Det blir arkeologisk utgravning av funnstedet for runesteinen på Hogganvik i Mandal. Det er klart etter en dialog mellom Riksantikvaren, Kulturhistorisk museum og Fylkeskonservatoren. Utgravningen planlegges til våren neste år.

Funnet av Hogganviksteinen med runeinnskrift fra folkevandringstiden er en historisk anledning til å få ny kunnskap om sammenhengen mellom runesteinen og en mulig grav, og dessuten om hvordan slike steiner opprinnelig har vært fundamentert osv.
Det viktigste før vinteren setter inn, er å sikre steinen mot frostsprengning og annen forvitring. En teknisk konservator med spesialkompetanse på stein kommer til Hogganvik i nærmeste fremtid for å vurdere hvordan dette best kan gjøres.
Det er ikke tatt noen beslutning om hvorvidt runesteinen skal flyttes innendørs eller ikke. Generelt ønsker kulturminnevernet at slike monumenter blir værende på sin opprinnelige plass, men det kan tenkes at spesielle hensyn tilsier at en runestein tas i hus.
Mandal kommune har allerede henvendt seg til fylkeskommunen med ønske om at steinen i så fall plasseres sentralt i Mandal.

av Stylegar, Frans-Arne, publisert 1. januar 0001 | Skriv ut siden

Siste fra Kultur

 • Juleverksted 2019
  av jto, 01.11.19

  Førjulsverksted på Sjølingstad og Vigeland hus

  Les mer
 • Publikumsmottak Kanonmuseet
  av jto, 28.10.19

  To millioner til publikumsmottak på kanonmuseet i Kristiansand

  Les mer
 • VAM
  av jto, 30.09.19

  Godt fjorår for Vest-Agder-museet

  Les mer