• Fylkesutvalget åpner for et treårig prosjekt, "Likestilling som regional kraft"
  av Fossan, Mette, Macdonald, Cheryl, 19.01.11

  Fritt Valg - det er ditt valg

  Fritt Valg har vært et forprosjekt i regi av Agderrådet. I over to år har prosjektgruppen kartlagt...

  Les mer
 • Arkitektstudenter i Risør - "Nye tanker i den historiske trehusbyen" - takker for støtte
  av admin, 19.04.10

  Arkitektstudenter i Risør - "Nye tanker i den historiske trehusbyen" - takker for støtte

  Les mer
 • Nytt lyspunkt for Sørvestbanen
  av Torkelsen, Jan H., 29.12.09

  Vil gi ungdom i distrikta høve til å ta lappen i skuletida

  Prosjektet Føraropplæring i tilknyting til vidaregåande skule har gått over 2,5 år har vore ein stor...

  Les mer
 • Forventer vesentlig økning i statlige veibevilgninger
  av Torkelsen, Jan H., 29.12.09

  To nye veier fredet i Vest-Agder

  Riksantikvaren har nå fredet veier i statlig eie. Veiene er et utvalg veianlegg fra ulike...

  Les mer
 • av Macdonald, Cheryl, 23.12.09

  - Gøy å være ”julenissen”

  Det sier avtroppende idrettsjef i Vest-Agder fylkeskommune, Lars Westbye (65) – Det var litt dumt at...

  Les mer
 • av Torkelsen, Jan H., 21.12.09

  Fylkestinget ønsker forsterket innsats innen psykiatri i Vest-Agder

  Da fylkestinget var samlet til årets siste møte 16.desember ble det besluttet å avgi uttalelse om...

  Les mer
 • av admin, 21.12.09

  2009 representerer et vendepunkt for regionalt nivå

  Da fylkeskommunens sentraladministrative medarbeidere, pensjonister og representanter fra politisk...

  Les mer
 • Ungt Entreprenørskap Agder er prisnominert
  av admin, 21.12.09

  Stor aktivitet i Ungt Entreprenørskap Agder

  Les mer
 • Mange gode resultater innen kollektivtransporten i Vest-Agder
  av Torkelsen, Jan H., 21.12.09

  Staten ønsker flere fireårige avtaler om styrking av kollektivtransporten

  Våren 2009 inngikk Samferdselsdepartementet fireårige rammeavtaler med Kristiansandsregionen og...

  Les mer

Gransker bivirkninger etter amalgam

Tannleger, fastleger og spesialisthelsetjenesten skal samarbeide om utprøvende behandling ved mistanke om bivirkninger etter tannbehandling. – Målet er bedre helse og livskvalitet til personer med...

av Torkelsen, Jan H., 21.12.09

G9alt-stipend til Vågsbygdelever

Vg1-elever Lars Buseth Mosberg og Helene Føreland på Vågsbygd videregående skole i Kristiansand er tildelt 100.000 kroner i stipend fra talentfondet G9alt. De to er dansere. SpareBank 1 SR-Bank...

av Torkelsen, Jan H., 21.12.09

The Tall Ships' Races 2010 – ungdommer inviteres til å bli med

Tall Ships Races er en seilas for seilskuter og 2010 er året hvor den internasjonale seilasen kommer til Kristiansand. Fra 29. juli til 1. august skal Kristiansand være vertshavn for rundt 100...

av admin, 17.12.09

Vest-Agder bidrar til riksveiutbedring mellom Sirdal og Ålgård

Fylkestinget besluttet tirsdag at Vest-Agder fylkeskommune skal bidra med fem millioner kroner til utbedringer på riksvei 45 som strekker seg fra Sinnes i Sirdal til Ålgaard i Rogaland. Riksveien blir...

av Torkelsen, Jan H., 17.12.09

Fylkesordføreren vil ha vurdert maxi-taxi-rabatt i bomstasjonene

Vidar Kleppe har i en interpellasjon gått inn for reduksjon i avgift i bomstasjoner for Maxi-Taxi-biler over 3500 kilo. Han ønsker fritak fra å betale avgift for tung bil ved bompassering til å betale...

av Torkelsen, Jan H., 17.12.09

To veteraner hedret i fylkestinget

To av de sentrale lederne i fylkesadministrasjonen blir nå pensjonister etter mange års tjeneste for befolkningen i Vest-Agder. Fylkesplan- og regionalplansjef John Stokkan og idrettsjef Lars Westbye...

av Torkelsen, Jan H., 16.12.09

200 000 kroner til mammografiaksjonen fra Vest-Agder fylkeskommune

Da fylkestinget i dag behandlet fylkesrådmannens forslag til årsbudsjett for 2010 for fylkeskommunen ble den pågående innsamlingsaksjonen til mammografiutstyr på sykehusene i landsdelen tatt opp av...

av Torkelsen, Jan H., 16.12.09

Agder kollektivtrafikk kjøper fylkeskommunens aksjer i Rutebilstasjonen as i Kristiansand

Vest-Agder fylkeskommune skal selge sine aksjer i Rutebilstasjonen as til Agder kollektivtrafikk as for bokførte verdier. Denne vil være på rundt 200 000 kroner. Generalforsamlingen i Agder...

av Torkelsen, Jan H., 16.12.09

Agder-fylkene får 13,2 millioner kroner til et nytt regionalt forskningsfond i 2010

Etablering av regionale forskningsfond er en del av forvaltningsreformen. Agderfylkene er en av i alt sju forskningsfondsregioner som ble opprettet nasjonalt tidligere i år. Fondene vil være et...

av Torkelsen, Jan H., 16.12.09

Partnerskapsprosjekt for utvikling av regionale sykkelruter i Agder videreføres

Sykling er en friluftsaktivitet som har hatt en økende popularitet i befolkningen. Det er imidlertid en utfordring å legge forholdene til rette for tursykling. I vår ble det igangsatt et forprosjekt...

av admin, 16.12.09

Areal- og transportprosjektet i Kristiansandsregionen videreføres

Areal- og transportprosjektet i Kristiansandsregionen - ATP - ble startet 1. januar 2004 som et fireårig prosjekt i forbindelse med at Samferdselsdepartementet inviterte storbyregionene til forsøk...

av Torkelsen, Jan H., 16.12.09

Rushtidsavgift i Kristiansand vil få flere til å sykle

På nettsiden tiI Kristioansand kommune presenteres resultatet av en spørreundersøkelse om effekten rushtidsavgift vil ha på bruk av sykkel. Den viser at 11 prosent av de som svarte vil sykle mer...

av Torkelsen, Jan H., 15.12.09

Vest-Agders fire kandidater til de regionale helseforetak klare

De nåværende styrene for de regionale helseforetakene ble oppnevnt i foretaksmøter i januar 2008, og er oppnevnt for to år. Det skal derfor oppnevnes nye styrer i de kommende foretaksmøter i januar...

av admin, 15.12.09

Agder har lavest sykefravær

Nye tall fra Kommunenes Sentralforbund viser at begge Agder-fylkene har lavt sykefravær i forhold til landet forøvrig.Mens landsgjennomsnittet ligger på 10 prosent så har Vest-Agder 7,4 prosent og...

av Macdonald, Cheryl, 15.12.09

Fylkesordføreren: -Vest-Agder fremstår som en god skoleeier

Da fylkesordfører Thore Westermoen i dag holdt sin årstale fastslo han at Vest-Agder fylkeskommune er en god skoleeier. Han dokumenterte det ved å trekke frem den store satsingen som er gjennomført på...

av Torkelsen, Jan H., 15.12.09

Sykefraværet stiger i landet, men synker merkbart i Vest-Agder fylkeskommune

En helt fersk gjennomgang av sykefraværet i fylkeskommunen viser en gledelig utvikling. Mens sykefraværet nasjonalt øker går det ned i Vest-Agder fylkeskommune. Det legemeldte fraværet er nede på fem...

av Torkelsen, Jan H., 15.12.09

Ny postjournal for Vest-Agder fylkeskommune

Vest-Agder fylkeskommune har nå åpnet en ny postjournal. På fylkeskommunen internett www.vaf.no finner en offentlig journal i venstre menyfelt. Her kan en finne postjournalene til flere...

av Torkelsen, Jan H., 14.12.09

Setesdalsordførerne vil i mål med fylkessammenslåingen

Setesdølene gir igjen klar beskjed om at de ønsker ett Agder-fylke, og det så fort som mulig, meldte NRK-Sørlandet i helgen.. Det var på et møte i Setesdal regionråd, hvor en felles regionplan for...

av Torkelsen, Jan H., 14.12.09

Internasjonalt arbeid i Vest-Agder fylkeskommune

Vest-Agder fylkeskommunes hovedmål er at vi skal bli Norges mest internasjonale region. Dette innebærer at fylkeskommunen arbeider med en rekke prosjekter, deltar i flere nettverk, og er aktive...

av Fossan, Mette, 14.12.09

Interreg-seminar i regi av Østlandssamarbeidet

Interreg IV programmene (2007 – 2013) er kommet godt i gang og flere prosjekt er godkjent med partnere fra Østlandsområdet. I Interreg III perioden (2000 – 2006) deltok aktører fra Østlandet i ca. 50...

av Fossan, Mette, 14.12.09

Vil styrke realfagskompetansen

av Torkelsen, Jan H., 14.12.09

- Mobbing er som husmorarbeid, det synes først når ting ikke blir gjort

- Mobbing er som husmorarbeid, det synes først når ting ikke blir gjort, sa kunnskapsminister Kristin Halvorsen da hun tirsdag møtte partene i arbeidet med Manifest mot mobbing for å diskutere nye...

av admin, 10.12.09

Gode erfaringer med praksisbrev inne videregående opplæring

I den første evalueringen av praksisbrevforsøket oppsummeres ordningen som vellykket både av deltakerne, lærerne og instruktørene i bedriftene. Ungdommene er praksiskandidater og mottar et praksisbrev...

av Torkelsen, Jan H., 10.12.09

Risøbank i Mandal skal restaureres for millioner

Hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø ble onsdag orientert om at det er omfattende planer for flere restaureringstiltak på Risøbank i Mandal. Risøbank IKS har innhentet et prisoverslag for...

av Torkelsen, Jan H., 10.12.09

Fylkeskommunen ser positivt på trialbane og småbåtplasser i Audnedal

Audnedal kommune har på nytt sendt ut kommuneplan for Audnedal 2009-2020 til offentlig ettersyn da det er gjort endringer i utkastet. Endringene gjelder arealer til båtplasser ved Ytre Øydnevann nord...

av admin, 10.12.09

Sørlandet på næringstoppen

Kristiansand er kåret til Norges næringsby nr. 2 (etter Porsgrunn og før Stavanger). På en flott 4. plass har Arendal seil opp fra 37. plass. Det er finansmagasinet Kapital som står bak kåringen. Fra...

av admin, 08.12.09

Aldri tidligere har piggfriandelen vært høyere i Kristiansandsregionen

I november 2009 svarer 58 prosent av bilførerne i Kristiansandsregionen at de kjører piggfritt. Statens vegvesen Region Sør har fulgt utviklingen siden 2001. I 2001 svarte 47 prosent at de kjørte...

av admin, 08.12.09

Mer penger til trafikksikkerhetsarbeid

av Torkelsen, Jan H., 03.12.09

Fylkeskommunen vil bevare eldre hyttebebyggelse på Bragdøya

Hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø sluttet seg i sitt møte 25. november til administrasjonens forslag om innsigelse til Kristiansand kommunes reguleringsplanforslag for Bragdøya og...

av Stylegar, Frans-Arne, 03.12.09

Juletog og håndverksmesse på Setesdalsbanen

Ta med familien på en hyggelig tur med Setesdalsbanens damptog søndag 5. og lørdag 6. desember. Og når du først har tatt turen kan du samtidig legge inn et besøk på Håndverksmessa på Grovane stasjon...

av admin, 03.12.09

Ikke aktuelt med sykehusredegjørelse for fylkestinget

Vidar Kleppe skrev for en tid tilbake brev til fylkesordfører Thore Westermoen hvor han opplyste om at han hadde fått en rekke henvendelser fra bekymrede personer som stiller spørsmål om hvordan...

av admin, 03.12.09

Tolv personer er omkommet i trafikken i Vest-Agder hittil i år

I Vest-Agder er tolv personer omkommet i trafikken hittil i år viser tallene fra Trygg Trafikk. Det er èn mer enn på samme tid i fjor. De omkomne i Vest-Agdertrafikken er sju menn, tre kvinner og to...

av admin, 02.12.09

Agder kollektivtrafikk kjøper ventelig fylkeskommunens aksjer i Rutebilstasjonen as i Kristiansand

Fylkesutvalget gikk i går inn for at Vest-Agder fylkeskommune skal selge sine aksjer i Rutebilstasjonen as til Agder kollektivtrafikk as for bokførte verdier. Denne vil være på rundt 200 000 kroner. I...

av Torkelsen, Jan H., 02.12.09

RegionaltNYTT

av Macdonald, Cheryl, 02.12.09

Fylkesutvalget vil ha mer til utdanning, regional utvikling friluftsliv og fyrmuseet på Lindesnes

Fylkesutvalget behandlet i dag fylkesrådmannens forslag til årsbudsjett for 2010 for fylkeskommunen. Budsjettet har en total ramme på 1,72 milliarder kroner. Fylkesrådmannen betegner budsjettet som...

av Torkelsen, Jan H., 01.12.09

Aust-Agder fylkeskommune får sekretariatet for det nye regionale forskningsfondet for Agder

Agderfylkene er en av i alt sju forskningsfondsregioner i Norge som ble oppnevnt tidligere i år. Som grunnlag for igangsetting av regionalt forskningsfond for Agder ble det våren 2009 utarbeidet en...

av Torkelsen, Jan H., 01.12.09

Torghatten ASA har kjøpt alle aksjene i Sørlandsruta av FOB Holding AS

Torghatten ASA sendte i går ut en pressemelding hvor Torghatten ASA opplyser at det i går inngikk avtale med FOB Holding AS om kjøp av alle aksjene i Sørlandsruta AS. Sørlandsruta driver...

av admin, 01.12.09

Utdanningsforbundet reagerer på digitaliseringen i skolen

Utdanningsforbundet har sendt et brev til Kunnskapsdepartementet der de gir uttrykk for sterk uro over læremiddelsituasjonen i videregående skoler, melder nyhetsbyrået ANB. Bakgrunnen er at det nå...

av Torkelsen, Jan H., 01.12.09

Økt tilskudd til festivaler på Sørlandet

Vest-Agder fylkeskommune har mottatt søknad fra Kristiansand Kunnskapspark på vegne av styringsgruppen for ”Storbyprosjektet – Innovasjon 2010” om støtte til prosjektet. Fylkesutvalget imøtekom i dag...

av Macdonald, Cheryl, 07.02.06

Fylkeseldrerådet ber statsminister,helse og omsorgsminister og riksrevisor gripe inn overfor Sørlandet sykehus

Fylkeseldrerådet i Vest-Agder arrangerte mandag sin årlige høstkonferanse. Den samlet deltakere fra eldrerådene i 13 av fylkets 15 kommuner, samt representanter for Aust-Agder fylkeseldreråd og Norsk...

av admin, 01.01.01

Tilskudd til friluftsliv og naturforvaltning 2010

av Kristin Syvertsen, 01.01.01

Mange fartsovertredelser på ny vei i Farsund

Statens vegvesen har gjennomført radarovervåking på den nye riksveistrekningen mellom Farsund og Kvinesdal som blant annet innbefatter Ravneheitunnelen. Det er registret en daglig trafikk på mellom...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Innsigelse fra fylkeskommunen mot hotell på Amfeneset i Søgne

Fylkeskommunen har mottatt forslag til kommunedelplan for Amfeneset fra Søgne kommune til offentlig ettersyn. Formålet med planen er å avklare arealbruken i forbindelse med ønske om utbygging av...

av admin, 01.01.01

Knaben står foran spennende utviklingsmuligheter

Hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø behandlet i dag en melding fra Kvinesdal kommune om at det stares arbeid med å revidere kommunedelplanen for Knaben. Fylkespolitikerne er meget positive til...

av admin, 01.01.01

Fylkespolitikere ønsker elektroniske betalingskort for TT-brukere i Vest-Agder

Fylkestingsrepresentantene John Grindland (SP) og Silje Langøy (AP) har sendt en interpellasjon til fylkesordfører Thore Westermoen hvor de tar til orde for at brukere av TT-ordningen i Vest-Agder...

av admin, 01.01.01

Westermoen mener omdømmebeskrivelsen av Agder ikke stemmer

-Ikke så sjelden er det noen som hevder at vi ikke får til noe på Agder. At vi hemmes av beskjedenhet og tafatthet. Jeg mener dette ikke er riktig og vil bare vise til at 2009 har vært et år hvor...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Elektroniske betalingskort vurderes innen TT-transporten i Vest-Agder

Fylkestingsrepresentantene John Grindland (SP) og Silje Langøy (AP) har sendt en interpellasjon til fylkesordfører Thore Westermoen hvor de tar til orde for at brukere av TT-ordningen i Vest-Agder...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Fylkeskommunene inn på eiersiden i Innovasjon Norge

Fylkeskommunene går fra årsskiftet inn på eiersiden i Innovasjon Norge. Fylkestinget besluttet i dag at Vest-Agder fylkeskommune vil bli med som medeier under forutsetning av at Innovasjon Norges...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Lindesnesregionen vil bli mest attraktiv i landet

Fylkestinget vedtok i dag et utkast til Regionplan for Lindesnes 2009. Planens visjon er at: ”Lindesnesegionen skal oppleves som grenseløs, og kommunegrenser er aldri et problem for innbyggerne....

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Skatteveksten i 2009 på rask vei nedover

Nye skattetall fra Statistisk Sentralbyrå viser at kommunesektorens skattevekst i 2009 fortsatte å falle og er på 5,3 prosent ved utgangen av november. Dette er lavere enn årsprognosen fra...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Frå nyttår overtek fylkeskommunane ansvaret for saksbehandlinga av havbrukssøknader

Fiskeri- og kystdepartementet har fastsett endringar i akvakulturregelverket. Tildelingsrelaterte oppgåver blir overførte frå Fiskeridirektoratet sine regionkontor til fylkeskommunane. Endringane...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Sørlandet har flest lærlinger – pinlig få lærlinger på Østlandet

-Sørlandet har flest lærlinger i forhold til folketallet. Det er en utdanningspolitisk katastrofe at Østlandet har halvparten så få lærlinger som resten av landet, mener utdanningsrådgiver Fred...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Fylkeskommunen blir ny vannregionmyndighet

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

- Kystkulturen taper

Norsk Kulturminnefond driver skjevfordeling av penger. Det mener fylkeskonservator i Rogaland, Jan G. Auestad. Augestad mener Kulturminnefondet fordeler penger til fordel for Østlandet, mens...

av Stylegar, Frans-Arne, 01.01.01