Regjeringen foreslår i forslaget til statsbudsjett 2010 innen kultur at tilskuddet til Agder Teater økes med 2 millioner kroner som et ledd i oppfølgingen av scenekunstmeldingen, slik at tilskuddet i 2010 blir 19,6 millioner kroner. Tilskuddet til Fullriggeren Sørlandet økes med 0,5 millioner kroner, fra 3,7 til 4,2 millioner kroner. Tilskuddet til Trafo.no, nettstedet for unge kunstnere, foreslås økt med nesten 40 prosent eller 0,5 millioner kroner slik at tilskuddet for 2010 blir i underkant av 1,8 millioner kroner. Regjeringen foreslår et investeringstilskudd på 64 millioner kroner i 2010 til Teater- og konserthus for Sørlandet.

Her er oversikten over forslagene innen kulturområdet:

Tiltak Alle beløp i 1000-kroner

Forslag 2010

Agder naturmuseum og botaniske hage

3 274

Agder Teater A/S

19 633

Arkivet, Stiftelsen

1 213

ASSITEJs barne og ungdomsfestival

206

Christiansand Protestfestival

281

Fullriggeren Sørlandet

4 240

Kristiansand Symfoniorkester

38 280

Nettsted for unge kunstnere, Trafo.no

1 768

Opera Sør, Kristiansand

4 076

Sørlandets Kunstmuseum

7 857

Sørnorsk filmsenter

2 000

Vest-Agder-museet

13 226

Vest-Agder

96 054

Teater- og konserthus for Sørlandet (investeringstilskudd)

64 000

av Torkelsen, Jan H., publisert 13. oktober 2009 | Skriv ut siden

Siste fra Kultur

 • Juleverksted 2019
  av jto, 01.11.19

  Førjulsverksted på Sjølingstad og Vigeland hus

  Les mer
 • Publikumsmottak Kanonmuseet
  av jto, 28.10.19

  To millioner til publikumsmottak på kanonmuseet i Kristiansand

  Les mer
 • VAM
  av jto, 30.09.19

  Godt fjorår for Vest-Agder-museet

  Les mer