1280

Prosjektet har hatt spesielt fokus på lærekandidatordningen og planlagte løp mot kompetanse på lavere nivå. Hensikten har vært å utvikle strukturer og systemer som legger til rette for at kompetanse på lavere nivå blir et likeverdig og reelt alternativ til et yrkes- eller studiekompetanseløp. Ved å trekke inn ungdomstrinnet, har man lagt forholdene til rette for tidlig planlegging av slike løp. Dette har vært prosjektets fremste forebyggende tiltak mot bortvalg.

Prosjektet har deltatt i utviklingen av en rekke rutiner og tiltak for blant annet å få til en tidlig identifisering av potensielle bortvelgere. Det har også vært rettet innsats på den kritiske overgangen mellom ungdomsskole og videregående opplæring.

Et tiltak i den sammenheng har vært å overføre opplysninger om elever som er i risikosonen for bortvalg fra ungdomstrinnet til videregående opplæring. En har også truffet tiltak for hvordan en har organisert undervisningen og tilrettelagt innholdet i undervisningen på både ungdomstrinnet og i videregående opplæring.

av Torkelsen, Jan H., publisert 21. oktober 2009 | Skriv ut siden

Siste fra Utdanning

 • Ungt Entreprenørskap Logo
  av jto, 06.11.19

  Ny langsiktig avtale mellom fylkeskommunen og Ungt entreprenørskap Agder

  Les mer
 • Lyngdal Vgs Åpningsarrangement 2019
  av jto, 29.10.19

  Flott opprustet skolebygg åpnet i Lyngdal

  Les mer
 • KKG Konferanse
  av jto, 29.10.19

  KKG lager møteplass for lærlinger og bedrifter

  Les mer