• av Stylegar, Frans-Arne, 01.06.11

  Nyutgivelse - Festung Lista

  "Festung Lista" - boken om de tyske befestningene på Lista 1940-1945 - ble raskt utsolgt da den ble...

 • Ny utdanningssjef i Vest-Agder
  av Macdonald, Cheryl, 02.06.10

  Streik i Vest-Agder fylkeskommune

  Også fylkeskommunen er berørt av streiken, det opplyser utdanningssjef, Arly Hauge. I Vest-Agder er...

  Les mer
 • av Macdonald, Cheryl, 31.05.10

  Opptrapping av streiken

  Fredag 28. mai ble det varslet opptrapping av streiken ved flere videregående skoler i Vest-Agder,...

  Les mer
 • av Torkelsen, Jan H., 31.05.10

  Les Gallupundersøkelsen om sammenslåing av Agder-fylkene i sin helhet

  Les mer
 • Vågsbygd videregående skole arena for statsborgerseremoni
  av Torkelsen, Jan H., 31.05.10

  436 nye norske statsborgere registrert i Vest-Agder i fjor

  I 2009 fikk Norge 11 400 nye statsborgere. Omtrent halvparten av alle innvilgede statsborgerskap...

  Les mer
 • av admin, 29.05.10

  Lyd på biblioteket

  Les mer
 • Vest-Agder fylkeskommune er vertskap ved fylkeseldrerådenes landskonferanse
  av Torkelsen, Jan H., 28.05.10

  Fylkeseldrerådet bekymret over manglende driftsmidler til Grimtunet

  Fylkeseldrerådets leder Niels-Otto Hægeland har sendt brev til ordfører Per Sigurd Sørensen i...

  Les mer
 • Imponerende dugnadsinnsats av Vennesla minibyggere
  av Torkelsen, Jan H., 28.05.10

  Imponerende dugnadsinnsats av Vennesla minibyggere

  Torsdag var det fest med høye snitter og bløtkake, tale av ordfører, kultursjef og ikke minst...

  Les mer
 • Agderrådet øker kontingenten med 40 prosent
  av Torkelsen, Jan H., 28.05.10

  Agderrådet øker kontingenten med 40 prosent

  Da Agderrådet var samlet til årsmøte i Kristiansand i april ble det gjort klart at rådet sliter med...

  Les mer

Nytt verktøy mot digital mobbing

Torsdag ble nettstedet www.mobbing.dubestemmer.no lansert. Det er en ny nettressurs rettet mot digital mobbing. Her ønsker man å aktivisere elevene og utfordre dem til å ta et tydelig standpunkt mot...

av admin, 27.05.10

Nytt kraftinitiativ for Sørvestbanen

I pinsen ble det underskrevet et opprop til regjeringen om nytt jernbanespor mellom Porsgrunn og Larvik på jernbanestasjonen i Porsgunn. Bak oppropet står alle ordførerne i Grenlandssamarbeidet ,...

av Torkelsen, Jan H., 26.05.10

Vestegder bidrar i kystsoneplanlegging i Estland

Vest-Agder fylkeskommune sitt vennskapsfylke i Estland, Vest-Virru, skal lage sin første plan for utviklinga av kystsonen i fylket sitt. De har fått tilskudd fra EØS til dette prosjektet, og har...

av Inga Lauvdal, 25.05.10

Fotballelevene i Sirdal med takknemlighetsarrangement overfor lokalsamfunnet

-Sirdal videregående skole har i dag 16 fotballspillere -åtte jenter og åtte gutter. Vi trives godt med fotballen i Sirdal og er stolt og takknemlige for å ha muligheten til å holde på med idretten...

av admin, 25.05.10

Frisørelever viser hårmoter på Markens i Kristiansand

Tangen videregående skoles flotte frisørelever viser hårmoter fra de siste 100 år i Markensgate i Kristiansand 29. mai klokken 15.00. Ikke gå glipp av dette! Det loves et forrykende show. En vil få...

av Torkelsen, Jan H., 25.05.10

Brokke - Suleskardvegen åpnet fredag før pinse

av Torkelsen, Jan H., 25.05.10

KKG-elever til norsk sesjon i europeisk ungdomsparlament

Kristiansand katedralskole Gimle er i år igjen en av 25 skoler som er tatt ut til den norske sesjonen i europeisk ungdomsparlament (EYP). Ulike europeiske og internasjonale politiske spørsmål skal...

av Bakken, Arne og Torkelsen, Jan H., 25.05.10

Uggerbyskipet

Uggerbyskipet gikk av stabelen på et av de mange skipsverftene i eller ved Kristiansand i 1810. Senere forliste det ved Uggerby Å i Nordjylland, der det ble funnet og gravd frem av arkeologer fra...

av admin, 21.05.10

Vågsbygd-elev møter barne- likestillings- og inkluderingsministeren

Det er nå blitt klart at Lotte Mydland Nilsen, som er elev ved Vågsbygd videregående skole i Kristiansand, skal møte barne- likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken. Han har invitert til...

av Torkelsen, Jan H., 21.05.10

Økt søkertall skaper plassutfordringer innen videregående opplæring i Kristiansand-regionen

Det er kommende skoleår 6547 ungdommer med opplæringsrett som har søkt videregående skoler i Vest-Agder. Dette er en økning på 169 sammenlignet med inneværende år. Inkluderes søkere uten rett blir...

av Torkelsen, Jan H., 21.05.10

Arkeologisk feltkurs på Lista

Arkeologistudiet ved Universitetet i Oslo har også i år lagt sitt feltkurs for studentene til Lista og Vest-Agder. 11 studenter skal lære om utgravningsteknikk og -metode i Lundevågen i begynnelsen av...

av Stylegar, Frans-Arne, 20.05.10

God økonomistyring i Bragdøya Kystlag

Fylkeskommunen samarbeider og gir årlig tilskudd til Bragdøya Kystlag i Kristiansand. Onsdag behandlet hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø kystlagets årsmelding for 2009. Den viser at kystlaget...

av Torkelsen, Jan H., 20.05.10

Ros til Marnardal kommune for kommunedelplan for Øyslebø

Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø ga i dag uttrykk for at det er meget positivt at det er utarbeidet en kommunedelplan for Øyslebø. Fra Vest-Agder fylkeskommunes side vurderes planen som godt...

av Torkelsen, Jan H., 20.05.10

Kulturminnevern 2.0

Fylkeskonservatoren er nå på facebook og youtube. Se aktuelle nyheter og diskusjoner, samt videosnutter med kulturhistoriske godbiter fra Vest-Agder.

av Stylegar, Frans-Arne, 19.05.10

Større bibliotekansvar bør legges til fylkeskommunene

Fra 1. juli i år overføres bibliotekoppgavene på nasjonalt nivå fra ABM-utvikling til Nasjonalbiblioteket. Fylkesbiblioteksjefkollegiet mener det i den forbindelse vil det være naturlig å se på den...

av Torkelsen, Jan H., 19.05.10

Nei til nye drosjesentraler i Vest-Agder

Hovedutvalget for samferdsel, areal og miljø besluttet i dag, mot stemmene fra representantene fra Fremskrittspartiet og Høyre, at det ikke skal etableres nye drosjesentraler i Vest-Agder på nåværende...

av Torkelsen, Jan H., 19.05.10

Foreløpig ja til sluttfinansiering av Tingvatn Fornminnepark og Besøkssenter

Utbygging av Tingvatn Fornminnepark og Besøkssenter i Hægebostad har vært prosjektert og under utbygging siden 2005. Anlegget følger vedtatt plan for investering og ferdigstillelse ligger innenfor...

av admin, 19.05.10

Fem millioner kroner til økt tilgjengelighet til kollektivtrafikken

Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø ble i dag orientert om at Samferdselsdepartementet i vår har tildelt 57 millioner kroner til ulike tiltak for mer tilgjengelig kollektivtrafikk. Vest-Agder...

av Torkelsen, Jan H., 19.05.10

Felles høringsuttalelse fra fagorganisasjonene i Vest-Agder fylkeskommune om sammenslåingsspørsmålet

21 fagorganisajoner i Vest-Agder fylkeskommune avga før nasjonaldagen en felles høringsuttalelse til styringsgruppens utredning om ”Eventuell fylkessammenslåing Aust-Agder og Vest-Agder”. I motsetning...

av Torkelsen, Jan H., 18.05.10

Fylkeskommunen med i spennende laksetrapprosjekt i Lygna?

Det er utarbeidet planer for bygging av ei laksetrapp i en 220 meter lang tunnel ved Kvåsfossen i elva Lygna. Elva er lakseførende de rundt 20 kilometrene fra kysten og frem til fossen. Ved å anlegge...

av admin, 12.05.10

Jernbaneforum Sørs leder har fått økt optimisme

Det er nå klart at regjeringen åpner for å starte utbyggingen av togstrekningen Holm-Holmestrand-Nykirke på Vestfoldbanen hele tre år før en til nå har forutsatt. Aust-Agders fylkesvaraordfører Oddvar...

av Torkelsen, Jan H., 12.05.10

Tingparken i Hægebostad åpnes i juni neste år

Fylkesutvalget var tirsdag på befaring i Tingpark-området som er under utbygging i Hægebostad. Ordfører John Fidjeland og primus motor for parkprosjektet Erling Stokkeland orienterte og viste rundt i...

av Torkelsen, Jan H., 12.05.10

Fylkesutvalget frarår utflytting av karkirurgi fra sykehusene på Agder

Fylkesutvalget i Vest-Agder vedtok tirsdag, etter initiastiv fra Arbeiderpartiet, en enstemmig uttalelse hvor utvalget på det sterkeste fraråder at tilbudet om karkirurgi ved Sørlandets Sykehus...

av Torkelsen, Jan H., 12.05.10

Utvidet utbetring av fylkesveg 45 gjennom Gjesdal og Sirdal

-Fylkesveg 45 gjennom Gjesdal og Sirdal er blitt stadig viktigare for næringsutvikling, reiseliv og friluftsliv i området. Arbeidet med å utbetra vegen bør difor vidareførast. Særleg er det viktig med...

av Torkelsen, Jan H., 12.05.10

Modulbygg fra Aquarama-tomt til sykehusets tomt på Eg

Fylkesutvalget besluttet tirsdag at Sørlandet sykehus HF får overta modulbyggene som var en del av Tangen videregående skole før skolen fikk nytt bygg. Overtakelsen skjer vederlagsfritt under...

av Torkelsen, Jan H., 12.05.10

Prosjektet ”Sørnorsk kystnatur” får fylkeskommunal støtte

Fylkesutvalget besluttet tirsdag at Vest-Agder fylkeskommune skal bidra med et tilskudd på inntil 340.000 kroner til delvis finansiering av prosjektet ”Sørnorsk Kystnatur.” Prosjektet er planlagt å...

av Torkelsen, Jan H., 12.05.10

Svært god uttelling på fylkeskommunens bruk av næringsutviklingsmidler

Vest-Agder fylkeskommune fikk i fjor tildelt en ramme på 30,7 millioner kroner gjennom statsbudsjettet til regional næringsutvikling. Fylkeskommunen la inn ytterligere 4,4 millioner kroner i potten...

av Torkelsen, Jan H., 12.05.10

Fylkeskommunen medfinansierer doktorstipendiatstilling ved UiA innen trebransjen

Fylkesutvalget gjorde det tirsdag klart at Vest-Agder fylkeskommune vil støtte opprettelse av en doktorstipendiatstillling for trebransjen på Agder. Fylkeskommunen vil bidra med et tilskudd på inntil...

av admin, 12.05.10

Fylkeskommunen blir samarbeidspartner i utviklingsprosjektet ”Smaabyen Flekkefjord - Vilje til vekst”

Flekkefjord Handelsforening, Flekkefjord og Omegn Industriforening, og Flekkefjord kommune, inviterte i februar 2009 næringslivet og kommunen i Flekkefjord til å delta i en felles fremtidsrettet...

av Torkelsen, Jan H., 11.05.10

Partner besøk fra Kenya

Kvadraturen skolesenter har et spennende solenegi-samarbeid med Elkem Solar, UiA, hjelpeorganisasjonen ARC og Kisumu Polytechnic University College i Kenya. Samarbeidet startet i 2006 og...

av admin, 11.05.10

Fylkestingsrepresentant Odd A. Salvesen: Hva er skjedd med Nordic Link?

-For en del år tilbake var fylket svært opptatt av kyststamveien fra Trondheim i nord til Kristiansand i syd for å kobles til Nordic Link, som er en firefelts vei helt opp til Hirtshals. Denne...

av Torkelsen, Jan H., 10.05.10

KS vil stoppe salg av sykehusboliger

KS har, i følge Kommunal Rapport, tatt kontakt med helseminister helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen fordi KS mener helseforetakene bryter Stortingets forutsetninger når de selger...

av Torkelsen, Jan H., 10.05.10

Vest-Agder fortsatt landets ledende eksportfylke

-Eksportverdien av bearbeidede varer fra næringslivet i Vest-Agder er fremdeles høyest i landet. Fra et rekordhøyt nivå i 2007 ble den vesentlig redusert gjennom 2008, men med en markant mindre...

av admin, 10.05.10

Vest-Agder får 28,73 millioner kroner i spillemidler til idrettsformål i år

Regjeringen besluttet fredag å fordele 1 558,4 millioner kroner i spillemidler til idrettsformål for 2010. I tillegg fordeler Kulturdepartementet 21,8 millioner kroner av disponible rentemidler til...

av Torkelsen, Jan H., 07.05.10

Teknisk senter ved Flekkefjord videregående skole?

Sammen med Flekkefjord videregående skole og Flekkefjord ungdomsskole ønsker Flekkefjord og Omegns Industriforening ønsker å etablere et teknisk senter på Uenes. -Vi søker kommunen om å få benytte...

av Torkelsen, Jan H., 07.05.10

Hidra Landfast - oppstart neste år?

I følge et oppslag i avisen Lister vil byggingen av den undersjøiske tunnelen mellom Hidra og fastlandet i Flekkefjord først ta til i juni 2011. Da fylkestinget i februar i år besluttet å gi grønt lys...

av Torkelsen, Jan H., 07.05.10

Søgneelev helt i toppen i "Elever på børs"

Årets aksjekonkurranse ”Elever på børs” er avsluttet. Torstein Lia Stålesen, som er elev på Søgne videregående skole, har gjort en fenomenal innsats. Han ble nummer to i konkurransen. Han går på...

av admin, 07.05.10

Russisk medaljeheder til krigsveteraner fra Vest-Agder

Onsdag var fylkesutvalgssalen i Fylkeshuset i Kristiansand arena da visekonsul Andrey Chemerilo og oberst Igor Kolodin fra Den Russiske Føderasjons Ambassade i Oslo gjestet Vest-Agder for å dekorere...

av Torkelsen, Jan H., 06.05.10

Skattevekst for fylkeskommunene

Nye skattetall fra Statistisk sentralbyrå viser en samlet inngang så langt i år med 6,7 milliarder kroner for fylkeskommunene og 34,1 milliarder kroner for kommunene. Skattene har isolert for mars...

av Torkelsen, Jan H., 06.05.10

Over 1 mill. fra Kulturminnefondet til Vest-Agder

Ærverdige Grand hotell i Flekkefjord var blant vinnerne da Norsk kulturminnefond kunngjorde årets første tildeling av midler til restaurering og vedlikehold. Overnattingsstedet fikk 450.000 kroner i...

av admin, 06.05.10

Venneslas nye bibliotek blir Agders nye skrytebygg

Det nye biblioteket i Vennesla skal bli så klimaeffektivt at man vil bruke det som et forbilde for hele Agder. Det er det nystartede prosjektet Agder Wood, som har kommet med en henstilling til...

av Torkelsen, Jan H., 05.05.10

Nasjonal statistikk: Færre lærlinger på byggfag

Antall lærlinger i videregående opplæring har gått ned med i overkant av 2 000 personer fra 2008 til 2009. Reduksjonen i lærlingetallet har først og fremst foregått på de mannsdominerte yrkesfagene,...

av admin, 05.05.10

Utbedringer på fylkevei 465 Sande–Kvåle startes opp

I første halvdel av mai starter utbedringen av fylkevei 465 mellom Sande og Kvåle i Farsund. Målet er å bli ferdig sommeren 2011. Prosjektet Sande - Kvåle er en er en videreføring av prosjektet...

av admin, 04.05.10

Skråveien i Farsund åpnes 1. juni

Arbeidene med fylkesvei 651 Skråveien nærmer seg nå slutten. På tross av en streng vinter og spekulasjoner om forsinkelser så er man i Statens vegvesen rimelig sikre på at en skal klare å åpne veien...

av Torkelsen, Jan H., 04.05.10

Nye fire millioner kroner til utbygging av mobilnettet på Agder

I forrige uke ble det gjort kjent at regjeringen har bevilget 108,6 millioner kroner til videre utbygging av bredbånd rundt om i landet. Av denne potten gikk 4,4 millioner kroner til Agder-fylkene med...

av admin, 04.05.10

27 deltakere i gang med Global Future 2

I mai starter Global Future nytt program på Agder. Global Future 2 skal gå fram til juni neste år, og 27 personer deltar. Deltakerne kommer fra hele verden, og alle snakker godt norsk. Felles for dem...

av admin, 04.05.10

En person omkom i trafikken i april i Vest-Agder

-I Vest-Agder var det en dødsulykke i trafikken i april måned. Det var en 22 år gammel mann som kjørte utfor på Langenesveien i Søgne. I april i fjor var det ingen som omkomne på veiene i Vest-Agder....

av admin, 04.05.10

5,5 milliarder ekstra til fylkeskommunene og kommunene i 2011?

KS har bedt regjeringen om minst 5,5 milliarder ekstra neste år. -Dagens faste møte mellom KS og regjeringen gir grunn til optimisme, sa styreleder i KS, Halvdan Skard etter at han fredag presenterte...

av Torkelsen, Jan H., 03.05.10

Nytt undervisningstilbud på Vest-Agder museet Lista

-For første gang tilbyr Vest-Agder-museet Lista nå opplegg knyttet til bronsealderen. Flere hundre fjerdeklassinger fra vestre del av Vest-Agder får oppleve en variert og spennende dag på Lista....

av Torkelsen, Jan H., 03.05.10

Den store museumsdagen 2010

Lørdag 12. juni arrangerer hele Vest-Agder-museet sin årlige felles museumsdag. I år legges den til Flekkefjord, og arrangementet faller sammen med Smaabyfestivalen og Trebiennalen. Sett av datoen i...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Feber og fellesskap

Torsdag 20. mai åpner vandreutstillinga "Feber og fellesskap - epidemienes århundre 1820-1920" i Vest-Agder-museets lokaler på Odderøya 17 i Kristiansand. Utstillinga handler om kampen mot epidemiene...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Vennesla-russen har tatt tidenes krafttak mot kreft!

Vennesla videregående skole samlet inn rundt 102 000 kroner på to timer i aksjon mot kreft tidligere i år. Hundre prosent av bøssebærerne under aksjonen var russ og de satte ny innsamlingsrekord for...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Vågsbygdelever til finalen i Holberg i skolen

Ingvild Norheim, Ingvild Reiersølmoen og Pernille Tørressen på Vågsbygd videregående skole har gjennomført et forskningsarbeid innenfor fagene Samfunnsøkonomi og Sosialkunnskap: Er "Ny start i...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Setesdalsbanen innstiller togkjøring i 2010

Setesdalsbanen har i driftsutvalgsmøte 18. mai besluttet å innstille all togkjøring i 2010. Bakgrunnen for dette er en helhetsvurdering i forhold til tilgjengelig driftsmateriell og...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Ja-flertall i Vest-Agder og nei-flertall Aust-Agder

Respons Analyse har gjennomført en opinionsundersøkelse for Aust-Agder og Vest-Agder fylkeskommuner om holdningene til fylkessammenslåing. Det er intervjuet 2 000 personer i hvert fylke. Foreløpige...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Interpellasjon fra Vidar Kleppe om etablering av mobbeombud i Vest-Agder

I innledningen til en interpellasjon siterer fylkestingrepresentant Vidar Kleppe nestleder Dagrun Eriksen i KrF. - De rødgrønnes tiltak mot mobbing virker ikke. Vi må få på plass mobbeombud i alle...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01