Fylkestinget vedtok i går at fylkeskommunen skal gi et samlet tilskudd til Åseral kultursenter ”Minne” på 5,6 millioner kroner. Det vil bli utbetalt i løpet av årene 2009 til 2011. Senteret vil få regional betydning på grunn av de mange utstillingene og aktivitetene som kommer i bygget. Det er aktuelt for fylkeskommunen å samarbeide med Åseral kommune om flere prosjekter fremover knyttet til innholdet i bygget. Finansieringsmedvirkningen fra fylkeskommunen er et ledd i en tidligere inngått samarbeidsavtale mellom fylkeskommunen og Åseral kommune.

Senteret er tegnet av arkitektkontoret BGO Arkitekter. Det har fått en spesiell og spennende utforming som resultat av spesifikasjonene som lå til grunn for en arkitektkonkurranse som ble gjennomført. Det er gjort et betydelig forarbeid ved å ”dykke” i Åseral si historie for å finne ut hvilke historier som skal formidles i bygget. Åserals historie har fått legge føringene for bygget der historien skal fortelles.

Åseral kultursenter Minne

av admin, publisert 21. oktober 2009 | Skriv ut siden