Nesten samtlige fylkesordførere og ordførere i landsdelen, samt stortingsrepresentanter, sentrale administrative ledere, region- og lokalpolitikere og representanter involvert i veiforvaltning setter onsdag veifremtiden for landsdelen på dagsorden. Da trommer aksjon Bedre stamvei på Sørlandet sammen til samling på Strand hotell på Fevik. Møtet har som hovedtema: ”Hvordan kan vi samarbeide for å få til en raskere utbygging av stamvegene i landsdelen?”

Agderrådet vil innledningsvis informere om rådet sitt prosjekt for raskere utbygging av stamvegene
Jan Berthil Lieng
Jan Berthil Lieng
i landsdelen. Statens Vegvesen følger opp og redegjør for planprosesser for veibygging og status for Agder i forhold til Nasjonal Transportplan. Deretter vil seniorrådgiver i NHO Jan Berthil Lieng gi sitt svar på spørsmålene: ”Har Agder kommet dårlig ut i tildeling av midler til vegbygging? Hvordan skal vi lykkes framover?” Møtet sluttet med en drøfting og dialog rundt temaene: ”Hva har den nye Agderbenken sagt om kommende vegbygging i landsdelen? Hva er felles strategi for å lykkes med rask utbygging av stamvegene?”

av Torkelsen, Jan H., publisert 26. oktober 2009 | Skriv ut siden