Fylkestinget vedtok i desember 2008 at opplæringen i Lister-regionen skulle organiseres som en skole med fem opplæringssteder. I det videre arbeidet med iverksetting skulle det nedsettes et prosjekt med styringsgruppe og flere arbeidsgrupper for å utarbeide løsninger for organisering av den sammenslåtte skolen. En av arbeidsgruppene har utarbeidet et forslag til navn på den nye skolen. Forslaget er godkjent av styringsgruppen. I går fikk det også tilslutning fra fylkestinget. Navnet ble Lister videregående skole. Hvert opplæringssted får i tillegg et geografisk avdelingsnavn.

av Torkelsen, Jan H., publisert 21. oktober 2009 | Skriv ut siden