Årets TV-aksjon er tildelt CARE og arbeidet med å hjelpe verdens fattigste kvinner. CAREs viktigste metode for å møte utfordringene knyttet til fattigdom og kjønnsdiskriminering er mikrofinans, kalt spare- og lånegrupper. Midlene fra årets aksjon skal gå til prosjekter i Bangladesh, Burundi, Burma, Bosnia, Mali, Montenegro, Niger, Rwanda, Serbia, Sri Lanka, Tanzania og Uganda. I tråd med Vest-Agder fylkeskommunes internasjonale engasjement og satsing på likestilling bevilget fylkesutvalget i går 50 000 kroner til TV-aksjonen 2009.

av admin, publisert 7. oktober 2009 | Skriv ut siden