Fylkestingsrepresentant Vidar Kleppe fra Demokratene har i en interpellasjon reist spørsmål til fylkesordfører Thore Westermoen om muligheten for å gi tilbud om gratis kjøreopplæring til elevene i Vest-Agder. Fylkesordføreren viste i sitt svar i fylkestinget i dag til at det i gjennomsnitt koster rundt 30 000 kroner for en ungdom å ta førerkort. Dersom fylkeskommunen skulle dekke slike utgifter for alle elever i videregående opplæring ville det koste fylkeskommunen anslagsvis 60 millioner kroner per år per årskull med 18-åringer. -Vest-Agder fylkeskommune har imidlertid ikke budsjettert midler til å dekke utgifter til kjøreopplæring for elever, og jeg mener det vil være meget vanskelig å skaffe til veie de nødvendige midlene gjennom omprioritering i utdanningsbudsjettet, svarte Westermoen.

av Torkelsen, Jan H., publisert 22. oktober 2009 | Skriv ut siden

Siste fra Utdanning

 • Datatastatur
  av jto, 20.11.19

  Går inn for å få digital skolehelsetjeneste for hele Agder

  Les mer
 • Bonga -prosjekt
  av jto, 18.11.19

  Tangen videregående skole engasjert i Tanzania-prosjekt

  Les mer
 • Søgne Videregående Skole
  av jto, 15.11.19

  Søgne videregående skole inviterer til informasjonsmøte 20. november

  Les mer