Fylkeskommunene og kommunene får ved nyttår ansvaret for 88.800 kilometer med delvis skakkjørte veier. 46.500 kilometer er fylkesvei og 43.200 kilometer kommunal vei, skriver Aftenposten. KS har gitt Multiconsult i oppdrag å beregne hvordan veistandarden er, og hva det vil koste å hente inn det formidable vedlikeholdsetterslepet på strekningene. Det totale vedlikeholdsetterslepet for dagens fylkesveier, dagens kommunale veier og veistrekningene som overlates til fylkene ved nyttår, vil koste mellom 34 og 46 milliarder kroner er konklusjonen.

av Torkelsen, Jan H., publisert 5. oktober 2009 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Nikkelverket Mobilitet
  av elma11, 10.11.19

  Arbeidsplasser i Kristiansandsregionen kan søke om å bli med i et prosjekt om grønne reisevaner

  Les mer
 • Gartnerløkka
  av jto, 08.11.19

  Areal- og transportplanutvalget ber departement og bystyre sikre fremdriften i Gartnerløkkeprosjektet

  Les mer
 • Logo -ATP-samarbeidet
  av jto, 08.11.19

  Kristiansandsregionen vil søke om 540 belønningsmillioner for årene 2020 til 2023

  Les mer