Statssekretær Ola Heggem holder åpningsinnlegget på fagdagen og vil snakke om Inn på tunet‐
Ola Heggem
Ola Heggem holder åpningsforedraget
løftet - et politisk løft for viktige samfunnstjenester.

Inn på tunet‐tilbudene er mangfoldige, men fellesnevneren er at gården blir benyttet som en alternativ opplærings‐ og mestringsarena. Elevene tilbys tilpasset opplegg. Gårdens fasiliteter og gårdbrukerens personlige egenskaper og kompetanse avgjør hvordan tilbudet utformes, men det er skolen som har hovedansvaret for tilrettelegging av opplæringen.

Inn på tunet‐tilbudene egner seg svært godt for mennesker som trenger tett oppfølging, trygge omgivelser og en ny arena for å mestre livet. Noen trenger avbrekk fra en slitsom skolesituasjon der en arbeider på andre måter med målene i Læreplanverket. Gården er en læringsarena som kan gi elevene flere tilnærmingsmetoder til kunnskapsløftets kompetanse‐ og fagmål. Det i dag om lag 800 Inn på tunet-gårdsbruk.

av Torkelsen, Jan H., publisert 26. oktober 2009 | Skriv ut siden