I forslag til statsbudsjett gjøres det klart at det etableres en statlig slepeberedskap på Sørlandet gjennom en rammeavtale om ett døgnbemannet slepefartøy, med en årlig kostnadsramme på om lag 15 millioner kroner. I budsjettet for 2010 foreslår regjeringa å øke bevilgningen til slepeberedskap i Nord-Norge og på Sørlandet med til sammen 127 millioner kroner, slik at det nå blir tre helårs slepefartøyer i Nord-Norge og ett døgnbemannet fartøy på Sørlandet. Kystverket skal også utarbeide en plan for etablering av slepebåtberedskap på Vestlandet.

Tidligere i oktober ble det klart at Oslo-rederiet Buksèr og Berging får ansvaret for slepebåtberedskapen i Sør-Norge. Firmaet har blant annet et fartøy som går i beredskap i Nord-Norge. Slepebåten vil være i kontinuerlig beredskap 24 timer i døgnet langs sørlandskysten.

av admin, publisert 14. oktober 2009 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Nikkelverket Mobilitet
  av elma11, 10.11.19

  Arbeidsplasser i Kristiansandsregionen kan søke om å bli med i et prosjekt om grønne reisevaner

  Les mer
 • Gartnerløkka
  av jto, 08.11.19

  Areal- og transportplanutvalget ber departement og bystyre sikre fremdriften i Gartnerløkkeprosjektet

  Les mer
 • Logo -ATP-samarbeidet
  av jto, 08.11.19

  Kristiansandsregionen vil søke om 540 belønningsmillioner for årene 2020 til 2023

  Les mer