• av Stylegar, Frans-Arne, 01.06.11

  Tolkningen av innskriften på Hogganviksteinen er klar

  Arbeidet med den oppsiktsvekkende runesteinen på Hogganvik i Mandal går videre. Runolog og professor...

  Les mer
 • Fylkesveien fra Sirdal til Valle vinterstenges 1. november
  av Torkelsen, Jan H., 30.10.09

  Brokke – Suleskarveien stengt fra 1. november klokken 12.00

  Les mer
 • Høstens prosjektsøknader i Kattegat/Skagerrak behandles 10. november
  av Fossan, Mette, 30.10.09

  Ny søknadsrunde i Interreg IV A - seminar for søkere

  Neste søknadsrunde i Interregprogrammet for Øresund-Kattegat-Skagerrak åpner 1. februar og stenger...

  Les mer
 • Viktig kontakt etablert mot Stortingets transport- og kommunikasjonskomite
  av Torkelsen, Jan H., 30.10.09

  Viktig kontakt etablert mot Stortingets transport- og kommunikasjonskomite

  -Nestleder i Transport og kommunikasjonskomiteen på Stortinget Anne Marit Bjørnflaten (Ap) og...

  Les mer
 • Utstillingsåpning på Sjølingstad Uldvarefabrik
  av admin, 29.10.09

  Utstillingsåpning på Sjølingstad Uldvarefabrik

  Les mer
 • av admin, 29.10.09

  Nye fredninger igangsatt

  Fylkeskonservatoren har varslet oppstart av tre nye fredningssaker i fylket: Huseby kongsgård og...

  Les mer
 • Vennesla-lærere har digitalisert europeisk kulturhistorie
  av Torkelsen, Jan H., 29.10.09

  Vennesla-lærere har digitalisert europeisk kulturhistorie

  Les mer
 • Søker om 98,5 millioner kroner til rassikring i Vest-Agder
  av Torkelsen, Jan H., 29.10.09

  Søker om 98,5 millioner kroner til rassikring i Vest-Agder

  I Nasjonal transportplan 2010-2019 ble det foreslått å støtte arbeidet med rassikring av...

  Les mer
 • Kanskje ”Trygt hjem for en 50-lapp” i Kvinesdal-området neste år
  av Torkelsen, Jan H., 28.10.09

  Trygt hjem for en femtilapp-prosjektet i Kvinesdal forlenges ut 2009

  Hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø vedtok i juni i fjor å sette i gang et forsøk med Trygt...

  Les mer

Verdensledende på elektronisk forvalting

Norge er blant de tre fremste landene til å tilby offentlige tjenester elektronisk, og nordmenn ligger helt i tet på bruk av e-forvaltingstjenester. Dette går frem av en ny OECD-rapport som ble lagt...

av Torkelsen, Jan H., 27.10.09

Bompengebelastningen svært ujevnt fordelt fra fylke til fylke

Statens vegvesen har utarbeidet en fylkesvis oversikt over de årlige driftsinntektene i norske bomselskaper fra 1. januar 2004 til og med 31. desember 2008. Den gir grunnlag for å konkludere med at...

av Torkelsen, Jan H., 26.10.09

Hvordan kan vi samarbeide for å få til en raskere utbygging av stamvegene i landsdelen?

Nesten samtlige fylkesordførere og ordførere i landsdelen, samt stortingsrepresentanter, sentrale administrative ledere, region- og lokalpolitikere og representanter involvert i veiforvaltning setter...

av Torkelsen, Jan H., 26.10.09

Husk Operasjon Dagsverk 29. oktober!

Operasjon Dagsverk er en solidaritetsaksjon der ungdom støtter ungdom. Denne årlige solidaritetsaksjonen er blitt arrangert i over 40 år, og har hjulpet unge i store deler av verden til et bedre liv...

av Torkelsen, Jan H., 23.10.09

Elevene takker for ny skole.

Under den offisielle åpningen av Tangen VGS, takket elevrådsleder Henriette Wulff, politikerne for at de har bevilget penger til den famtastiske skolen. - Vi elever synes den er både kul og pen,...

av Macdonald, Cheryl, 22.10.09

Du kan besøke nye Tangen VGS

Fredag 23 oktober er det Åpent Hus på Tangen VGS fra kl. 11-17. Da kan hvem som helst besøke skolen. Elevguider står klar til å vise byens befolkning rundt. Dessuten kan du handle i kantina. Hva med å...

av admin, 22.10.09

KS har store forventninger til ny kommunalminister

KS tror Liv Signe Navarsete som ny kommunalminister og Maghild Meltveit Kleppa som ny samferdselsminister kommer til å bety mye for norske kommuner og fylkeskommuner. -At kommunalministeren også har...

av Torkelsen, Jan H., 22.10.09

NHO’s og LO’s forslag til lærlingeløft ikke fulgt opp i forslag til statsbudsjett

Regjeringen foreslår i statsbudsjettforslaget å bevilge 190 millioner kroner i økt tilskudd til lærebedrifter gjennom rammeoverføringene til fylkeskommunene i 2010. Det er en videreføring fra...

av Torkelsen, Jan H., 22.10.09

God plassering i PetroChallange 2009 for Vågsbygd videregående skole

Også i år har Vågsbygd videregående skole deltatt i OLF - Oljeindustriens Landsforenings - sitt rollespill PetroChallenge. Det var 14 lag fra Vågsbygd som deltok og de hevdet seg godt i konkurransen....

av Torkelsen, Jan H., 22.10.09

Refleksjaktvinner fra Mandal

Seieren i Den store refleksjakten gikk til klasse 5a ved Furulunden skole i Mandal. Klassen fant 24,7 reflekser i gjennomsnitt per elev og ble vinner av Den store refleksjakten i Vest-Agder 2009....

av Torkelsen, Jan H., 22.10.09

Gratis kjøreopplæring i videregående skole ville koste fylkeskommunen 60 millioner kroner

Fylkestingsrepresentant Vidar Kleppe fra Demokratene har i en interpellasjon reist spørsmål til fylkesordfører Thore Westermoen om muligheten for å gi tilbud om gratis kjøreopplæring til elevene i...

av Torkelsen, Jan H., 22.10.09

Over 60 jernbanestasjoner som har for kort plattform for togene, trues av nedleggelse. Både fylkestinget i Vest-Agder og Jernbaneforum Sør har reagert kraftig på dette og meddelt dette til...

av admin, 22.10.09

Fylkestinget roser kommuneplanarbeidet i Kvinesdal

Kvinesdal kommune har satt i gang rullering av kommuneplanens samfunnsdel. Da fylkestinget tirsdag avga fylkeskommunens uttalelse til oppstarten av planprosessen ble det fremhevet at kommunen har lagt...

av Torkelsen, Jan H., 22.10.09

Westermoen ser ikke behov for et mobbetilsyn i Vest-Agder

Fylkestingsrepresentant Vidar Kleppe reiste i en interpellasjon i fylkestinget i dag spørsmålet om fylkesordfører Thore Westermoen vil støtte opprettelse et eget mobbetilsyn i Vest-Agder. -Jeg deler...

av Torkelsen, Jan H., 22.10.09

Overtar som vannregionmyndighet for Agder-fylkene og litt av Telemark

Fylkesmannen i Vest-Agder er vannregionmyndighet for vannregion Sør-Vest som omfatter Aust- og Vest-Agder, nesten hele Rogaland samt en liten del av Telemark og mindre deler av Hordaland. Fra...

av Torkelsen, Jan H., 21.10.09

Jernbaneverket vil ha dialog om stasjoner

av Torkelsen, Jan H., 21.10.09

Nye navn på videregående skoler i vestfylket

Fylkestinget vedtok i desember 2008 at opplæringen i Lister-regionen skulle organiseres som en skole med fem opplæringssteder. I det videre arbeidet med iverksetting skulle det nedsettes et prosjekt...

av Torkelsen, Jan H., 21.10.09

Åseral kultursenter ”Minne” får fylkeskommunale midler

Fylkestinget vedtok i går at fylkeskommunen skal gi et samlet tilskudd til Åseral kultursenter ”Minne” på 5,6 millioner kroner. Det vil bli utbetalt i løpet av årene 2009 til 2011. Senteret vil få...

av admin, 21.10.09

Fylkestinget vil ha utredet anbudsutsetting av pensjonsordningene

Da fylkestinget i dag behandlet fylkeskommunens økonomiske rapport etter annet tertial var det særlig to saker representantene rettet søkelyset på. Den ene var et forslag fra Demokratenes Vidar Kleppe...

av Torkelsen, Jan H., 20.10.09

Jernbaneforum Sør støtter fylkeskommunens initiativ om togstopputfordingen

Jernbaneforum Sørs leder Oddvar Skaiaa sendte i går brev til Samferdselsdepartementet hvor han på vegne av forumet gir full støtte til henvendelsen Vest-Agder fylkeskommune har sendt departementet...

av Torkelsen, Jan H., 20.10.09

Fylkeskommunen har bedt Samferdselspartementet bidra til å sikre togstopp-strukturen i Vest-Agder

Av Jernbaneverkets handlingsprogram fremgår det at Jernbaneverket av Jernbanetilsynet er pålagt å utbedre alle stasjoner hvor plattformlengden ikke samsvarer med togets lengde. Jernbaneverket ønsker å...

av Torkelsen, Jan H., 20.10.09

Ti kommuner i Vest-Agder får tildelt midler fra Den kulturelle spaserstokken

Kultur- og kirkedepartementet har besluttet at 227 kommuner får tildelt midler fra Den kulturelle spaserstokken i år. Blant disse er ti fra Vest-Agder. De mottar samlet 980 000 kroner. Den kulturelle...

av Torkelsen, Jan H., 20.10.09

Arbeidsgruppen ”Matematikk for alle!” starter arbeidet

- Det er en utfordring at mange har vansker med matematikk. Nå setter vi derfor i gang arbeidet med en utredning om fremtidens matematikkfag og hvordan opplæringen kan bli mer relevant og...

av Torkelsen, Jan H., 20.10.09

Sørvestbanens suksess ligger i en omforent visjon og tro på at det lar seg gjøre

-Vi tror at nøkkelen til suksess ligger i et forpliktende samarbeid som baseres på gode og inkluderende prosesser frem til omforente løsninger. Videre kreves forutsigbare og helhetlige...

av Torkelsen, Jan H., 19.10.09

Jernbanedirektøren skapte forsterket optimisme for Sørvestbaneprosjektet

-Grenlandsbanen og Sørvestbanen er naturlige deler av det utredningsarbeidet som vil utgjøre grunnlaget for neste Nasjonal Transportplan, sa jernbanedirektør Elisabeth Enger på et møte i Jernbaneforum...

av Torkelsen, Jan H., 19.10.09

Fylkeskommunen er med å finansiere NODE som Norwegian Centre of Expertice

Fylkesutvalget besluttet i dag at Vest-Agder fylkeskommune skal bidra med 780 000 kroner til Norwegian Offshore & Drilling Engineering (NODE) til delvis finansiering av kostnader forbundet med å...

av Torkelsen, Jan H., 16.10.09

Eyde-nettverket er tatt opp i nettverksprogrammet Arena

Fem nye næringsmiljøer tas nå opp i nettverksprogrammet Arena. Blant de fem er Eyde-nettverket på Sørlandet. Fylkesordfører Thore Westermoen uttrykker stor glede over den positive beslutningen. Han...

av admin, 16.10.09

Tjærebrenning på Haraldstad

Denne uken har det bokstavelig talt vært blåst liv i en gammel tradisjon i Marnardal. Agder restaurering har i samarbeid med Fylkeskonservatoren brent tjære på gamlemåten hos Torgeir Haraldstad i...

av admin, 15.10.09

Skandaløst at det ikke er penger i statsbudsjettet til nytt kulturhus i Mandal

-Vi er veldig skuffet. Dette er en skandale, sier fylkesordfører Thore Westermoen etter at regjeringen i forslag til statsbudsjett ikke har satt av statlige midler til nytt kulturhus i Mandal. - Det...

av admin, 15.10.09

Ber Kommunaldepartementet avklare stortingsrepresentasjonen om Agder-fylkene blir ett

Styringsgruppen som skal lede prosessen for en eventuell sammenslåing av Vest- og Aust-Agder har nylig avholdt nytt møte. Et viktig tema på møtet var stortingsrepresentasjon. I dag har alle fylker et...

av admin, 15.10.09

Tannlegeregningen blir ikke billigere i 2010

-Politikerne lovet mye i valgkampen rundt tannhelse, men heller ikke denne gangen følges det opp i praksis. Formuleringene i statsbudsjettet er så vage at de knapt kan sies å ha noen reell verdi, sier...

av Torkelsen, Jan H., 15.10.09

Husk at i dag er den store Refleksdagen

Refleksdagen 2009 arrangeres i dag. Den markerer inngangen til mørketiden ved å rette oppmerksomheten på synlighet i trafikken og refleksbruk. På Refleksdagen blir det arrangert...

av admin, 14.10.09

Westermoen: Ingen inspirasjon å hente i statsbudsjettet for Vest-Agder

-Det er gledelig at det ligger inne midler i forslaget til statsbudsjett til E-39 prosjektet Vigeland - Osestad. Ellers er våre institusjoner avspist med et minimum av midler, jeg har lett etter...

av Torkelsen, Jan H., 14.10.09

Fylkesvaraordfører Toril Runden: -Noe skuffende budsjett på friluftsliv-området

-Økningen på budsjettet til friluftsliv over Miljøverndepartementets kapitel er skuffende. Jeg hadde håpet på en sterkere satsning på friluftsliv som ville omfattet mer universell tilrettelegging, mer...

av Torkelsen, Jan H., 14.10.09

NHO frykter veiforfall

I følge Kommunal Rapport er man i NHO svært bekymret over at regjeringen bare vil gi fylkene en milliard kroner ekstra til de nye fylkesveiene neste år. -Debatten den siste tiden i mediene og...

av Torkelsen, Jan H., 14.10.09

15 millioner kroner til slepeberedskap på Sørlandet

I forslag til statsbudsjett gjøres det klart at det etableres en statlig slepeberedskap på Sørlandet gjennom en rammeavtale om ett døgnbemannet slepefartøy, med en årlig kostnadsramme på om lag 15...

av admin, 14.10.09

Ny satsing på lokal samfunnsutvikling i kommunane

I 2010 startar ei satsing for å styrka kommunane sitt arbeid med å bygga attraktive lokalsamfunn. Regjeringa løyver 30 millionar kr for å styrka kommunane sitt arbeid med lokal samfunnsutvikling....

av Torkelsen, Jan H., 14.10.09

Statsbudsjettmidler til Sjølingstad, Bredalsholmen, Knaben og Porto Franco

Tekniske og industrielle kulturminner viser historien om den tekniske revolusjonen i Norge og har en betydelig allmenn interesse. Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til tilskudd til tekniske og...

av admin, 13.10.09

Mer til teater og fullriggeren Sørlandet

Regjeringen foreslår i forslaget til statsbudsjett 2010 innen kultur at tilskuddet til Agder Teater økes med 2 millioner kroner som et ledd i oppfølgingen av scenekunstmeldingen, slik at tilskuddet i...

av Torkelsen, Jan H., 13.10.09

Statsbudsjettet. Flere skal fullføre videregående, mer til lærebedrifter og midler til regionale forskningsfond

-Målet vårt er at fleire skal fullføre den vidaregåande opplæringa. Det vil gjere ungdom godt rusta til arbeidsliv og vidare utdanning. I dag oppnår berre om lag 70 prosent av elevane studie- eller...

av Torkelsen, Jan H., 13.10.09

Statsbudsjettets avsetninger til samferdselsformål i Vest-Agder

I forslaget til statsbudsjett for 2010 er 27,1 milliarder kroner avsatt til samferdselsformål. Det utgjør en samlet vekst på omlag 4,7 milliarder kroner eller 21,2 prosent sammenlignet med saldert...

av Torkelsen, Jan H., 13.10.09

Fylkeskonservatoren topprioriterer arkeologisk utgraving på Lene

Fylkeskonservator Franz-Arne Stylegar opplyser at arkeologiske undersøkelser vil utsette den planlagte utbedringen av E-39 på Lene i Lindesnes noe. Lyngdal kommunestyrets flertall sa nylig ja til...

av Torkelsen, Jan H., 13.10.09

Omfattende internasjonal uke i Kristiansand

Tusenårsmålene står i sentrum for Internasjonal Uke i Kristiansand.. Åtte konkrete mål for å skape en bedre verden som alle verdens ledere skrev under på i år 2000. For å nå målene er det ikke nok å...

av Torkelsen, Jan H., 13.10.09

Andreas Thorkildsen og Christina Vukicevic besøker KKG

Friske folk - "Best når det gjelder". Kompetansesenteret for Idrett i Agder (KIA) arrangerer Høstseminar 2009 fredag 16.oktober lfra12.30 TIL 15.30. Seminaret tar opp viktige tema for idrettsutøvere,...

av Torkelsen, Jan H., 12.10.09

Skolebarn skal hjelpe voksne til å bli flinkere til å bruke refleks

Barn ved 28 skoler i Vest-Agder er med på Den store refleksjakten som starter 12. oktober. Barna skal lete etter reflekser i skuffer og skap hjemme og ta dem med på skolen for å se hvem som har funnet...

av Torkelsen, Jan H., 12.10.09

15 millioner kroner til nytt kulturhus og bibliotek i Vennesla?

Fylkesutvalget gikk i dag, mot stemmene fra Frps to representanter, inn for at fylkestinget 20. oktober skal bevilge et samlet tilskudd på 15 millioner kroner til nytt bibliotek og kulturhus i...

av Torkelsen, Jan H., 09.10.09

"Hard Rain" utstilling på Klimahuset i Kristiansand

Fotografen Mark Edwards har latt seg inspirere av Bob Dylan sang "A Hard Rain’s A-Gonna Fall", når han gjennom fotografier tar opp de store utfordringene som verdenssamfunnet i dag står...

av admin, 09.10.09

Regjeringen skal utrede ulike kostnadsmodeller for tannbehandling

Da regjeringen i går presenterte sin politiske plattform for kommende valgperiode var tannhelse et at temaene. Det ble i valgkampen fremsatt flere løfter for å redusere tannlegepasienters utgifter. I...

av Torkelsen, Jan H., 09.10.09

Regjeringen vil styrke fylkeskommunenes rolle som samfunnsutvikler

Et av hovedpunktene i regjeringens politiske plattform, som ble presentert onsdag, omfatter folkestyre, lokalsamfunn og regionalpolitikk. Her uttrykkes det blant annet at fylkeskommunenes rolle som...

av Torkelsen, Jan H., 09.10.09

Forhandlinger om arbeidstid for undervisningspersonalet

KS og arbeidstakerorganisasjonene har nå startet forhandlingene om ny arbeidstidsavtale for undervisningspersonalet. Den sentrale særavtalen som blant annet har bestemmelser om...

av Torkelsen, Jan H., 08.10.09

Å lykkes med Europaarbeidet – landsbygdsutvikling i Skandinavia

Fire innlandskommuner på Sørlandet skal skape liv og røre på bygda. Birkenes, Evje og Hornnes, Songdalen og Vennesla er med i et skandinavisk samarbeidsprosjekt, Landsbygdsutvikling i Skandinavia...

av Torkelsen, Jan H., 08.10.09

Ny utvekslingsmulighet for skoleelever

Fra 2010 kan norske skoleelever få muligheten til å tilbringe mellom tre og ti måneder på utveksling i et annet europeisk land helt alene. Norge deltar i EUs program for livslang læring, der...

av admin, 08.10.09

Åseral: Samarbeidsavtalen med fylkeskommunen er svært viktig

Da fylkesutvalget tirsdag besøkte Åseral og avholdt møte med politisk og administrativ ledelse i kommunen uttrykte ordfører Oddmund Ljosland at samarbeidsavtalen mellom kommunen og fylkeskommunen som...

av Torkelsen, Jan H., 08.10.09

Kraftverkutbygging kan bidra til veiforbindelse mellom Ljosland og Bortelid

Det har i flere år vært arbeidet for å få en veiforbindelse mellom Ljosland og Bortelid øverst i Åseral kommune. Veien, som vil ha stor betydning for den videre utviklingen og tilgjengeligheten til de...

av Torkelsen, Jan H., 07.10.09

50 000 kroner fra fylkeskommunen til TV-aksjonen

Årets TV-aksjon er tildelt CARE og arbeidet med å hjelpe verdens fattigste kvinner. CAREs viktigste metode for å møte utfordringene knyttet til fattigdom og kjønnsdiskriminering er mikrofinans, kalt...

av admin, 07.10.09

Salg av tidligere Sørlandets tekniske skole medfører fylkeskommunale salgsinntekter

Sørlandets tekniske skole i Grooseveien 36 i Grimstad ble i sin tid etablert som et sameie mellom Aust- og Vest-Agder fylkeskommuner. Staten overtok driften av skolen i 1977. Skolen hadde inntil da...

av admin, 07.10.09

Fylkesutvalget vil at fylkeskommunen skal garantere for statstilskudd til kulturhus i Mandal

Mandal kommune søkte i februar Kulturdepartementet om 50,9 millioner kroner i statstilskudd til oppføring av kulturhuset «Buen» som har en kostnadsramme på 190 millioner kroner. Kommunen har ikke...

av Torkelsen, Jan H., 06.10.09

Ansvar og oppgaver mellom politiske utvalg i fylkeskommunen omfordeles

Fylkesutvalget oppnevnte i mars et utvalg bestående av fylkesvaraordfører Toril Runden (Ap), Åse Tønnessen Sæbø (KrF), Irene M. Haugaa (H), Arild Birkenes (FrP), Terje Damman (H) og Olav Haavorstad...

av Torkelsen, Jan H., 06.10.09

Forskningsministeren vurderer sertifisering av lærerne

Reformen av lærerutdanningen trer i kraft neste år, og på lengre sikt vurderer Kunnskapsdepartementet å innføre krav om sertifisering av lærerne før de kan begynne i yrket. En naturlig videreføring av...

av Torkelsen, Jan H., 06.10.09

Dyr veiregning for fylkeskommunene

Fylkeskommunene og kommunene får ved nyttår ansvaret for 88.800 kilometer med delvis skakkjørte veier. 46.500 kilometer er fylkesvei og 43.200 kilometer kommunal vei, skriver Aftenposten. KS har gitt...

av Torkelsen, Jan H., 05.10.09

Listaelever til topps på regional Gründercamp

av Torkelsen, Jan H., 05.10.09

Konferanse om stedsutvikling langs stamveiene

I følge Statistisk Sentralbyrå vil Agder-fylkene vokse med 52.000 personer til en befolkning på 317.000 personer i 2025. Sørlandsbyen representerer for mange forestillingen om Det gode sted. De...

av Torkelsen, Jan H., 05.10.09

Regional konferanse for Agder-fylkene 3-4 november

Dato for påmelding er 15 oktober.Praktist informasjon finner du på siste side i programmet.Her finner du programmet!

av admin, 01.10.09

Besøksvekst i Agder naturmuseum og botaniske hage i 2008

Totalt var det 18 285 besøkende på Agder naturmuseum og botaniske hage i 2008, en liten økning sammenlignet med tidligere år. Til sammen 5 296 barn og ungdom fra barnehager, grunnskoler og...

av Torkelsen, Jan H., 24.09.09

Vest-Agder fylkeskommune overtar som vannregionmyndighet

I dag består vannregion Sør-Vest av Aust- og Vest-Agder, nesten hele Rogaland fylke samt en liten del av Telemark og mindre deler av Hordaland. Fylkesmannen i Vest-Agder er vannregionmyndighet. I...

av Torkelsen, Jan H., 23.09.09

E-valg 2011-prosjektet - To Vest-Agder-kommuner kan delta

Kommunal- og regionaldepartementet har invitert 56 kommuner til å søke om deltakelse i forsøk med elektronisk stemmegivning ved kommunestyre- og fylkestingsvalget i 2011. Blant de inviterte er to...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Utgravning på Hogganvik

Det blir arkeologisk utgravning av funnstedet for runesteinen på Hogganvik i Mandal. Det er klart etter en dialog mellom Riksantikvaren, Kulturhistorisk museum og Fylkeskonservatoren. Utgravningen...

av Stylegar, Frans-Arne, 01.01.01

Geologisk analyse av runesteinen på Hogganvik

Fredag var geologen, konservator Ole Fridtjof Frigstad fra Agder naturmuseum i Mandal for å se nærmere på Hogganviksteinen. Som vi trodde, er det en lokal bergartsforekomst som er brukt til...

av admin, 01.01.01

Endringer på politisk nivå

Det er nå gjennomført en vurdering for å få til en hensiktsmessig politisk organisering tilpasset oppgavene fylkeskommunen vil ha fra årsskiftet og frem til utløpet av valgperioden. Fylkestinget...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Fylkeskommunen garanterer for statstilskudd til kulturhus i Mandal

Mandal kommune søkte i februar Kulturdepartementet om 50,9 millioner kroner i statstilskudd til oppføring av kulturhuset «Buen». Det har en kostnadsramme på 190 millioner kroner. Departementet har...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Antall konkurser i Vest-Agder synker

Statistisk Sentralbyrå presenterte i dag ferske tall vedrørende konkurser på landsplan og fylkesvis. Statistikken viser at det i løpet av årets tre første kvartal er registret samlet 155 konkurser i...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Fylkesrådmannen anbefaler alle ansatte i fylkeskommunen om å vaksinere seg

I dag har konstituert fylkesrådmann Tore Berntsen sendt ut en anbefaling til alle rundt 1600 ansatte i Vest-Agder fylkeskommune om å ta vaksine mot svineinfluensa. Dette er i tråd med nasjonale...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Vest-Agder fylkeskommune med på ”rett i mappa-prosjekt”

Det produseres årlig flere titalls tusen elevrelaterte dokumenter på de videregående skolene i hvert fylke. Disse dokumentene er arkivverdige og blir i beste fall håndtert manuelt. I verste fall blir...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

www.wergeland2008.no - det offisielle, nasjonale nettstedet for Wergelandsjubileet videreføres

Det digitale formidlingsprosjektet www.wergeland2008.no - et nettsted for formidling av kunnskap om Henrik Wergeland ble lansert 22. januar 2008. Det var et element i markeringen av at det var 200 år...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Trafikksikkerhetstiltaket TRAFO satser på flere brukergrupper

Trafikksikkerhetstiltaket TRAFO på Skandinavisk Opplæringssenter har nå vært i virksomhet i fem år. Over 5000 personer har gått gjennom det spesielle bygget hvor de via tekniske hjelpemidler opplever...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Tankevekkende om konsekvensene av et bråstopp i 70

Da representantene i hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø onsdag avholdt møte på Skandinavisk Trafikksenter AS i Kristiansand ble de presentert for et nytt trafikksikkerhetstiltak. For en tid...

av admin, 01.01.01

UKM Nyhetsbrev 09-10

Her kan du lese nyhetsbrevet

av Egeli, Berit, 01.01.01