I Nasjonal transportplan 2010-2019 ble det foreslått å støtte arbeidet med rassikring av fylkesvegene med 500 millioner kroner årlig i øremerkede tilskudd fra staten. Fylkeskommunene inviteres nå til å fremme sine søknader. Etter ønske fra Stortinget vil fylkeskommunens søknad bli prioritert opp mot rassikringsprosjekter på riksvegene innenfor en samlet ramme på en milliard koner per år. Hovedutvalg for næring samferdsel og miljø gikk onsdag inn for at Vest-Agder fylkeskommune skal søke om en samlet sum på 98,5 millioner kroner til to prosjekter i Sirdal, ett i Marnardal og ett i Kvinesdal.

av Torkelsen, Jan H., publisert 29. oktober 2009 | Skriv ut siden