• av Stylegar, Frans-Arne, 01.06.11

  Åpner arkeologisk utstilling på Nordberg fort

  I morgen åpner utstillingen Hellemyr, helligmyr på Nordberg fort. Temaet er den rike bronsealderen...

  Les mer
 • av Torkelsen, Jan H., 01.06.11

  Flott åpning av unik bronsealderutstilling på Nordberg Fort

  -Dette er både en stor dag og en gledens dag. I Vest-Agder fylkeskommune er vi opptatt av å bygge ut...

  Les mer
 • av Torkelsen, Jan H., 06.04.10

  Det skal arrangeres ”Dignity Day” på videregående skoler over hele landet

  20. oktober i år skal det arrangeres ”Dignity Day” på videregående skoler over hele landet – i...

  Les mer
 • Listerordførerne positive til ett Agder
  av Torkelsen, Jan H., 30.03.10

  Neste avklaring om sammenslåing av Agderfylkene skjer i fylkestingene i juni

  Les mer
 • ”Djønno Folk” til Nordberg Fort på Lista
  av Torkelsen, Jan H., 26.03.10

  ”Djønno Folk” til Nordberg Fort på Lista

  Etter å ha hausta strålande omtale for cd-utgjevinga ”Spelferd heim” reiser no Rannveig Djønne på...

  Les mer
 • Nordbergkonferansen: Naturarven – Grunneiers muligheter og utfordringer
  av Torkelsen, Jan H., 26.03.10

  Nordbergkonferansen: Naturarven – Grunneiers muligheter og utfordringer

  Les mer
 • Velkommen til Trebiennalen i Flekkefjord 10. - 11. juni
  av Torkelsen, Jan H., 26.03.10

  Velkommen til Trebiennalen i Flekkefjord 10. - 11. juni

  Agder har en synlig tradisjon med å bygge i tre, spesielt kan det vises til Sørlandsbyene og til den...

  Les mer
 • Ny postadresse for Vest-Agder fylkerskommune
  av admin, 26.03.10

  Ny postadresse for Vest-Agder fylkerskommune

  Posten gjennomfører endringer i sorteringsstrukturen for brevpost og teknologien rundt...

  Les mer
 • Delt eierskap til Innovasjon Norge
  av Torkelsen, Jan H., 25.03.10

  Delt eierskap til Innovasjon Norge

  Les mer

Påskeaktiviteter på Sjølingstad

Påskeåpen fabrikk med ullaktiviteter og omvisninger palmesøndag, mandag og tirsdag!Palmesøndag, mandag 29. og tirsdag 30. mars) har Vest-Agder-museet Sjølingstad Uldvarefabrik åpent kl. 12-16. Store...

av admin, 25.03.10

Vågsbygdelev vant tur til USA og FN!

av Torkelsen, Jan H., 25.03.10

Informasjonsmøte om norske, nordiske og europeiske tilskuddsordninger for kultur

Torsdag 25. mars ønskes representanter fra kommuner, festivaler, kulturinstitusjoner og kulturorganisasjoner velkommen til informasjonsmøte som er flyttet til Rosegården Teaterhus, på Lund, ...

av Torkelsen, Jan H., 25.03.10

Action og drama på Biblioteket

Nye tjenester, bredere utvalg av både film, spill, lydbøker, bøker og aktiviteter gjør biblioteket mer tilgjengelig og aktuelt. 25. mars lanseres derfor andre del i en lengre kampanjerekke for å minne...

av Skibenes, Kari, 24.03.10

Aust-Agder Høyre vil ha folkeavstemning i sammenslåingssaken

Tirsdag kveld hadde fylkesleder i Aust-Agder Høyre Arne Thomassen samlet delegater fra flere kommuner i fylket for å drøfte hvordan partiet skal forholde seg til spørsmålet om folkeavstemning...

av Torkelsen, Jan H., 24.03.10

18 millionar kroner til lokal samfunnsutvikling

18 fylkeskommunar har teke imot invitasjonen frå Kommunal- og regionaldepartementet og får ein million kroner kvar til å delta i satsinga Lokal samfunnsutvikling i kommunane. Fleire kommunar er alt i...

av Torkelsen, Jan H., 24.03.10

Gir kompensasjon for høg arbeidsgjevaravgift

av Torkelsen, Jan H., 24.03.10

Fylkeseldrerådet vil ha status over sykehjemsplasser i Vest-Agder

Leder av fylkeseldrerådet i Vest-Agder Niels-Otto Hægeland har skrevet brev til helse- og sosialstyrene i alle kommunene i fylket. Bakgrunnen er at rådet i sist møte i begynnelsen av mars hadde på...

av admin, 24.03.10

Earth hour: Fagseminar torsdag 25. mars -Klima og energi - muligheter

I forbindelse med Earth hour aksjonen 2010 inviteres det til et spennende seminar torsdag 25. mars klokken 08.30 til 16. 00 på Kick og Hotel Norge i Kristiansand. Tema er Klima og Energi - muligheter....

av admin, 23.03.10

Samferdselsministeren åpner for mer privat veifinansiering

Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa vil ha forslag fra næringslivet om investeringer i bygging av vei og jernbane. I Norge blir bygging av vei og jernbane hovedsakelig finansiert gjennom...

av Torkelsen, Jan H., 22.03.10

Årsmøtet i Aust-Agder AP ga flertall for folkeavstemning

Med 39 mot 18 stemmer vedtok Aust-Agder Arbeiderpartis årsmøte søndag å si ja til folkeavstemming om en eventuell fylkessammenslåing. Mindretallet ønsket å avgjøre spørsmålet om folkeavstemming på et...

av Torkelsen, Jan H., 22.03.10

Konsert i Vågsbygd kirke torsdag 25. mars kl 20.00.

av Folkestad, Karina, Cheryl Macdonald, 22.03.10

Vennesla videregående skole til topps i fotball på Sørlandet

Guttelaget fra Vennesla videregående skole overrasket alle da de gikk til topps i Sørlandsmesterskapet i fotball fredag 19.mars. I dette mesterskapet møtes skolelag fra de videregående skolene i Aust-...

av Torkelsen, Jan H., 22.03.10

Aktiv Ungdom med satsing på Sørlandet

Aktiv Ungdom forvalter en europeisk tilskuddsordning på 16 millioner kroner til fordeling i Norge. Til i dag har det kommet svært få søknader fra Agder. Nå vil det bli seminarer i Aust-Agder og...

av Torkelsen, Jan H., 22.03.10

Utgreiingar om ti nye riksvegprosjekt - deriblant E39 Søgne- Ålgård

-På oppdrag frå Samferdselsdepartementet skal Vegdirektoratet no gjennomføra utgreiingar om val av hovudløysingar for ti nye utbyggingsprosjekt på riksvegnettet. Desse prosjekta er dermed eit viktig...

av admin, 22.03.10

Styringsgruppen uenig – folkeavstemning om sammenslåing av Agderfylkene er stridstemaet

Da styringsgruppen, som arbeider med en anbefaling vedrørende en eventuell sammenslåing av agderfylkene, hadde gjennomført det en antok var gruppens siste møte i dag, viste det seg at det fortsatt...

av admin, 19.03.10

Demokratene ber fylkesordføreren om redegjørelse om lån til Kilden IKS - fra Cultiva

Fylkestingsrepresentant Vidar Kleppe har sendt brev til fylkesordfører Thore Westermoen hvor han skriver at: -I følge Dagens Næringsliv torsdag den 18. mars må det interkommunale selskapet, Kilden...

av Torkelsen, Jan H., 19.03.10

Riksantikvarens tilskudd til fredete hus i 2010 - minst til Vest-Agder

46 millioner kroner er nå fordelt av Riksantikvaren til istandsetting av fredete bygninger over hele landet. Riksantikvaren har fordelt årets tilskuddsmidler mellom alle landets 19 fylkeskommuner, som...

av Torkelsen, Jan H., 19.03.10

Fylkeskommunene ønsket velkomne som del av havbruksforvaltningen

Fra 1. januar ble deler av havbruksforvaltninga overført fra Fiskeridirektoratets regionkontor til fylkeskommunene. I samband med dette ble det nylig  arrangert et møte der fiskeri- og kystminister...

av admin, 19.03.10

Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Vest-Agder ønsker mer forskning

Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Vest-Agder avga nylig høringsuttalelse til Felles plan folkehelse og levekår i Agder 2010-2013. Rådet ga sin tilslutning til planforslaget med noen...

av admin, 19.03.10

Statlige midler til to rassikringsprosjekter i Sirdal

Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa vil ha flere rassikrede vegar. –-Det er viktig at folk kan reise trygt. Difor har regjeringa gjennom Nasjonal transportplan varsla ein milliard årleg til...

av Torkelsen, Jan H., 18.03.10

Mandal kommune og fylkeskommunen driver samarbeid på en rekke områder

Samarbeidet mellom Mandal kommune og Vest-Agder fylkeskommune er vitalisert betydelig de seneste årene, sa Mandals rådmann Erik Hillesund da han sammen med kommunens ordfører Alf G. Møll møte...

av Torkelsen, Jan H., 18.03.10

Fylkeskommunen positiv til ny kraftkabel fra Kristiansand til Danmark

Statnett SF har lagt frem søknad om konsesjon, ekspropriasjonstillatelse og forhåndstiltredelse for en ny forbindelse fra Kristiansand transformatorstasjon i Vennesla kommune og til grunnlinjen mellom...

av admin, 18.03.10

Bedriftssamarbeid innen offshoremarkedet i Mandals-regionen imponerte fylkesutvalget

Daglig leder Rune Fredriksen på Båtservice offshore i Mandal tok, etter at han hadde erfart at hans bedrift vil stå sterkere i konkurransen om oppdrag gjennom å samarbeide med andre, initiativ til et...

av Torkelsen, Jan H., 17.03.10

Agderforskning og fylkeskommunene på Agder inngår samarbeidsavtale

Vest-Agder fylkeskommune vil gi et tilskudd på 750 000 kroner til finansiering av en samarbeidsavtale med Agderforskning. Det tas sikte på en tilsvarende årlig bevilgning til og med 2012. Tilskuddet,...

av Torkelsen, Jan H., 17.03.10

Mange søknader om spillemidler i Vest-Agder i år

Fylkeskommunen har nå oversendt en oversikt over søknader om spillemidler 2010 til Kulturdepartementet. Det er godkjent 109 søknader til ordinære anlegg med en søknadssum på 115.362.000 kroner. Dette...

av admin, 16.03.10

Bedret økonomi i kommunene i Vest-Agder

Foreløpige KOSTRA-tall viser samlet sett en klar forbedring i kommunenes resultat for 2009 sammenliknet med 2008. Resultatene i Vest-Agder er også klart bedre enn landssnittet. Statistisk sentralbyrå...

av Torkelsen, Jan H., 16.03.10

E-val 2011-prosjektet er på blogg, Twitter og Facebook

E-val 2011-prosjektet har teke i bruk sosiale medium for å informere om forsøket med e-val i elleve kommunar i 2011 og til å bidra i debatten om e-val. Mandal er ein av kommunane....

av Torkelsen, Jan H., 16.03.10

Vest-Agder-museet søker rekvisitter!

Vest-Agder-museet samarbeider med Universitetet i Agder og Agder naturmuseum om vandreutstillinga ”Feber og fellesskap – epidemienes århundre 1820-1920”. Utstillingen handler om sykdom og...

av Torkelsen, Jan H., 12.03.10

Innsamlingen av minner om Titti og livet på Gimle går mot slutten

Vest-Agder-museet Gimle Gård har i flere år samlet inn minner om Titti Arenfeldt Omdal (1896-1982) og livet på herregården. Under julearrangementet 2009 kom ytterlige nye opplysninger frem, da flere...

av Torkelsen, Jan H., 12.03.10

Søgne videregående skole planlegger for å bli en ”grønn nisjeskole”

Vest-Agder trenger unge mennesker med engasjement og kompetanse innen miljø, økologi og forvaltning av naturressurser. Dette ønsker Søgne videregående skole å legge til rette for gjennom sin satsing...

av Torkelsen, Jan H., 12.03.10

Nye kriterier for spillemiddelfordeling positive for Vest-Agder

Hovedutvalg for kultur og utdanning besluttet torsdag at Vest-Agder fylkeskommune støtter et forslag til nye kriterier for fylkesvis fordeling av spillemidler som Kulturdepartementet har sendt ut på...

av Torkelsen, Jan H., 12.03.10

Ordningen med kulturkort for ungdom videreføres i Vest-Agder

Flertallet i hovedutvalget for kultur og utdanning besluttet torsdag at det er positivt til fortsatt drift av kulturkortet for ungdom. Fremskrittspartiets representanter gikk inn for å trappe ned...

av Torkelsen, Jan H., 12.03.10

Lister videregående skole skal bli et fyrtårn i vestfylket

-Dette handler om å bygge en ny og spesiell skole. Fem videregående skoler i flere kommuner skal slås sammen fra kommende skoleår. Det blir en skole med i alt rundt 1200 elever og med et budsjett på...

av Torkelsen, Jan H., 12.03.10

Snuoperasjon i gang på Bredalsholmen Dokk og Fartøyvernsenter

Et nytt styre overtok i begynnelsen av desember ansvaret på Bredalsholmen Dokk og Fartøyvernsenter. Etter at det tiltrådte har det vært jobbet aktivt med å få kontroll over situasjonen ved senteret...

av Torkelsen, Jan H., 11.03.10

Omstruktureringsmidler til fullriggeren Sørlandet Bredalsholmen og Hestmanden

Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø besluttet i går hvordan fylkeskommunens omstruktureringsmidler for kystkultursektoren skal fordeles. Stiftelsen fullriggeren Sørlandet tildeles 200 000...

av Torkelsen, Jan H., 11.03.10

Lindesnes kommune bør få en park- and ride løsning på Vigeland

Lindesnes kommune har tatt kommuneplanens arealdel opp til revisjon. Planprogrammet har fokusert på fem ulike utfordringer. Disse omfatter klima, miljøvern og friluftsliv, utvikling av nye...

av Torkelsen, Jan H., 11.03.10

Ny bibliotekplan skal sikre alle vestegder et bibliotektilbud av god kvalitet

Stortingsmeldingen ”Kunnskapsalmenning, møtestad og kulturarena i ei digital tid” fordrer at det lages regionale bibliotekplaner i alle fylker. Kulturdepartementet legger ansvaret for å koordinere...

av Torkelsen, Jan H., 10.03.10

Kristiansandsregionen skal bli landets beste sykkelregion

Areal- og trasportplanutvalget ATP har sendt ut på høring en sykkelstrategi der den overordnede målsettingen at Kristiansandsregionen skal bli beste sykkelregion i Norge. Visjonen er at alle skal...

av Torkelsen, Jan H., 10.03.10

204 millioner kroner til drift og vedlikehold av fylkesveier i Vest-Agder

Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø ble i dag orientert om at det i økonomiplanen for Vest-Agder fylkeskommune for 2010 er avsatt en ramme på 203,9 millioner kroner til drift og vedlikehold av...

av Torkelsen, Jan H., 10.03.10

Ungdomstrinnet i skolen skal fornyes

-Jeg har satt i gang en nasjonal dugnad for å få flere til å gjennomføre yrkes- og videregående opplæring. Vi vet at mangelfulle kunnskaper fra ungdomsskolen er den enkeltfaktoren som har størst...

av Torkelsen, Jan H., 09.03.10

Tidligere utdanningsminister vil sikre alle fagbrev

Fafo-forsker og tidligere utdanningsminister Gudmund Hernes presenterte i forrige uke en ny rapport om hva som må gjøres for å få ned frafallet i videregående opplæring . Ifølge Dagsavisen tar han her...

av admin, 09.03.10

Kjærligheten blomstrer på Vågsbygd VGS

av Macdonald, Cheryl, 09.03.10

Bedre betingelser for oppsagte eller permitterte lærlinger

Med virkning fra 1.mars er betingelsene bedret for oppsagte eller permitterte lærlinger og lærekandidater som deltar på arbeidsmarkedstiltaket arbeidspraksis. Arbeids- og velferdsetaten tilbyr...

av Torkelsen, Jan H., 09.03.10

Ny Vågsbygdvei som fylkesvei åpnes i 2014

av Torkelsen, Jan H., 09.03.10

Fylkesvaraordføreren vil ha bedre rammevilkår for kollektivtrafikken

-Jeg ser klima- og miljøspørsmål som vår tids viktigste utfordringer. Disse må løses gjennom internasjonale avtaler og samarbeid, men løsningene ligger også i tiltak i nasjonalstatene og på lokalplan....

av admin, 09.03.10

Nye regler for fravær i skolen

Regjeringen vil skjerpe kravene til fraværsføring på vitnemål. Antallet dager som kan strykes fra vitnemålet reduseres til inntil 10 skoledager per år og det blir strengere krav til dokumentasjon. -...

av Torkelsen, Jan H., 09.03.10

APs fylkestingsgruppe vil ha det politiske landsdelssenteret i Kristiansand

Gruppeleder i Arbeiderpartiets fylkestingsgruppe Gunnar Rostveit var en av representantene på partiets fylkesårsmøte i helgen som tok opp fylkessammenslåingssaken på Agder. Han viste innledningsvis...

av admin, 08.03.10

NHO Agder direktøren uttrykker sterk uro om Nasjonal Transportplan

-Det er med sterk uro jeg har registrert rykter som antyder at regjeringen ikke vil oppfylle løftene om 100 milliarder ekstra til samferdsel, sier Siri Mathiesen, regiondirektør i NHO Agder.  -Skulle...

av admin, 08.03.10

Sirdal videregående skole sterkt involvert i ny matbok

Jenter på ulike toppidrettsgymnas har tatt initiativ til å lage en kokebok med matoppskrifter tilpasset treningshverdagen. Matrettene er smakstestet og godkjent av elever ved Sirdal videregående...

av Torkelsen, Jan H., 08.03.10

Her blir grunnlaget for morgondagens kulturliv lagt

Viser til kronikken i Fædrelandsvennen 1. mars. Det er stor aktivitet blant ungdom og kulturarbeidere i kommunene på denne tida – det er ungdommens kulturmønstring. Det mange kanskje ikke vet er hvor...

av Egeli, Berit, 02.03.10

Suksess på Facebook

av Macdonald, Cheryl, 01.01.01

Thore Westermoen styrerepresentant i planarbeidet for Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiene og Setesdal Austhei

Planprogrammet for Regional plan for Setesdal Vesthei Ryfylkeheiane og Setesdal Austhei ble lagt ut på høring frem til 30. november 2009. Det kom inn i alt 41 høringsuttalelser. Selve...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Fylkeskommunen satser på forskningsprogram om vurderingskompetanse i videregående opplæring

Universitetet i Agder ved Fakultet for humaniora og pedagogikk, Pedagogisk institutt søker om fylkeskommunale midler til et forskningsbasert skoleutviklingsprogram i samarbeid med Vest-Agder...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Fylkeskommunen vil bidra til å stimulere miljøsatsing

Fylkesutvalget bevilget tirsdag 250 000 kroner til nettverksprosjektet Klimapartner for 2010. Formålet med Klimapartner er å stimulere til miljøsatsing og -profilering hos sentrale og...

av admin, 01.01.01

KS fornøyd - Nye finaniseringsordninger gir bedre veier

KS er fornøyd med samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa sitt ønske om å se på nye finansieringsformer for økte investeringer i jernbane og veinett. Etter KS sin mening er det nåværende systemet...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Barnevandrere: små spor i store arkiver

Filmen om Yohan har nettopp hatt premiere på kino. Den handler om fenomenet ”barnevandrere” på 1800-tallet. I de gamle skoleprotokollene som ligger i magasinene til IKAVA finner vi mange spor etter...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01