-Vi er veldig skuffet. Dette er en skandale, sier fylkesordfører Thore Westermoen etter at regjeringen i forslag til statsbudsjett ikke har satt av statlige midler til nytt kulturhus i Mandal. - Det er en skandale at det ikke er nevnt i budsjettet. Det er også en skandale at departementet ikke har svart på søknaden om tilskudd som ble levert inn i januar. De må uansett svare på denne søknaden. Det kan ikke være slik at vil skal måtte sitte å tolke statsbudsjettet for å se om vi er tilgodesett, sier Westermoen til Lindesnes avis.

-Hvis det er slik som dette. Da må jeg si at vi er i en helt ny situasjon som ikke gjør det noe lettere for oss. Vi må bare vri hodet vårt enda mer. Vi gir ikke opp. Men akkurat nå føler jeg meg litt hjelpeløs, sier Mandals ordfører Alf Gottfred Møll til lokalavisen.

I statsbudsjettet for 2010 ligger kulturhuset i Mandal nevnt under posten ”søknader som skal vurderes for tilskudd etter 2010”. Der heter det: ”Tilskudd til nasjonale kulturbygg i perioden etter 2010 vil avhenge av blant annet status i planlegging og finansiering, realiserbarhet, tilskuddsbehovBuen og størrelsen på bevilgningene i det enkelte år i perioden. (...) Først når nødvendig informasjon om prosjektet og dokumentasjon av ansvar foreligger, vil departementet i forbindelse med den årlige budsjettbehandlingen ta stilling til om det skal foreslås tilskudd”.

Det ble tidligere i høst utarbeidet et forslag til en avtale mellom fylkeskommunen og Mandal kommune om gjensidig å garantere for samlet 40 millioner kroner for statstilskuddet. Fylkesutvalget anbefalte i forrige uke, mot Frps stemmer, at fylkestinget tirsdag 20. oktober skal godkjenne avtalen og stille garanti for 20 millioner kroner.

Fylkestinget vedtok i april i år enstemmig å bevilge et fylkeskommunalt tilskudd på 20 millioner kroner til kulturhusprosjektet i Mandal.

av admin, publisert 15. oktober 2009 | Skriv ut siden