• Elev på KKG bronsevinner i NM i filosofi
  av admin, 21.12.09

  Elev på KKG bronsevinner i NM i filosofi

  Les mer
 • G9alt-stipend til Vågsbygdelever
  av Torkelsen, Jan H., 21.12.09

  G9alt-stipend til Vågsbygdelever

  Vg1-elever Lars Buseth Mosberg og Helene Føreland på Vågsbygd videregående skole i Kristiansand er...

  Les mer
 • av admin, 17.12.09

  Lærerne kan igjen bruke pluss og minus i karakterskalaen

  Les mer
 • Mange politiske innspill innen utdanning til fylkeskommunens neste budsjett
  av Torkelsen, Jan H., 15.12.09

  Fylkesordføreren: -Vest-Agder fremstår som en god skoleeier

  Da fylkesordfører Thore Westermoen i dag holdt sin årstale fastslo han at Vest-Agder fylkeskommune...

  Les mer
 • UNG TEKNO inviterer til opplevelsesdag for jenter og gutter
  av Torkelsen, Jan H., 14.12.09

  Jenter inviteres spesielt til markedsføringsarrangement for teknologifag

  Les mer
 • av Torkelsen, Jan H., 10.12.09

  Gode erfaringer med praksisbrev inne videregående opplæring

  I den første evalueringen av praksisbrevforsøket oppsummeres ordningen som vellykket både av...

  Les mer
 • av admin, 08.12.09

  Familiebakgrunn og karakterer påvirker skolegangen

  Les mer
 • Tømrer - populært svennebrev
  av Macdonald, Cheryl, 30.11.09

  Tømrer - populært svennebrev

  Les mer
 • av Macdonald, Cheryl, 26.11.09

  Fag og svennebrev utdelt

  Nylig fikk over 100 mennesker utdelt sitt fag- eller svennebrev etter å ha fullført utdanning innen...

  Les mer

Eneste også som sveiser

Glodi Eneste er best kjent for sin bokse-karriere, men han er også sveiser. Det kan han i allefall kalle seg nå etter at han nylig fikk fagbrev i sveisefaget. Utdelingen fant sted på Tangen...

av Macdonald, Cheryl, 26.11.09

av Macdonald, Cheryl, 26.11.09

Utdeling av fagbrev, fagene E-H

av Macdonald, Cheryl, 26.11.09

Fagbrev-utdeling, A-D

Det ble delt ut fagbrev innen en rekke fag. Ved å klikke videre får du se bilder av mottakere av fagbrev innen fagene anleggsgartner, anleggsmaskinfører, armering, automatiker, Bil, lette kjøretøy,...

av Macdonald, Cheryl, 26.11.09

Langrenns- og skiskytingselevene i Sirdal til Trysil

I to uker hver høst reiser elevene innen toppidrett langrenn og skiskyting på Sirdal videregående skole fra Tonstad til Trysilfjellet for å trene på snø. Trysil har snøgaranti fra 15. november. Flere...

av Torkelsen, Jan H., 24.11.09

Ny Holbergpris til Vennesla videregående skole

Thomas Nupen og Eirik Revheim fra Vennesla videregående skole har fått Holbergprisens lærerstipend i 2009 for undervisningsopplegget: "Politikernes bruk av sosiale medier i valgkampen". Med seg på...

av Torkelsen, Jan H., 20.11.09

Lista videregående skole satser miljøbevisst

I 2011 kan et nytt biobrenselanlegg være på plass for å varme opp Lista videregående skole, Lista ungdomsskole og Listaheimen. Vest-Agder fylkeskommune og Farsund kommune er sammen om initiativet...

av Torkelsen, Jan H., 20.11.09

Søgne videregående skole vertskap for nettverk

Søgne videregående skole var i forrige uke vertskap for representanter fra de fleste skolene i landet som har anleggsgartnerutdanning. I tillegg til skoler var også anleggsgartnernæringen,...

av Torkelsen, Jan H., 16.11.09

Utfordrende å skaffe midler til gratis læremidler og digital kompetanse

Ordningen med gratis trykte og digitale læremidler i videregående opplæring ble innført høsten 2007. Fylkeskommunen har ansvaret for at elevene får nødvendige trykte og digitale læremidler. I tillegg...

av Torkelsen, Jan H., 05.11.09

Veileder om reklame i skolen tilgjengelig

Utdanningsdirektoratet har publisert en ny veileder om reklame i skolen. Skoleeier skal sørge for at elevene ikke utsettes for reklame som er egnet til å skape kommersielt press, eller som i stor grad...

av admin, 30.10.09

Husk Operasjon Dagsverk 29. oktober!

Operasjon Dagsverk er en solidaritetsaksjon der ungdom støtter ungdom. Denne årlige solidaritetsaksjonen er blitt arrangert i over 40 år, og har hjulpet unge i store deler av verden til et bedre liv...

av Torkelsen, Jan H., 23.10.09

Elevene takker for ny skole.

Under den offisielle åpningen av Tangen VGS, takket elevrådsleder Henriette Wulff, politikerne for at de har bevilget penger til den famtastiske skolen. - Vi elever synes den er både kul og pen,...

av Macdonald, Cheryl, 22.10.09

NHO’s og LO’s forslag til lærlingeløft ikke fulgt opp i forslag til statsbudsjett

Regjeringen foreslår i statsbudsjettforslaget å bevilge 190 millioner kroner i økt tilskudd til lærebedrifter gjennom rammeoverføringene til fylkeskommunene i 2010. Det er en videreføring fra...

av Torkelsen, Jan H., 22.10.09

Gratis kjøreopplæring i videregående skole ville koste fylkeskommunen 60 millioner kroner

Fylkestingsrepresentant Vidar Kleppe fra Demokratene har i en interpellasjon reist spørsmål til fylkesordfører Thore Westermoen om muligheten for å gi tilbud om gratis kjøreopplæring til elevene i...

av Torkelsen, Jan H., 22.10.09

Ti kommuner i Vest-Agder får tildelt midler fra Den kulturelle spaserstokken

Kultur- og kirkedepartementet har besluttet at 227 kommuner får tildelt midler fra Den kulturelle spaserstokken i år. Blant disse er ti fra Vest-Agder. De mottar samlet 980 000 kroner. Den kulturelle...

av Torkelsen, Jan H., 20.10.09

Forhandlinger om arbeidstid for undervisningspersonalet

KS og arbeidstakerorganisasjonene har nå startet forhandlingene om ny arbeidstidsavtale for undervisningspersonalet. Den sentrale særavtalen som blant annet har bestemmelser om...

av Torkelsen, Jan H., 08.10.09

Ny utvekslingsmulighet for skoleelever

Fra 2010 kan norske skoleelever få muligheten til å tilbringe mellom tre og ti måneder på utveksling i et annet europeisk land helt alene. Norge deltar i EUs program for livslang læring, der...

av admin, 08.10.09

Forskningsministeren vurderer sertifisering av lærerne

Reformen av lærerutdanningen trer i kraft neste år, og på lengre sikt vurderer Kunnskapsdepartementet å innføre krav om sertifisering av lærerne før de kan begynne i yrket. En naturlig videreføring av...

av Torkelsen, Jan H., 06.10.09

Økt pris på mellombygget på Kristiansand katedralskole Gimle

Fylkestinget godkjente i april et forprosjekt for et mellombygg på Kristiansand katedralskole Gimle med en investeringsramme på 72,5 millioner kroner. De fleste kontrakter er nå kontrahert og dette...

av Torkelsen, Jan H., 29.09.09

Fantastiske NM-resultater for elever fra Sirdal

Elever ved Sirdal videregående skole leverte fantastiske prestasjoner under sommer-NM i skiskyting i Vik nylig. Hele fem Norgesmestertitler og åtte medaljer totalt for er beholdningen etter to dager...

av Torkelsen, Jan H., 29.09.09

NHO fremhever Vest-Agders innsats mot frafall i skolen

En mer samordnet innsats må til, konkluderer NHO etter at alle tiltak for elever som ikke gjennomfører videregående skole er kartlagt. NHO er opptatt av det store antall elever som ikke gjennomfører...

av admin, 24.09.09

Behandling av regler for inntak til videregående skole

I sitt møte i dag skal hovedutvalget for kultur og utdanning i Vest-Agder fylkeskommune (HKU), behandle inntaksreglementet. Det er tidligere blitt bestemt av Fylkestinget at det skal være geografisk...

av Macdonald, Cheryl, 24.09.09

Nytt klimahefte for skolen

av Torkelsen, Jan H., 22.09.09

Tøffe jenter på Sirdal videregående skole

Det er kjent at elevene på Sirdal videregående skole driver trening som kan være utfordrende for kropp og sjel. Nylig tok skolens jenter ansvar for egen sikkerhet ved å gjennomføre kanovelt i en litt...

av Torkelsen, Jan H., 11.09.09

Eilert Sundt videregående skole er en viktig institusjon i Farsunds-samfunnet

-Eilert Sundt videregående skole er blitt en viktig institusjon i bysamfunnet, slik vi ønsker det skal være ut fra moderne oppfatninger om hva som er en god skolearbeidsplass og hvordan en skaper godt...

av Torkelsen, Jan H., 11.09.09

Utdanning lønner seg på mange måter

Nå foreligger en fersk Education at a Glance publikasjon fra OECD. Den presenterer årlig indikatorer på utdanningsområdet fra OECD-landene og en del andre land. Dataene i årets rapport er hovedsakelig...

av Torkelsen, Jan H., 11.09.09

Skolevalgresultater 2009 - Dødt løp mellom Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet

Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet ble skolevalgets vinnere nasjonalt. Arbeiderpartiet endte på 23,8 prosent, mens Fremskrittspartiet oppnådde 23,7 prosent, begge etter en fremgang på 2,6...

av Torkelsen, Jan H., 09.09.09

Prosjekt har bidradd til at færre avslutter videregående utdanning

Det foreligger nå en sluttrapport fra MMM-prosjektet - Mestring-Motivasjon-Måloppnåelse- som er oversendt utdanningspolitikerne i fylkeskommunen til orientering. MMM-prosjektet har vært gjennomført i...

av Torkelsen, Jan H., 09.09.09

Klar sammenheng mellom grunnskoleresultater og gjennomstrømning i videregående skole

Ni av ti elever med høyest grunnskolepoengsum (55-66 poeng) fra avsluttet grunnskole som startet på videregående opplæring i 2003, oppnådde studie- eller yrkeskompetanse på normert tid. Nesten alle...

av admin, 04.09.09

Til bedrifter: Ungdom ønsker læreplass

I år opplever Vest-Agder fylkeskommune at formidlingen til læreplass går noe tregere enn tidligere år. Vest-Agder fylkeskommune ønsker derfor å komme i kontakt med potensielle lærebedrifter. Det er...

av admin, 24.08.09

Vil styrke skoleledelsen for å bedre IKT-bruken i skolen

Årets ITU Monitor viser at norsk skole er på rett vei når det gjelder dekning av datamaskiner for elevene. Videre viser monitoren at motiverte og kompetente lærere med støtte fra skoleledelsen, er...

av Torkelsen, Jan H., 21.08.09

Skolevalg 2009

Offisielle valgdatoer er 7. og 8. september 2009. Men for at skolene skal ha mulighet til å innpasse valget best mulig i forhold til andre oppgaver, kan de også gjennomføre valget i perioden 31....

av Macdonald, Cheryl, 21.07.09

Søvn forebygger ungdoms-depresjon

Ungdom trenger mer enn 9 timers søvn. Det skriver Aftenposten i en artikkel der de refererer til nettstedet ung.no. dårlige søvnvaner og for lite søvn er en viktig forklaring på økende antall ungdom...

av Macdonald, Cheryl, 21.07.09

Finanskrise gir færre læreplasser

- I begynnelsen av juli hadde ca. 65 % av søkere fått læreplass. Resten står til formidling 15. september, det sier Tove Karlsrud, opplæringssjef i Vest-Agder fylkeskommune, i en artikkel i...

av Macdonald, Cheryl, 16.07.09

Sikring av Nye Tangen

av Macdonald, Cheryl, 14.07.09

Informasjon om inntaket 2009

Hovedinntaket for de videregående skolene i Vest-Agder er nå gjennomført og resultatet finnes på www.vigo.no. Det sendes ut SMS med informasjon om dette, samt brukernavn og passord i løpet av...

av Bratberg, Svein og Wilkensen, Rune André, 13.07.09

Første inntak til videregående skoler i Vest-Agder

Av de 6627 søkerne med rett til skoleplass i Vest-Agder har 98 prosent fått tilbud om skoleplass etter første inntaket. Utdanningsavdelingen i Vest-Agder har gjennomført første inntak til...

av admin, 13.07.09

Best i spansk

Vest-Agder scoret best i landet på karakter i spansk. Det viser foreløpige tall fra Utdanningsdirektoratet. - Det var utrolig hyggelig sier Andrea Hellweg Steffensen, en av spansklærerne i Vest-Agder...

av Macdonald, Cheryl, 03.07.09

Dronning Sonjas skolepris: Frist for skoleeier er 17. august

Dronning Sonjas skolepris skal tildeles en skole som har utmerket seg ved å praktisere likeverd og inkludering på en fullverdig måte, etter kriteriene under. Prisen er 150 000 kroner og en litografi...

av admin, 01.07.09

121 633 kroner i driftutgift per elev i videregående skole

Statistisk Sentralbyrå har offentliggjort reviderte KOSTRA-tall for videregående opplæring i 2008. Hovedtallene viser at fra 2007 til 2008 økte fylkeskommunenes brutto driftsutgifter til videregående...

av Torkelsen, Jan H., 30.06.09

Vest-Agder scorer bra i foreløpig karakterstatistikk for eksamen våren 2009

Karaktergjennomsnitt og fordeling på nasjonalt nivå er stort sett som i fjor på skriftlig eksamen både i grunnskolen og i videregående opplæring. Tallene viser som tidligere noe variasjon mellom...

av Torkelsen, Jan H., 30.06.09

Flekkefjord videregående skole støtter Dina-stiftelsen

Dina-stiftelsen driver både et senter for misbrukte jenter og et for foreldreløse gutter i Goma. På Flekkefjord videregående gjør en stor innsats for denne stiftelsen. Dette ble blant annet...

av Torkelsen, Jan H., 29.06.09

223.000 kroner fra Eilert Sundt-russen til Kreftforeningen

-Vi har slått alle russekullene før oss med denne aksjonen og vi utfordrer neste års russ til fortsatt å støtte Kreftforeningen i det utrolig viktige arbeidet de gjør. Arbeidet som foreningen står for...

av admin, 25.06.09

Stor interesse for skolevalg

av Torkelsen, Jan H., 23.06.09

Til internasjonal finale i matematikk

Jarle Stavnes, som er elev ved Kristiansand katedralskole Gimle, reiser i juli til Bremen i Tyskland for å delta i den internasjonale matematikkolympiaden. Han er en av seks norske representanter. På...

av Torkelsen, Jan H., 22.06.09

Kurs om vurdering

Vest-Agder skolen planlegger storsatsing på vurdering skoleåret 2009-2010.

av Holthe, Åse, 22.06.09

Venneslaelever imponerte i nasjonal historiekonkurranse

Juryen i Den norske historiske forenings årlige prosjektkonkurranse i historie - Min familie i historisk lys - har kåret vinnerne for 2008/2009. Berit Fidjeland og Camilla Drivenes fra Vennesla...

av Torkelsen, Jan H., 22.06.09

Fylkestinget vedtar at Vest- Agder skal delta i interkommunalt samarbeid, NDLA

Fylkestinget vedtok i dag at det mellom følgende fylkeskommuner, Akershus, Aust-Agder, Buskerud, Finnmark, Hedmark, Hordaland, Nordland, Nord-Trøndelag, Møre og Romsdal, Oppland, Rogaland, Sogn og...

av Torkelsen, Jan H., 19.06.09

Psykisk helse i skolen: – Økt åpenhet og færre fordommer

Ungdom som lærer mer om psykisk helse blir mindre fordomsfulle enn andre elever. I tillegg blir de åpnere om sine egne følelser og problemer. Det viser en fersk SINTEF-rapport som har evaluert...

av admin, 18.06.09

Nesten en million kroner i kompetansemidler til Fagskolen i Kristiansand

Regjeringen har foreløpig bevilget 17,2 millioner kroner i kompetansemidler til maritime utdanningsinstitusjoner. Hensikten er å fremme Norge som verdensledende på maritim kompetanse. Fagskolen i...

av Torkelsen, Jan H., 16.06.09

Færre slutter i videregående skole

Stadig færre elever fra Kristiansand slutter i første klasse på videregående skole. For fire år siden var det 71 unge kristiansandere som ikke gjennomførte første året (Vg1) på videregående skole. I...

av Torkelsen, Jan H og Karterud Jon S., 15.06.09

Flere menn med bare grunnskole får problemer med jobb

Hvis frafallet i videregående skole i landet fortsetter vil hver fjerde person i yrkesaktiv alder ha kun grunnskoleutdanning i 2030. Konkurransen om jobbene for de med bare grunnskole vil øke fordi...

av Torkelsen, Jan H., 15.06.09

Kristiansand katedralskole Gimle forbereder International Baccalaureate

Kristiansand katedralskole Gimle har nå oppnådd ”candidate school” status og er dermed et stort skritt nærmere endelig godkjenning som ”International Baccalaureate - IB skole”. Tolv av skolens lærere...

av Torkelsen, Jan H., 09.06.09

Utdanningdirektoratet foreslår bred satsing på vurdering i skolen

Utdanningsdirektoratet foreslår å innføre veiledende nasjonale kjennetegn på måloppnåelse i noen fag. Direktoratet anbefaler også å gi skoler og skoleeiere tilbud om kompetanseutvikling i vurdering....

av Torkelsen, Jan H., 04.06.09

Flere blir i skolen pga vellykket prosjekt

I sitt siste møte fikk hovedutvalget for kultur og utdanning i Vest-Agder fylkeskommune (HKU) hyggelig informasjon om MMM-prosjektet (Mestring-Motivasjon-Måloppnåelse). I en underveisrapport om...

av Macdonald, Cheryl, 29.05.09

30 prosent har levert eksamen på data i vår

207 000 elever har så langt avlagt eksamen i grunnskolen og videregående opplæring. Av disse har 59 000 levert IKT-basert eksamen. Utdanningsdirektoratet tar sikte på å gjøre IKT-basert eksamen til...

av Torkelsen, Jan H., 29.05.09

Husflidkunnskap spredd til mange skoleelever i Vest-Agder

Vest-Agder fylkeskommune inngikk i 2006 en samarbeidsavtale med Norges Husflidslag om å bidra økonomisk til en 25 prosent stilling i Vest-Agder. Innenfor denne stillingsprosenten er det prioritert at...

av Torkelsen, Jan H., 28.05.09

Prosjektrammen for ny Tangen videregående skole må økes

I en økonomisk rapport som i disse dager legges frem for politisk behandling i de fylkespolitiske organene orienterer fylkesrådmann Tine Sundtoft om prognosene for byggeprosjektet av ny Tangen...

av Torkelsen, Jan H., 20.05.09

Energi- og kompetanseprosjekt med skole i Kenya kan bli utvidet

Våren 2006 fikk Kvadraturen skolesenter i Kristiansand ressurser til å starte opp et utviklingssamarbeid omkring undervisning og bruk av solceller til produksjon av elektrisk energi. Samtidig hadde...

av Torkelsen, Jan H., 19.05.09

Viking Rally ga faglig påfyll for lærere og elever

Da Viking Rally rullet over veiene fra Stavanger, via Kristiansand til Stavanger med flere toppmoderne nullutslippsbiler, handlet det ikke bare om et billøp. Mye av hensikten var å spre kunnskap,...

av Torkelsen, Jan H., 15.05.09

Mandalselev til nasjonal kjemifinale

Adrian Chr. Haaland som er elev på Mandal videregående skole er tatt ut til den norske finalen i Kjemi-OL. I disse dager er han i Oslo sammen med 16 andre av landets mest lovende kjemitalenter. De er...

av Torkelsen, Jan H., 06.04.09

Damene i dampbadet på Vågsbygd videregående skole

2. klasse drama på Vågsbygd videregående skole setter opp stykket "Damene i dampbadet" av Avery Hopwood. Det er forestillinger fredag 27.mars kl 19.00, lørdag 28.mars kl 18.00, søndag 29.mars kl 19.30...

av Torkelsen, Jan H., 06.04.09

Vil ha mer mangfold blant lærlingene

-Husk på innvandrerungdommen når dere skal ta inn lærlinger, oppfordrer statsråd Dag Terje Andersen lederne for de heleide statlige virksomhetene. Han mener økt rekruttering av innvandrere er spesielt...

av admin, 06.04.09

Skal gjøre lærerne klimakloke

av admin, 06.04.09

Lesevenner i Vest-Agder

av admin, 31.03.09

Ny kunst til nye KKG

Når nybygget på Kristiansand Katedralskole Gimle (KKG) står ferdig i 2010 skal det romme ny kunst for over 350 000 kroner. Det inkluderer 80 000 kroner fra KORO (Kunst i offentlig rom). Dessuten skal...

av Macdonald, Cheryl, 27.03.09

Tangen og Katta-Gimle til entreprenørskaps-NM

av Torkelsen, Jan H., 23.03.09

Vågsbygdelever i kamp om høythengende trofèer

De to elevene Olav Willumsen Haugå og Eirik Løhaugen Fjærbu på Vågsbygd videregående skole i Kristiansand har kvalifisert seg til nasjonale finaleplasser i fagolympiadene! Eirik har, som en av 17...

av admin, 23.03.09

Industri og restaurantfag populære på Sørlandet

Teknikk og industriell produksjon og restaurant- og matfag opplever en gledelig økning når det gjelder søkertall til videregående skoler i Vest-Agder. Tangen videregående skole i Kristiansand har 50...

av admin, 16.03.09

En av seks har lyst til å bli lærer

16 prosent i aldersgruppen som normalt søker seg til høyere utdanning, mener at læreryrket er attraktivt. Likevel har læreryrket fremdeles lavere anseelse enn leger, ingeniører, politifolk og...

av Torkelsen, Jan H., 13.03.09

Fylkeskommunens skoler med 20 prosent senket energiforbruk

"Energieffekt 2014" startet opp 1. januar 2009 og skal gå ut 2014. I løpet av perioden prosjektet pågår vil fylkeskommunens skolebygninger utbedres med tanke på energieffektivisering som igjen gir en...

av Torkelsen, Jan H., 11.03.09

Vest-Agder Venstre: Byråkratiet i norsk skole gir dårligere undervisning

Styret i Vest-Agder Venstre vedtok i styremøte torsdag i forrige uke en uttalelse hvor det konkluderes med at byråkratiet i norsk skole gir dårligere undervisning. Det vises til at byråkratiet i norsk...

av Torkelsen, Jan H., 24.02.09

Fylkesmannen godkjenner fylkestingets vedtak i Grim-saken

Fylkestingets vedtak om hvor elever fra blant annet Grim skole kan søke inntak for videregående opplæring ble oversendt Fylkesmannen i Vest-Agder med ønske om lovlighetskontroll. Saken er nå...

av Torkelsen, Jan H., 23.02.09

Utdanning.no med nye nettsider

Utdanning.no har nå relansert sine nettsider. Dermed skal det bli lettere for elever og studenter å finne informasjon om utdanninger, yrker og karrierer. Utdanning.no har nå også fått nytt innhold...

av Torkelsen, Jan H., 23.02.09

Fortjenstmedalje til tidligere rektor på Lyngdal videregående skole

-Dette var helt fantastisk. En kjempeoverraskelse var det. Det å få en slik utmerkelse betyr enormt mye, sa Olav Løtveit - en glad og rørt 71-åring, i følge Farsunds Avis - da han lørdag trodde han...

av admin, 23.02.09

Grunnkompetanse: Nytt tilbud på yrkesfag

Vest-Agder fylkeskommune starter skoleåret 2009-2010 et forsøk med søkbare grunnkompetanseløp. Dette er et tilbud for ungdom som sliter så mye med teorifagene at det er fare for at de ikke...

av admin, 18.02.09

Klart for universitetsutdanning i idrett i Sirdal

Til høsten får elever ved Sirdal videregående skole for første gang mulighet til å fortsette sin utdanning og idrettssatsing på universitetsnivå. Nå ser det lyst ut for at skiskyttertalent kan nå enda...

av Torkelsen, Jan H., 17.02.09

Mange søkere har ikke levert søknad til videregående skole

Over 800 av rundt 2400 elever i 10. klasse i grunnskolen har enda ikke søkt videregående skole. -Søknadsfristen er 2. mars slik at det fortsatt er tid til å bestemme seg, men vi gjør oppmerksom på at...

av admin, 13.02.09

Lekser er en del av skolens ordinære aktivitet

-Selv om det ikke er direkte hjemmel for å gi lekser i loven, er det ikke tvil om at lekser er en del av skolens ordinære aktivitet. Opplæringsloven og privatskoleloven regulerer ikke alt i...

av Torkelsen, Jan H., 06.02.09

GNIST - den store lærersatsingen

Kunnskapsdepartementet og de viktigste samfunnsaktørene innen skole og utdanning har gått sammen om en bred satsning for å sikre økt status og bedre rekruttering til læreryrket. GNIST er navnet på...

av Torkelsen, Jan H., 04.02.09

Sørlandet er best på lærlinger

Det er rekordmange lærlinger på Sørlandet. Med over 3000 lærlinger har Agder-fylkene dobbelt så mange lærlinger som østlandsfylkene. Ifølge nye tall fra Statistisk Sentralbyrå har Vest-Agder flest...

av Torkelsen, Jan H., 02.02.09

Utviklingshemmet og student – er det mulig?

Er det mulig for utviklingshemmede å ta en høyere utdanning? Islandske fagfolk kan vise til gode erfaringer. 10.og 11. mars kommer de til Kristiansand for å dele sine erfaringer på konferansen...

av Torkelsen, Jan H., 30.01.09

Vennesla-rektor beklager fylkespartiers manglende overholdelse av tidsfrister

I går skulle Vennesla videregående skole ha avholdt en paneldebatt med representanter fra de politiske partiene. Den måtte avlyses fordi alle partier unntatt Demokratene ikke besvarte en invitasjon...

av Torkelsen, Jan H., 28.01.09

Universitetsutdanning i Sirdal

Fra studieåret 2009-2010 vil det være mulig å få universitetsutdanning i Sirdal. Et samarbeid mellom Universitetet i Agder, Hovden vgs og Sirdal vgs har resultert i at det allerede fra høsten kan...

av Haugen, Anita Heiaas, 26.01.09

Skiskytter til Ungdoms-OL

Karoline Birkeland er tatt ut til å reperesentere Norge i europeiske ungdoms-OL i Slask Beskidy, Polen.Uttaket er gjort på bakgrunn av resultatene i Statkraft Cup på Dombås og Brumund.Europeiske...

av Haugen, Anita Heiaas, 23.01.09

Tjue prosent ut av avgangselevene i grunnskolen på ”stryknivå”

Da forskerne fra NifuStep gikk gjennom karakterene til avgangselevene i perioden 2004-2007, fant de at en av fem av elevene hadde karakteren en eller manglet vurdering i ett eller flere fag. Åtte...

av Torkelsen, Jan H., 20.01.09

Agder spår kamp om rektorstilling

Etter at en betydelig omorganisering av ledelsen av de videregående skolene i Listerregionen ble vedtatt før jul, starter snart kampen om hvor rektor og hovedadministrasjonen skal plasseres, skriver...

av Torkelsen, Jan H., 19.01.09

Lag fra Vågsbygd videregående skole vant Oilsim 2008-finalen

Vågsbygd videregående skole sitt lag "Future Oil", som består av de tre elevene Simon Sivertsen, Ina Aune Grosås og Solveig Matre Gåsland (foto: OLF), deltok lørdag i den nasjonale finalen i...

av Torkelsen, Jan H., 12.01.09

Har du en lærer i deg?

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Nye yrkesgrupper inn i skolen

Kunnskapsminister Bård Vegard Solhjell har lansert prosjektet ”Lektor II” som skal føre nye yrkesgrupper inn i skolen. Prosjektet skal gi ansatte i næringslivet mulighet til å formidle kompetansen sin...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Grunnkompetanseløpet gjennomføres uten forsøksstatus

Vest-Agder fylkeskommune har søkt Utdanningsdirektoratet om forsøksstatus i forbindelse med utprøvingen av søkbare grunnkompetanseløp. Fylkeskommunen har nå fått avslag på...

av Torjussen, Solveig, 01.01.01

Elevene ble hørt!

Et enstemmig hovedutvalg for kultur og utdanning (HKU) i Vest-Agder fylkeskommune vedtok i dag å starte opp utstillingsdesign ved tangen videregående skole. Dermed kunne 6 lykkelige jenter slippe...

av admin, 01.01.01

Flere vil bli lærere

av admin, 01.01.01

Endringer i bortvisningsreglene

Kunnskapsdepartementet har for tiden ute på høring et forslag til endringer i bortvisningsreglene i opplæringsloven og privatskoleloven. Forslaget åpner for at lærerne kan fatte avgjørelse om...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Starter på yrkesfag, ender med studiekompetanse

En av fire elever som startet på en yrkesfaglig studieretning i videregående opplæring høsten 2003, hadde oppnådd studiekompetanse fem år senere. Elevenes karakterer fra grunnskolen betyr mye for...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Svært aktiv start på skoleåret på Byremo

Skoleåret er allerede godt i gang og både lærere og elever begynner å finne seg til rette på Byremo videregående skole i Audnedal. Ved siden av skolearbeidet er det satset på aktiviteter, sosiale...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Nei til landslinje i skiskyting i Sirdal

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Lærere er trofaste mot arbeidsstedet

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Arbeidet med utvikling av Søgne videregående skole igangsatt

Det pågår nå et arbeid med utvikling av Søgne videregående skole. I tråd med et fylkestingsvedtak som ble fattet i fjor har skolen sammen med utdanningsavdelingen i fylkeskommunen utarbeidet en plan...

av admin, 01.01.01

- Vi har bruk for dere alle.

av admin, 01.01.01

Utdeling av fagbrev, fagene O-R

Det ble nylig delt ut fagbrev innen en rekke fag. Ved å klikke videre får du se bilder av mottakere av fagbrev innen fagene omsorgsarbeid, ortopedisk fottøy, plast, renholdsoperatør, resepsjon og...

av Macdonald, Cheryl, 01.01.01