-Økningen på budsjettet til friluftsliv over Miljøverndepartementets kapitel er skuffende. Jeg hadde håpet på en sterkere satsning på friluftsliv som ville omfattet mer universell tilrettelegging, mer penger til drift og skjøtsel av sikrede områder og mer til tiltak for grupper som barn og unge, funksjonhemmede og innvandrere, i tråd med de signalene som Friluftsrådenes Landsforbund har gitt under forarbeidet til budsjettet, sier fylkesvaraordfører Toril Runden (Ap). Hun er nestleder i Friluftsrådenes landsforbund.

av Torkelsen, Jan H., publisert 14. oktober 2009 | Skriv ut siden