Jernbaneverket er i full gang med plattformforlengelser og oppgraderinger, men det kan også bli jernbanespornødvendig å drøfte nytteverdien i forhold til kostnadene for oppgradering ved en del mindre stasjoner. Økte toglengder har medført at til sammen mer enn 150 plattformer må forlenges. Nye forskriftskrav tilsier at plattformene må dekke hele lengden til de togene som stopper der. I løpet av 2009 blir 18 plattformer forlenget i samsvar med pålegg fra Statens jernbanetilsyn.

-Vi har om lag 60 stasjoner og holdeplasser med færre enn 10.000 til 15.000 reisende i året, men vi har ingen liste der vi har klarlagt hva slags løsning som vil være den beste, sier Svein Horrisland.

-Det kan være små steder der potensialet for økt trafikk er til stede og det kan være små steder der vi heller bør vurdere nedleggelse. Vi kan også tenke oss andre løsninger som å slå sammen flere små holdeplasser til et nytt knutepunkt innenfor et område, eller vurdere tilbringertjeneste til nærmeste større stasjon. Uansett vil vi måtte vurdere hver stasjon for seg fordi ingen steder er like, sier Horrisland.

Jernbaneverket planlegger å bruke 680 millioner kroner på ombygging og oppgradering av plattformer og stasjoner fram til 2019. Da er det svært viktig at vi bruker pengene slik at nytten blir størst mulig for samfunnet, sier Horrisland. Fylkeskommunene og andre aktører vil bli invitert til dialog med Jernbaneverket om dette i nærmeste framtid.

Her er listen over plattformer som etter planene skal være forlenget innen utgangen av 2009. En del av arbeidene er ferdige, mens andre i er i full gang.

Bergsgrav

Verdal kommune i Nord-Trøndelag (Nordlandsbanen)

Vestfossen

Øvre Eiker i Buskerud (Sørlandsbanen, to plattformer)

Sparbu

Steinkjer kommune i Nord-Trøndelag (Nordlandsbanen)

Løten

Løten kommune i Hedmark (Rørosbanen)

Mørkved

Bodø kommune i Nordland (Nordlandsbanen)

Flåm

Aurland kommune i Sogn og Fjordane (Flåmsbana)

Gullhella

Asker kommune i Akershus (Spikkestadbanen)

Tangen

Stange kommune i Hedmark (Dovrebanen)

Snartemo

Hægebostad kommune i Vest-Agder (Sørlandsbanen)

Vennesla

Vennesla kommune i Vest-Agder (Sørlandsbanen)

Gyland

Flekkefjord kommune i Vest-Agder (Sørlandsbanen)

Grua

Lunner kommune i Oppland (Gjøvikbanen)

Gol

Gol kommune i Buskerud (Bergensbanen)

Harestua

Lunner kommune i Oppland (Gjøvikbanen)

Nordby

Ullensaker kommune i Akershus (Hovedbanen)

Hanaborg

Lørenskog kommune i Akershus (Hovedbanen)

Geilo

Hol kommune i Buskerud (Bergensbanen)

I tillegg kommer en del stasjoner som i år moderniseres også av andre hensyn, blant annet gjelder Jernbaneverket logodette Nydalen på Gjøvikbanen, Stange på Dovrebanen og Langlete på Rørosbanen. Også på Koppang og Tolga på Rørosbanen er det satt i gang arbeider nå i høst.

av Torkelsen, Jan H., publisert 21. oktober 2009 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Nikkelverket Mobilitet
  av elma11, 10.11.19

  Arbeidsplasser i Kristiansandsregionen kan søke om å bli med i et prosjekt om grønne reisevaner

  Les mer
 • Gartnerløkka
  av jto, 08.11.19

  Areal- og transportplanutvalget ber departement og bystyre sikre fremdriften i Gartnerløkkeprosjektet

  Les mer
 • Logo -ATP-samarbeidet
  av jto, 08.11.19

  Kristiansandsregionen vil søke om 540 belønningsmillioner for årene 2020 til 2023

  Les mer