I 2009 fikk Norge 11 400 nye statsborgere. Omtrent halvparten av alle innvilgede statsborgerskap gikk til asiater. Deretter følger afrikanere, som stod for 25 prosent av alle overganger i 2009. Totalt 21 prosent av de nye norske borgerne kom fra europeiske land. I Vest-Agder ble det registrert 436 nye norske statsborgere i 2009. Bare fylkene på det sentrale Østlandet, samt Rogaland og Hordaland hadde et høyere antall.

Av de nye statborgerne i Vest-Agder kom 271 fra Afrika, Asia og Sør- eller Mellom-Amerika. 110 kom fra Øst-Europa, 31 fra Vest-Europa, åtte fra Nord-Amerika eller Oseania og seks fra Norden. I tillegg var det ti som oppgis som statsløse eller med uoppgitt tidligere statsborgerskap.

Fra 1977 og frem til 2009 har nærmere 225 000 utenlandske statsborgere fått norsk statsborgerskap, og over 157 000 (70 prosent) av disse var personer med tidligere ikke-europeisk statsborgerskap.


av Torkelsen, Jan H., publisert 31. mai 2010 | Skriv ut siden