Stortingsrepresentant fra FRP i Aust-Agder satser på Gullknapp fremfor Kjevik

I følge Statistisk Sentralbyrå vil Agder-fylkene vokse med 52.000 personer til en befolkning på 317.000 personer i 2025. Sørlandsbyen representerer for mange forestillingen om Det gode sted. De opprinnelige byene utfordres imidlertid stadig av nye stedsdannelser og sentrumsvekst langs stamveiene E18 og E39. Det nye Sørlandet flytter faktisk fra kysten – hva blir konsekvensene for kystbyene og for Agder som helhet? Dette er tema for konferansen ”VEIVALG. Sentrumsvekst langs stamveiene – en utfordring for sørlandsbyene?”som skal holdes i Kristiansand 3.-4. november.

Konferansen henvender seg i første rekke til politikere, planleggere, konsulenter, næringsdrivende og andre som er opptatt av lokalsamfunnsutvikling.

Påmeldingsfrist: innen 15. oktober 2009

Last ned program: Veivalg. Sentrumsvekst langs stamveiene – en utfordring for sørlandsbyene?

I programmet finner en praktiske detaljer rundt konferansen og påmeldingsinformasjon.

Arrangører bak konferansen er: Vest-Agder fylkeskommune, Aust-Agder fylkeskommune, Lillesand kommune, Kristiansand kommune, Husbanken og Miljøverndepartementet.

av Torkelsen, Jan H., publisert 5. oktober 2009 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Nikkelverket Mobilitet
  av elma11, 10.11.19

  Arbeidsplasser i Kristiansandsregionen kan søke om å bli med i et prosjekt om grønne reisevaner

  Les mer
 • Gartnerløkka
  av jto, 08.11.19

  Areal- og transportplanutvalget ber departement og bystyre sikre fremdriften i Gartnerløkkeprosjektet

  Les mer
 • Logo -ATP-samarbeidet
  av jto, 08.11.19

  Kristiansandsregionen vil søke om 540 belønningsmillioner for årene 2020 til 2023

  Les mer