Hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø vedtok i juni i fjor å sette i gang et forsøk med Trygt hjem for en femtilapp i Kvinesdal med en prosjektperiode tilsvarende skoleåret 2008/2009. Det har vært tilbudt hjemkjøringer fra Liknes både fredager og lørdager, og fra Flekkefjord på lørdager. Bruken av tilbudet har vært lavere enn forventet og det ville normalt ha blitt avviklet. Fylkeskommunens samferdselsadministrasjon har drøftet dette med de lokale aktørene. En har likevel kommet frem til at det skal gjennomføres et siste forsøk ut 2009. Hovedutvalget godkjente i dag at tilbudet forlenges ut 2009. Konseptet Trygt hjem for en femtilapp i Kvinesdal vil så bli vurdert noe mer inngående i løpet av første halvår i 2010.

Som tiltak for å få opp bruken av tilbudet vil prisen på transport hjem fra fritidstilbudet på fredagene bli satt ned til 20 kroner på de korteste turene. Dette innebærer at taksten blir satt til 20 kroner fra Liknes opp til og med Storekvina eller rundt åtte kilometer fra Liknes. Det legges inn bestilling på tilbudet hjem fra Flekkefjord klokken 01.30 på lørdager for å få ned eventuell tomkjøring. Takstene forblir uendret på dette tilbudet.

Det forutsettes at en videreføring av prosjektet frem til jul vil kreve et stort lokalt engasjement for å markedsføre tilbudet og oppfordre til økt bruk. Kvinesdal kommune bør, etter samferdselsadministrasjonens syn også engasjere seg noe sterkere i prosjektet.

Fylkeskommunen ønsker også å prøve ut i hvilken grad det er mulig å integrere Trygt hjem prosjektet med det et nylig oppstartet prosjekt for bedre samordning av bestillingstransport og TT-tjenesten - SAM-prosjektet.

av Torkelsen, Jan H., publisert 28. oktober 2009 | Skriv ut siden