Det er ennå ikke gitt formell melding om oppstart av reguleringsplanarbeidet, men kommunen har så langt skissert at det vil være aktuelt å vurdere blant annet følgende tema i den videre prosessen:

- Utvikling av Liknes som handelssted
- Boliger i sentrum
- Trafikkavvikling - herunder parkering
- Forholdet til elva
- Grønnstruktur og lekeplasser
- Kulturmiljø
- Estetikk

Disse temaene vil danne grunnlaget for arkitektkonkurransen.

av Torkelsen, Jan H., publisert 1. januar 0001 | Skriv ut siden

Siste fra Plan og miljø

 • Havkraft
  av jto, 05.11.19

  Positiv høringsuttalelse om åpning for fornybar energi til havs

  Les mer
 • Vennesla Attraksjonsutvikling Illustrasjon
  av jto, 10.10.19

  Støtte til attraksjonsutviklings-prosjekt i Vennesla

  Les mer
 • Norges Lover Stilistisk Forsidebilde
  av jto, 27.09.19

  Positiv høringsuttalelse til at antall rovviltnemder blir justert

  Les mer