I følge Kommunal Rapport er man i NHO svært bekymret over at regjeringen bare vil gi fylkene en milliard kroner ekstra til de nye fylkesveiene neste år. -Debatten den siste tiden i mediene og rapporten fra Multiconsult i regi av KS har vist at det er et stort etterslep på vedlikeholdet. Derfor ser vi med stor bekymring på utviklingen, sier seniorrådgiver Jan-Bertil Lieng i NHO til Kommunal Rapport. Multiconsult-rapporten slo fast at fylkeskommunene og kommunene vil ha et årlig investeringsbehov på sine veier på 3,6 til 5 milliarder kroner.

Lieng tror fylkeskommunene fra årtsskiftet arver et statlig veiproblem. -Det ligger i sakens natur når de får overført 80 prosent av statens veinett. For det får fylkeskommunene den ene milliarden ekstra, pluss 2 milliarder kroner i rentekompensasjon, for transporttiltak, sier han.

Fylkeskommunene overtar 18.500 kilometer med riksveier fra staten fra nyttår. Fylkeskommunene får fra da av ansvar for 44.000 kilometer vei totalt.

av Torkelsen, Jan H., publisert 14. oktober 2009 | Skriv ut siden