Styringsgruppen som skal lede prosessen for en eventuell sammenslåing av Vest- og Aust-Agder har nylig avholdt nytt møte. Et viktig tema på møtet var stortingsrepresentasjon. I dag har alle fylker et utjevningsmandat. Styringsgruppen ber nå Kommunaldepartementet utrede om ett sammenslått Agder vil miste et utjevningsmandat og dermed få redusert representasjon i Stortinget eller om en kan finne en løsning som opprettholder dagens samlede antall stortingsrepresentanter. Fylkesordfører Thore Westermoen, som er en av de seks i styringsgruppen, uttaler at han anser det som underlig om en reduserer antall stortingsrepresentanter ved en sammenslåing.

av admin, publisert 15. oktober 2009 | Skriv ut siden