• av Stylegar, Frans-Arne, 06.05.10

  Spennende funn på Hogganvik - utgravningen fortsetter i sommer

  Les mer
 • av admin, 30.04.10

  Flekkefjordsordføreren: -Byen er inne i en veldig flott utvikling

  Les mer
 • Mange trafikkdrepte brukte ikke bilbelte - flere kunne vært reddet
  av admin, 30.04.10

  Mange trafikkdrepte brukte ikke bilbelte - flere kunne vært reddet

  Les mer
 • NHO og LO vil ha E-39 Vigeland-Osestad utbedret nå
  av Torkelsen, Jan H., 30.04.10

  Søkerstorm av teknologistudenter til ny Campus Grimstad

  Antall søkere til teknologistudier ved UiA Campus Grimstad har økt med 50 prosent siden 2007....

  Les mer
 • Ja til fortsatt revisjon i egen regi
  av Torkelsen, Jan H., 30.04.10

  Westermoen: Det er ingen grunn til å forby hijab i de videregående skolene i Vest-Agder

  Les mer
 • Søgne videregående skole får midler til oppstart av nett- og modulbasert agronomkurs
  av admin, 29.04.10

  Søknadsfristen for regionale forskningsfond nærmer seg

  Les mer
 • Samferdselsdepartementet tror høyhastighetstog kan bli en realitet
  av admin, 29.04.10

  Utredning av høyhastighetsbaner - Sørlandsbanen er en av de aktuelle

  Organisering og sammensetning av utredningsprosjektet for høyhastighetsbaner i Norge er klar....

  Les mer
 • av Torkelsen, Jan H., 29.04.10

  2,4 millionar kroner til betre breibandstilbod i Vest-Agder

  Regjeringa gir 108,6 millionar kroner til fylkeskommunane for å sikre utbygging av breiband med god...

  Les mer
 • Bidrar til etablering av flere hurtigladestasjoner og reduksion av antall oljefyrer
  av admin, 29.04.10

  Avklaringer nødvendig før endelig godkjenning av Regionplan Agder 2020

  Les mer

Fylkesordføreren tilfreds med EVA-senterets behandling av gründere som vil lage hardporno

I en interpellasjon i fylkestinget onsdag spurte representanten Vidar Kleppe fra Demokratene om fylkesordfører Thore Westermoen vil foreta seg noe ovenfor EVA-senteret etter at senteret har ytt hjelp...

av admin, 29.04.10

Terje Osnes tilbys stillingen som fylkesrevisor

av Torkelsen, Jan H., 28.04.10

Stor variasjon i eldrerådenes funksjon i kommunene i Vest-Agder

Fylkestinget behandlet tirsdag årsmeldingen for 2009 for fylkeseldrerådet i Vest-Agder. Den viser at et sentralt satsingsområdet for fylkeseldrerådet i fjor var å besøke alle kommuneeldrerådene i...

av Torkelsen, Jan H., 28.04.10

Befolkningsutvikling er en viktig utfordring for Hægebostad kommune

Hægebostad kommune har vedtatt å starte opp arbeidet med samfunnsdelen av ny kommuneplan. Fylkestinget gjorde det i dag klart at fylkeskommunen kan bidra både faglig og økonomisk til utredninger...

av Torkelsen, Jan H., 27.04.10

Landets høyeste netto driftsresultat for 2009

Fylkestinget behandlet i dag Vest-Agder fylkeskommunes årsregnskap for 2009. Det regnskapsmessige resultatet ble på 64,5 millioner kroner. Det er det høyeste netto driftsresultatet for fjoråret blant...

av admin, 27.04.10

Stort engasjement på høringsmøte om fylkessammenslåing

På et høringsmøte om en eventuell sammenslåing av Vest- og Aust-Agder i Kristiansand fredag innledet fire av de som har sittet i styringsgruppen for å utrede saken. Fylkesordfører Thore Westermoen,...

av admin, 23.04.10

Sørlandets litteraturpris: Kjell Askildsen vant hedersprisen

I anledning Sørlandets litteraturpris' 10-årsjubileum delte fagjuryen i dag ut en hederspris. Hedersprisen gikk til Kjell Askildsen for hans store forfatterskap, et forfatterskap som strekker seg over...

av admin, 23.04.10

Sørlandets eiendomspris 2010 tildelt Tangen videregående skole

Sørlandets eiendomspris er ny i år og har som formål å rette søkelys på eiendomsbransjen og dennes betydning for næringsutviklingen på Agder, og utvikling av lokalmiljøene. Prisen er etablert av...

av admin, 23.04.10

De nye bompengesatsene i Kristiansand fra 1.juli er nå fastsatt

Nye Kristiansand Bompengeselskap AS skal etter planen sette i gang innkreving av bompenger for utbygging og finansiering av Samferdselspakke for Kristiansandsregionen fase 1 fra 1. juli....

av admin, 22.04.10

Kunstnere - næringslivets nye medspillere

Det interregionale prosjektet Kreativ Interaksjon i Arbeidslivet (KIA), hvor Vest-Agder deltar, bruker kunstneres kreative tenkning og kunnskap inn i arbeidslivet. Målet er å etablere minst 22...

av admin, 22.04.10

Strategi – og handlingsprogram for universell utforming på samferdselsområdet

Strategi – og handlingsprogram for universell utforming på samferdselsområdet i Vest-Agder 2010 – 2013 ble vedtatt i fylkestinget i desember 2009. Planen angir både status, utfordringer, strategier og...

av Torkelsen, Jan H., 22.04.10

Høyt nivå i UKM i Vest-Agder

av Lauvdal, Inga, 21.04.10

Flere titalls utenlandske ambassadører besøker Vest-Agder på forsommeren

I går var underdirektør Arthur B. Knutsen og seniorrådgiver Helge Ystgaard fra Diplomatseksjonen i Utenriksdepartementet med fylkesordfører Thore Westermoen og kommunikasjonsrådgiver Jan Torkelsen på...

av admin, 20.04.10

Usikkerhet rundt økt kostnad på byggearbeider på Kristiansand katedralskole Gimle

Prosjektleder Henrik Stensland redegjorde i dag for byggearbeidene som pågår på Kristiansand katedralskole Gimle. Han opplyste at det siden fylkesutvalget i september utvidet kostnadsrammen for...

av Torkelsen, Jan H., 20.04.10

Møte i ATP utvalget 23.april – Regional plan for Kristiansandsregionen 2010-2050 legges ut på høring.

I innstillingen fra rådmannsutvalget og ATP-sekretariatet anbefales det at fylkesutvalgene i Aust- og Vest-Agder legger forslag til plan ut på høring. Selve høringen er planlagt gjennomført i...

av Knutsen, Steinar, 20.04.10

Regionale forskningsfond Agder: Informasjonsmøte/kurs i søknadsskriving

Fredag 30. april arrangerer Regionale forskningsfond Agder informasjonsmøte og kurs i søknadsskriving på Universitetet i Agder, Campus Kristiansand. Regionale forskningsfond Agder lyser ut inntil seks...

av Torkelsen, Jan H., 20.04.10

Stor søking til Sirdal videregående skole

av Torkelsen, Jan H., 19.04.10

Fylkestingsvalget og kommunestyrevalget 2011 - fastsetting av valgdag

I statsråd fredag er valgdagen for fylkestingsvalget og kommunestyrevalget 2011 fastsatt til mandag 12. september 2011. I tråd med tidligere praksis kan hvert enkelt  kommunestyre  vedta at det i...

av Torkelsen, Jan H., 19.04.10

Kolera på museet

Røyken har ligget tung og sur over Bygaden på Vest-Agder-museet de to siste dagene. Sunnhetskommisjonen i Kristiansand anno 1853 har vært der med sine sopelimer, kalk, lut og røyk for å hindre...

av Gunhild Aaby, 16.04.10

Kjell Askildsen gjestet Mandal videregående skole

Kjell Askildsen trakk fullt hus da han gjestet skolen torsdag 15. april. Han leste sine tekster og svarte på spørsmål fra Jan Thon. Skolens kantine var helt full av lydhøre mennesker som lyttet nøye...

av Bjørn Sigurd Lundevik Ullebust, 16.04.10

Avgangselever arrangerer sykkelrittet Tour de Sirdal for tredje gang

Tredje-klasseelevene ved Sirdal videregående skole arrangerer i år igjen «Tour de Sirdal». Sykkelrittet går over to dager, med temporitt på fredag 23. april, og fellestart på lørdagen. -Arrangementet...

av Torkelsen, Jan H., 16.04.10

Fylkesutvalget innstiller på at Regionplan Agder 2020 skal godkjennes

Fylkestingene i begge Agder-fylkene har i denne måneden Regionplan Agder 2020 til endelig behandling. Da fylkesutvalget tirsdag behandlet planen anbefalte utvalget enstemmig at fylkestinget i...

av Torkelsen, Jan H., 14.04.10

Klart for UKM for 25. gang - fylkesmønstring 17. april i Lyngdal kulturhus

Lørdag 17. april er det tid for UKM festival. Bedre kjent som fylkesmønstring i Ungdommens Kulturmønstring. I år er fylkesmønstringa lagt til Lyngdal kulturhus. Det blir mye musikk og dans, flott...

av admin, 14.04.10

Mange reisende med Setesdalsbanen i 2009

Til tross for at det ble kjørt færre avganger med Setesdalsbanen i fjor enn i 2008, ble det registrert flere reisende med museumsjernbanen i 2009 enn året før. Mens andre museer teller antall...

av Torkelsen, Jan H., 09.04.10

Rapporten fra styringsgruppen om eventuell sammenslåing av Agder-fylkene er klar

I dag offentliggjøres rapporten fra styringsgruppen som har utredet en eventuell sammenslåing av Vest- og Aust-Agder. Styringsgruppen anbefaler at utredningen sendes på en bred høring til samtlige...

av Torkelsen, Jan H., 08.04.10

Fylkeskommunen bidrar til brosjyre om tur- og aktivitetsmuligheter i Flekkefjord

Flekkefjord og Oplands Turistforening har søkt Vest-Agder fylkeskommune om 40 000 kroner i støtte til utarbeidelse av en brosjyre om tur- og aktivitetsmulighetene knyttet til Hidraheia generelt og...

av Torkelsen, Jan H., 08.04.10

Fylkeskommunens tilskudd til Trygg Trafikk i 2009 var på 650.000 kroner

Trygg Trafikk Vest-Agder har lagt frem årsmeldingen for 2009. Den beskriver en høy aktivitet over et vidt spekter av områder - hovedsakelig innenfor informasjonsarbeid og trafikkopplæring. Trygg...

av admin, 08.04.10

Positivt fjorårsresultat på vel 64 millioner kroner

Det regnskapsmessige resultatet for Vest-Agder fylkeskommune for 2009 ble på 64,5 millioner kroner. Bak dette ligger et mindreforbruk i driftsenhetene i forhold til budsjetterte rammer. Samtidig kom...

av Torkelsen, Jan H., 08.04.10

Mange innspill fra fylkeskommunen til kommuneplanrevisjon i Mandal

Bystyret i Mandal kommune har vedtatt å revidere både kommuneplanens arealdel og samfunnsdel. Da fylkeskommunens hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø onsdag behandlet fylkeskommunens...

av Torkelsen, Jan H., 08.04.10

Regionplan Lindesnes 2009 - klar til bruk!

Tidenes første fylkesdelplan for Lindesnesregionen ble vedtatt av fylkestinget i Vest-Agder i desember 2009. Regionplan Lindesnes 2009 foreligger nå i trykt utgave og på nett. Planen skal være et...

av Reed, Lisbeth, 07.04.10

Sørlandets Kunstmuseum opprettholder nei til sammenslåing med museer i fylket

Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø drøftet onsdag en oppsummering og konklusjon av en prosess som har pågått de seneste årene for å slå sammen Agder naturmuseum og botaniske hage IKS,...

av Torkelsen, Jan H., 07.04.10

Vedlikehaldet på vegane skal betrast

- Drift og vedlikehald av vegane er viktig både når det gjeld framkome og tryggleik. Det seier samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa, som i går fekk overlevert ein rapport som evaluerer...

av Torkelsen, Jan H., 07.04.10

Transportsentralen for bevegelseshemmede i Kristiansand sier opp avtale om kjøring av TT-brukere

Kristiansand kommune ved Transportsentralen for bevegelseshemmede sier, i et brev til fylkeskommunen, opp en avtale som har eksistert i flere år om å gi transporttilbud til TT- brukere som må sitte i...

av Torkelsen, Jan H., 07.04.10

Det finnes nesten ikke piratdrosjevirksomhet i Vest-Agder

-Med de muligheter drosjenæringen har til å etterkomme etterspørsel etter drosjetjenester med personbiler, busser – maxitaxi - og motorvogner egnet for transport av mennesker med nedsatt...

av Torkelsen, Jan H., 07.04.10

Nesten fem millioner kroner til økt tilgjengelighet til kollektivtrafikk i Vest-Agder

- Jeg er glad for det store engasjementet som er i mange kommuner og fylkeskommuner for å gjøre transporttilbudet mer tilgjengelig for alle. Dette sier samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa i...

av admin, 07.04.10

Gunstige resultater for fylkeskommunene

Foreløpige tall for fylkeskommunene viser et samlet netto driftsresultat på om lag 2,2 milliarder kroner, eller 4,4 prosent av de samlede driftsinntektene i 2009. Brutto driftsresultat har økt...

av Torkelsen, Jan H., 07.04.10

Vann med smak, brus og godterier knekker tennene til barn og unge

Tannhelsen blant ungdom i Norge og Vest-Agder er blitt dårligere siden slutten av 90-tallet. Helsedirektoratet trakk i 1995 tilbake anbefalingen om bruk av fluortabletter. Folk som ikke hadde fått...

av Fylkestannlege Per Kvinlaug, 07.04.10

KKG- elev på Rotary-finansiert reise til Wisconsin – USA

Sissil Agnethe Andersen, soom går i tredje klasse på Kristiansand katedralskole Gimle, er valgt ut via Kristiansand Vest Rotaryklubb til å delta på en ukes seminar på Carroll University, Wisconsin...

av Torkelsen, Jan H., 06.04.10

Stor prisforskjell på anbud på fortsettelsen av fylkesvei 465

Det er store prisforskjeller på tilbudene på den delen av Listerpakken som skal bygges av fylkesvei 465 langs Åptafjorden. I alt ti entreprenører slåss om å få tilslag jobben på det neste...

av Torkelsen, Jan H., 06.04.10

Tannlegeskrekk eller redd for sprøyter?

Nå kan den offentlige tannhelsetjenesten i Vest-Agder hjelp voksne med tannlege-skrekk. Det forteller fylkestannlege, Per Kvinlaug. Behandling går i første rekke ut på å redusere angsten til den...

av Macdonald, Cheryl, 28.03.10

Interpellasjon fra Vidar Kleppe om EVA-senterets hjelp til gründere som vil lage hardporno

I en interpellasjon adressert til fylkesordfører Thore Westermoen tar fylkestingsrepresentant Vidar Kleppe fra Demokratene opp EVA-senterets hjelp til gründere som vil lage hardporno. -Gründerne David...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Ingen dødsulykker i trafikken i mars i Vest-Agder

I en pressemelding fra Distriktsleder Liv Skare Falkum i Trygg Trafikk informeres det om at det ikke skjedd noen dødsulykker i trafikken i Vest-Agder i mars måned. I mars i fjor var det heller ikke...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

338 jenter studerer teknologi ved Universitetet i Agder

-Jenteandelen ved teknologi- og ingeniørstudier ved UiA har økt fra 10 til 28 prosent på fem år. Langvarig satsing på Jenter og teknologifag har resultert i at antall kvinnelige teknologistudenter har...

av admin, 01.01.01

Fylkeskommunens ”spillemiddelutvalg” valgt

Fylkeskommunens hovedutvalg for kultur og utdanning foretar en årlig fordeling av spillemidler til idrettsanlegg basert på innkommende søknader. Søknadsmassen er stor og det er tidkrevende å sette seg...

av admin, 01.01.01

Kristiansands posisjon som kongressby skal styrkes

Fylkesutvalget besluttet i dag at Vest-Agder fylkeskommune skal gi et tilskudd på inntil 300.000 kroner til Inspirasjon Sørlandet - destinasjonsselskapet for Kristiansandsregionen - til utvikling av...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Prosjekt for klimaeffektive bygg i tre

Prosjektet Agder Wood er en treårig satsing som skal bidra til å løfte frem nyskapende og fremtidsrettede bygg i tre som skal være forbilder og kunnskapsbase for andre byggeprosjekter. Prosjektet eies...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Startskot for regionale forskingsfond - 13,2 millioner kroner til Agder

Kunnskapsdepartementet har no fordelt til saman 212,4 millionar kroner til regionale forskingsfond i 2010, og lokalisering av fonda er avklart. Region Agder, lokalisert i Aust-Agder er tildelt 13,2...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Agderrådets likestillingspris tildelt fylkesmann Ann Kristin Olsen

-Jeg er opptatt av hvordan man skal få til å integrere likestillingsperspektivet i politiske prosesser. Jakten på kjønnsperspektivet bør intensiveres. Kjønnsperspektivet må bygges inn i...

av admin, 01.01.01

Flertall for folkeavstemning i fylkestinget i Aust-Agder

Austegdene vil få anledning til å si sin mening om fylkessammenslåing. Et overveldende flertall av fylkestingsrepresentantene vil holde folkeavstemning, fastslår Agderposten. I et oppslag før helgen...

av admin, 01.01.01

Mykje å vinne på at unge kjem tidleg i arbeid

Offentleg innsats for å hindre at unge fell utanfor arbeidslivet gjev store samfunnsmessige gevinstar. Tiltak som reduserer talet på unge som blir uføre har særleg stor effekt, viser ein ny rapport....

av admin, 01.01.01

Sjølingstad Uldvarefabrik - et av landets elleve spesielt utvalgte industriminner

- Jeg er opptatt av å sikre minnene etter Norges framvekst som industrinasjon, sier statssekretær Heidi Sørensen. De representerer en viktig del av vår felles historie og er stolte vitnesbyrd også...

av admin, 01.01.01