31.08.09

  Ros fra fylkesordføreren til drivkreftene bak LISA-prosjektet

  -De kommende tre årene skal Birkenes, Evje og Hornnes, Songdalen og Vennesla kommuner, Universitetet...

  Les mer
 • Fylkeskommunen med nytt økonomisk tilskudd til arkitektkonkurranse for gangbro i Flekkefjord
  av Torkelsen, Jan H., 28.08.09

  Gravrøys må tas hensyn til i utbyggingsplan for Sira

  Flekkefjord kommune har lagt kommunedelplan for Sira ut til offentlig ettersyn. Hovedutvalg for...

  Les mer
 • Vest-Agder positivt ut på skatteregnskapsstatistikk, januar-mai 2012
  av admin, 27.08.09

  235.000 kroner til prosjektet ”Lokal mat fra Agder 2009 - 2012”

  Fylkesutvalget besluttet tirsdag at Vest-Agder fylkeskommune for i år vil bidra med 235.000 kroner...

  Les mer
 • Fylkeskommunen med på å styrke utviklingsmulighetene for Kristiansand Havn
  av Torkelsen, Jan H., 25.08.09

  Støtte til bokprosjekt om Kristiansand havns historie

  Les mer
 • Nullvisjonsprosjektet i Lyngdal og Farsund forlenges
  av admin, 25.08.09

  Forslag til strategiplan for trafikksikkerhet i Agderfylkene ut på høring

  Fylkeskommunens hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø ble tirsdag orientert om et forslag til...

  Les mer

Høring: Strategi- og handlingsprogram for universell utforming på samferdselsområdet

Hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø slutter seg tirsdag til at et høringsutkast til Strategi- og handlingsprogram for universell utforming på samferdselsområdet i Vest-Agder 2010 – 2013 sendes...

av admin, 25.08.09

Vel 1,1 millioner kroner i underskudd for Stiftelsen Fullriggeren Sørlandet

Hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø ble tirsdag orientert om fjorårets resultater for Stiftelsen Fullriggeren Sørlandet. Av årsberetningen går det frem at styret hadde et budsjett på vel 10 ,5...

av Torkelsen, Jan H., 25.08.09

Veileder om reklame i skolen foreligger nå

Utdanningsdirektoratet har publisert en ny veileder om reklame i skolen. Skoleeier skal sørge for at elevene ikke utsettes for reklame som er egnet til å skape kommersielt press, eller som i stor grad...

av Torkelsen, Jan H., 25.08.09

Vest-Agder fylkeskommune nominert til Hedda-pris

Utdelingen av årets HEDDA-priser finner sted i Oslo søndag 30. august. Blant de nominerte til årets begivenhet er Vest-Agder fylkeskommune sammen med Agder Teater for regi og produksjon av Operasjon...

av Torkelsen, Jan H., 25.08.09

Sørlandet kan bli en spydspiss innen miljøkommunikasjon

”Internasjonalt senter for miljøkommunikasjon skal være Norges mest attraktive partner for løsning av miljøkommunikasjonsoppgaver. Gjennom vår kompetanse og vårt nettverk innen kommunikasjon, miljø og...

av Torkelsen, Jan H., 25.08.09

Arbeidsmarkedsbedrift i Lyngdal låner en million av fylkeskommunen

Fylkesutvalget innvilget tirsdag en søknad om let lån på en million kroner til AMENTO AS i Lyngdal. Bedriften het inntil nylig het Farsund Produktet AS. Den er en arbeidsmarkedsbedrift som driver...

av Torkelsen, Jan H., 25.08.09

Samarbeidsavtale mellom fylkeskommunen og Mandal kommune på plass

Fylkesutvalget godkjente i dag en samarbeidsavtale med Mandal kommune for perioden 2009 til 2012. Hovedprioriteten i samarbeidsavtalen er knyttet til kulturhusproblematikken, E-39 og stedsutvikling i...

av Torkelsen, Jan H., 25.08.09

Fylkeskommunen samarbeider med Songdalen kommune om bedret internettilgang

Songdalen kommune har søkt fylkeskommunen om et tilskudd på 500 000 kroner til medfinansiering av fiber og høyhastighetsbredbånd til Finsland. Kommunen opplyser at manglende fibertilgang i Finsland...

av Torkelsen, Jan H., 25.08.09

Pionerprosjekt for dokumentasjon av levekår

av Torkelsen, Jan H., 25.08.09

Planarbeidet for Setesdal Vesthei Ryfylkeheiene og Setesdal Austhei koster 4,62 millioner kroner

Miljøverndepartementet har bedt fylkeskommunene i Telemark, Aust-Agder, Vest-Agder, Rogaland og Hordaland utarbeide en fylkesdelplan for Setesdal Vesthei Ryfylkeheiene og Setesdal Austhei....

av Torkelsen, Jan H., 25.08.09

Uendret banelengde på Kjevik frem til 2019

av Torkelsen, Jan H., 25.08.09

Til bedrifter: Ungdom ønsker læreplass

I år opplever Vest-Agder fylkeskommune at formidlingen til læreplass går noe tregere enn tidligere år. Vest-Agder fylkeskommune ønsker derfor å komme i kontakt med potensielle lærebedrifter. Det er...

av admin, 24.08.09

Fylkesvaraordføreren vil ha et krafttak i friluftslivsarbeidet

Fylkesordfører Toril Runden er nestleder i Friluftsrådenes Landsforbund. Nå etterlyser hun hvordan et krafttak i folkehelsearbeidet med fokus på friluftsliv skal gjennomføres Hun viser til at da...

av Torkelsen, Jan H., 24.08.09

Strålende resultater for sommerskolen i matematikk

I begynnelsen av august svettet 25 ungdommer over matematikkbøkene på Kvadraturen skolesenter. De fulgte sommerskole i praktisk matematikk. Målet var å gå opp til eksamen og dra i land en bestått...

av Torjussen, Solveig, 24.08.09

Økte ressurser skal styrke museene faglig

-Vi vil lage gode rammevilkår som kan stimulere museene til å styrke den faglige innsatsen og ha en aktiv samfunnsrolle, sa kultur- og kirkeminister Trond Giske da han presenterte stortingsmeldingen...

av admin, 24.08.09

Vil styrke skoleledelsen for å bedre IKT-bruken i skolen

Årets ITU Monitor viser at norsk skole er på rett vei når det gjelder dekning av datamaskiner for elevene. Videre viser monitoren at motiverte og kompetente lærere med støtte fra skoleledelsen, er...

av Torkelsen, Jan H., 21.08.09

Tormod Hermansen vil ha vekk helseforetakene

-Vi bør tenke forfra igjen og avvikle helseforetakene, sier tidligere Telenor-sjef Tormod Hermansen til Klassekampen. Han har hatt viktige verv i Arbeiderpartiet som både statssekretær og...

av Torkelsen, Jan H., 21.08.09

Etableringen av fyllestasjonene for hydrogenbiler forsinket

Etableringen av fyllestasjoner for hydrogen i Kristiansand og Lyngdal har tatt lengre tid enn forutsatt. Planen var at disse optimistisk sett skulle være på plass allerede i år. Utfordringen ser, i...

av Torkelsen, Jan H., 21.08.09

Vellykket konkurranseutsetting i bussbransjen

Transportøkonomisk institutt har gått gjennom eksisterende kunnskap om effekter av konkurranseutsetting ved offentlig kjøp av persontransport, med hovedvekt på busstransport. Rapporten konkluderer med...

av admin, 21.08.09

- Kilden er et visjonært prosjekt!

Det sa fylkesordfører Thore Westermoen I anledning nedleggelse av grunnstenen for kulturhuset Kilden. Han utfordret samtidig kulturdepartementet om at staten må øke sitt bidrag slik lokale eiere har...

av Macdonald, Cheryl, 20.08.09

Kongelig grunnsteinnedleggelse.

HKH Kronprinsesse Mette-Marit la torsdag ned grunnsteinen for Kilden Teater- og Konserthus for Sørlandet. 3-400 publikummere var møtt fram for å feire en av milepælene mot det som i 2012 blir et av...

av Macdonald, Cheryl, 20.08.09

Nytt lyspunkt for Sørvestbanen

Jernbaneverket har nå bestemt at nye Holmestrand stasjon skal bygges inn i fjellet og at Vestfoldbanens nye dobbeltspor fra Holm til Nykirke skal tilrettelegges for 250 kilometer i timen....

av Torkelsen, Jan H., 20.08.09

Kenneth Andresen ny enhetsleder i fylkeskommunen

Regionalplansjef John Stokkan er på vei inn i pensjonisttilværelsen, og Kenneth Andresen, som hittil har arbeidet som rådgiver i Regionalutviklingsenheten, har overtatt stafettpinnen som plansjef og...

av Torkelsen, Jan H., 20.08.09

Tannhelsetjenesten i Vest-Agder- rollemodell når det gjelder tilbud både i institusjon og hjemmesykepleie

-Da Vest-Agder fylkeskommune i 2006 fikk tilsyn fra fylkesrevisjonen, ble de nær slaktet i forvaltningsrapporten om tannhelsetilbudet til psykisk utviklingshemmede, mottakere av hjemmesykepleie,...

av Torkelsen, Jan H., 19.08.09

Grunnstensnedleggelsen på Kilden-tomta torsdag 20. august

På nettstedet til Kilden - det kommende teater- og konserthuset for Sørlandet i Kristiansand - er nå programmet for grunnstensnedleggingen presentert. Inviterte gjester, publikum og presse ønskes...

av admin, 18.08.09

Nedgang i antall drosjeturer

Statistisk sentralbyrå presenterer nå en ny rapport om drosjenæringen. Den viser at tallet på drosjeturer gikk ned med seks prosent i første kvartal i år sammenliknet med samme kvartal i fjor, til 8,3...

av Torkelsen, Jan H., 18.08.09

Det europeiske frivillighetsåret åpner muligheter for fylkeskommuner og kommuner

Europakommisjonen har foreslått at 2011 skal være det europeiske året for frivillighet, melder KS på sine nettsider. Det gir muligheter for norske kommuner og fylkeskommuner til å gi...

av admin, 18.08.09

Skolebøkene på plass fra skolestart

Kunnskapsdepartementet har, i følge Kommunal Rapport, godt håp om at alle skolebøker skal nå fram i tide til alle landets videregående skoler. Det har i tidligere år vist seg at enkelte bøker først...

av admin, 17.08.09

Stor familie- og aktivitetsdag på friluftsmuseet på Kongsgård på søndag

Søndag 16. august fra klokken 12.00 til 16.00 kan barn og voksne oppleve sjonglør, skuespillere, musikere, gamle håndverkere, bønder, brudefølger og mange flere på Vest-Agder-museet Kristiansands...

av Torkelsen, Jan H., 14.08.09

Gammel snutebuss restaureres på Lista

På nettsiden til Vest-Agder-museet Lista informeres det om at museet har innledet samtaler med Lista Amcar-club om overtakelse av en gammel snutebuss. Bussen er av merket REO og årsmodellen er 1933....

av Torkelsen, Jan H., 14.08.09

SMIL - til gravhaugene

Statlige midler til skjøtsel av kulturminner og kulturlandskap i landbruket bidrar stadig oftere til at "glemte" fornminner i Vest-Agder kommer frem i lyset. På Høyland i Konsmo er et område med en...

av Stylegar, Frans-Arne, 14.08.09

Flere ansatte i kommuner - færre i fylkeskommuner

Antall ansatte i landets kommuner økte med 1,4 prosent fra utgangen av 2007 til utgangen av 2008, mens fylkeskommunene fikk1,3 prosent færre. Det fremgår av en fersk statistikk fra Statistisk...

av Torkelsen, Jan H., 14.08.09

Dette er nytt ved inngangen til et nytt skoleår

av Torkelsen, Jan H., 14.08.09

H.M. Kong Harald kommer til åpningen av ny E-18

av Torkelsen, Jan H., 13.08.09

Sykefraværet i fylkeskommunen har gått ned i år

Sykefraværsstatistikken for Vest-Agder fylkeskommune viser at det er en nedgang i sykefraværet første halvår i år sammenlignet med samme periode i fjor. Det totale sykefraværet er nå på 6,9 prosent...

av Torkelsen, Jan H., 13.08.09

Kristiansand Internasjonale Musikkfestival deler ut gratisbilletter

I samarbeid med Kulturkortet for ungdom gis det ut gratisbilletter til de 10 første som bestiller billett til konserter under Kristiansand Internasjonale Musikkfestival. 50 % rabatt til de 50 neste!...

av admin, 12.08.09

Forsøksordning med utvidet tannhelsetilbud (FUTT) opphører

Vest-Agder fylkeskommune har gjennomført en forsøksordning med utvidet tannhelsetilbud for bestemte målgrupper - FUTT – prosjektet. Tilbudet har vært begrenset til de tre kommunene Lyngdal, Marnardal...

av Torkelsen, Jan H., 12.08.09

Alexander Rybak kommer til Sørlandske Sommernetter fredag

-Vi i Sørlandske Sommernetter gleder oss til konserten i Kjuttavika i Kristiansand Dyrepark fredag 14.august klokken 20.00. Alexander Rybak kommer sammen med dansegruppen Frikar – så her blir det...

av Torkelsen, Jan H., 12.08.09

26 satser på bedret mattekarakter gjennom sommerkurs

I fem dager i begynnelsen av august har 26 elever latt sommerferie være sommerferie og heller satset på å få orden på matematikkarakteren. De gikk ut av skoleåret på forsommeren med karakteren en...

av Torkelsen, Jan H., 12.08.09

650 lærere fra videregående skole starter storsatsing på vurdering på torsdag

Vest-Agder skolen - de videregående skolene i Vest-Agder - planlegger en storsatsing på vurdering skoleåret 2009-2010. Høgskolen i Lillehammer er engasjert til å gjennomføre et kursopplegg om...

av Torkelsen, Jan H., 12.08.09

Nordland får over tre ganger mer reiselivsstøtte enn Vest-Agder

En rapport bestilt av nærings- og handelsminister Sylvia Brustad viser at reiselivsnæringen i Norge fikk nesten 1,1 milliarder kroner i offentlig støtte i 2007, skriver Avisa Nordland. Rapporten, som...

av Torkelsen, Jan H., 12.08.09

Bronse til Vågsbygd-elev i Fysikk-OL

Eirik Løhaugen Fjærbu fra Vågsbygd videregående skole leverte en fantastisk innsats i Fysikk-OL i Mexico i sommer. Gjennom sine faglige prestasjoner i både teoretisk og eksperimentell fysikk klarte...

av Torkelsen, Jan H., 11.08.09

Vestfold vil ha raskere tog og sammenkobling til Sørlandsbanen

Fylkesordfører Per-Eivind Johansen i Vestfold er, i følge Sandefjords Blad, bekymret over at oppgradering av Vestfoldbanen til høyhastighetsstandard og sammenkobling til Sørlandsbanen går for sakte....

av Torkelsen, Jan H., 11.08.09

Ingen omkom i trafikken i Vest-Agder i juni og juli i år

-I Vest-Agder har det ikke vært dødsulykker i trafikken i juni og juli i år. I fjor omkom fire personer i samme tidsom i følge registreringer fra Trygg Trafikk. Det er gledelig å registrere en positiv...

av Torkelsen, Jan H., 11.08.09

Kronprinsesse Mette-Marit legger ned Kilden-grunnstenen 20. august

HKH Kronprinsesse Mette-Marit har takket ja til å legge ned grunnsteinen for Kilden Teater og Konserthus for Sørlandet. Seremonien finner sted torsdag 20. august 2009 klokken 15.00.Kildens...

av Torkelsen, Jan H., 10.08.09

Fylkesordførerne vil ha folkehelsearbeidet prioritert i statsbudsjettet

Fylkesordførerkollegiet var i forrige uke samlet til sommermøte i Hedmark. Folkehelse, som fylkeskommunene nå får et økt ansvar for, var et sentralt punkt på dagsorden. I en uttalelse fra kollegiet...

av Torkelsen, Jan H., 10.08.09

To vestegder til NM i kjøttfag for lærlinger

av Torkelsen, Jan H., 10.08.09

Nyskapende idé innen kunst/kultur?

av Macdonald, Cheryl, 03.08.09

Seminar om Våte klimautfordringer

av Macdonald, Cheryl, 27.07.09

Viktig internasjonal oppgave til fylkeskommunens internasjonale koordinator

Nordsjøkommisjonens og Interreg IVB Nordsjøprogrammets felles årskonferanse ble arrangert i Egmond aan Zee & Haarlem i Provins Noord- Holland i sommer. Hovedtema for konferansen var bærekraftig...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Sommersuksess for Sørlandsbadet

Sørlandsbadet i Lyngdal, hvor Vest-Agder fylkeskommune er en viktig samarbeidspartner, har i år fått ny besøksrekord. I løpet av sommermåneden juli var over 22 500 mennesker innom anlegget. Det er en...

av admin, 01.01.01

Etterlengtet riksveiforbindelse i Lister åpnes i september

I siste halvdel av september ser det nå ut til at bilistene endelig kan ta i bruk Sørlandets lengste veitunnel. I følge Farsunds avis regner Statens vegvesen med at en da har klart å få ferdigstilt...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Fylkeskommunen tar i bruk biler til profilerering

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

”Kristiansandspakka” klarert i statsråd i dag

-Kristiansandregionen vil få eit tryggare, meir miljøvenleg og effektivt vegnett, med mellom anna ny Vågsbygdveg og 25 kilometer nye gang- og sykkelvegar. Dette seier samferdselsminister Liv Signe...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Nei til nytt tilsynsorgan for landets veginfrastruktur

Samferdselsdepartementet har sendt en utredning ”På sikker veg” på høring. I utredningen vurderes behovet for et selvstendig organ for tilsyn med veg-infrastrukturen. Fylkeskommunens hovedutvalg for...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Ny bok: Olaf Isaachsen – med livet som palett

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01