-Vi tror at nøkkelen til suksess ligger i et forpliktende samarbeid som baseres på gode og inkluderende prosesser frem til omforente løsninger. Videre kreves forutsigbare og helhetlige finansieringsløsninger og en visjon det er bred enighet om kombinert med tro på at realiseringen av Sørvestbanen lar seg gjøre, sa prosjektleder Reidar Braathen i Jernbaneforum Sør da han før helgen trakk opp status og strategiske utfordringer knyttet til Sørvestbaneprosjektet. Prosjektet innebærer en moderne og effektiv togforbindelse mellom Stavanger, Kristiansand og Oslo hvor Vestfoldbanen og dagens Sørlandsbane kobles sammen gjennom nye trasèer mellom Brokelandsheia, via Porsgrunn til Larvik.

Det var på et større møte i regi av Jernbaneforum Sør, hvor direktør Elisabeth Enger i

Reidar Braathen Jernbaneforum Sør
Reidar Braathen Jernbaneforum Sør
Jernbaneverket deltok, sammen med flere sentrale ledere og rådgivere i Jernbaneverket og NSB og politiske og administrative representanter fra Vestfold, Telemark, Aust-Agder, Vest-Agder og Rogaland, at Braathen presenterte en mulig vei fremover. Målet er at alle nødvendige investeringer skal være foretatt og banen skal være fullt operativ i 2025 med moderne vogner og høy frekvens.

-Det er behov for nytenking både i valg av løsninger og måten vi jobber på. Det må tilrettelegges for større grad av forpliktende samarbeid og gode prosesser som sikrer fremdrift. Regionene må få eierskap til prosessene. Ikke minst viktig er det at finansieringsplanene må følge prosjektene. sa Braathen. Han uttalte også at Jernbaneforum Sør kan påta seg en større rolle som koordinator for fylkeskommunenes involvering i planarbeidet.
Jernbaneforum Sør forumsmøte på Brokelandsheia

av Torkelsen, Jan H., publisert 19. oktober 2009 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Nikkelverket Mobilitet
  av elma11, 10.11.19

  Arbeidsplasser i Kristiansandsregionen kan søke om å bli med i et prosjekt om grønne reisevaner

  Les mer
 • Gartnerløkka
  av jto, 08.11.19

  Areal- og transportplanutvalget ber departement og bystyre sikre fremdriften i Gartnerløkkeprosjektet

  Les mer
 • Logo -ATP-samarbeidet
  av jto, 08.11.19

  Kristiansandsregionen vil søke om 540 belønningsmillioner for årene 2020 til 2023

  Les mer