Norge er blant de tre fremste landene til å tilby offentlige tjenester elektronisk, og nordmenn ligger helt i tet på bruk av e-forvaltingstjenester. Dette går frem av en ny OECD-rapport som ble lagt frem mandag. Rapporten viser også at tiden næringslivet bruker på å rapportere til det offentlige er redusert med 1200 årsverk de siste ti årene.Rapporten Government at a Glance (GAAG) sammenligner offentlig styring i OECD-området og rangerer land etter ulike indikatorer. Rapporten viser at de skandinaviske landene skårer høyest på eforvaltning. Listen toppes av Sverige, Danmark og Norge.

av Torkelsen, Jan H., publisert 27. oktober 2009 | Skriv ut siden