KS har bedt regjeringen om minst 5,5 milliarder ekstra neste år. -Dagens faste møte mellom KS og regjeringen gir grunn til optimisme, sa styreleder i KS, Halvdan Skard etter at han fredag presenterte kommunesektorens forventninger til statsbudsjettet for 2011. For å kunne opprettholde det befolkningen i dag har av tjenestetilbud fra norske kommuner og fylkeskommuner, må KS be finansminister Sigbjørn Johnsen om å avsette 5.5 milliarder kroner i ekstra i frie midler.

- Det faste møtet var både konstruktivt og positivt. Vi opplever at regjeringen ser de utfordringer kommunene og fylkeskommunene står overfor og folks behov, samtidig som de anerkjenner kommunenes og fylkeskommunenes ønske om å delta i en moderat økonomisk vekst fremover, sier Halvdan Skard.
KS fremhevet i møtet at de 5,5 milliardene skal benyttes til å styrke eldreomsorgen, oppussing av skoler, gamlehjem og kirker, bedre veier, miljøvennlig kollektivtransport, samtidig som dette ikke skal føre til økte gjeldsopptak.

-Norske kommuner og fylkeskommuner utgjør 20 prosent av norsk økonomi. Derfor er de faste møtene med regjeringen viktige for sammen å skape forutsigbarhet for alle, sier Halvdan Skard.


av Torkelsen, Jan H., publisert 3. mai 2010 | Skriv ut siden