Totalt var det 18 285 besøkende på Agder naturmuseum og botaniske hage i 2008, en liten økning sammenlignet med tidligere år. Til sammen 5 296 barn og ungdom fra barnehager, grunnskoler og videregående skoler deltok i 2008 på undervisningsopplegg i regi av Agder naturmuseum og botaniske hage. I løpet av året ble det produsert fire tilbud i Den Kulturelle Skolesekken i Vest-Agder; tre til grunnskole og et til videregående skole. Totalt har 2842 elever i grunnskolen og 1174 elever i videregående skole deltok på disse undervisningsoppleggene, fremgår det i årsrapporten for museet som nå er til politisk fremleggelse i fylkeskommunen.

Agder naturmuseum og botaniske hage IKS er en vitenskapelig institusjon og et museum som har som formål å framskaffe, dokumentere og formidle kunnskap om naturfaglige forhold med hovedvekt på Agder-regionen. Agder naturmuseum og botaniske hage IKS driver museum innen fagområdene botanikk, geologi og zoologi og en botanisk hage på Gimle gård i Kristiansand kommune. Museet er også involvert i en botanisk hage for fjellplanter på Ljosland i Åseral kommune.

Vest-Agder fylkeskommune bevilget 1 860 000 kroner i driftstilskudd i 2008. Regnskapet viser et overskudd på 891 748 kroner.

av Torkelsen, Jan H., publisert 24. september 2009 | Skriv ut siden