Fra 2010 kan norske skoleelever få muligheten til å tilbringe mellom tre og ti måneder på utveksling i et annet europeisk land helt alene. Norge deltar i EUs program for livslang læring, der Comenius-programmet som støtter skolesamarbeid fra førskole til og med videregående skole samt utveksling av elever og lærere, er ett av fire sektorprogrammer.

Under Comenius-programmet har EU nå etablert et nytt fond som vil gi støtte til enkeltelever på ungdomsskolen og videregående som vil dra på utveksling, skriver Europakommisjonen på sine nettsider. Norske skoleelever er blant elever fra tretten europeiske land som kan delta når de første elevene kan dra utenlands høsten 2010.

Individuell elevmobilitet
Tidligere har Comenius-programmet kun gitt støtte til lærere eller hele klasser som har dratt på utveksling. Det nye nå er at programmet gir et tilbud for individuell elevmobilitet. De første elevene fra ungdomsskoler og videregående skoler som er tilknyttet Comenius skolepartnerskap vil kunne dra utenlands i skoleåret 2010-2011.
Elevene kan tilbringe mellom tre og ti måneder på en skole og i en vertsfamilie i et annet av deltakerlandene. I tillegg til Norge, gjelder dette elever fra Østerrike, fra den tyskspråklige delen av Belgia, fra Tsjekkia, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Italia, Latvia, Luxembourg, Spania og Sverige. Både skolene som sender og som mottar elever må være i ett av disse landene. Elevene må være minst 14 år når utvekslingen begynner. 
Lærer språk og kultur
Individuell elevmobilitet ble prøvd ut i et pilotprosjekt i 2007/2008 der flere hundre elever fra ti europeiske land deltok. Europakommisjonene jobber nå sammen med nasjonale samarbeidspartnere for å rulle ut programmet i alle landene som deltar i EUs program for livslang læring.
Målet med utvekslingen er, ifølge Europakommisjonen, å tilby elevene en europeisk læringsopplevelse, gi dem en større forståelse for mangfoldet i europiske kulturer og språk, og gi elevene ferdigheter de vil ha nytte av i sin personlige utvikling.

Vil du vite mer om programmet?

Les mer på nettsidene til Senter for internasjonalisering av høgre utdanning som er det norske nasjonalkontoret for Comenius-programmet.

av admin, publisert 8. oktober 2009 | Skriv ut siden

Siste fra Utdanning

 • Ungt Entreprenørskap Logo
  av jto, 06.11.19

  Ny langsiktig avtale mellom fylkeskommunen og Ungt entreprenørskap Agder

  Les mer
 • Lyngdal Vgs Åpningsarrangement 2019
  av jto, 29.10.19

  Flott opprustet skolebygg åpnet i Lyngdal

  Les mer
 • KKG Konferanse
  av jto, 29.10.19

  KKG lager møteplass for lærlinger og bedrifter

  Les mer