Det produseres årlig flere titalls tusen elevrelaterte dokumenter på de videregående skolene i hvert fylke. Disse dokumentene er arkivverdige og blir i beste fall håndtert manuelt. I verste fall blir disse dokumentene ikke arkivert og er dermed enten tapt for skole og elever ogforesatte eller befinner seg i et fysisk og ikke sikkert arkiv. Prosjektet ”Rett i mappa” skal sikre automatisk og sikker arkivering av alle elevdokumenter og logge hendelser produsert i skole-fagsystemene og tilgjengeliggjøre disse sikkert for elever og foresatte elektronisk via eDialog og/eller MinSide. Elektronisk elevmappe med alle dokumenter kan også enkelt overføres til ny skole når eleven flytter eller bytter skole.

Prosjektet gjennomføres i et samarbeid mellom fylkeskommunene: Vest-Agder, Oppland, Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag, Vestfold og Finnmark. Difi – Direktoratet for forvaltning og IKT - har gitt tilsagn om prosjekttilskudd fra tilskuddsordningen Digital fornying i kommunene.

av Torkelsen, Jan H., publisert 1. januar 0001 | Skriv ut siden