• av Stylegar, Frans-Arne, 01.06.11

  Runesteinen på Hogganvik

  Les mer
 • av Torkelsen, Jan H., 16.10.09

  Fylkeskommunen bidrar til prosjekt for ny satsing på tre

  Hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø støttet i går et forslag til ny satsing på tre gjennom...

  Les mer
 • av Torkelsen, Jan H., 30.09.09

  Trygg Trafikk vil ha jentene med på laget

  I Vest-Agder er nå 1126 jenter med i ”Jentenes trafikkaksjon” og Trygg Trafikk håper at enda flere...

  Les mer
 • Fredrik Heien fra Grimstad ble årets lærling i Skanska
  av Blålid, Kåre, Macdonald, Cheryl, 29.09.09

  Fredrik Heien fra Grimstad ble årets lærling i Skanska

  Les mer
 • Økt pris på mellombygget på Kristiansand katedralskole Gimle
  av Torkelsen, Jan H., 29.09.09

  Økt pris på mellombygget på Kristiansand katedralskole Gimle

  Fylkestinget godkjente i april et forprosjekt for et mellombygg på Kristiansand katedralskole Gimle...

  Les mer
 • NM-suksess for skiskytterelever fra Sirdal videregående skole
  av Torkelsen, Jan H., 29.09.09

  Fantastiske NM-resultater for elever fra Sirdal

  Elever ved Sirdal videregående skole leverte fantastiske prestasjoner under sommer-NM i skiskyting i...

  Les mer
 • av Stylegar, Frans-Arne, 25.09.09

  Arkeologiske utgravninger på Kleppland i Søgne

  Det pågår for tiden arkeologiske utgravninger langs E39 på Kleppland i Søgne. Det er Kulturhistorisk...

  Les mer
 • av Torkelsen, Jan H., 25.09.09

  Bred medvirkning om utarbeiding av kommuneplan i Kvinesdal

  Kvinesdal kommune har satt i gang rullering av kommuneplanens samfunnsdel, det vil si utviklingen av...

  Les mer
 • NHO vil ha forvaltningsreformen lagt på is
  av admin, 24.09.09

  NHO fremhever Vest-Agders innsats mot frafall i skolen

  En mer samordnet innsats må til, konkluderer NHO etter at alle tiltak for elever som ikke...

  Les mer

Agder Historielag skriver Agders historie

Vest-Agder fylkeskommune er med å finansiere driften av Agder Historielag. I fjor bevilget 100 000 kroner i driftstilskudd til historielaget I tillegg ble det bevilget 50 000 kroner som tilskudd til...

av Torkelsen, Jan H., 24.09.09

Varsler kamp mot vindmøller på Lista

Motstandere av det planlagte vindkraftverket på Lista i Vest-Agder varsler søksmål mot staten for å hindre utbygging. Samtidig har Landbruks- og matdepartementet tatt initiativ til å endre grensene...

av Stylegar, Frans-Arne, 24.09.09

Viktige avklaringer om nytt Mandal kulturhus faller i løpet av få uker

Mandal kommune søkte i februar Kulturdepartementet om 50 millioner kroner til oppføring av kulturhuset «Buen» som har en kostnadsramme på 190 millioner kroner. Kommunen har ikke mottatt svar til tross...

av Torkelsen, Jan H., 24.09.09

Fullt hus på Nordberg fort

Godt over 300 mennesker pakket seg sammen på Nordberg fort igår da astronomen Knut Jørgen Røed Ødegaard holdt sitt foredrag Stjerner og planeter. Uvær gjorde at arrangementet måtte avvikles innendørs,...

av Stylegar, Frans-Arne, 24.09.09

Behandling av regler for inntak til videregående skole

I sitt møte i dag skal hovedutvalget for kultur og utdanning i Vest-Agder fylkeskommune (HKU), behandle inntaksreglementet. Det er tidligere blitt bestemt av Fylkestinget at det skal være geografisk...

av Macdonald, Cheryl, 24.09.09

Fylkeskommunen forutsetter trafikkanalyser i forkant av Marinetomt-utbygging i Kristiansand

Kristiansand kommune har oversendt forslag til reguleringsplan for Marinetomta til offentlig ettersyn. På området er det planer om å etablere svømmeanlegg, idrettsanlegg, velværesenter,...

av admin, 23.09.09

Fylkeskommunen går inn for nyetableringer og videreutvikling av virksomheter på Lumberområdet

Fylkeskommunen har mottatt forslag til endring av kommuedelplan for sentrale deler av Vågsbygd-Lumberområdet i Kristiansand til offentlig ettersyn. Lumber er et tradisjonelt industriområde ved sjøen,...

av Torkelsen, Jan H., 23.09.09

Færre cruiseanløp ga færre museumsgjester i Kristiansansområdet i fjor

Vest-Agder-museet IKS som består av Flekkefjord Museum, Listamuseet, Sjølingstad Uldvarefabrik, Mandal Bymuseum, Setesdalsbanen, Gimle Gård og Vest-Agder Fylkesmuseum opplevde samlet en nedgang i...

av Torkelsen, Jan H., 23.09.09

400 000 kroner fra fylkeskommunen til videreføring av museumsutvikling på Odderøya

Vest-Agder-museet IKS er nå i gang med å planlegge bruken av det arealet på Odderøya som bystyret i Kristiansand har regulert til museums- og festivalområde. Fylkesutvalget bevilget i 2007 en million...

av Torkelsen, Jan H., 23.09.09

God økonomi og høy aktivitet på Risøbank IKS i Mandal

Hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø behandlet i sist møte årsrapporten for 2008 for IKS Risøbank i Mandal. Vest-Agder fylkeskommune er medeier og gir et årlig tilskudd til Risøbank IKS....

av Torkelsen, Jan H., 23.09.09

Fylkeskommunen ber Samferdselspartementet bidra til å sikre togstopp-strukturen i Vest-Agder

Av Jernbaneverkets handlingsprogram fremgår det at Jernbaneverket av Jernbanetilsynet er pålagt å utbedre alle stasjoner hvor plattformlengden ikke samsvarer med togets lengde. Jernbaneverket ønsker å...

av Torkelsen, Jan H., 23.09.09

AS Flekkefjords Dampskipsselskap fortsetter ferjedriften til Hidra og Andabeløya

Det er nå gjennomført en konkurranseutsetting av riksvegferjesambandet Riksveg 469 mellom Launes og Kvellandstrand og fylkesvegferjesambandet Fylkesveg 919 mellom Abelnes og Andabeløy i Flekkefjord...

av Torkelsen, Jan H., 23.09.09

Styringsgruppen som skal utrede en eventuell fylkessammenslåing er klar

Fylkesutvalget drøftet i går arbeidet som pågår med å utrede en eventuell sammenslåing av Vest- og Aust Agder. Det ble klargjort at arbeidet skal ledes av en styringsgruppe bestående av...

av Torkelsen, Jan H., 23.09.09

Stjerner og planeter på Lista i morgen

Fylkeskonservatoren, FN-sambandet og Vest-Agdermuseet  markerer Kulturminneåret og FN-årene for forsoning og astronomi med astrofysiker Knut Jørgen Røed Ødegaard på Lista.Med sin lange historie er det...

av Stylegar, Frans-Arne, 22.09.09

Geofysikk i Spangereid - og nye båtgraver

I juni foretok Tatiana Smekalova og Bruce Bevan på vegne av Fylkeskonservatoren geofysiske undersøkelser i Spangereid i Lindesnes. Ved hjelp av magnetometer gjennomsøkte man et område i utkanten av...

av Stylegar, Frans-Arne, 22.09.09

Søk midler fra G9alt fondet før 1. oktober!

Har du talent, men trenger penger? Talentfondet G9alt deler i år ut til sammen 1.200.000 kroner i Agder, Rogaland og Hordaland. Du kan søke for deg selv - eller på vegne av andre. Søknadsfristen er...

av Torkelsen, Jan H., 22.09.09

Nytt klimahefte for skolen

av Torkelsen, Jan H., 22.09.09

«Mer enn ord - foto som kulturminner"

I kulturminneåret 2009 har prosjektet Digitale Bilder i Vest-Agder gleden av å invitere til et spennende dagsseminar på Søgne Gamle Prestegård. Det finner sted 10. oktober, på Søgne gamle...

av Macdonald, Cheryl, 21.09.09

E39 strekning i Lyngdal trafikksikres

av Torkelsen, Jan H., 21.09.09

Økt skatteinngang til fylkeskommunene

Statistisk Sentralbyrå har nå utarbeidet ferske tall for augustskatten til kommuner og fylkeskommuner Tallene viser at det til og med august i år er det kommet inn totalt 84.195 millioner kroner....

av Torkelsen, Jan H., 21.09.09

Valgresultatet i Vest-Agder ferdig kvalitetssikret

På administrativt hold i fylkeskommunens politiske sekretariat er en nå ferdige med fintelling, rapportskriving og endelig kvalitetssikring av valgresultatet til stortingsvalget i Vest-Agder. Nedenfor...

av Torkelsen, Jan H., 21.09.09

Hva skjer i en bråstopp i 70?

Nullvisjonsprosjektet i Lister i Vest-Agder har i samarbeid med Nordic testsenter kjørt en splitter ny Golf i 70 kilometer i timen inn i en steinblokk. Den arrangerte kollisjonen ble foretatt på Lista...

av admin, 21.09.09

Lokale ruter i inntektssystemet for fylkeskommunene

Kommunal- og regionaldepartementet skal frem mot 2011 gjennomgå alle delkostnadsnøklene i kostnadsnøkkelen for fylkeskommunene. I samband med dette har departementet lyst ut et forskingsprosjekt som...

av Torkelsen, Jan H., 18.09.09

Fylkesordføreren behørig hyllet på 60-årsdagen

Et stort antall av politiske og administrative ledere fra alle tre forvaltningsnivåer i både Vest- og Aust-Agder var i går på en mottakelse arrangert av fylkeskommunen i forbindelse med at...

av Torkelsen, Jan H., 18.09.09

Agder har store utbyggingsbehov på stamvegnettet de kommende år

Har vi kommet dårligere ut enn andre regioner når det gjelder tildeling av midler til veg? Hva har vi gjort rett og hva kan vi forbedre? Vi trenger en strategi vi står sammen om! Dette blir viktige...

av admin, 18.09.09

Ungdomskonkurranse om løsning på klimakrisen

Ungdommer i alderen 16-19 år inviteres til å delta i den nasjonale konkurransen ”The fight” for å gi sine bidrag til hvordan vi kan vi løse den største utfordringen verden står overfor. - Vi trenger...

av Torkelsen, Jan H., 18.09.09

Fristen for flere fylkeskommunale priser og stipend nærmer seg

Vest-Agder fylkeskommune deler årlig ut flere priser og stipend. Flere av disse har 1. oktober som dato for frist til å komme med forslag på kandidater eller for å sende inn søknad. Alle søknader og...

av Torkelsen, Jan H., 17.09.09

Audnedal kommune har færrest sofavelgere

Nå er det meste av valgoppgjøret i boks. I de siste oversikter fra Statistisk Sentralbyrå og Kommunal- og regionaldepartementet kan en lese hvordan fremmøtet til stemmelokalene var. Der kan en lese at...

av Torkelsen, Jan H., 17.09.09

Agderseminaret 2009 med fukus på sørlandsk kultur

Agderseminaret viderefører en lang tradisjon for årlige samlinger om regionalhistoriske emner. Årets seminar finner sted på Aust-Agder kulturhistoriske senter 16. og 17. oktober og har fått tittelen...

av Torkelsen, Jan H., 16.09.09

Teknologi og Design i fokus på verkstedsdager

”Teknologi og design” ble et tverrfaglig tema og var fra høsten 2008 et obligatorisk fag i Kunnskapsløftet. I den forbindelse forbindelse har TEKin - Teknologi Inspiratørene - invitert lærere både i...

av Torkelsen, Jan H., 16.09.09

Søknadsfristen for idrettsstipend er 1. oktober

av Torkelsen, Jan H., 16.09.09

Kollektivtrafikkonferanse

Kollektivtrafikkonferansen er en møteplass for alle aktørene i bransjen, forteller Roald Morvik fra Agder Kollektivtrafikk AS. Han ønsker alle som er opptatt av temaet  Velkommen til Oslo 11....

av Macdonald, Cheryl, 15.09.09

To nye stortingsrepresentanter fra Vest-Agder

av Torkelsen, Jan H., 15.09.09

UBC-konferanse i Kristiansand

Union of Baltic Cities (UBC) er en nettverksorganisasjon som jobber med et felles potensial for utvikling hos sine 106 medlemsbyer innenfor demokrati, økonomi, kultur og bærekraftig utvikling....

av Fossan, Mette, 15.09.09

Tre bygdebutikker i Vest-Agder har fått midler til utvikling

I alt 122 butikker i like mange bygder får i disse dager utviklingstilskudd gjennom Merkur-programmet for å sikre bedre lønnsomhet og opprettholde et viktig tjenestetilbud i et område med lavt...

av Torkelsen, Jan H., 15.09.09

Dyrt å legge ned fylkeskommunen

-Å legge ned fylkeskommunen kan bli dyrt. I Danmark reduserte de tallet på kommuner fra 270 til 98, i tillegg ble 13 amt til fem regioner. Det ble dyrt og var svært krevende, sier professor i...

av Torkelsen, Jan H., 14.09.09

Den internasjonale munnhelsedagen

av Torkelsen, Jan H., 14.09.09

Friluftskart til alle i Sirdal

I disse dager mottar de 685 husstandene i Sirdal et rykende ferskt friluftskart som blant annet fylkeskommunen har vært en drivkraft for å få realisert. -Dette er en fantastisk guide til Sirdals...

av Torkelsen, Jan H., 14.09.09

Tøffe jenter på Sirdal videregående skole

Det er kjent at elevene på Sirdal videregående skole driver trening som kan være utfordrende for kropp og sjel. Nylig tok skolens jenter ansvar for egen sikkerhet ved å gjennomføre kanovelt i en litt...

av Torkelsen, Jan H., 11.09.09

Eilert Sundt videregående skole er en viktig institusjon i Farsunds-samfunnet

-Eilert Sundt videregående skole er blitt en viktig institusjon i bysamfunnet, slik vi ønsker det skal være ut fra moderne oppfatninger om hva som er en god skolearbeidsplass og hvordan en skaper godt...

av Torkelsen, Jan H., 11.09.09

Utdanning lønner seg på mange måter

Nå foreligger en fersk Education at a Glance publikasjon fra OECD. Den presenterer årlig indikatorer på utdanningsområdet fra OECD-landene og en del andre land. Dataene i årets rapport er hovedsakelig...

av Torkelsen, Jan H., 11.09.09

Rektor ved Søgne videregående skole

Tor Arne Eilertsen er fra skolestart i år konstituert som rektor ved skolen, i første omgang med virkning fram til og med skoleårets slutt sommeren 2010. Eilertsen kommer fra stilling som...

av Borgersen, Leif Roald, 11.09.09

Presser på for å få E-39 pakke på plass

av Torkelsen, Jan H., 11.09.09

Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Vest-Agder

Fylkestinget i Vest-Agder vedtok 11. desember 2007 nytt reglement for Vest-Agder fylkeskommunale råd for funksjonshemmede.  Reglementet er et resultat av ny "lov om råd og anna representasjonsordning...

av Erichsen, Marion, 10.09.09

Artstart stipend 2009 for nyskapere og innovatører

Har du en nyskapende og innovativ forretningside innenfor musikk, film, design, kultur eller naturopplevelser? Da bør du vurdere å søke Artstart stipend nå i høst. I samarbeid med fylkeskommunene i...

av Torkelsen, Jan H., 10.09.09

Barne- og likestillingsdepartementet imponert over likestillingsmobiliseringen på Sørlandet

-Jeg er imponert over innsatsen innen likestillingsarbeidet som gjøres på Agder. Den er reflektert og langsiktig, sa rådgiver Per Kristian Dotterud fra Barne- og likestillingsdepartementet på en...

av admin, 10.09.09

Vellykket dialogkonferanse om likestilling på Sørlandet i går

Det var bred oppslutning om den første dialogkonferansen prosjektet FRITT-VALG -tiårssatsingen for likestilling arrangerte i Arendal onsdag. Over åtti deltakere fra blant annet alle tre...

av admin, 10.09.09

Fylkesvaraordføreren i front for gedigen dugnad for likestilling

-For at vår region skal ha en god vekst, er det viktig at vi bruker alle våre ressurser. Dessverre er det ikke slik i dag. Sørlandet har gjennom mange år vært plassert nederst på...

av Torkelsen, Jan H., 10.09.09

Vest-Agder-museet Lista trenger penger

Vest-Agder-museet Lista har et negativt driftsresultat 30. juni på om lag 187.000 kroner.-Regnskapstallene viser at driften er knapp. Når kjente og faste utgifter er dekket, er det ikke mye penger...

av Torkelsen, Jan H., 10.09.09

Hvem fortjener pris for godt kulturminnevern?

I høst skal Vest-Agder fylkeskommune dele ut Kulturminnevernprisen for tredje gang. I fjor var det eierne av gården Eftestad i Songdalen kommune, Nina og Tore Gjedrem, som ble satt pris på. Hvem blir...

av admin, 10.09.09

Odderøya på gamle postkort!

Fylkeskonservatoren er i ferd med å gjøre en rekke gamle postkort med motiver fra Kristiansand tilgjengelig for flere. Her er en smakebit, flere kommer etter hvert.

av Stylegar, Frans-Arne, 09.09.09

Skolevalgresultater 2009 - Dødt løp mellom Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet

Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet ble skolevalgets vinnere nasjonalt. Arbeiderpartiet endte på 23,8 prosent, mens Fremskrittspartiet oppnådde 23,7 prosent, begge etter en fremgang på 2,6...

av Torkelsen, Jan H., 09.09.09

Likestillingsarbeidet på Sørlandet skal tydeliggjøres

-Vi har som mål at hele Sørlandet skal bli bevisstgjort om den mobiliseringen som nå foregår om likestilling. Prosjektet FRITT VALG -10-årssatsingen for likestilling på Sørlandet er en...

av Torkelsen, Jan H., 09.09.09

Prosjekt har bidradd til at færre avslutter videregående utdanning

Det foreligger nå en sluttrapport fra MMM-prosjektet - Mestring-Motivasjon-Måloppnåelse- som er oversendt utdanningspolitikerne i fylkeskommunen til orientering. MMM-prosjektet har vært gjennomført i...

av Torkelsen, Jan H., 09.09.09

Senterpartisekretær vil ha sykehusene tilbake til fylkeskommunene

-De lokale mindre og mellomstore sykehusene med ansvar for folk som bor i området deres - distriktssykehusene i Arendal, Kristiansand, Skien, Tønsberg, Drammen eller Fredrikstad, landet rundt – må...

av admin, 08.09.09

Trafoen har vært viktig i trafikksikkerhetsarbeidet

-Trafoprosjektet i Kristiansand har vært veldig vellykket. Vi får gode tilbakemeldinger. Adferdspsykolog Pål Ulleberg i Transportøkonomisk Institutt har gjennomført en evaluering. Den dokumenterer at...

av Torkelsen, Jan H., 07.09.09

Hvor finnes Europas beste tiltak for entreprenører?

Innovasjon Norge inviterer norske kommuner, fylkeskommuner, regioner, byer eller offentlig-private partnerskap til å fortelle om sine enestående entreprenørskapstiltak. Også enkelte tiltak iverksatt...

av Torkelsen, Jan H., 07.09.09

Mer entreprenørskap i utdanningen

Alle studenter innen høyere utdanning skal innen 2012 få kompetanse knyttet til nyskapning og innovasjon. Dette er hovedmålet med regjeringens nye handlingsplan for entreprenørskap i utdanningen. Den...

av admin, 04.09.09

Klar sammenheng mellom grunnskoleresultater og gjennomstrømning i videregående skole

Ni av ti elever med høyest grunnskolepoengsum (55-66 poeng) fra avsluttet grunnskole som startet på videregående opplæring i 2003, oppnådde studie- eller yrkeskompetanse på normert tid. Nesten alle...

av admin, 04.09.09

Det arrangeres mange spennende naturlosmuligheter i helgen

I helgen kan du være med på nattsafari og smake på lammelår kokt på bronsealdervis. Du kan bli med til skogs på to ulike soppturer med eksperter som vet hva som er spiselig og hva du bør unngå å putte...

av Torkelsen, Jan H., 04.09.09

Vel 46.000 besøkte Sørlandets Kunstmuseums utstillinger i fjor

I 2008 gjennomførte Sørlandets Kunstmuseum ti utstillingsprosjekter og fire store vandreutstillinger på seks visningssteder i Agder. I årsrapporten til museet, som nylig ble lagt frem i...

av Torkelsen, Jan H., 04.09.09

Stiftelsen Opera Sør bygger økonomisk ryggrad

Stiftelsen Opera Sør legger i årsberetningen sin for 2008 frem et regnskap med et overskudd på henimot en million kroner. Resultatet medfører at stiftelsens egenkapital ble forbedret fra minussiden...

av admin, 03.09.09

Underskudd for Stiftelsen Kristiansand Symfoniorkester i fjor

Årsberetningen for Stiftelsen Kristiansand Symfoniorkester for 2008 ble i sist møte lagt frem for fylkeskommunens hovedutvalg for kultur og utdanning. Vest-Agder fylkeskommune er en av bidragsyterne...

av Torkelsen, Jan H., 03.09.09

Fylkeseldrerådet: Eldre må involveres i utformingen av seniorpolitikk

Fylkeseldrerådet var i forrige uke i Farsund. På dagsorden sto et fremstøt for å få flere seniorer involvert når det gjelder utforming av seniorpolitikk på kommunalt og regionalt nivå. Både Lyngdals...

av admin, 02.09.09

Fylkeskommunene avviser nytt veitilsyn

Samferdselsdepartementet har sendt en utredning ”På sikker veg” på høring. I utredningen vurderes behovet for et selvstendig organ for tilsyn med vei-infrastrukturen. Kommunal Rapport har fulgt opp...

av Torkelsen, Jan H., 02.09.09

Hvordan ser vegnettet ut fra årsskiftet?

Forvaltningsreformen gjennomføres fra årsskiftet. Det innebærer blant annet at 60 prosent av riksvegene overføres til fylkeskommunene og blir fylkesveg. Ved at Statens vegvesen fortsetter å utføre...

av Torkelsen, Jan H., 02.09.09

Fire personer er omkommet i trafikken i Vest-Agder i år

I Vest-Agder er fire personer omkommet i trafikken hittil i år, opplyser distriktsleder Liv Skare Falkum i Trygg Trafikk Vest-Agder i en pressemelding. I fjor på samme tid var antallet trafikkdrepte i...

av Torkelsen, Jan H., 01.09.09

Enighet om spørsmål som må avklares om en eventuell fylkessammenslåing

Torsdag 27. august var den politiske og administrative toppledelsen i Vest- og Aust-Agder fylkeskommuner samlet i Fylkeshuset i Kristiansand for å drøfte den videre prosessen rundt en eventuell...

av admin, 01.09.09

De politiske partiene ønskes velkommen til de videregående skolene

-Politisk aktivitet er en del av demokratiopplæringen ved våre skoler og dette ønsker vi at alle våre skoler skal legge til rette for, sier fylkesutdanningssjef Arly Hauge. -Bakgrunnen for brevet som...

av Torkelsen, Jan H., 01.09.09

Fylkesrådmann Tine Sundtoft i permisjon til årsskiftet

Fylkesrådmann Tine Sundtoft går ut i permisjon fra 1. september 2009. Hun vil være tilbake ved årsskiftet. I løpet av permisjonen vil hun rette fokus på to områder i regi av KS, skoleeierrollen og...

av Torkelsen, Jan H., 01.09.09

6000 år gammel boplass funnet i Eiken

Arkeologer hos Fylkeskonservatoren har avdekket en rikholdig steinalderboplass ved Eiken kirke i Hægebostad. Det er første gang at en så gammel boplass er oppdaget i området.

av Stylegar, Frans-Arne, 01.01.01

Nytt lyspunkt for Sørvestbanen

Hele dobbeltsporstrekningen Holm - Holmestrand - Nykirke på Vestfoldbanen skal bygges ut i ett. -Vi legger opp til byggestart neste år, sa samferdselsminister Liv Signe Navarsete da hun var med og...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Samferdselssjef Leif Storsve takker av etter 22 år

Noen vil kalle han en løsningsorientert superstrateg med stor gjennomslagskraft, mens andre vil bruke betegnelser som en slugger med stor slagstyrke og en velslepen evne til å finne åpninger for...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Endringer i bortvisningsreglene

Kunnskapsdepartementet har for tiden ute på høring et forslag til endringer i bortvisningsreglene i opplæringsloven og privatskoleloven. Forslaget åpner for at lærerne kan fatte avgjørelse om...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

I høst runder Vest-Agder 170 000 innbyggere

En fersk statistikk fra Statistisk sentralbyrå viser at Vest-Agder etter første halvdelen av året var omme hadde 169 349 innbyggere. Fra årsskiftet og frem til 1. juli økte folkestallet med 1116...

av admin, 01.01.01

Nesten tre av ti velgere i Vest-Agder er over 60 år

Statistisk sentralbyrå presenterte i går en statistikk over antall stemmeberettigede ved det kommende Stortingsvalget. I Vest-Agder har 121 844 personer mulighet til å være med å bestemme hvilke seks...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Starter på yrkesfag, ender med studiekompetanse

En av fire elever som startet på en yrkesfaglig studieretning i videregående opplæring høsten 2003, hadde oppnådd studiekompetanse fem år senere. Elevenes karakterer fra grunnskolen betyr mye for...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

BOKbussen på veien igjen – nå som UKMbuss

av Lauvdal, Inga og Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Svært aktiv start på skoleåret på Byremo

Skoleåret er allerede godt i gang og både lærere og elever begynner å finne seg til rette på Byremo videregående skole i Audnedal. Ved siden av skolearbeidet er det satset på aktiviteter, sosiale...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Vestfold fylkeskommune forskutterer midler til gode for Sørvestbaneprosjektet

Vestfold fylkeskommune og Jernbaneverket vil ha hurtigtog fra Oslo til Kristiansand, skriver Østlendingen. Men den eneste stoppen på strekningen, som skal tilbakelegges på tre timer, kan bli...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Kulturminnedagen 13. september på Sjølingstad Uldvarefabrik

Velkommen til kulturminnedag på Sjølingstad Uldvarefabrik. Søndag 13. september klokken 12.00 til 16.00 blir det åpen fabrikk med fokus på vann i produksjonen. Det blir aktiviteter for både store og...

av Torkelsen, Jan H.og Seland Nilsen, Judith, 01.01.01

Nei til landslinje i skiskyting i Sirdal

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Lærere er trofaste mot arbeidsstedet

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

5,6 millioner kroner fra fylkeskommunen i tilskudd til Åseral kultursenter ”Minne”

Som oppfølging av en tidligere inngått samarbeidsavtalen mellom fylkeskommunen og Åseral kommune gikk fylkesutvalget i dag inn for at fylkeskommunen skal gi et samlet tilskudd til Åseral kultursenter...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Anbefaler tilskudd på 15 millioner kroner til nytt kulturhus og bibliotek i Vennesla

Vest-Agder fylkeskommune inngikk i 2002 en intensjonsavtale med Vennesla kommune om et samarbeid om realisering av et regionalt kulturhus som et ledd i å bidra til utvikling av Vennesla sentrum. Som...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Skogbruk: Stor verdiskaping på Agder

Treindustrien på Agder står for en omsetning på NOK 3,7 milliarder kroner, inkluderer 2100 arbeidsplasser og består av 120 bedrifter. Dette er et av flere resultater som Agder Tresenter har kommet...

av admin, 01.01.01

Spennende funn av kulturminner på Hidra

I forbindelse med hogst og skjøtsel av kulturlandskapet på Kalven, lengst sør på øya Hidra i Flekkefjord, er mange nye kulturminner kommet for dagen. Blant husmurer, gjerder og steinborger fra de...

av Stylegar, Frans-Arne, 01.01.01