- Det er en utfordring at mange har vansker med matematikk. Nå setter vi derfor i gang arbeidet med en utredning om fremtidens matematikkfag og hvordan opplæringen kan bli mer relevant og engasjerende, sier statsråd Bård Vegar Solhjell. Det er arbeidsgruppen Matematikk for alle! som skal lede arbeidet. Gruppen ledes av direktør Carla Botten Verboven fra Norsk Industri, og medlemmene har til sammen bred erfaring fra skole, høyere utdanning og spesialundervisning. Matematikksenteret skal være sekretariat for arbeidsgruppen.

Mye av satsingen på realfag har vært begrunnet med at forskning og arbeidsliv har behov for høy kompetanse i realfag, der matematikk er det grunnleggende faget. Men matematikk er også et sentralt allmennfag. Uten matematikkferdigheter blir hverdagen krevende å mestre. Men det er mange som sliter med matematikkfaget. Allerede på barnetrinnet mister elever motivasjonen for faget og ”melder seg ut”. Dette forsterker seg på ungdomstrinnet, og i videregående opplæring er det dokumentert at manglende matematikkferdigheter er en årsak til manglende gjennomføring. Det er også et høyt antall voksne som sliter med matematikk.

Arbeidsgruppen ”Matematikk for alle!” skal gjennomgå matematikkfaget for å kartlegge årsakene til at ikke alle får de kunnskapene de har bruk for i matematikk. De skal se på læreplaner, læremidler og hva som skjer i matematikktimene. På grunnlag av resultatene av gjennomgangen skal gruppen foreslå tiltak for å utvikle framtidens matematikkfag.

Tiltakene skal omfatte:

-hva som må gjøres for å bedre opplæringen
-styrke motivasjonen for matematikk
-gi råd om hvordan lærerutdanningen kan ivareta behovet for breddekunnskap i matematikk for alle
-se på tiltak for å redusere angst og motvilje mot matematikk og styrke følelsen av mestring

Utredningen skal gjelde matematikkopplæring på grunnopplæringens nivå og omfatte elever, lærlinger og voksne i utdanning.

Arbeidsgruppen skal ha sluttført rapporten innen 1. juni 2010

av Torkelsen, Jan H., publisert 20. oktober 2009 | Skriv ut siden