Da Agderrådet var samlet til årsmøte i Kristiansand i april ble det gjort klart at rådet sliter med en anstrengt økonomi. Blant annet ble budsjettet for inneværende år vedtatt med underskudd. Årsmøtet vedtok at for å løse den økonomiske utfordringen er det nødvendig å foreta en kontingentjustering. Det innebærer at de 30 kommunene og de to fylkeskommunene på Agder neste år må betale sju kroner mot fem kroner nå per innbygger i kontingent til rådet. Rådets sekretær har sendt brev til alle om kontingentendringen slik at den kan bli lagt til grunn i arbeidet med budsjettene for 2011.

av Torkelsen, Jan H., publisert 28. mai 2010 | Skriv ut siden