Jernbaneforum Sørs leder Oddvar Skaiaa sendte i går brev til Samferdselsdepartementet hvor han på vegne av forumet gir full støtte til henvendelsen Vest-Agder fylkeskommune har sendt departementet vedrørende faren for at en rekke togstoppesteder kan bli nedlagt fremover. Jernbaneforum Sør mener at samferdselsdepartementet må ta ansvar for å sikre finansiering av de sikkerhetskrav som opprettholdes slik at togtilbudet til befolkningen ikke blir rammet. Skaiaa gjør det klart at Jernbaneforum Sør ikke godtar en reduksjon av stoppesteder og forventer at dagens stoppmønster opprettholdes.

Han uttrykker videre at Jernbaneforum Sør heller ikke kan godta prinsippet om at det til en hver Tog i tunnelåpningtid brukte togmateriell skal diktere plattformlengden. Han mener at universell utforming må være viktigere enn plattformlengde

-Jernbaneforum Sør mener at sikkerhetskrav og pålegg må ta utgangspunkt i helhetlige sikkerhetsvurderinger hvor tiltak prioriteres ut fra risiko og kost/nytte betraktninger på samme måte som for transportområdet for øvrig. Avhjelpende tiltak må tillates hvor det er fornuftig og hensiktsmessig ut fra en totalvurdering, skriver Skaiaa i brevet til Samferdselsdepartementet.

av Torkelsen, Jan H., publisert 20. oktober 2009 | Skriv ut siden

Farsunds Avis trekker en ”forhåndskonklusjon” om at styringsgruppen som er nedsatt, vil helt klart konkludere med en innstilling om sammenslåing og at bare et vedtak om folkeavstemning i Aust Agder kan stoppe prosessen. -Det synes å være bred enighet om at «fusjon» er eneste farbare vei. I vest ristes det oppgitt på hodet over den steile holdningen som spesielt Arendal og noen av småkommunene i Aust står for. Og spesielt undrer man seg over hva sykehusstrid og lokalisering av fylkesmannsembete og NAV, har i denne diskusjonen å gjøre, skriver Farsunds Avis..
Fylkesordfører Thore Westermoen opplyser etter møtet i Listerrådet er det klart at en sammenslåing av Aust- og Vest-Agder må gjøre landsdelen sterkere. Samtidig gis det uttrykk for at hele Agder må tas vare på. Det ble for øvrig uttrykt en viss bekymring over at tidsplanen er svært stram og at den vil sprekke dersom en skulle måtte gjennomføre en folkeavstemming. Det ble også klart at det er stor interesse for høringskonferansen om ”sammensåingssaken” som skal foregå i Kristiansand 24. februar.

Les saken fra Farsunds Avis ”her”Sammenknyttede fylkesvimpler