Kommunal- og regionaldepartementet har invitert 56 kommuner til å søke om deltakelse i forsøk med elektronisk stemmegivning ved kommunestyre- og fylkestingsvalget i 2011. Blant de inviterte er to kommuner i Vest-Agder: Kristiansand og Mandal. Kommunene som er invitert til å søke om deltakelse i forsøket, er valgt ut på bakgrunn av tilbakemeldinger på en spørreundersøkelse tidligere i høst, og vurdert opp mot ulike kriterier som motivasjon, kompetanse, størrelse, geografi, kommunikasjon og infrastruktur.

Etter at departementet har behandlet søknadene, vil noen få forsøkskommuner bli valgt ut. Forsøket omfatter uttesting av et nytt, fullstendig valgdatasystem og en løsning for å stemme elektronisk.

Ny søknadsfrist er satt til 27. november slik at alle kommuner rekker å kommunestyrebehandle saken. Departementet regner med å ha behandlet søknadene innen utgangen av 2009.

av Torkelsen, Jan H., publisert 1. januar 0001 | Skriv ut siden