Fem nye næringsmiljøer tas nå opp i nettverksprogrammet Arena. Blant de fem er Eyde-nettverket på Sørlandet. Fylkesordfører Thore Westermoen uttrykker stor glede over den positive beslutningen. Han har sendt gratulasjoner til ledelsen i nettverket. Kjernebedriftene i nettverket er Vestas Casting, Elkem Solar, Elkem Research, GE Healthcare Lindesnes fabrikker, Saint-Gobain Ceramics Materials AS, Vigeland Metal Refinery, Xstrata Nikkelverk, Tinfos, 3B-Fibreglass Norway, Metallkraft og Alcoa Lista.

-Det er fem framtidsrettede næringsmiljøer som nå får status som Arena-prosjekter. Næringsmiljøene representerer områder som både er spennende og sentrale for fremtidig norsk verdiskaping, sier nærings- og handelsminister Sylvia Brustad.
Arenaprogrammet tilbyr finansiell og faglig støtte til langsiktig utvikling av regionale næringsmiljøer. Formålet er å stimulere til økt innovasjon basert på samarbeid mellom bedrifter, FoU og utdanningsmiljøer og offentlige utviklingsaktører. Arenaprogrammet er et nasjonalt program eid av Innovasjon Norge, SIVA og Norges forskningsråd.

De fem nye Arena-prosjektene vil få tilbud om faglig og finansiell støtte fra Arena-programmet i en periode på tre år. Prosjektene i Arena kan motta støtter for inntil 50 prosent av kostnadene i prosjektperioden. Arena-prosjektets egne deltakere, samt lokale og regionale utviklingspartnere,

Magnhild Meltveit Kleppa, SP
Magnhild Meltveit Kleppa, SP
forutsettes å komme med den øvrige finansieringen. Et Arena-prosjekt vil normalt ha en kostnadsramme på 3-5 millioner kroner per år.

-Samarbeid i nettverk kan gi store fordeler for bedrifter som vil hevde seg internasjonalt. Vi har etter hvert fått flere sterke og nyskapende regionale næringsmiljøer i hele landet hvor nettopp nettverk og samarbeid pekes på som helt sentralt, sier kommunal- og regionalminister Magnhild Meltveit Kleppa.

Les mer om Arena-programmet her.

Arena-banner

av admin, publisert 16. oktober 2009 | Skriv ut siden